Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 6110
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
50/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie 1 drzewa gatunku dąb szypułkowy z terenu działki o nr ewid. 34/2 obręb Szałsza,
stanowiącej własność Gminy Zbrosławice.

OŚR.613.118.2023
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
49/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie 1 drzewa gat. dąb szypułkowy z terenu działki o nr ewid. 34/2 obrąb Szałsza,
stanowiącej własność i będącej w posiadaniu Gminy Zbrosławice.
2023-08-24
GK.6131.17.2023
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
48/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca Gminie Zbrosławice na usunięcie 1 drzewa gat. lipa drobnolistna, rosnącego na działce o nr ewid. 385/120 obręb Karchowice,
stanowiącej własność Gminy Zbrosławice.

OŚR.613.97.2023
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
47/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Zbrosławice o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa gat. lipa drobnolistna, rosnącego na działce o nr ewid. 385/120 obręb Karchowice,
stanowiącej własność i będącej w posiadaniu Gminy Zbrosławice.
2023-07-17
GK.6131.11.2023
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
46/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Umorzenie – jako bezprzedmiotowe – postępowanie w sprawie usunięcia drzew bez wymaganego zezwolenia z działki o nr ewid. 233/7 (obręb Radzionków) stanowiącej własność i będącej w...
Usunięcie drzew
2023-05-05
OŚR.613.55.2023
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
45/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zmiana decyzji Starosty Tarnogórskiego z dnia 03.11.2023 r. znak OŚR.613.147.2023 udzielającej osobie fizycznej zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu działki o nr ewid.: 1894/16 (obręb...
Usunięcie drzew
2024-01-08
OŚR.613.17.2024
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
44/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek (z dnia 08.01.2024 r.) osoby fizycznej zamieszkałej w Tarnowskich Górach w sprawie zmiany decyzji Starosty Tarnogórskiego z dnia 03.11.2023 r. znak OŚR.613.147.2023 udzielającej...
Usunięcie drzew
2024-01-08
OŚR.613.17.2024
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
43/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Umorzenie Bibliotece i Ośrodkowi Kultury Gminy Ożarowice w Tąpkowicach z siedzibą przy ul. Zwycięstwa 17, 42-624 Tąpkowice, w całości należność w kwocie 35.520,00 zł (słownie...
Usunięcie drzew
2024-01-04
OŚR.613.7.2023
śląskie / tarnogórski / Ożarowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
42/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Umorzenie Gminie Tarnowskie Góry w całości należność w kwocie 5.760,00 zł (słownie złotych: pięćtysięcysiedemsetsześćdziesiątzłotych/00) z tytułu opłaty ustalonej w decyzji...
Usunięcie drzew
2024-01-08
OŚR.613.10.2024
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
41/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Gminy Zbrosławice na usunięcie drzew z terenu działki o nr ewid.: 1079/101 (obręb Czekanów) stanowiącej własność i będącej w posiadaniu Gminy...
Usunięcie drzew
2023-12-18
OŚR.613.215.2023
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
40/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Zbrosławice (z dnia 06.12.2023 r. znak OŚ.6131.59.2023) w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działki o nr ewid.: 1079/101 (obręb Czekanów) stanowiącej...
usunięcie drzew
2023-12-18
OŚR.613.215.2024
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
39/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja umarzająca Gminie Radzionków opłatę za usunięcie zieleni w ramach kontroli nasadzeń zastępczych,
związanych z zapisami decyzji o symbolu OŚR.613.195.2018 z dnia 01.02.2019 r.

OŚR.613.2.2024
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
38/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja umarzająca Gminie Miasteczko Śląskie opłatę za usunięcie zieleni w ramach kontroli nasadzeń zastępczych,
związanych z zapisami decyzji o symbolu OŚR.613.43.2019 z dnia 08.07.2019 r.

OŚR.613.1.2024
śląskie / tarnogórski / Miasteczko Śląskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
37/2024 decyzje
inne
Pozwolenie na budowę.
Budowa drogi św. Wojciecha.
2023-08-03
BA.6740.9.107.2023
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
36/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja umarzająca Gminie Miasteczko Śląskie opłatę za usunięcie zieleni w ramach kontroli nasadzeń zastępczych, związanych z zapisami decyzji
o symbolu OŚR.613.73.2019 z dnia 11.07.2019 r.

OŚR.613.211.2023
śląskie / tarnogórski / Miasteczko Śląskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
35/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja umarzająca Gminie Miasteczko Śląskie opłatę za usunięcie zieleni w ramach kontroli nasadzeń zastępczych, związanych z zapisami decyzji
o symbolu OŚR.613.110.2018 z dnia 08.10.2018 r.

OŚR.613.212.2023
śląskie / tarnogórski / Miasteczko Śląskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
34/2024 decyzje
inne
Pozwolenie na budowę- umorzenie postępowania
Budowa układu drogowego III i IV etap, ul. Owocowa Wieszowa
2023-11-13
BA6740.4.144.2023
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
33/2024 decyzje
ochrona powietrza
decyzja dotycząca eksploatacji instalacji
do spalania paliw
2023-12-07
OŚR.6224.24.2023
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
32/2024 zgłoszenia
ochrona powietrza
zgłoszenie instalacji spalania paliw
kotły gazowe
2023-11-16
OŚR.6221.60.2023
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
31/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja umarzająca Gminie Tarnowskie Góry opłatę za usunięcie zieleni w ramach kontroli nasadzeń zastępczych, związanych z zapisami decyzji
o symbolu OŚR.613.29.2019 z dnia 25.04.2019 r.

OŚR.613.175.2023
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
30/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zmieniająca decyzję ostateczną Starosty Tarnogórskiego o symbolu OŚR.613.91.2021 z dnia 11.01.2022 r.
w zakresie terminu wykonania nasadzeń o raz gatunków drzew do nasadzeń zastępczych w zamian za usuwaną zieleń.

OŚR.613.189.2023
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
29/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Radzionków o zmianę decyzji ostatecznej Starosty Tarnogórskiego o symbolu OŚR.613.91.2021 z dnia 11.01.2022 r.
w części dotyczącej terminu wykonania nasadzeń oraz gatunków drzew do nasadzeń zastępczych.
2023-11-14
KS.6131.111.2023
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
28/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Spółdzielni Mieszkaniowej GWAREK z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Staropolskiej 2 na usunięcie drzew z terenu działki o nr ewid.: 1767/45 (obręb Stare Tarnowice)...
Usunięcie drzew
2023-12-11
OŚR.613.206.2023
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
26/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja dla Gminy Tarnowskie Góry umarzająca postępowanie w sprawie zmiany decyzji Starosty Tarnogórskiego z dnia 29.11.2021 r. znak OŚR.613.151.2021 (zmienionej decyzją z dnia 17.03.2023 r....
Usunięcie drzew
2023-12-20
OŚR.613.216.2023
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
27/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej GWAREK z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Staropolskiej 2 (z dnia 07.12.2023 r. znak MZ/34/W/2023/PW-2522) w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie...
Usunięciwe drzew
2023-12-11
OŚR.613.206.2023
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
25/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Tarnowskie Góry (z dnia 13.12.2023 r. znak Ś.6131.1.11.2021) w sprawie zmiany decyzji Starosty Tarnogórskiego z dnia 29.11.2021 r. znak OŚR.613.151.2021 (zmienionej decyzją z...
Usunięcie drzew
2023-12-20
OŚR.613.216.2023
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
24/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Zbrosławicach na usunięcie drzew gatunku Lilak pospolity rosnących na działce o nr ewid. 186/29 (obręb...
Usuwanie drzew
2023-11-21
OŚR.613.192.2023
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
23/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek z dnia 21.11.2023 r. Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Zbrosławicach w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew gatunku Lilak pospolity rosnących na...
Usuwanie drzew
2023-11-21
OŚR.613.192.2023
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
22/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Gminy Miasteczko Śląskie na usunięcie drzewa rosnącego na działce o nr ewid.: 3323/318 (obręb Miasteczko Śląskie) stanowiącej własność i będącej w posiadaniu...
Usunięcie drzew
2023-10-25
OŚR.613.178.2023
śląskie / tarnogórski / Miasteczko Śląskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
21/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Miasteczko Śląskie z dnia 25.10.2023 r. znak M.6131.78.2023 w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na działce o nr ewid.: 3323/318 (obręb Miasteczko...
Usunięcie drzew
2023-10-25
OŚR.613.178.2023
śląskie / tarnogórski / Miasteczko Śląskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.