Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 6116
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
490/2011 decyzje
inne
Decyzja o zmianie decyzji Starosty Tarnogórskiego dnia 22.07.08r. o znaku GOŚR/G. 1635-39/08.
Dotyczy zmiany decyzji Starosty Tarnogórskiego z dnia 22.07.08r. o znaku GOŚR/G. 1635-39/08 udzielającej pozwolenia na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne
2011-06-28
VOŚR/G.7635-160/11
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
499/2011 decyzje
inne
Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi
Dotyczy zatwierdzenia programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi w FAM-MED w Zbrosławicach przy ul. Oświęcimskiej 3
2011-06-27
VOŚR/G.7635-169/11
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
502/2011 decyzje
inne
Decyzja udzielająca zezwolenia na zbieranie odpadów.
Dotyczy udzielenia zezwolenia na zbieranie odpadów przez firmę REMONDIS na terenie Składowiska Odpadów innych niż niebezpieczne w TG-Rybnej przy ul. Laryszowskiej.
2011-07-07
Starosta Tarnogórski
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
508/2011 decyzje
inne
Decyzja Wójta Zbrosławice z dn. 26.07.11r. o znaku GG.OŚ.6324.1.11
Dotyczy usunięcia przez p. Lisa odpadów na działce 146/56.
2011-07-29
VOŚR/G.7635-177/11
śląskie / tarnogórski / Zobacz szczegóły Drukuj kartę
511/2011 decyzje
inne
Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi.
Dotyczy zatwierdzenia programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi w NZOZ Przychodni Wielospecjalistycznej Sp. z o.o w TG przy ul. Piłsudskiego 18.
2011-08-01
VOŚR/G.7635-179/11
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
521/2011 decyzje
ochrona wód
Pozwolenie wodnoprawne
Dotyczy pozwolenia na wykonanie urządzenia wodnego (drenaż rozsączający) i wprowadzanie do ziemi wód opadowych i roztopowych dla PHU ROCH Zbigniew Rokita z siedzibą w TG.
2011-08-09
VOŚRG/G. 6223-59/11
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
523/2011 decyzje
ochrona wód
Pozwolenie wodnoprawne
Dotyczy pozwolenia na wprowadzanie do wód cieku Stoła wód opadowych i roztopowych pochodzących z odwadniania rejonu ul. Pionierskiej w TG.
2011-08-31
VOŚRG/G. 6223-65/11
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
525/2011 decyzje
ochrona wód
Pozwolenie wodnoprawne
Dotyczy zmiany pozwolenia wodnoprawnego związanego z oczyszczalnią LEMNA w Świerklańcu.
2011-08-02
VOŚRG/G. 6223-61/11
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
532/2011 decyzje
ochrona wód
Pozwolenie wodnoprawne
Dotyczy pozwolenia wodnoprawnego na poprowadzenie przez wody cieku Brzeźnica przepustu na drodze leśnej.
2011-08-29
VOŚRG/G. 6224-13/11
śląskie / tarnogórski / Tworóg Zobacz szczegóły Drukuj kartę
530/2011 decyzje
ochrona wód
Dotyczy pozwolenia na przebudowę urządzenia wodnego
Dotyczy pozwolenia wodnoprawnego na zarurowanie rowu R-M-19 w Kaletach.
2011-09-07
VOŚRG/G. 6224-12/11
śląskie / tarnogórski / Kalety Zobacz szczegóły Drukuj kartę
534/2011 decyzje
ochrona wód
Decyzja udzielająca zezwolenia na wykonanie urządzeń wodnych (ziemnych zbiorników wodnych).
Dotyczy zmiany pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją GOŚR/G. 6224-24/10 na wykonanie urządzeń wodnych w Leśnictwie Mikołeska.
2011-08-05
VOŚRG/G. 6224-9/11
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
539/2011 decyzje
inne
Decyzja udzielająca pozwolenia wodnoprawnegpo na wykonanie urządzenia wodnego i wprowadzanie do ziemi wód roztopowych i opadowych .
Dotyczy pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego dla PRO-KLIMA, Mariusz Świstek ul. Konduktorska TG
2011-10-05
VOŚR/G. 6223-78/11
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
545/2011 decyzje
inne
Decyzja udzielająca pozwolenia wodnoprawnego.
Dotyczy wydania pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie potoku Stoła w TG dla potrzeb linii kablowej SN.
2011-10-10
VOŚR/G.6224-17/11
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
546/2011 decyzje
inne
Decyzja udzielająca pozwolenia wodnoprawnego.
Dotyczy wydania pozwolnia wodnoprawnego na przekroczenie kablem teletechnicznym cieku Stoła w rejonie ul. Polnej.
2011-10-05
VOŚR/G.6224-15/11
śląskie / tarnogórski / Krupski Młyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
548/2011 decyzje
inne
Decyzja o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego.
Dotyczy wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego na terenie szkółki leśnej w Brzeźnicy.
2011-09-09
VOŚR/G.6223-83/11
śląskie / tarnogórski / Tworóg Zobacz szczegóły Drukuj kartę
549/2011 decyzje
inne
Decyzja o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego.
Dotyczy wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę i zarurowanie odcinka rowu przebiegającego przez działkę w Kaletach-Jędrysku.
2011-08-09
VOŚR/G. 6224-14/11
śląskie / tarnogórski / Kalety Zobacz szczegóły Drukuj kartę
552/2011 decyzje
inne
Pozwolenie na budowę.
Plac manewrowy ul. Wiejska 1 - Kamieniec.
2011-10-27
ZBA.73514-292/11
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
553/2011 decyzje
inne
Zmiana decyzji.
Budowa chłodni wraz z sortownią ul. Wiejska 1 - Kamieniec.
2011-10-28
ZBA.73514-295/11
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
2/2012 decyzje
ochrona wód
pozw. wodnopr.
wykonanie przepustu na drodze leśnej poprowadzone przez rzekę Ligocki
2011-10-13
VOŚR/G.6224-26/11
śląskie / tarnogórski / Kalety Zobacz szczegóły Drukuj kartę
10/2012 decyzje
ochrona wód
pozw. wodnopr.
na pobór wód podziemnych z ujęcia Repty
2011-11-15
nie dotyczy
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
13/2012 decyzje
ochrona wód
decyzja zmieniająca pozw. wodnopr.
zmian pozw. wodnopr. z dnia 20.06.2007 r. o znaku GOŚR/G.6223-4/07

VOŚR/G. 6223-84/11
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
14/2012 decyzje
ochrona wód
decyzja zmieniająca pozw. wodnopr.
dot. zmiany pozw. wodnopr. z dnia 30.06.2006 r. o znaku GOŚR/G.6223-19/06

VOŚR/G. 6223-85/11
śląskie / tarnogórski / Zobacz szczegóły Drukuj kartę
15/2012 decyzje
ochrona wód
pozw. wodnopr.
na wykonanie urządzenia wodnego (studni chłonnych) oraz wprowadzanie wód opad. i roztop. do ziemi w Nowych Chechle

VOŚR/G. 6223-86/11
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
16/2012 decyzje
ochrona wód
decyzja przenosząca prawa i obowiązki
dot. pozw wodnopr. z dnia 26.10.2009 r. o znaku GOŚ/G.6223-34/09 na Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o w Tarn. Górach

VOŚR/G. 6223-90/11
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
17/2012 decyzje
ochrona wód
pozw. wodnopr.
na wykonanie urządzenia wodnego (systemu infiltracji) oraz wprowadzanie wód opad. i roztop. do ziemi z parkingu

VOŚR/G. 6223-94/11
śląskie / tarnogórski / Ożarowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
19/2012 decyzje
ochrona wód
pozw. wodnopr.
na wykonanie urządzenia wodnego (zbirnika) oraz wprowadzanie wód opad. i roztop. do ziemi z wiaduktu w Żyglinie

VOŚR/G. 6223-97/11
śląskie / tarnogórski / Miasteczko Śląskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
21/2012 decyzje
ochrona wód
pozw. wodnopr.
na wykonanie urządzenia wodnego (wylotu) oraz wprowadzanie wód opad i roztop. do ziemi

VOŚR/G. 6223-101/11
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
565/2011 decyzje
inne
decyzja zatwierdzajac program gospodarki odpadami niebezpiecznymi
wytwarzanymi w ZOZ PRODENT Tarnowskie Góry, ul. Opolska 1
2011-10-06
VOŚR/G.7635-195/11
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
567/2011 decyzje
inne
decyzja odmawiająca wydanie zezwolenia na odzysk odpadów
w Zendku na działce o nr ewid. 1623 dla BIO-EKOS s.c. Nowe Chechło, ul. Leśna
2011-10-12
VOŚR/G.7635-196/11
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
583/2011 decyzje
inne
decyzja umarzająca postępowanie administracyjnew sprawie uciążliwości środowiskowych oraz negatywnego oddziaływania na środowisko, w tym na zdrowie ludzi w związku z prowadzoną
działalnością p. Andrzeja Augustynowicza z siedzibą w Zborsławicach przy ul. Ogrodowej 17
2011-09-15
VOŚR/G.7635-193
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.