Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 245147
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
1265/2016 inne dokumenty
inne
Karta informacyjna przedsięwzięcia
pn.: „Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla terenów inwestycyjnych miasta Bytom w rejonie ulic Strzelców Bytomskich, Leśna, Topolowa. Obszary II, III, IV, V, VI,...
2016-12-05
nie dotyczy
śląskie / Bytom (miasto na prawach powiatu) / Bytom Zobacz szczegóły Drukuj kartę
170/2021 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:
Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działce o nr 47/13, położonej w obrębie Parleza Mała, gmina Biskupiec.
2021-09-22
nie dotyczy
warmińsko-mazurskie / olsztyński / Biskupiec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
297/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja zezwolenie na usunięcie drzew
wydano decyzję pozytywną dla Wodociągów Płockich Sp. z o.o. na usunięcie 1 szt.grabu i przesadzenie 426 m2 krzewów w pasie drogowym ul. Wyszogrodzkiej z opłatą odroczoną, z nasadzeniami

WKŚ-I-ZZ.6131.220.2021.KPM
mazowieckie / Płock (miasto na prawach powiatu) / Płock Zobacz szczegóły Drukuj kartę
298/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja zezwolenie na usunięcie drzew
zmiana decyzji dla Wodociągów Płockich Sp. z o.o.w części dotyczącej nasadzeń zastępczych

WKŚ-I-ZZ.6131.220.1.2021.KPM
mazowieckie / Płock (miasto na prawach powiatu) / Płock Zobacz szczegóły Drukuj kartę
258/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew przy ul. Mikołaja Reja 101, dz. nr 77/1 w Lesznie.
2021-10-12
OS,6131.208.2021
wielkopolskie / Leszno (miasto na prawach powiatu) / Leszno Zobacz szczegóły Drukuj kartę
169/2021 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:
Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działce o nr 47/9, położonej w obrębie Parleza Mała, gmina Biskupiec.
2021-09-22
nie dotyczy
warmińsko-mazurskie / olsztyński / Biskupiec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
82/2021 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa 28 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z niezbędną...
2021-08-13
IOŚ.6220.5.2021
mazowieckie / węgrowski / Węgrów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
81/2021 decyzje
inne
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa hal produkcyjno-magazynowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i drogową w Węgrowie” przy ul....
2021-03-09
IOS.6220.5.2021
mazowieckie / węgrowski / Węgrów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
168/2021 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:
Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działce o nr 47/7, położonej w obrębie Parleza Mała, gmina Biskupiec.
2021-09-22
nie dotyczy
warmińsko-mazurskie / olsztyński / Biskupiec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
167/2021 postanowienia
inne
Zawieszenie postępowania do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko:
Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 100 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działkach ewidencyjnych numer 3/7 i 2/62 obręb Lipowo, gmina Biskupiec.
2021-10-13
BMA.6220.10.18.2021
warmińsko-mazurskie / olsztyński / Biskupiec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
166/2021 postanowienia
inne
Nałożenie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko:
Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 100 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działkach ewidencyjnych numer 3/7 i 2/62 obręb Lipowo, gmina Biskupiec.
2021-10-13
BMA.6220.10.17.2021
warmińsko-mazurskie / olsztyński / Biskupiec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
150/2021 decyzje
inne
Decyzja nakazująca usunięcia odpadów
z dz. nr 174/9, 174/10 i 174/11, obręb Korne

OS.6236.8.2021
pomorskie / kościerski / Kościerzyna (gmina wiejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
417/2021 zgłoszenia
ochrona przed polami elektromagnetycznymi
Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne.
Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne - stacji elektroenergetycznej GPZ 110/15lV Obłęże zlokalizowanej w miejscowości Obłęże.
2021-10-12
ŚR.6221.45.2021.III
pomorskie / słupski / Kępice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
80/2021 zgłoszenia
inne
Zgłoszenie dotyczące zamiaru usunięcia drzew, które rosną na nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności...
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew rosnących na działce o Nr ewid. 896/4 przy ul. Gdańskiej 110 w Węgrowie.
2021-10-06
nie dotyczy
mazowieckie / węgrowski / Węgrów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
79/2021 zgłoszenia
inne
Zgłoszenie dotyczące zamiaru usunięcia drzew, które rosną na nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności...
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew rosnących na działce o Nr ewid. 972/8 przy ul. Al. Partyzantów 75 w Węgrowie.
2021-09-27
nie dotyczy
mazowieckie / węgrowski / Węgrów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
10/2021 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia pn „Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych Wróblowice, ul. Przyjazna, dz. nr: 164/1; 164/2; 164/3; 164/4; 164/5; 164/6; 164/7; 164/8; 164/9; 149/23...
2021-06-29
KRO.6220.20.2021
dolnośląskie / średzki / Miękinia Zobacz szczegóły Drukuj kartę
22/2021 decyzje
inne
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia pn „Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych Wróblowice, ul. Przyjazna, dz. nr: 164/1; 164/2; 164/3; 164/4; 164/5; 164/6; 164/7; 164/8; 164/9; 149/23...

KRO.6220.20.2021.14
dolnośląskie / średzki / Miękinia Zobacz szczegóły Drukuj kartę
56/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja na wycinkę drzew/krzewów.
decyzja na usunięcie 1 szt. sosny zwyczajnej rosnącej na działce nr 1/53 arkusz mapy 87 ul. 17 Dywizji Piechoty nieruchomości w Gnieźnie.
2021-09-13
WOŚ.6131.128.2021
wielkopolskie / gnieźnieński / Gniezno (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
416/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu nieruchomości stanowiących własność gminy.
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew rosnących na działce nr 705 oraz 9 szt. drzew rosnących na działce nr 675 obręb Zajączkowo, gm. Kobylnica.
2021-10-13
GPŚ.6131.145.2021.PŚ
pomorskie / słupski / Kobylnica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
253/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zmieniająca decyzję ostateczną Starosty Tarnogórskiego o symbolu OŚR.613.130.2019 z dnia 31.12.2019 r.
w zakresie zmiany miejsca do wykonania nasadzeń zastępczych.

OŚR.613.132.2021
śląskie / tarnogórski / Miasteczko Śląskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
252/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Miasteczko Śląskie o zmianę zezwolenia na usunięcie drzew o symbolu OŚR.613.130.2019 z dnia 31.12.2019 r.
w zakresie miejsca do wykonania nasadzeń zastępczych.
2021-08-30
M.6131.45.2021
śląskie / tarnogórski / Miasteczko Śląskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
89/2021 postanowienia
ochrona powierzchni ziemi
Postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Modernizacji istniejącej...
„Modernizacja istniejącej instalacji kompostowania i dojrzewania odpadów frakcji 0-80 mm o wydajności 17 000 Mg/rok, poprzez jej wyposażenie w urządzania do oczyszczania powietrza oraz...

BŚK.6220.6.2020
dolnośląskie / wałbrzyski / Wałbrzych Zobacz szczegóły Drukuj kartę
251/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca Gminie Świerklaniec na usunięcie 1 drzewa gat. topola amerykańska
z działki o nr ewid. 647/6 obręb Świerklaniec.

OŚR.613.126.2021
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
195/2021 decyzje
ochrona powierzchni ziemi
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Decyzja 5/2021 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Uruchomieniu instalacji do żywicowania stojanów silników na terenie zakładu Toyota Motor...

BOŚ.6220.8.2020
dolnośląskie / wałbrzyski / Wałbrzych Zobacz szczegóły Drukuj kartę
250/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Świerklaniec o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew gatunku topola amerykańska
z terenu działki o nr ewid.645/6 obręb Świerklaniec.
2021-08-11
GK.6131.2.7.2021
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
165/2021 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie
Zgłoszenie usunięcia 2 drzew na dz. nr 79, obr. Rukławki
2021-10-06
BMA.6131.162.2021
warmińsko-mazurskie / olsztyński / Biskupiec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
164/2021 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie
Zgłoszenie usunięcia drzewa dz. nr 106, obręb Tumiany
2021-10-06
BMA.6131.161.2021
warmińsko-mazurskie / olsztyński / Biskupiec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
163/2021 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie
Zgłoszenie usunięcia 3 drzew na dz. nr 486, Biskupiec Kolonia 1
2021-10-05
BMA.6131.160.2021
warmińsko-mazurskie / olsztyński / Biskupiec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
162/2021 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie
Zgłoszenie usunięcia 13 drzew na dz. nr 487 w miejscowości Biskupiec Kolonia 1
2021-10-05
BMA.6131.159.2021
warmińsko-mazurskie / olsztyński / Biskupiec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
161/2021 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie
Zgłoszenie usunięcia drzew na dz. nr 1/10 w miejscowości Nasy
2021-10-04
BMA.6131.158.2021
warmińsko-mazurskie / olsztyński / Biskupiec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.