Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 4040
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
217/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa- lipy drobnolistnej z terenu dz. nr 3158/1 przy ul. Śląskiej w Świdnicy.
2020-10-22
BOŚ.6131.190.2020
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
215/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew- 8 szt. świerków pospolitych, wielopniowej wierzby iwy, klonu jaworu z terenu dz. nr 1081/2 przy ul. Kolejowej w Świdnicy.
2020-09-24
BOŚ.6131.167.2020
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
214/2020 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 104/20
Zezwolenie na usunięcie drzewa- trzypniowego klonu jaworu z terenu dz. nr 563 przy ul. Jodłowej w Świdnicy.

BOŚ.6131.172.2020
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
213/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa- trzypniowego klonu jaworu z terenu dz. nr 563 przy ul. Jodłowej w Świdnicy.
2020-10-01
BOŚ.6131.172.2020
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
212/2020 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 103/20
Zezwolenie na usunięcie drzew- 13 szt. topoli balsamicznych z terenu dz. nr 175 przy ul. Kliczkowskiej w Świdnicy.

BOŚ.6131.175.2020
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
211/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew- 13 szt. topoli balsamicznych z terenu dz. nr 175 przy ul. Kliczkowskiej w Świdnicy.
2020-10-02
BOŚ.6131.175.2020
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
209/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew- świerka pospolitego z terenu dz. nr 1445 przy ul. Wodnej 27 w Świdnicy.
2020-10-06
BOŚ.6131.177.2020
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
199/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa- obumarłego klonu zwyczajnego posadowionego na terenie dz. nr 2777, stanowiącej pas drogowy drogi wojewódzkiej nr 379 przy pl. Grunwaldzkim w...
2020-08-20
BOŚ.6131.139.2020
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
195/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa- świerka pospolitego rosnącego na terenie działki nr 1695 przy ul. Leśnej 8 w Świdnicy.
2020-09-02
BOŚ.6131.146.2020
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
208/2020 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 101/20
Zezwolenie na usunięcie obumarłych drzew- dębu szypułkowego, dwóch sosen pospolitych i modrzewia europejskiego z terenu działki nr 430 przy ul. Łącznej, dwóch klonów zwyczajnych z terenu...

BOŚ.6131.148.2020
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
210/2020 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 102/20
Zezwolenie na usunięcie drzewa- świerka pospolitego z terenu dz. nr 1445 przy ul. Wodnej 27 w Świdnicy.

BOŚ.6131.177.2020
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
207/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew- dębu szypułkowego, dwóch sosen pospolitych i modrzewia europejskiego z terenu dz. nr 430 przy ul. Łącznej, dwóch klonów zwyczajnych z terenu...
2020-09-03
BOŚ.6131.148.2020
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
206/2020 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 100/20
Zezwolenie na usunięcie drzewa- klonu zwyczajnego z terenu dz. nr 1848 przy ul. Równej 11 w Świdnicy.

BOŚ.6131.174.2020
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
205/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa- klonu zwyczajnego z terenu dz. nr 1848 przy ul. Równej 11 w Świdnicy.
2020-10-05
BOŚ.6131.174.2020
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
193/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa- 1 szt. świerka kłującego - z terenu dz. nr 1425 przy ul. Warszawskiej 6 w Świdnicy.
2020-09-02
BOŚ.6131.147.2020
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
194/2020 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 94/20
Zezwolenie na usunięcie drzewa- 1 szt. świerka kłującego, z terenu dz. nr 1425 przy ul. Warszawskiej 6 w Świdnicy.

BOŚ.6131.147.2020
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
197/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew- 2 szt. topoli balsamicznych rosnących na terenie działki nr 1845 przy ul. Równej 9 w Świdnicy.
2020-09-02
BOŚ.6131.164.2020
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
201/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa- wierzby babilońskiej rosnącej na terenie ogródka działkowego nr 5/15 wchodzącego w skład ROD "TULIPAN" przy ul. Esperantystów w...
2020-09-28
BOŚ.6131.169.2020
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
204/2020 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 99/20
Zezwolenie na usunięcie drzewa- świerka zwyczajnego rosnącego na terenie ogródka działkowego nr 2/58 wchodzącego w skład ROD "ŚFUP" przy ul. Ceglanej w Świdnicy.

BOŚ.6131.170.2020
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
203/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa- świerka zwyczajnego rosnącego na terenie ogródka działkowego nr 2/58 wchodzącego w skład ROD "ŚFUP" przy ul. Ceglanej w Świdnicy.
2020-09-29
BOŚ.6131.170.2020
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
202/2020 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 98/20
Zezwolenie na usunięcie drzewa- wierzby babilońskiej rosnącej na terenie ogródka działkowego nr 5/15 wchodzącego w skład ROD "TULIPAN" przy ul. Esperantystów w Świdnicy.

BOŚ.6131.169.2020
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
200/2020 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 97/20
Zezwolenie na usunięcie drzewa- obumarłego klonu zwyczajnego, z terenu dz. nr 2777, stanowiącej pas drogowy drogi wojewódzkiej nr 379 przy pl. Grunwaldzkim w Świdnicy.

BOŚ.6131.139.2020
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
198/2020 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 96/20
Zezwolenie na usunięcie drzew- 2 szt. topoli balsamicznych, z terenu dz. nr 1845 przy ul. Równej 9 w Świdnicy pod warunkiem zastąpienia ich 2 szt. szkółkowanych drzew liściastych.

BOŚ.6131.164.2020
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
196/2020 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 95/20
Zezwolenie na usunięcie drzewa- świerka pospolitego o obwodzie pnia 104 cm, z terenu dz. nr 1695 przy ul. Leśnej 8 w Świdnicy.

BOŚ.6131.146.2020
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
192/2020 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 93/20
Kara za zniszczenie kasztanowca, topoli oraz jesionu, posadowionych na dz. nr 3215/3 przy ul. Lipowej.

BOŚ.6131.2.2019
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
191/2020 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 92/20
Kara za zniszczenie jesionu o obwodzie pnia 214 cm, posadowionego na dz. nr 3215/3 przy ul. Lipowej.

BOŚ.6132.2.2019
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
190/2020 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko
inne
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŚWIDNICY
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Świdnicy – Kolonia północ wraz z prognozą oddziaływania na...
2020-10-02
GPA.6721.2.2019
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
189/2020 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 91/20
Zezwolenia na usunięcie drzew- 1 szt. brzozy brodawkowatej - rosnącej na terenie działki nr 287 przy ul. Prądzyńskiego 101-103 ,1 szt. jarzębu pospolitego rosnącego na terenie działki nr...
2020-09-25
BOŚ.6131.163.2020
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
188/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew- 1 szt. brzozy brodawkowatej - rosnącej na terenie działki nr 287 przy ul. Prądzyńskiego 101-103 ,1 szt. jarzębu pospolitego rosnącego na...

BOŚ.6131.163.2020
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
187/2020 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 90/20
Zezwolenie na usunięcie drzewa- 1 szt. klonu zwyczajnego - rosnącego na terenie działki nr 1367 przy ul. Mieszka I 18 w Świdnicy
2020-09-25
BOŚ.6131.157.2020
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.