Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 6129
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
89/2013 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Umarzająca, w całości, należność z tytułu opłaty ustalonej w decyzji Starosty Tarnogórskiego o symbolu GOŚR/R.6131-1-47/07/08, z dnia 25.02.2008 r.
2012-10-22
OŚR.R.613.144.2012
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
90/2013 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwalająca Radzie Sołeckiej w Zbrosławicach na usunięcie 3 drzew rosnących na terenie parku położonego na działce nr ewid. 488/126, stanowiącej własność Gminy Zbrosławice i będącej...
2012-10-15
OŚR.R.613.145.2012
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
91/2013 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Umarzająca - jako bezprzedmiotowe - postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji zezwalającej wnioskodawcy na usunięcie 3 drzew z gatunku Żywotnik rosnących na działce, obręb...
2012-10-15
OŚR.R.613.146.2012
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
92/2013 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zmieniająca, za zgoda Strony, decyzję ostateczną Starosty Tarnogórskiego z dnia 15.09.2012 r. o symbolu GOŚR/R.6131-1-61/10, zezwalająca Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w...
2012-10-16
OŚR.R.613.147.2012
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
93/2013 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwalająca Gminie Zbrosławice na usunięcie drzewa gatunku Topola Kanadyjska, w związku z obumarciem drzewa, rosnącego w pasie drogowym drogi gminnej, ul. Plac Wiejski w miejscowości Zawada,...
2012-10-17
OŚR.R.613.149.2012
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
94/2013 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwalająca Spółdzielni Mieszkaniowej "Gwarek" w Tarnowskich Górach na usunięcie 3 drzew rosnących na działce o nr ewid. 2343/2, obręb Tarnowskie Góry,której właścicielem jest...
2012-10-17
OŚR.R.613.151.2012
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
95/2013 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwalająca firmie Maugo Poland Sp. z o.o. na usunięcie drzewa gatunku Topola kanadyjska, rosnących na działce o nr ewid.: 269/4, będące własnością Gminy Zbrosławice, a w posiadaniu...
2012-10-25
OŚR.R.613.153.2012
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
96/2013 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Umarzająca w całości, należność z tytułu opłaty ustalonej w decyzji Starosty Tarnogórskiego o symbolu GOŚR/R.6131-1-92/08 z dnia 29.10.2008 r., za usunięcie 1 drzewa i 7 krzewów, pod...
2012-10-29
OŚR.R.613.155.2012
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
97/2013 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwalająca Wnioskodawcy na usunięcie 1 drzewa gatunku Lipa drobnolistna rosnącego na działce obręb Tarnowskie Góry w pasie drogowym ul. Alei Kwiatów w Tarnowskich Górach,w związku z...
2012-10-29
OŚR.R.613.161.2012
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
99/2013 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwalam Gminie Miasteczko Śląskie na usunięcie drzewa gatunku Lipa drobnolistna, rosnącego na działce o nr ewid.: 2864/37, której właścicielem i posiadaczem jest Gmina Miasteczko Śląskie
2012-10-26
OŚR.R.613.166.2012
śląskie / tarnogórski / Miasteczko Śląskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
101/2013 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwalająca Gminie Tarnowskie Góry na usunięcie 17 drzew, rosnących na działce o nr ewid.: 5059/170, 3313/162, 89/3, 4843/71, 361/77, stanowiących własność i będących w posiadaniu Gminy...
2012-11-12
OŚR.R.613.174.2012
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
102/2013 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwalająca Wnioskodawcom na usunięcie 1 drzewa gatunku Sumak octowiec, w związku z obumarciem, rosnącego w obrębie Radzionków
2012-11-12
OŚR.R.613.176.2012
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
103/2013 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwalająca Gminie Tarnowskie Góry na usuniecie 2 drzew gatunku Lipa drobnolistna,, rosnących na działce o nr ewid.: 28275 stanowiącej własność i będącej w posiadaniu Gminy Tarnowskie Góry
2012-11-21
OŚR.R.613.181.2012
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
104/2013 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwalająca Gminie Świerklaniec na usunięcie 1 drzewa gatunku Wierzba krucha, w związku z zagrożeniem dla ludzi i mienia, rosnącego na działce o nr ewid.: 1723/112 obręb Nakło Śląskie, w...
2012-11-23
OŚR.R.613.182.2012
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
105/2013 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Umarzająca - jako bezprzedmiotowe - postępowanie administracyjne w sprawie wydania przez Starostę Tarnogórskiego decyzji zezwalającej na usunięcie 6 drzew gatunku Topola kanadyjska,...
2012-11-23
OŚR.R.613.183.2012
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
107/2013 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwalająca Gminie Kalety na usunięcie 21drzew, rosnących na terenie parku przy ul. Ks. Rogowskiego w Kaletach, na działce o nr ewid.: 454/60 stanowiącej własność i będącej w posiadaniu...
2012-11-26
OŚR.R.613.184.2012
śląskie / tarnogórski / Kalety Zobacz szczegóły Drukuj kartę
106/2013 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Stwierdzająca wygaśnięcie części decyzji ostatecznej symbol OŚR.R.613.21.2012 z dnia 05.04.2012 r
2013-01-15
OŚR.R.613.183.2012
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
108/2013 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwalająca Gminie Zbrosławice na usunięcie 2 drzew gatunku Topola kanadyjska, rosnących na działce o nr ewid.: 849/35 w miejscowości Czekanów, będącej własnością i posiadaniu Gminie...
2012-11-27
OŚR.R.613.185.2012
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
109/2013 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwalająca Gminie Zbrosławice na usunięcie 5 drzew gatunku Topola Kanadyjska, rosnących na działce o nr ewid.: 1200/125 w Zbrosławicach, będącej własnością i w posiadaniu Gminy...
2012-11-27
OŚR.R.613.186.2012
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
110/2013 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwalająca OSP Świętoszowice na usunięcie 2 drzew gatunku Modrzew europejski, rosnących na działce o nr ewid. 382/6 obręb Świętoszowice w Zbrosławicach, będącej własnością Gminy...
2012-11-26
OŚR.R.613.189.2012
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
111/2013 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwalająca Wnioskodawczyni na usunięcie 2 drzew, rosnących na działce w obrębie Stare Tarnowice
2012-11-20
OŚr.R.613.192.2012
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
112/2013 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwalająca Gminie Miasteczko Śląskie na usunięcie 6 drzew, rosnących na działce o nr ewid.: 1757/510, obręb Miasteczko Śląskie, stanowiącej własność i będącej w posiadaniu Gminy...
2012-11-29
OŚR.R.613.193.2012
śląskie / tarnogórski / Miasteczko Śląskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
113/2013 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwalająca Gminie Tarnowskie Góry na usunięcie 4drzew, rosnących na działkach o nr ewid.: 278/42 i 279/38, stanowiącej własność i będących w posiadaniu Gminy Tarnowskie Góry
2012-11-28
OŚR.R.613.194.2012
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
114/2013 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwalająca Gminie Tarnowskie Góry na usunięcie 26 drzew, rosnących na działkach o nr ewid.: 1290/140,2079/75 stanowiących własność i będących w posiadaniu Gminy Tarnowskie Góry
2012-11-30
OŚR.R.613.197.2012
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
115/2013 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwala Gminie Radzionków na usunięcie 4 drzew gatunku Topola kanadyjska, rosnących na działce o nr ewid. 350/23, stanowiącej własność i będącej w posiadaniu Gminy Radzionków
2012-12-05
OŚR.R.613.200.2012
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
116/2013 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwalająca Polskiemu Związkowi działkowców Rodzinny Ogród Działkowy "ZRYW" w Tarnowskich Górach na usunięcie 2 drzew Świerk pospolity, rosnących na działce o nr ewid.:...
2012-12-06
OŚR.R.613.202.2012
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
117/2013 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwalająca Gminie Tarnowskie Góry na usunięcie 6 drzew gatunku Modrzew europejski, rosnących na terenie Szkoły Podstawowej nr 5 w Tarnowskich Górach, przy ul. Leśnej 23, na działce o nr...
2012-12-07
OŚR.R.613.204.2012
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
118/2013 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwająca KS "Salveo Drama Kamieniec" na usunięcie drzewa, gatunku Robinia akacjowa, rosnącego na działce o nr ewid.: 14/4 obręb Boniowice, będącej własnością Gminy...
2013-01-10
OŚR.R.613.1.2013
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
119/2013 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwalająca Gminie Tworóg na usunięcie 5 drzew rosnących w pasie drogowym ul. Wiejskiej w Brynku, na działce o nr ewid.: 682/8, której właścicielem i posiadaczem jest Gmina Tworóg
2013-01-11
OŚR.R.613.3.2013
śląskie / tarnogórski / Tworóg Zobacz szczegóły Drukuj kartę
120/2013 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwalająca Gminie Krupski Młyn na usunięcie 55 drzew, rosnących na działce o nr ewid.: 72 Otmuchów, Potępa, której właścicielem i posiadaczem jest Gmina Krupski Młyn
2013-02-13
OSR.R.613.4.2013
śląskie / tarnogórski / Krupski Młyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.