Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 5273
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
167/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Gminy Kalety na usunięcie drzew z terenu nieruchomości zlokalizowanej przy ul. 1-go Maja w Kaletach.
.
2021-04-08
OŚR.613.75.2021
śląskie / tarnogórski / Kalety Zobacz szczegóły Drukuj kartę
166/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca Gminie Tarnowskie Góry na usunięcie drzew z terenu działek o nr ewid.
3588/259 obręb Bobrowniki Śl., 2409/18 obręb Rybna, 133/3, 2287/19 obręb Strzybnica, 78, 414/108, 412/108, 1575/2 i 1576/2 obręb Tarnowskie Góry.

OŚR.613.84.2021
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
165/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Tarnowskie Góry o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działek
o numerach ewid. 3588/259 obręb Bobrowniki Śl., 2409/18 obręb Rybna, 133/3 obręb Strzybnica, 2287/19 obręb Strzybnica, 78, 414/108, 412/108, 1575/2 i 1576/2 obręb Tarnowskie Góry.
2021-05-20
Ś.6131.1.6.2021
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
164/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla spółki Usługi Medyczne "Śródmieście" na usunięcie drzewa z terenu działki o nr ewid. 5253/23 obręb Tarnowskie Góry
.
2021-03-16
OŚR.613.64.2021
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
163/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla spółki Usługi Medyczne "Śródmieście" Sp. z o.o. na usuniecie drzewa z terenu nieruchomości o nr ewid. 5253/23 obręb Tarnowskie Góry
.
2021-03-16
OŚR.613.64.2021
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
160/2021 koncesje, pozwolenia, zezwolenia
ochrona powierzchni ziemi
decyzja
Starosty Tarnogórskiego z dnia 29.06.2021 r. znak OŚR.6233.3.2021 udzielająca p. Arturowi Rakwic prowadzącemu działanośćpod firmą: ARTUR RAKWIC RED-GOLD z siedzibą w tarnowskich Górach...
2021-01-18
OŚR.6233.3.2021
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
159/2021 koncesje, pozwolenia, zezwolenia
ochrona powierzchni ziemi
dot.:
zmiana decyzji Marszałka Województwa Śląskiego z dn. 31.07.2015 r. nr 1343/OS/2015.(zmienioną decyzją Starosty Tarnogórskiego z dnia 02.04.2020 r. znak OŚR.6233.4.2019) udzielająca...
2020-10-08
OSR.6233.43.2020
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
158/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powierzchni ziemi
dot.:
wniosek spółki Zakłady Mięsne "H.A.M." Cichoń i Wspólnicy Sp. Jawna z siedzibą w Radzionkowie przy ul. Szybowej 7 o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów
2021-05-31
OSR.6220.4.2021
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
157/2021 koncesje, pozwolenia, zezwolenia
ochrona powierzchni ziemi
dot.:
decyzja Starosty Tarnogórskiego z dn. 21.06.2021 r. znak OŚR.6220.3.2021 udzielająca spółce WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL POWIATOWY S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Pyskowickiej...
2021-04-09
OSR.6220.3.2021
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
156/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja umarzająca Gminie Świerklaniec należność z tytułu opłaty ustalonej w decyzji Starosty Tarnogórskiego z dnia 06.08.2015 r. znak OŚR.613.73.2015 na usuniecie drzew
.
2020-10-06
OŚR,613.106.2021
śląskie / tarnogórski / Zobacz szczegóły Drukuj kartę
153/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca Szkole Podstawowej Nr 1 im. Teodora Christopha w Miasteczku Śląskim na usunięcie drzew
z terenu działek o nr ewid. 3033/90 i 3036/90 obręb Miasteczko Śląskie.

OŚR.613.63.2021
śląskie / tarnogórski / Miasteczko Śląskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
152/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Teodora Christopha w Miasteczku Śląskim o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
z terenu działek o nr ewid. 3033/90 i 3036/90 obręb Miasteczko Śląskie.
2021-03-19
nie dotyczy
śląskie / tarnogórski / Miasteczko Śląskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
150/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek os. fiz. prowadzącej działalność gospodarczą pn. Trans Bruk Kompleks o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
z terenu działek o nr ewid. 932/181 i 933/181 obręb Tworóg, stanowiących własność Gminy Tworóg, a będących w dzierżawie właściciela Trans Bruk Kompleks.
2021-04-15
nie dotyczy
śląskie / tarnogórski / Tworóg Zobacz szczegóły Drukuj kartę
151/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca os. fiz. prowadzącej działalność gospodarczą pn. Trans Bruk Kompleks na usunięcie drzew
z terenu działek o nr ewid. 932/181 i 933/181 obręb Tworóg, stanowiących własność Gminy Tworóg, a będących w dzierżawie właściciela Trans Bruk Kompleks.

OŚR.613.69.2021
śląskie / tarnogórski / Tworóg Zobacz szczegóły Drukuj kartę
149/2021 wnioski o wydanie decyzji
inne
WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ.
BUDOWA ZAKŁADU DEMONTAŻU POJAZDÓW Z PUNKTEM ZBIERANIA ODPADÓW.
2021-06-02
BA.6740.9.120.2021
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
148/2021 decyzje
ochrona powierzchni ziemi
Zezwolenie na usunięcie drzew z terenu działki o nr ewid. 1022/26 obręb Radzionków
.
2021-01-19
OŚR.613.14.2021
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
147/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie na usunięcie drzew z terenu działki o nr ewid. 1022/26 obręb Radzionków
.
2021-01-19
OŚR.613.14.2021
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
146/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Gminy Zbrosławice na usunięcie drzew z terenu działki o nr ewid. 3110/162 obręb Zbrosławice
.
2020-12-29
OŚR.613.161.2020
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
145/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Gminy Zbrosławice na usunięcie drzew z terenu działki o nr ewid. 3110/162 obręb Zbrosławice
.
2020-12-29
OŚR.613.161.2020
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
144/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Gminy Radzionków na usunięcie drzew z terenu działki o nr ewid. 1647/9, 1797/6 obręb Radzionków zmienione decyzją Starosty Tarnogórskiego z dnia 16.03.2021 znak OŚR.613.6.2021
.
2021-01-05
OŚR.613.6.2021
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
143/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Gminy Radzionków na usunięcie drzew z terenu działki o nr ewid. 1647/9, 1797/6 obręb Radzionków zmienione decyzją Starosty Tarnogórskiego z dnia 16.03.2021 znak OŚR.613.6.2021
.
2021-01-05
OŚR.613.6.2021
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
142/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla spółki TOPAGO GROUP Sp. z o.o. w Miasteczku Śląskim na usunięcie drzew z terenu dz. o nr ewid. 2502/117 obręb Miasteczko Śląskie
.
2021-01-18
OŚR.613.13.2021
śląskie / tarnogórski / Miasteczko Śląskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
141/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla spółki TOPAGO GROUP Sp. z o.o. w Miasteczku Śląskim na usunięcie drzew z terenu dz. o nr ewid. 2502/117 obręb Miasteczko Śląskie
.
2021-01-18
OŚR.613.13.2021
śląskie / tarnogórski / Miasteczko Śląskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
140/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Gminy Tarnowskie Góry - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Tarnowskich Górach na usunięcie drzewa z terenu dz. o nr ewid. 386/79 obręb Sowice
.
2021-02-18
OŚR.613.32.2021
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
139/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Gminy Tarnowskie Góry - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Tarnowskich Górach na usunięcie drzewa z terenu dz. o nr ewid. 386/79 obręb Sowice
.
2021-02-18
OŚR.613.32.2021
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
138/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Gminy Tarnowskie Góry na usunięcie drzewa z terenu dz. o nr ewid. 602/306 obręb Bobrowniki Śląskie
.
2021-01-04
OŚR.613.5.2021
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
137/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Gminy Tarnowskie Góry na usunięcie drzewa z terenu dz. o nr ewid. 602/306 obręb Bobrowniki Śląskie
.
2021-01-04
OŚR.613.5.2021
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
136/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca Gminie Ożarowice na usunięcie 9 drzew
z terenu działek o numerach ewid. 726/13 i 712/2 obręb Ożarowice, stanowiących własność Gminy Ożarowice.

OŚR.613.39.2021
śląskie / tarnogórski / Ożarowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
135/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Ożarowice o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
z terenu działek o nr ewid. 726/13 i 712/2 obręb Ożarowice.
2021-03-03
nie dotyczy
śląskie / tarnogórski / Ożarowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
134/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Gminy Zbrosławice udzielające zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działki o nr ewid. 639/118 obręb Wieszowa
.
2021-04-15
OŚR.613.73.2021
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.