Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 246649
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
34/2015 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja w sprawie wydania zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów
decyzja zezwalająca na usunięcie 166 sztuk drzew i krzewów z pow. 11,49 ha, rosnących na działkach nr 546/5, 546/6, 546/7, 546/10 i 546/14 o łącznej pow. 11,49 ha w obrębie Radostowo gmina...

RO.6131.7.2.2015
warmińsko-mazurskie / olsztyński / Jeziorany Zobacz szczegóły Drukuj kartę
2/2018 inne dokumenty
ochrona kopalin
wszczęcie postępowania administracyjnego z urzędu w sprawie dokonania zmiany treści decyzji w zakresie aktualizacji/ zmiany adresu siedziby spółki
dotyczy zaktualizowania danych dotyczących przedsiębiorcy uprawnionego do wydobywania kopalin ze złoża "Krowia Góra- Konieczny"na podstawie koncesji udzielonej decyzją Starosty...

RO.6522.4.2018
świętokrzyskie / sandomierski / Łoniów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
3/2018 inne dokumenty
ochrona kopalin
wszczęcie postępowania administracyjnego z urzędu w sprawie dokonania zmiany treści decyzji w zakresie aktualizacji/ zmiany adresu siedziby spółki
dotyczy zaktualizowania danych dotyczących przedsiębiorcy uprawnionego do wydobywania kopalin ze złoża "Suliszów" na podstawie koncesji udzielonej decyzją Starosty Sandomierskiego...

RO.6522.5.2018
świętokrzyskie / sandomierski / Łoniów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
86/2021 inne wnioski
inne
Wniosek
w sprawie wydania postanowienia o braku sprzeciwu na usunięcie drzew w rejonie ul. Warszawskiej w Olsztynie
2021-02-01
SD.6131.25.2021.AG
warmińsko-mazurskie / Olsztyn (miasto na prawach powiatu) / Olsztyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
87/2021 decyzje
inne
Decyzja
w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 drzew w rejonie ul. Warszawskiej (rz. Kortówka) w Olsztynie

SD.6131.25.2021.AG
warmińsko-mazurskie / Olsztyn (miasto na prawach powiatu) / Olsztyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
321/2017 decyzje
inne
decyzja
orzeka się zezwolić na usunięcie 1 szt. drzewa rosnącego w pasie drogowym ul. Bałtyckiej na działce nr 10/2 położonej w obrębie 33 w Olsztynie.

SD.6131.364.2017.MM
warmińsko-mazurskie / Olsztyn (miasto na prawach powiatu) / Olsztyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
262/2017 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek
w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa rosnącego w pasie drogowym ul. Bałtyckiej na działce nr 10/2 położonej w obrębie 33 w Olsztynie
2017-08-02
SD.6131.364.2017.MM
warmińsko-mazurskie / Olsztyn (miasto na prawach powiatu) / Olsztyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
88/2021 inne wnioski
inne
Wniosek
Wniosek o wydanie decyzji pozwalającej na usunięcie trzech drzew
2020-11-25
SD.6131.372.2020.MB
warmińsko-mazurskie / Olsztyn (miasto na prawach powiatu) / Olsztyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
89/2021 decyzje
inne
Decyzja
Wydanie decyzji pozwalającej na usunięcie dwóch drzew, na wysokości ul. 1 Maja w Olsztynie

SD.6131.372.2020.MB
warmińsko-mazurskie / Olsztyn (miasto na prawach powiatu) / Olsztyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
525/2013 decyzje
inne
Decyzja
Orzekam zezwolić firmie ECOVIA Anna Mażewska ul. Kołobrzeska 13.lok 305 Olsztyn na transport odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne.

SD.6233.27.2013.KT
warmińsko-mazurskie / Olsztyn (miasto na prawach powiatu) / Olsztyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
108/2015 decyzje
ochrona powierzchni ziemi
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przędsięwzięcia
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przędsięwzięcia pn. "Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne i obojętne w Stojanowie"...

ŚGK.6220.2.08.2015.01
dolnośląskie / zgorzelecki / Pieńsk Zobacz szczegóły Drukuj kartę
1192/2016 polityki, strategie, plany lub programy
inne
Miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego sołectwa Ćwiklice i Rudołtowice.
Przyjęty uchwałą Nr V/26/15 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 22 stycznia 2015 r.

UiA.6721.001.2013
śląskie / pszczyński / Pszczyna Zobacz szczegóły Drukuj kartę
144/2021 projekt polityk, strategii, planów lub programów
inne
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Pszczyna w rejonie ulicy Żorskiej
Ogłoszenie/Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu fragmentu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Pszczyna w rejonie ulicy Żorskiej

UiA.6721.001.2019
śląskie / pszczyński / Pszczyna Zobacz szczegóły Drukuj kartę
261/2017 polityki, strategie, plany lub programy
inne
Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego na południe od ul. Polne Domy .
Podsumowanie, o którym mowa w art. 55 ust. 3, po przyjęciu dokumentu, zgodnie z art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,...

UiA.6721.003.2014
śląskie / pszczyński / Pszczyna Zobacz szczegóły Drukuj kartę
17/2012 decyzje
ochrona wód
pozw. wodnopr.
na wykonanie urządzenia wodnego (systemu infiltracji) oraz wprowadzanie wód opad. i roztop. do ziemi z parkingu

VOŚR/G. 6223-94/11
śląskie / tarnogórski / Ożarowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
410/2011 decyzje
inne
Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi.
Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi w NZOZ " Medicus" w Radzionkowie przy ul. Kużaja 57.
2011-03-22
VOŚR/G.7635-106/11
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
273/2011 decyzje
inne
Decyzja umarzająca
Dotyczy umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie przyjęcia przez Starostę Tarnogórskiego informacji o wytwarzanych odpadach innych niż niebezpieczne oraz o sposobach gospodarowania...
2011-02-23
VOŚR/G.7635-36/11
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
350/2011 inne wnioski
inne
Informacja o wytwarzanych odpadach i sposobach gospodarowania nimi
Dotyczy informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania nimi w Gabinecie NZOZ "M-DENT" w Krupskim Młynie ul Główna 11
2011-03-15
VOŚR/G.7635-72/11
śląskie / tarnogórski / Krupski Młyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
17/2016 wnioski o wydanie decyzji
inne
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przetwarzaniu tworzyw sztucznych na terenie działki o numerze ewidencyjnym...
karta informacyjna przedsięwzięcia i uzupełnienie
2016-02-15
WGK-II.6220.1.1.2016.
kujawsko-pomorskie / inowrocławski / Inowrocław (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
24/2016 postanowienia
inne
postanowienie bez ooś
przetwarzanie tworzyw sztucznych na terenie działki o numerze ewidencyjnym 444/32 przy ulicy Budowlanej 4 w Inowrocławiu
2016-03-29
WGK-II.6220.1.1.2016.
kujawsko-pomorskie / inowrocławski / Inowrocław (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
39/2017 inne dokumenty
inne
opinia PPIS w Inowrocławiu
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na produkcji materiału PDS-3 do rekultywacji terenów zdegradowanych. Inwestycja...
2017-03-07
WGK-II.6220.1.1.2017.
kujawsko-pomorskie / inowrocławski / Inowrocław (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
88/2017 postanowienia
inne
VASCO-zawieszenie postępowania
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na produkcji materiału PDS-3 do rekultywacji terenów zdegradowanych na działkach...
2017-07-06
WGK-II.6220.1.1.2017.
kujawsko-pomorskie / inowrocławski / Inowrocław (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
152/2017 postanowienia
inne
postanowienie RDOŚ w Bydgoszczy
dla przedsięwzięcia polegającego na produkcji materiału PDS-3 do rekultywacji terenów zdegradowanych. Inwestycja zlokalizowana będzie na działkach o numerach ewidencyjnych: 4/2 i 3/2...
2017-11-30
WGK-II.6220.1.1.2017.
kujawsko-pomorskie / inowrocławski / Inowrocław (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
188/2016 postanowienia
inne
postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia ooś
„Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej ulic w Inowrocławiu: Stare Miasto, Młyńska, Plebanka, Poprzeczna i Przypadek”
2016-12-19
WGK-II.6220.1.12.2016.
kujawsko-pomorskie / inowrocławski / Inowrocław (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
15/2017 decyzje
inne
decyzja środowiskowa
„Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej ulic w Inowrocławiu: Stare Miasto, Młyńska, Plebanka, Poprzeczna i Przypadek”.
2017-02-02
WGK-II.6220.1.12.2016/2017.
kujawsko-pomorskie / inowrocławski / Inowrocław (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
184/2016 inne dokumenty
inne
obwieszczenie ooś
„Budowa ocynkowni ogniowej na terenie zakładu Inter Metal Sp. z o.o. przy ul. Marcinkowskiego 150 w Inowrocławiu”.
2016-11-28
WGK-II.6220.1.13.2016.
kujawsko-pomorskie / inowrocławski / Inowrocław (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
119/2017 postanowienia
inne
postanowienie o braku konieczności ooś
przedsięwzięcie polegające na budowie stacji paliw wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach o numerach ewidencyjnych: 4/3; 4/4; 10/8 i 11/8 przy al. Niepodległości w Inowrocławiu
2017-08-24
WGK-II.6220.1.16.2016/2017.
kujawsko-pomorskie / inowrocławski / Inowrocław (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
49/2016 decyzje
inne
decyzja środowiskowa
zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie studni głębinowej na terenie działki nr 49/3 przy ul. Mątewskiej w Inowrocławiu
2016-05-06
WGK-II.6220.1.2.2016.
kujawsko-pomorskie / inowrocławski / Inowrocław (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
61/2017 postanowienia
inne
postanowienie o braku konieczności ooś
w sprawie zmiany decyzji ostatecznej Prezydenta Miasta Inowrocławia z dnia 16 stycznia 2017 r., znak: WGK-II.6220.1.2.2017. określającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia...
2017-04-11
WGK-II.6220.1.2.2017.
kujawsko-pomorskie / inowrocławski / Inowrocław (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
37/2017 wnioski o wydanie decyzji
inne
karta informacyjna przedsięwzięcia
budowa wieży wraz z urządzeniami telekomunikacyjnymi stacji bazowej ORANGE POLSKA S.A. 45492 INOWROCŁAW POŁUDNIE na działce o nr ew.: 1/5 w obrębie 0008 przy ulicy Popowicka 63 w Inowrocławiu.
2017-03-15
WGK-II.6220.1.3.2017.
kujawsko-pomorskie / inowrocławski / Inowrocław (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.