Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 272546
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
10/2010 postanowienia
ochrona przed hałasem
postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ustaleniu zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko
budowa zakładu przetwórstwa słomy, siana i innych produktów rolnych na biomasę przeznaczoną do spalania w przemyśle energetycznym
2010-08-26
7624/2/2010
łódzkie / radomszczański / Wielgomłyny Zobacz szczegóły Drukuj kartę
12/2010 postanowienia
ochrona przed hałasem
postanowienie o stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz ustalenie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
budowa elektrowni wiatrowej o mocy 800 kW w miejscowości Wielgomłyny na działkach o nr ewid. 373/1, 374/3, 375/1 z przyłączem energetycznym kablowym na działkach nr ewid. 333, 334, 327/6,...
2010-11-05
7624/6/2010
łódzkie / radomszczański / Wielgomłyny Zobacz szczegóły Drukuj kartę
13/2010 wnioski o wydanie decyzji
ochrona przed hałasem
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Budowa elektrowni wiatrowej o mocy 2000 kW w miejscowości Sokola Góra, na działkach nr ewid. 95, 96, 97 z przyłączem kablowym na działkach nr ewid. 93, 94, 100, 101/2 obręb Sokola Góra, gm,...
2010-09-14
nie dotyczy
łódzkie / radomszczański / Wielgomłyny Zobacz szczegóły Drukuj kartę
11/2010 wnioski o wydanie decyzji
ochrona przed hałasem
wnisek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
budowa elektrowni wiatrowej o mocy 800 kW w Wielgomłynach na działkach nr 373/1, 374/3, 375/1 z przyłączem kablowym na działkach 333, 334, 327/6, 337/3
2010-09-14
nie dotyczy
łódzkie / radomszczański / Wielgomłyny Zobacz szczegóły Drukuj kartę
14/2010 postanowienia
ochrona przed hałasem
postanowienie o stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz ustalenie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
budowa elektrowni wiatrowej o mocy 2000 kW w miejscowości Sokola Góra na działkach o nr ewid. 95, 96, 97 z przyłączem energetycznym kablowym na działkach nr ewid. 93, 94, 100, 101/2...
2010-11-04
7624/7/2010
łódzkie / radomszczański / Wielgomłyny Zobacz szczegóły Drukuj kartę
15/2010 wnioski o wydanie decyzji
ochrona wód
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
rozbiórka ist. mostu oraz budowa nowego przepustu drogowego na cieku wodnym w ciągu drogi gminnej nr 112203E w m. Niedośpielin
2010-09-23
nie dotyczy
łódzkie / radomszczański / Wielgomłyny Zobacz szczegóły Drukuj kartę
16/2010 wnioski o wydanie decyzji
ochrona wód
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
rozbiórka istn. mostu z urządzeniem piętrzącym oraz budowa nowego przepustu drogowego z urządzeniem piętrzącym na cieku wodnym w ciągu drogi gminnnej nr 112203 w m. Niedośpielin
2010-10-06
nie dotyczy
łódzkie / radomszczański / Wielgomłyny Zobacz szczegóły Drukuj kartę
13/2010 decyzje
inne
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Decyzja stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia "Gorzów - Borek - Ciecierzyce - modernizacja lewostronnego wału...

WSR.7624-1-17/10
lubuskie / Gorzów Wielkopolski (miasto na prawach powiatu) / Gorzów Wielkopolski Zobacz szczegóły Drukuj kartę
29/2010 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Wodociągów Płockich Sp. z o.o.
Wydania zezwolenia na wycinkę ok. 100 drzew i krzewów z terenu przy ul. Mazura (dz. nr ew. 567)
2010-12-02
nie dotyczy
mazowieckie / Płock (miasto na prawach powiatu) / Płock Zobacz szczegóły Drukuj kartę
1/2010 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek o zezwolenie na wycinkę drzew w Bobulczynie
drzewa rosnące w Bobulczynie na terenie RKS
2010-09-17
7635/54/10
wielkopolskie / szamotulski / Ostroróg Zobacz szczegóły Drukuj kartę
2/2010 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja zezwalająca na usunięcie drzew w Bobulczynie
zezwolenie na usunięcie 2 szt. drzew w Bobulczynie

7635/54/10
wielkopolskie / szamotulski / Ostroróg Zobacz szczegóły Drukuj kartę
3/2010 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek o uchylenie decyzji
wniosek o uchylenie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew
2010-10-12
7635/57/10
wielkopolskie / szamotulski / Ostroróg Zobacz szczegóły Drukuj kartę
4/2010 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja nr 323/10
decyzja uchylająca prawomocna decyzję zezwalająca na usunięcie drzew w Bielejewie

7635/57/10
wielkopolskie / szamotulski / Ostroróg Zobacz szczegóły Drukuj kartę
5/2010 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Bininie
2010-09-21
7635/58/10
wielkopolskie / szamotulski / Ostroróg Zobacz szczegóły Drukuj kartę
6/2010 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja nr 324/2010
decyzja zezwalająca na usunięcie drzew w Bininie

7635/58/10
wielkopolskie / szamotulski / Ostroróg Zobacz szczegóły Drukuj kartę
7/2010 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Szczepankowie
2010-09-30
7635/59/10
wielkopolskie / szamotulski / Ostroróg Zobacz szczegóły Drukuj kartę
8/2010 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja nr 328/2010
decyzja zezwalająca na usunięcie drzew w Dobrojewie

7635/59/10
wielkopolskie / szamotulski / Ostroróg Zobacz szczegóły Drukuj kartę
9/2010 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Kluczewie
2010-10-15
7635/60/10
wielkopolskie / szamotulski / Ostroróg Zobacz szczegóły Drukuj kartę
10/2010 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja nr 329/2010
decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa w Kluczewie

7635/60/10
wielkopolskie / szamotulski / Ostroróg Zobacz szczegóły Drukuj kartę
11/2010 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Rudkach
2010-10-01
7635/61/10
wielkopolskie / szamotulski / Ostroróg Zobacz szczegóły Drukuj kartę
12/2010 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja nr 334/2010
decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew w Rudkach

7635/61/10
wielkopolskie / szamotulski / Ostroróg Zobacz szczegóły Drukuj kartę
13/2010 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek o usunięcie drzew
wniosek o usunięcie drzew w Dobrojewie
2010-10-21
7635/62/10
wielkopolskie / szamotulski / Ostroróg Zobacz szczegóły Drukuj kartę
17/2010 postanowienia
ochrona wód
Postanowienie RDOŚ o nałoiżeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
rozbiórka istniejącego mostu z urządzeniem piętrzącym oraz budowa nowego przepustu drogowego z urządzeniem piętrzącym na cieku wodnym w ciągu drogi gminnej nr 112203E w m. Niedośpielin
2010-11-11
RDOŚ-10-WOŚ.II-6613/216/r/2338/10/al
łódzkie / radomszczański / Wielgomłyny Zobacz szczegóły Drukuj kartę
18/2010 wnioski o wydanie decyzji
ochrona wód
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
budowa ubojni zwierząt rzeźnych
2010-09-24
nie dotyczy
łódzkie / radomszczański / Wielgomłyny Zobacz szczegóły Drukuj kartę
15/2010 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja nr OS 6131/171/10
decyzja zezwalająca na usunięcie drzew w Dobrojewie na gruncie gminy
2010-12-02
7635/62/10
wielkopolskie / szamotulski / Ostroróg Zobacz szczegóły Drukuj kartę
14/2010 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew
wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew w Dobrojewie rosnących na terenie gminy
2010-11-12
7635/62/10
wielkopolskie / szamotulski / Ostroróg Zobacz szczegóły Drukuj kartę
16/2010 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie wsi Zapust
2010-10-12
7635/63/10
wielkopolskie / szamotulski / Ostroróg Zobacz szczegóły Drukuj kartę
17/2010 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja nr 339/2010
decyzja zezwalająca na usunięcie drzew rosnących na terenie wsi Zapust

7635/63/10
wielkopolskie / szamotulski / Ostroróg Zobacz szczegóły Drukuj kartę
18/2010 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie wsi Zapust
2010-11-04
7635/64/10
wielkopolskie / szamotulski / Ostroróg Zobacz szczegóły Drukuj kartę
19/2010 postanowienia
ochrona wód
postanowienie o stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz o ustaleniu zakresu oddziaływania na środowisko
budowa ubojni zwierząt rzeźnych
2010-11-03
7624/9/2010
łódzkie / radomszczański / Wielgomłyny Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.