Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 4244
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
150/2018 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na usunięcie żywotnika i wierzby z posesji mieszkaniowych przy ul. Jadwigi Śląskiej i ul. Łokietka
2018-08-06
BOŚ.6131.109.2018
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
197/2019 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na usunięcie jednego klonu i odmowa zezwolenia na drugi klon, z dz. nr 256/4 przy ul. Kliczkowskiej
2019-09-13
BOŚ.6131.109.2019
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
170/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew- 3 szt. topoli czarnej typu włoskiego - rosnących na terenie działki nr 3204 przy ul. Westerplatte 68 w Świdnicy
2020-07-06
BOŚ.6131.109.2020
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
171/2020 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 81/20
Zezwolenia na usunięcie drzewa- 1 szt. topoli czarnej typu włoskiego - rosnącego na terenie działki nr 3204 przy ul. Westerplatte 68 w Świdnicy oraz odmowa zezwolenia na usunięcie drzew- 2...
2020-08-31
BOŚ.6131.109.2020
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
225/2020 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja Nr 109/20 zmieniająca decyzję Nr 81/20
Zezwolenie na nieodpłatne usunięcie drzew- dwóch topoli czarnych odm. włoskiej z terenu dz. nr 3204 przy ul. Westerplatte 68 Odmowa wydania zezwolenia na usunięcie drzewa- topoli czarnej odm....

BOŚ.6131.109.2020
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
19/2016 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Wydania zezwolenia na nieodpłatne usunięcie 6 szt. topoli kanadyjskich z terenu Przedszkola Miejskiego nr 14, przy ul. Słobódzkiego 10 pod warunkiem zastąpienia ich 6 szkółkowanymi drzewami...
2016-01-21
BOŚ.6131.11.2016
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
35/2017 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na usunięcie topoli kanadyjskiej z terenu posesji wielorodzinnej przy ul. Riedla 1-3, pod warunkiem zastąpienia 1 drzewem liściastym
2017-01-31
BOŚ.6131.11.2017
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
22/2019 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na usunięcie obumarłej wierzby z posesji przy ul. Strzelińskiej 4A
2019-01-29
BOŚ.6131.11.2019
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
32/2020 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na usunięcie wierzby z terenu posesji przy ul. Sikorskiego 19. Odmowa wydania zezwolenia na usunięcie sosny z posesji przy ul. Sikorskiego 19.
2020-02-06
BOŚ.6131.11.2020
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
242/2017 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na usunięcie 2 szt modrzewi , odmowa usunięcia sosny z terenu wielorodzinnej posesji mieszkaniowej przy Kołłątaja 1A
2017-07-25
BOŚ.6131.110.2017
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
141/2019 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na usunięcie 2 lip i 1 dębu oraz odmowa wydania zezwolenia na usunięcie drugiego dębu z posesji przy ul. Westerplatte 47
2019-07-01
BOŚ.6131.110.2019
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
149/2018 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na usunięcie brzozy i wierzby z posesji mieszkaniowej przy ul. Kilińskiego 55-57
2018-08-06
BOŚ.6131.111.2018
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
126/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa - jarząb pospolity- drzewo obumarłe rosnące na terenie posesji przy ul.Waryńskiego 45
2020-07-09
BOŚ.6131.111.2020
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
127/2020 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 62/20
Zezwolenie na usunięcie drzewa - jarząb pospolity-drzewo obumarłe rosnące na terenie posesji przy ul. Waryńskiego 45 w Świdnicy
2020-07-10
BOŚ.6131.111.2020
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
109/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powietrza
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie trzypniowego żywotnika zachodniego z terenu Cmentarza Parafialnego przy al. Brzozowej w Świdnicy.

BOŚ.6131.111.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
110/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 61/2021
Zezwolenie na usunięcie trzypniowego żywotnika zachodniego z terenu Cmentarza Parafialnego przy al. Brzozowej w Świdnicy.

BOŚ.6131.111.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
238/2016 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na usunięcie jodły z wielorodzinnej posesji mieszkaniowej przy ul. Leśnej 10
2016-06-28
BOŚ.6131.112.2016
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
295/2017 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na usunięcie 1 szt. jarząbu, 1 szt. jesionu z pasa drogowego drogi krajowej nr 31 przy ul. Esperantystów (dz. nr 1)
2017-09-11
BOŚ.6131.112.2017
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
111/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie dwupniowego żywotnika zachodniego z terenu Cmentarza Parafialnego przy al. Brzozowej w Świdnicy.

BOŚ.6131.112.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
112/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 62/2021
Zezwolenie na usunięcie dwupniowego żywotnika zachodniego z terenu Cmentarza Parafialnego przy al. Brzozowej w Świdnicy.

BOŚ.6131.112.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
306/2015 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na usunięcie 8 świerków i głogu z wielorodzinnej posesji mieszkaniowej przy ul. Pionierów 36-38, pod warunkiem zastąpienia 10 szt. drzew iglastych i 1 liściastym
2015-06-15
BOŚ.6131.113.2015
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
237/2016 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na usunięcie 3 obumarłych jarząbów z wielorodzinnej posesji mieszkaniowej przy pl. Piłsudskiego 10-12
2016-06-28
BOŚ.6131.113.2016
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
151/2018 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na usunięcie żywotnika z terenu cmentarza przy ul. Łukasińskiego
2018-08-07
BOŚ.6131.113.2018
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
147/2019 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Odmowa wydania zezwolenia na usunięcie brzozy z posesji przy ul. Debowej 2
2019-07-12
BOŚ.6131.113.2019
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
138/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew- 2 daglezje zielone i 1 jarząb pospolity- rosnących na terenie działki przy ul.Waryńskiego 37 w Świdnicy

BOŚ.6131.113.2020
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
139/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 65/20
Zezwolenie na usunięcie drzew- 2 daglezje zielone, 1 jarząb pospolity- rosnących na terenie działki przy ul.Waryńskiego 37 w Świdnicy

BOŚ.6131.113.2020
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
113/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie obumarłego grabu z terenu Cmentarza Parafialnego przy al. Brzozowej w Świdnicy.

BOŚ.6131.113.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
114/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 63/2021
Zezwolenie na usunięcie obumarłego grabu z terenu Cmentarza Parafialnego przy al. Brzozowej w Świdnicy.

BOŚ.6131.113.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
242/2016 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na usunięcie topoli z dz. nr 1747 przy ul. Leśnej, pod warunkiem zastąpienia 2 drzewami
2016-06-29
BOŚ.6131.114.2016
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
312/2017 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Odmowa wydania zezwolenie na usunięcie 1 szt Dębu z terenu działki nr 1701 przy ulicy Leśnej
2017-09-14
BOŚ.6131.114.2017
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.