Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 271125
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
61/2011 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
inne
Oracowanie ekofizjograficzne dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Dokumentacja sporządzona na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulicy Jodłowej w miejscowości Zielonka, gmina Białe Błota...
2008-02-18
nie dotyczy
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
62/2011 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
inne
Oracowanie ekofizjograficzne dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Dokumentacja sporządzona na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulicy Szubińskiej i Altanowej w miejscowości Białe Błota charakteryzuje...
2008-02-18
nie dotyczy
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
63/2011 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
inne
Oracowanie ekofizjograficzne dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Dokumentacja sporządzona na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulicy Brzozowej w miejscowości Kruszyn Krajeński, gmina Białe Błota...
2008-02-18
nie dotyczy
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
64/2011 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
inne
Oracowanie ekofizjograficzne dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Dokumentacja sporządzona na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulicy Kaplicznej w miejscowości Białe Błota charakteryzuje poszczególne...
2008-02-18
nie dotyczy
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
65/2011 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
inne
Oracowanie ekofizjograficzne dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Dokumentacja sporządzona na potrzeby zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Murowaniec" dla terenu położonego w rejonie ulicy Jastrzębiej, charakteryzuje...
2008-02-18
nie dotyczy
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
15/2014 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
inne
opracowanie ekofizjograficzne dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Resko dla linii elektroenergetycznej 110 kV
części obrębów Prusim, Gardzin. Sosnówko, Sosnowo, Starogard, Naćmierz i Przemysław w gminie Resko

GP.6721.2013
zachodniopomorskie / łobeski / Resko Zobacz szczegóły Drukuj kartę
52/2014 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
inne
Opracowanie ekofizjograficzne sporzadzone na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - fragment miasta Skierniewice położony na południe od ulicy Sosnowej
Opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9 września 2002r. w sprawie opracowań ekofizjograficznych (Dz.U.Nr 155 poz.1298)
2013-03-20
nie dotyczy
łódzkie / Skierniewice (miasto na prawach powiatu) / Skierniewice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
250/2014 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
inne
analiza porealizacyjna
dla przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko pn." Budowa zakładu odzysku i unieszkodliwiania odpadów dla północnej części Katowic poprzez przetworzenie...
2013-12-06
KŚ-III.7624.1.89.2009.EM
śląskie / Katowice (miasto na prawach powiatu) / Katowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
165/2014 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
inne
Opracowanie ekofizjograficzne dla terenu objętego sporzadzeniem zmiany "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Gutkowo w Olsztynie, w rejonie ulic Żurawiej i Heleny
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

RM.6722.17.2013
warmińsko-mazurskie / Olsztyn (miasto na prawach powiatu) / Olsztyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
77/2014 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
inne
Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe sporzadzone na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta położonego pomiędzy ulicami Graniczną, Strobowską i Rawską
Opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 wrzesnia 2002r. w sprawie opracowań ekofizjograficznych (Dz.U. Nr 155 poz.1298)
2012-10-15
nie dotyczy
łódzkie / Skierniewice (miasto na prawach powiatu) / Skierniewice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
80/2014 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
inne
Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe sporzadzone na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - fragment miasta Skierniewice połozony przy ul. Łódzkiej
Opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002r. w sprawie opracowań ekofizjograficznych (Dz.U. nr 155 poz.1298)
2013-06-24
nie dotyczy
łódzkie / Skierniewice (miasto na prawach powiatu) / Skierniewice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
83/2014 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
inne
Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe sporzadzone na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - fragment y miasta Skierniewice położone przy ulicach: orzeszkowej,...
Opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002r. w sprawie opracowań ekofizjograficznych (Dz.U. Nr 155, poz. 1298)
2013-07-30
nie dotyczy
łódzkie / Skierniewice (miasto na prawach powiatu) / Skierniewice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
323/2012 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
ochrona wód
Badania kontrolne poziomu statycznego zwierciadła wody
Wyniki z 2011
2012-01-13
OŚ.6324.3.2012
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
325/2012 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
ochrona wód
Wyniki pomiarów ilości pobieranej wody -II półrocze 2011 r.
wyniki pomiarów ilości pobieranej wody przez Głubczyckie wodociągi i kanalizację Spółkę z o.o.
2012-01-31
OŚ.6324.7.2012
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
326/2012 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
ochrona wód
Wyniki pomiarów substancji odprowadzanych do środowiska
Wyniki pomiarów substancji odprowadzanych do środowiska w związku z eksploatacją mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków komunalnych w Pietrowicach - XI-XII 2011
2012-02-02
OŚ.6324.9.2012
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
327/2012 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
ochrona wód
Wyniki pomiarów substancji odprowadzanych do środowiska
Wyniki pomiarów substancji odprowadzanych do środowiska w związku z eksploatacją mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków komunalnych w Pietrowicach -III kwartał 2012
2012-10-31
OŚ.6324.9.2012
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
329/2012 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
ochrona wód
Wyniki pomiarów ilości i jakości ścieków wprowadzonych do wód
Wyniki za okres II kw. 2012 r.
2012-06-22
OŚ.6324.10.2012
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
330/2012 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
ochrona wód
Wyniki pomiarów ilości i jakości ścieków wprowadzonych do wód
Wyniki za okres IV kw 2012 r.;Spółka wodno-ściekowa "Południe" w Baborowie
2012-12-20
OŚ.6324.10.2012
opolskie / głubczycki / Baborów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
331/2012 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
ochrona wód
Wyniki badań ścieków z myjni autobusowej
PKS w Głubczycach Sp. z o.o.
2012-03-09
OŚ.6324.12.2012
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
332/2012 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
ochrona wód
Wyniki analiz popłuczyn i ścieków
Wyniki za II kwartał 2012 r.
2012-07-09
OŚ.6324.15.2012
opolskie / głubczycki / Branice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
333/2012 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
ochrona wód
Wyniki analizy z płukania filtrów
Płukanie filtrów do Potoku Rozumickiego.
2012-04-26
OŚ.6324.18.2012
opolskie / głubczycki / Kietrz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
334/2012 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
ochrona wód
Wyniki analiz ścieków za III kwartał 2012 r.
Odprowadzanie ścieków komunalnych do rzeki Troi
2012-08-16
OŚ.6324.18.2012
opolskie / głubczycki / Kietrz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
335/2012 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
ochrona wód
Wyniki analizy z płukania filtrów
Potok Rozumicki
2012-12-20
OŚ.6324.19.2012
opolskie / głubczycki / Kietrz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
337/2012 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
ochrona wód
Wyniki pomiarów substancji odprowadzanych do środowiska
Wyniki pomiarów substancji odprowadzanych do środowiska w związku z eksploatacją mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków komunalnych w Pietrowicach -I Kwartał 2012
2012-04-30
OŚ.6324.21.2012
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
338/2012 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
ochrona wód
Wyniki pomiarów substancji odprowadzanych do środowiska
Wyniki pomiarów substancji odprowadzanych do środowiska w związku z eksploatacją mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków komunalnych w Pietrowicach- II kwartał 2012
2012-07-27
OŚ.6324.21.2012
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
339/2012 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
ochrona wód
Termin przekazywania wyników pomiarów jakości ścieków.Wyniki pomiarów jakości ścieków odprowadzanych z oczyszczalni ścieków w Pawłowiczkach,Długomiłowicach i Rakowie.
Wyniki pomiarów jakości ścieków odprowadzanych z oczyszczalni ścieków w Pawłowiczkach,Długomiłowicach i Rakowie.
2012-06-11
OŚ.6324.23.2012
opolskie / głubczycki / Baborów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
340/2012 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
ochrona wód
Badanie wody i ścieków
Zleceniodawca "Schink" Ubojnia Trzody chlewnej Henryk Schink Debrzyca 48-100 Głubczyce ul.Kościelna 1...
2012-06-11
OŚ.6324.24.2012
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
341/2012 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
ochrona wód
wyniki pomiarów jakości ścieków przemysłowych
Mleczarnia Turek sp. z o.o. Zakład produkcji w Głubczycach
2012-06-27
OŚ.6324.25.2012
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
376/2012 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
ochrona przed polami elektromagnetycznymi
Sprawozdanie z badań pola elektromagnetycznego
Badanie zlecone przez P4 sp. z o.o. Miejsce wykonywania pomiarów: Stacja bazowa GLU2001_A Data:29.11.2011
2012-01-04
OŚ.6221.1.2012
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
17/2013 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
ochrona powierzchni ziemi
Wyniki z z monitoringu wód z piezometrów w 2012 r.
Sprawozdania nr 188;712;1123 z monitoringu wód z pizometrów na stacji paliw zlokalizowanej przy ul.Wrocławskiej w Głubczycach.
2013-01-21
OŚ.642.1.2013
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.