Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 272546
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
138/2018 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu nieruchomości stanowiących własność gminy
Wniosek o usunięcie 2 szt. drzew gatunku topola na działce nr nr.10/13 ,3 szt. drzew gatunku topola na działce nr 534 oraz 5 szt. drzew gatunku topola na działce nr 535 obręb Jezierzyce gm....
2017-11-07
OS.6131.158.2017
pomorskie / słupski / Słupsk Zobacz szczegóły Drukuj kartę
2/2017 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na wycinkę 8 szt. drzew z działki nr 484/7, obręb Karnieszewice
Zezwolenia na wycinkę 8 szt. drzew z gatunku świerk o obwodach pni: 120 cm, 138 cm, 73 cm, 130 cm, 111 cm, 113 cm, 133 cm, 192 cm, 180 cm, z terenu działki numer 484/7, obręb Karnieszewice
2016-08-08
OŚGN.6131.132.2016
zachodniopomorskie / koszaliński / Sianów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
25/2021 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy
Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie wiaty z myjnią samochodową i kontenerem technicznym wraz z zagospodarowaniem terenu i towarzyszącą...
2020-12-22
PB-RUB.6730.69.2020
mazowieckie / Siedlce (miasto na prawach powiatu) / Siedlce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
32/2022 inne dokumenty
ochrona wód
Opinia.
Opinia, w której organ nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko pn. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Niepruszewo,...
2022-05-02
PO.ZZŚ.4.435.242.2022.MS.1
wielkopolskie / poznański / Buk Zobacz szczegóły Drukuj kartę
58/2021 inne dokumenty
inne
Opinia.
Opinia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu, w której organ nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego...
2021-06-02
PO.ZZŚ.4.435.398.1.2021.MDB
wielkopolskie / poznański / Buk Zobacz szczegóły Drukuj kartę
136/2023 inne dokumenty
inne
Opinia.
Opinia, w której organ nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko polegającego na "Budowie budynku magazynowo –...
2023-11-06
PO.ZZŚ.4.435.530.2023.MS.1
wielkopolskie / poznański / Buk Zobacz szczegóły Drukuj kartę
55/2023 inne dokumenty
ochrona wód
Opinia.
Opinia, w której organ nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko polegającego na „Budowie sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej”...
2023-03-06
PO.ZZŚ.4.4901.115.2023.AR.1
wielkopolskie / poznański / Buk Zobacz szczegóły Drukuj kartę
125/2023 inne dokumenty
ochrona przed polami elektromagnetycznymi
Opinia.
Opinia, w której organ nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej Pawłówko w gminie...
2023-10-16
PO.ZZŚ.4.4901.493.2023.MS.1
wielkopolskie / poznański / Buk Zobacz szczegóły Drukuj kartę
769/2016 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja nr 93/2016
zezwolenie na usunięcie 1 drzewa gatunku sosna o obwodzie 115 cm

Poś.6131.84.2016
mazowieckie / otwocki / Józefów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
8/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie na wycinkę drzew
Zezwolenie na wycinkę 2 szt. drzew gatunku jodła na działce o nr geodezyjnym 146 w Moszczonie Królewskiej

R-G-P.6131.8.2012
podlaskie / siemiatycki / Mielnik Zobacz szczegóły Drukuj kartę
5/2021 inne dokumenty
inne
Obwieszczenie RG.OŚ. 650.9.22.2020/2021
Budowa elektrowni fotowoltaicznych w gminie Bledzew: PV II – na działce ewidencyjnej nr: 158/29 obręb Stary Dworek o maksymalnej mocy do 37MW, PV III – na działkach ewidencyjnych nr:...

RG.OŚ. 650.9.22.2020/2021
lubuskie / międzyrzecki / Bledzew Zobacz szczegóły Drukuj kartę
154/2015 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja na wycinkę
Brak zgody na usunięcie 1szt drzew (świerk kłujący - srebrny) z terenu nieruchomości nr ewid. 1163/2 obręb geodezyjny Międzychód

RGiGK.GK.6131.117.2015
wielkopolskie / międzychodzki / Międzychód Zobacz szczegóły Drukuj kartę
191/2015 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja na wycinkę
Zgoda na usunięcie 1 szt drzew (sosna pospolita) z terenu nieruchomości nr ewid. 741/1, obręb geodezyjny Mierzyn - Drzewce

RGiGK.GK.6131.142.2015
wielkopolskie / międzychodzki / Międzychód Zobacz szczegóły Drukuj kartę
101/2015 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja na wycinkę
Zgoda na wycinkę 1szt. drzewa (modrzew) z terenu nieruchomości nr ewid. 147/5, obręb geodezyjny Międzychód

RGiGK.GK.6131.57.2015
wielkopolskie / międzychodzki / Międzychód Zobacz szczegóły Drukuj kartę
79/2015 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew
wniosek o wycinkę 10 szt. drzew rosnących w obrębie Studnica gmina Jeziorany.

RO.6131.18.2015
warmińsko-mazurskie / olsztyński / Jeziorany Zobacz szczegóły Drukuj kartę
34/2015 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja w sprawie wydania zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów
decyzja zezwalająca na usunięcie 166 sztuk drzew i krzewów z pow. 11,49 ha, rosnących na działkach nr 546/5, 546/6, 546/7, 546/10 i 546/14 o łącznej pow. 11,49 ha w obrębie Radostowo gmina...

RO.6131.7.2.2015
warmińsko-mazurskie / olsztyński / Jeziorany Zobacz szczegóły Drukuj kartę
2/2018 inne dokumenty
ochrona kopalin
wszczęcie postępowania administracyjnego z urzędu w sprawie dokonania zmiany treści decyzji w zakresie aktualizacji/ zmiany adresu siedziby spółki
dotyczy zaktualizowania danych dotyczących przedsiębiorcy uprawnionego do wydobywania kopalin ze złoża "Krowia Góra- Konieczny"na podstawie koncesji udzielonej decyzją Starosty...

RO.6522.4.2018
świętokrzyskie / sandomierski / Łoniów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
3/2018 inne dokumenty
ochrona kopalin
wszczęcie postępowania administracyjnego z urzędu w sprawie dokonania zmiany treści decyzji w zakresie aktualizacji/ zmiany adresu siedziby spółki
dotyczy zaktualizowania danych dotyczących przedsiębiorcy uprawnionego do wydobywania kopalin ze złoża "Suliszów" na podstawie koncesji udzielonej decyzją Starosty Sandomierskiego...

RO.6522.5.2018
świętokrzyskie / sandomierski / Łoniów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
86/2021 inne wnioski
inne
Wniosek
w sprawie wydania postanowienia o braku sprzeciwu na usunięcie drzew w rejonie ul. Warszawskiej w Olsztynie
2021-02-01
SD.6131.25.2021.AG
warmińsko-mazurskie / Olsztyn (miasto na prawach powiatu) / Olsztyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
87/2021 decyzje
inne
Decyzja
w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 drzew w rejonie ul. Warszawskiej (rz. Kortówka) w Olsztynie

SD.6131.25.2021.AG
warmińsko-mazurskie / Olsztyn (miasto na prawach powiatu) / Olsztyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
321/2017 decyzje
inne
decyzja
orzeka się zezwolić na usunięcie 1 szt. drzewa rosnącego w pasie drogowym ul. Bałtyckiej na działce nr 10/2 położonej w obrębie 33 w Olsztynie.

SD.6131.364.2017.MM
warmińsko-mazurskie / Olsztyn (miasto na prawach powiatu) / Olsztyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
262/2017 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek
w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa rosnącego w pasie drogowym ul. Bałtyckiej na działce nr 10/2 położonej w obrębie 33 w Olsztynie
2017-08-02
SD.6131.364.2017.MM
warmińsko-mazurskie / Olsztyn (miasto na prawach powiatu) / Olsztyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
88/2021 inne wnioski
inne
Wniosek
Wniosek o wydanie decyzji pozwalającej na usunięcie trzech drzew
2020-11-25
SD.6131.372.2020.MB
warmińsko-mazurskie / Olsztyn (miasto na prawach powiatu) / Olsztyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
89/2021 decyzje
inne
Decyzja
Wydanie decyzji pozwalającej na usunięcie dwóch drzew, na wysokości ul. 1 Maja w Olsztynie

SD.6131.372.2020.MB
warmińsko-mazurskie / Olsztyn (miasto na prawach powiatu) / Olsztyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
525/2013 decyzje
inne
Decyzja
Orzekam zezwolić firmie ECOVIA Anna Mażewska ul. Kołobrzeska 13.lok 305 Olsztyn na transport odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne.

SD.6233.27.2013.KT
warmińsko-mazurskie / Olsztyn (miasto na prawach powiatu) / Olsztyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
108/2015 decyzje
ochrona powierzchni ziemi
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przędsięwzięcia
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przędsięwzięcia pn. "Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne i obojętne w Stojanowie"...

ŚGK.6220.2.08.2015.01
dolnośląskie / zgorzelecki / Pieńsk Zobacz szczegóły Drukuj kartę
3/2022 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek w sprawie nielegalnej wycinki drzewa
wniosek w sprawie nielegalnej wycinki drzewa rosnącego na działce nr ew. 5884/2 przy ul. Kaczmarskiego w Węgrowie.
2022-01-14
ŚRL.613.3.2022.LK
mazowieckie / węgrowski / Węgrów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
1192/2016 polityki, strategie, plany lub programy
inne
Miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego sołectwa Ćwiklice i Rudołtowice.
Przyjęty uchwałą Nr V/26/15 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 22 stycznia 2015 r.

UiA.6721.001.2013
śląskie / pszczyński / Pszczyna Zobacz szczegóły Drukuj kartę
485/2021 projekt polityk, strategii, planów lub programów
inne
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych sołectwa Poręba
Ogłoszenie/Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych sołectwa Poręba wraz z prognozą...

UiA.6721.001.2017
śląskie / pszczyński / Pszczyna Zobacz szczegóły Drukuj kartę
5/2022 projekt polityk, strategii, planów lub programów
inne
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych sołectwa Czarków
Ogłoszenie/Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych sołectwa Czarków - Etap II

UiA.6721.001.2017
śląskie / pszczyński / Pszczyna Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.