Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 271134
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
4/2010 decyzje
inne
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Decyzja stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą "Skup złomu" w Łące przy ulicy Grottgera na nieruchomości nr...

OŚ.7624-26/10
śląskie / pszczyński / Pszczyna Zobacz szczegóły Drukuj kartę
55/2010 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
Wniosek o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego lokalizacji linii energetycznej i stacji transformatorowej w Dobrojewie
2010-01-20
7331/6/10
wielkopolskie / szamotulski / Ostroróg Zobacz szczegóły Drukuj kartę
56/2010 decyzje
inne
Decyzja o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Decyzja o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę linii energetycznej SN 15 kV i stacji transformatorowej w Dobrojewie.
2010-02-03
7331/6/10
wielkopolskie / szamotulski / Ostroróg Zobacz szczegóły Drukuj kartę
57/2010 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
Wniosek o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowle melioracji szczegółowej "Małej retencji" w Dobrojewie i Wielonku - las.
2010-02-12
7331/10/10
wielkopolskie / szamotulski / Ostroróg Zobacz szczegóły Drukuj kartę
58/2010 decyzje
inne
Decyzja o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Decyzja o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania - budowa urządzeń ",Małej retencji" w Dobrojewie i Wielonku.
2010-03-30
7331/10/10
wielkopolskie / szamotulski / Ostroróg Zobacz szczegóły Drukuj kartę
59/2010 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
Wniosek o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego rozdzielcza sieć wodociągowa z przyłączami w Bobulczynie
2010-10-06
7331/47/10
wielkopolskie / szamotulski / Ostroróg Zobacz szczegóły Drukuj kartę
60/2010 decyzje
inne
Decyzja o loklaizacji inwestycji celu publicznego - budowa rozdzielczej sieci wodociągowej z przyłaczami w Bobulczynie.
Decyzja o loklaizacji inwestycji celu publicznego - budowa rozdzielczej sieci wodociągowej z przyłaczami w Bobulczynie.
2010-12-01
7331/47/10
wielkopolskie / szamotulski / Ostroróg Zobacz szczegóły Drukuj kartę
7/2010 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowanich dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa i uruchomienie punktu napraw"
w m. Rogalice, gm. Lubsza
2010-12-13
nie dotyczy
opolskie / brzeski / Lubsza Zobacz szczegóły Drukuj kartę
61/2010 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
Wniosek o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach na budowę sieci wodociagowej rozdzielczej z przyłaczami w Bobulczynie
2010-11-03
7624/5/10
wielkopolskie / szamotulski / Ostroróg Zobacz szczegóły Drukuj kartę
62/2010 decyzje
inne
Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na budowę sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłaczami w Bobulczynie.
2010-11-30
7624/5/10
wielkopolskie / szamotulski / Ostroróg Zobacz szczegóły Drukuj kartę
2/2010 wnioski o wydanie decyzji
inne
zezwolenie na wycinkę wnioskowanych drzew dla Pani Heleny Gadzińskiej
wniosek na wycinkę 1 szt. drzewa gat. świerk srebrny
2010-09-24
GKP 7635/116/10
mazowieckie / sochaczewski / Teresin Zobacz szczegóły Drukuj kartę
3/2010 wnioski o wydanie decyzji
inne
zezwolenie na wycinkę drzew dla Państwa Zofii i Krzysztofa Muszyńskich
wniosek na wycinkę 2 szt. akacji oraz 1 szt. kasztanu rosnących w obrębie Nowa Piasecznica
2010-10-01
GKP. 7635/117/10
mazowieckie / sochaczewski / Teresin Zobacz szczegóły Drukuj kartę
57/2010 decyzje
inne
Decyzja dla Biura Projektowo-Inżynierskiego REDAN ze Szczecina, ul. Jagiellońska 69
Decyzja zatwierdzająca "Projekt prac geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich do projektu rozbudowy Miejskiego Ogrogu Zoologicznego w Płocku".
2010-12-16
WGK.II.7540-33/10
mazowieckie / Płock (miasto na prawach powiatu) / Płock Zobacz szczegóły Drukuj kartę
4/2010 wnioski o wydanie decyzji
inne
zezwolenie na wycinkę drzew dla Pani Barbary Płuciennik
wniosek na wycinkę 2 szt. drzew gat. świerk pospolity oraz 1 szt. brzoza rosnące w obrębie geodezyjnym Paprotnia
2010-10-08
GKP 7635/119/10
mazowieckie / sochaczewski / Teresin Zobacz szczegóły Drukuj kartę
5/2010 wnioski o wydanie decyzji
inne
zezwolenie na usunięcie wnioskowanych drzew dla Pana Ireneusza Fury
wniosek na wycinkę 1 szt. brzoza rosnąca w obrebie geodezyjnym Granice
2010-10-12
GKP 7635/122/10
mazowieckie / sochaczewski / Teresin Zobacz szczegóły Drukuj kartę
6/2010 wnioski o wydanie decyzji
inne
zezwolenie na usunięcie drzew dla Pani Urszuli Fury
wniosek na wycinkę 1 szt. drzewa gat. dąb rosnący w obrębie geodezyjnym Granice
2010-10-14
GKP 7635/123/10
mazowieckie / sochaczewski / Teresin Zobacz szczegóły Drukuj kartę
7/2010 wnioski o wydanie decyzji
inne
zezwolenie na usunięcie wnioskowanych drzew dla Pana Janusza Żurawskiego
wniosek na wycinkę 2 szt. drzew gat. modrzew rosnących w obrebie geodezyjnym Granice
2010-10-14
GKP 7635/124/10
mazowieckie / sochaczewski / Teresin Zobacz szczegóły Drukuj kartę
8/2010 wnioski o wydanie decyzji
inne
zezwolenie na usunięcie drzew dla Pana Rafała Siemińskiego
wniosek na wycinkę 11 szt. drzew gat. akacja rosnących w obrebie geodezyjnym Maszna
2010-10-18
GKP 7635/125/10
mazowieckie / sochaczewski / Teresin Zobacz szczegóły Drukuj kartę
9/2010 wnioski o wydanie decyzji
inne
zezwolenie na usunięcie drzew dla Pana Jerzego Feligi
wniosek na wycinkę 1 szt. drzewa gat.akacja rosnąca w obrębie geodezyjnym Dębówka
2010-10-28
GKP 7635/127/10
mazowieckie / sochaczewski / Teresin Zobacz szczegóły Drukuj kartę
10/2010 wnioski o wydanie decyzji
inne
zezwolenie na usunięcie drzew dla Pana Ryszarda Jastrzębskiego
wniosek na wycinkę 2 szt. drzew gat.akacja, 1 szt. drzewo gat.jesion, 1 szt. drzewo gat. topola rosnące w obrębie geodezyjnym Nowe Paski
2010-11-09
GKP 7635/129/10
mazowieckie / sochaczewski / Teresin Zobacz szczegóły Drukuj kartę
11/2010 wnioski o wydanie decyzji
inne
zezwolenie na usunięcie drzew dla Pana Mieczysława Drzewicza
wniosek na wycinkę 1 szt. drzewa gat. wiąz rosnący w obrębie geodezyjnym Seroki Wieś
2010-11-08
GKP 7635/131/10
mazowieckie / sochaczewski / Teresin Zobacz szczegóły Drukuj kartę
1/2010 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
adaptacja istniejących budynków mieszkalno – usługowych po byłych koszarach jednostki wojskowej wraz z budową parkingów oraz dróg wewnętrznych na cele domu opieki dla osób starszych –...
2010-12-03
gkp 7624/17/2010
mazowieckie / sochaczewski / Teresin Zobacz szczegóły Drukuj kartę
17/2010 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
Usunięcie 2 szt. drzew z dz. nr 373 położonej w m. Sejny.
2010-11-30
OŚRL.6112-62/10
podlaskie / sejneński / Sejny (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
18/2010 decyzje
inne
Zezwolenie na usunięcie drzew.
Usunięcie 2 szt. drzew z dz. nr 373 położonych w m. Sejny.
2010-11-10
OŚRL.6112-62/10
podlaskie / sejneński / Sejny (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
23/2010 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie drzew lub krzewów
wycinka 2 klonów przy ul. Żeromskiego 26 w Bytomiu
2010-11-17
ZEP.7635-386/10
śląskie / Bytom (miasto na prawach powiatu) / Bytom Zobacz szczegóły Drukuj kartę
24/2010 decyzje
inne
Decyzja dla Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Bytomiu
zezwolenie na usunięcie 2 klonów przy ul. Żeromskiego 26 w Bytomiu

ZEP.7635-386/10
śląskie / Bytom (miasto na prawach powiatu) / Bytom Zobacz szczegóły Drukuj kartę
25/2010 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
wycinka akacji przy ul. Prostej 1 w Bytomiu
2010-11-17
ZEP.7635-412/10
śląskie / Bytom (miasto na prawach powiatu) / Bytom Zobacz szczegóły Drukuj kartę
26/2010 decyzje
inne
Decyzja dla MZDiM w Bytomiu, ul. Smolenia 35, 41-902 Bytom
zezwolenie na usunięcie akacji przy ul. Prostej 1 w Bytomiu

ZEP.7635-412/10
śląskie / Bytom (miasto na prawach powiatu) / Bytom Zobacz szczegóły Drukuj kartę
27/2010 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
wycinka 2 lip przy ul. Fałata 9, 13-15 w Bytomiu
2010-11-17
ZEP.7635-420/10
śląskie / Bytom (miasto na prawach powiatu) / Bytom Zobacz szczegóły Drukuj kartę
28/2010 decyzje
inne
Decyzja dla MZDiM w Bytomiu, ul. Smolenia 35, 41-902 Bytom
Zezwolenie na usunięcie 2 lip przy ul. Fałata 9, 13-15 w Bytomiu

ZEP.7635-420/10
śląskie / Bytom (miasto na prawach powiatu) / Bytom Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.