Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 592
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
24/2011 prognozy oddziaływania na środowisko
inne
Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w Białych Błotach
Zakres obejmuje część sołectwa Białe Błota w rejonie ulicy Szubińskiej i Altanowej
2008-02-14
nie dotyczy
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
25/2011 projekt polityk, strategii, planów lub programów
inne
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w Zielonce
Zakres obejmuje część sołectwa Zielonka w rejonie ulicy Jodłowej
2008-02-14
nie dotyczy
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
26/2011 prognozy oddziaływania na środowisko
inne
Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w Zielonce
Zakres obejmuje część solectwa Zielonka w rejonie ulicy Jodłowej
2008-02-14
nie dotyczy
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
27/2011 projekt polityk, strategii, planów lub programów
inne
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w Białych Błotach
Zakres obejmuje część sołectwa Białe Blota w rejonie ulicy Kaplicznej i Wierzbowej
2008-02-14
nie dotyczy
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
28/2011 prognozy oddziaływania na środowisko
inne
Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń projektu miejscowego plaqnu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w Białych Blotach
Zakres obejmuje część sołectwa Białe Błota w rejonie ulicy Kaplicznej i Wierzbowej
2008-02-14
nie dotyczy
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
29/2011 projekt polityk, strategii, planów lub programów
inne
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w Kruszynie Krajeńskim
Zakres obejmuje część sołectwa Kruszyn Krajeński w rejonie ulicy Świerkowej i Brzozowej
2008-02-14
nie dotyczy
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
30/2011 prognozy oddziaływania na środowisko
inne
Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w Kruszynie Krajeńskim
Zakres obejmuje część sołectwa Kruszyn Krajeński w rejonie ulicy Świerkowej i Brzozowej
2008-02-14
nie dotyczy
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
31/2011 projekt polityk, strategii, planów lub programów
inne
Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Murowaniec"
Zakres obejmuje część sołectwa Murowaniec w rejonie ulicy Jastrzębiej i Jaskółczej
2008-02-14
nie dotyczy
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
32/2011 prognozy oddziaływania na środowisko
inne
Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Murowaniec"
Zakres obejmuje część sołectwa Murowaniec w rejonie ulicy Jastrzębiej i Jaskółczej
2008-02-14
nie dotyczy
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
52/2011 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "budowa lakierni proszkowej na działce nr 201/27 w Lisim Ogonie, gm. Białe Błota"
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
2011-10-06
nie dotyczy
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
10/2012 postanowienia
inne
postanowienie odstępujące od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: "budowa lakierni proszkowej na działce nr 201/27 w Lisim Ogonie,...
postanowienie odstępujące od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
2011-12-27
nie dotyczy
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
53/2011 postanowienia
inne
postanowienie odstępujące od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: "budowa lakierni proszkowej na działce nr 201/27 w Lisim Ogonie,...
postanowienie odstępujące od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
2011-12-27
nie dotyczy
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
22/2012 projekt polityk, strategii, planów lub programów
inne
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Księżycowej i Gwieździstej w miejscowości Przyłęki, gmina Białe Błota
Zakres obejmuje część sołectwa Przyłęki w rejonie ulicy Księżycowej i Gwieździstej
2011-05-10
nie dotyczy
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
23/2012 prognozy oddziaływania na środowisko
inne
Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Księżycowej i Gwieździstej w miejscowości Przyłęki, gmina Białe...
Zakres obejmuje część sołectwa Przyłęki w rejonie ulic Księżycowej i Gwieździstej
2011-05-10
nie dotyczy
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
24/2012 projekt polityk, strategii, planów lub programów
inne
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy Lipowej w miejscowości Kruszyn Krajeński, gmina Białe Błota
Zakres obejmuje część sołectwa Kruszyn Krajeński w rejonie ulicy Lipowej
2011-05-31
nie dotyczy
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
25/2012 prognozy oddziaływania na środowisko
inne
Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy Lipowej w miejscowości Kruszyn Krajeński, gmina Białe Błota
Zakres obejmuje część sołectwa Kruszyn Krajeński w rejonie ulicy Lipowej
2011-05-31
nie dotyczy
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
38/2012 projekt polityk, strategii, planów lub programów
inne
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy Borowikowej i Zielonej w miejscowości Zielonka, gmina Białe Błota
Zakres obejmuje część sołectwa Zielonka w rejonie ulicy Borowikowej i Zielonej
2011-05-22
nie dotyczy
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
39/2012 prognozy oddziaływania na środowisko
inne
Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy Borowikowej i Zielonej w miejscowości Zielonka, gmina Białe Błota
Zakres obejmuje część sołectwa Zielonka w rejonie ulic Borowikowej i Zielonej. Prognoza obejmuje: - opis i ocenę stanu środowiska na obszarze objętym projektem planu, - określenie i...
2011-05-31
nie dotyczy
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
48/2012 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
inne
Opracowanie ekofizjograficzne do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy Borowikowej i Zielonej w miejscowości Zielonka, gmina Białe Błota
Charakterystyka poszczególnych elementów przyrodniczych na terenie objętym projektem planu i ich wzajemnych powiązań.
2011-05-22
nie dotyczy
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
19/2013 projekt polityk, strategii, planów lub programów
inne
Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren w rejonie ulicy Św. Rafała Kalinowskiego w miejscowości Murowaniec, gmina Białe Błota
Zakres obejmuje część sołectwa Murowaniec w rejonie ulicy Św. Rafała Kalinowskiego
2013-01-06
nie dotyczy
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
20/2013 prognozy oddziaływania na środowisko
inne
Prognoza oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren w rejonie ulicy Św. Rafała Kalinowskiego w miejscowości Murowaniec, gmina...
Zakres obejmuje część sołectwa Murowaniec w rejonie ulicy Św. Rafała Kalinowskiego. Prognoza obejmuje: - opis i ocenę stanu środowiska na obszarze objętym projektem planu, - określenie i...
2013-03-24
nie dotyczy
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
30/2013 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
inne
Oracowanie ekofizjograficzne dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Dokumentacja sporządzona na potrzeby zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Pocztowej w miejscowości Ciele, gmina Białe Błota charakteryzuje poszczególne...
2012-08-31
nie dotyczy
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
34/2013 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
inne
Oracowanie ekofizjograficzne dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Dokumentacja sporządzona na potrzeby zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Porzeczkowej i Jasinieckiej w miejscowości Kruszyn Krajeński, gmina Białe Błota...
2012-08-31
nie dotyczy
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
31/2013 projekt polityk, strategii, planów lub programów
inne
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Pocztowej w miejscowości Ciele, gmina Białe Błota
2012-09-28
nie dotyczy
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
35/2013 projekt polityk, strategii, planów lub programów
inne
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Porzeczkowej i Jasinieckiej w miejscowości Kruszyn Krajeński, gmina Białe Błota
2012-09-28
nie dotyczy
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
38/2013 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
inne
Oracowanie ekofizjograficzne dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Dokumentacja sporządzona na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Berberysowej w miejscowości Białe Błota, gmina Białe Błota charakteryzuje poszczególne...
2012-08-31
nie dotyczy
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
39/2013 projekt polityk, strategii, planów lub programów
inne
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Berberysowej w miejscowości Białe Błota, gmina Białe Błota
2012-09-28
nie dotyczy
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
42/2013 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
inne
Oracowanie ekofizjograficzne dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Dokumentacja sporządzona na potrzeby zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Łochowskiej w miejscowości Białe Błota, gmina Białe Błota charakteryzuje...
2012-08-31
nie dotyczy
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
43/2013 projekt polityk, strategii, planów lub programów
inne
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Łochowskiej w miejscowości Białe Błota, gmina Białe Błota
2012-09-28
nie dotyczy
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
44/2013 prognozy oddziaływania na środowisko
inne
Prognoza oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Pocztowej w miejscowości Ciele, gmina Białe Błota
Zakres obejmuje część sołectwa Ciele w rejonie ulicy Pocztowej. Prognoza obejmuje: - opis i ocenę stanu środowiska na obszarze objętym projektem planu, - określenie i ocenę skutków, jakie...
2013-04-30
nie dotyczy
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.