Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 4674
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
337/2012 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko
inne
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŚWIDNICY
wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Świdnicy – Zarzecze I wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Wymieniony...
2012-12-03
DIM.AN.6721.1.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
348/2012 inne wnioski
inne
wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej
wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasto Świdnica
2012-12-06
nie dotyczy
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
349/2012 inne wnioski
inne
wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej
wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasto Świdnica
2012-12-06
nie dotyczy
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
350/2012 rejestry
inne
zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej
zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasto Świdnica
2012-12-12
DIM.IT.6233.4.19.2012
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
355/2012 rejestry
inne
zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej
zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasto Świdnica
2012-12-12
DIM.IT.6233.4.20.2012
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
360/2012 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Modernizacja systemu grzewczego zakładu z budową nowego przyłącza gazowego średniego...
2012-12-13
nie dotyczy
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
365/2012 rejestry
inne
zaświadczenie o zmianie wpisu w rejestrze działalności regulowanej
zaświadczenie o zmianie wpisu w rejestrze działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasto Świdnica
2012-12-21
DIM.IT.6233.4.14.1.2012
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
364/2012 rejestry
inne
zaświadczenie o zmianie wpisu w rejestrze działalności regulowanej
zaświadczenie o zmianie wpisu w rejestrze działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasto Świdnica
2012-12-21
DIM.IT.6233.4.13.1.2012
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
357/2012 inne wnioski
inne
wniosek o zmianę wpisu w rejestrze działalności regulowanej
wniosek o zmianę wpisu w rejestrze działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasto Świdnica
2012-12-18
nie dotyczy
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
356/2012 inne wnioski
inne
wniosek o zmianę wpisu w rejestrze działalności regulowanej
wniosek o zmianę wpisu w rejestrze działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasto Świdnica
2012-12-18
nie dotyczy
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
367/2012 postanowienia
inne
Postanowienie
Postanowienie - dla firmy WAGONY Świdnicy - o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia :"Budowa stacji paliw - ON- o pojemności 5 m3 na...
2012-12-27
DIM.Oś.6220.14.2012
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
368/2012 decyzje
inne
Decyzja
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia - dla firmy WAGONY Świdnica : "Budowa stacji paliw-ON-o pojemności 5 m3 na terenie WAGONY Świdnica S.A. ul....
2012-12-28
DIM.Oś.6220.14.2012
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
369/2012 inne wnioski
inne
wniosek o zmianę wpisu w rejestrze działalności regulowanej
wniosek o zmianę wpisu w rejestrze działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasto Świdnica
2012-12-24
nie dotyczy
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
370/2012 rejestry
inne
zaświadczenie o zmianie wpisu w rejestrze działalności regulowanej
zaświadczenie o zmianie wpisu w rejestrze działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasto Świdnica
2012-12-28
DIM.IT.6233.4.4.1.2012
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
1/2013 inne wnioski
inne
wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej
wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasto Świdnica
2013-01-03
nie dotyczy
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
2/2013 rejestry
inne
zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej
zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasto Świdnica
2013-01-07
DIM.IT.6233.1.1.2013
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
7/2013 decyzje
inne
Decyzja
Umorzenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia - dla firmy WAGONY Świdnica ul. Strzelińska 35 pn.: "Modernizacja systemu...
2013-01-10
DIM.Oś.6220.16.2012
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
13/2013 inne wnioski
inne
wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej
wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasto Świdnica
2013-01-22
nie dotyczy
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
14/2013 rejestry
inne
zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej
zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasto Świdnica
2013-01-23
DIM.IT.6233.1(2).2013
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
15/2013 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko
inne
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŚWIDNICY
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w granicach ulic Sikorskiego - Podmiejskiej wraz z prognozą oddziaływania na...
2013-01-28
DIM.AN.6721.3.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
19/2013 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa hali produkcyjnej oraz magazynów" firmy Colgate przy al. Colgate 2
2013-01-28
nie dotyczy
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
21/2013 inne wnioski
inne
wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej
wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasto Świdnica
2013-02-04
nie dotyczy
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
22/2013 rejestry
inne
zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej
zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasto Świdnica
2013-02-08
DIM.IT.6233.1(3).2013
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
28/2013 inne wnioski
inne
wniosek o zmianę wpisu w rejestrze działalności regulowanej
wniosek o zmianę wpisu w rejestrze działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasto Świdnica
2013-02-18
nie dotyczy
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
29/2013 rejestry
inne
zaświadczenie o zmianie wpisu w rejestrze działalności regulowanej
zaświadczenie o zmianie wpisu w rejestrze działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasto Świdnica
2013-02-20
DIM.IT.6233.1(4).2013
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
30/2013 inne wnioski
inne
wniosek o zmianę wpisu w rejestrze działalności regulowanej
wniosek o zmianę wpisu w rejestrze działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasto Świdnica
2013-02-18
nie dotyczy
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
31/2013 rejestry
inne
zaświadczenie o zmianie wpisu w rejestrze działalności regulowanej
zaświadczenie o zmianie wpisu w rejestrze działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasto Świdnica
2013-02-20
DIM.IT.6233.1(5).2013
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
32/2013 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Etapowa rozbudowa hartowni na terenie zakładu AAM Poland Sp. z o.o." przy ul. Szarych Szeregów 16-18
2013-02-15
nie dotyczy
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
33/2013 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa zakładu produkcyjnego Cloos Polska Sp. z o.o." przy ul. Stalowa 17
2013-02-19
nie dotyczy
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
37/2013 postanowienia
inne
Postanowienie
Postanowienie - dla firmy COLGATE-PALMOLIVE w Świdnicy - o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia :"Rozbudowa hali produkcyjnej i...
2013-02-22
DIM.Oś.6220.1.2013
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.