Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 592
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
8/2018 decyzje
inne
decyzja nr 2/2018 o środowiskowych uwarunkowaniach
„Rozbudowa drogi powiatowej 1535C Łochowo-Zamość”

KOŚ.6220.2.2018
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
7/2018 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych
„Budowa centrum spedycyjnego – obręb Lisi Ogon, gm. Białe Błota” – w rejonie ulic Kurierskiej i Urodzajnej w Lisim Ogonie (na działkach o numerach ewidencyjnych: 54/124, 54/125, 54/126,...
2018-03-12
KOŚ.6220.6.2018
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
6/2018 postanowienia
inne
postanowienie odstępujące od obowiązeku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
„Rozbudowa drogi powiatowej 1535C Łochowo-Zamość"

KOŚ.6220.2.2018
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
5/2018 postanowienia
inne
postanowienie nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
„Budowa automatycznej linii wannowej do przygotowania powierzchni aluminium i malowania proszkowego z wykorzystaniem istniejącej zabudowy produkcyjnej wraz z dobudową pomieszczenia...

KOŚ.6220.1.2018
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
4/2018 decyzje
inne
decyzja nr 1/2018 o środowiskowych uwarunkowaniach
„Budowa tymczasowego węzła betoniarskiego dla budowy drogi S-5 oraz placu składowego na materiały sypkie na działce nr 46/6 i 44/1 obręb Kruszyn Krajeński"

KOŚ.6220.42.2017
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
2/2018 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych
„Rozbudowa drogi powiatowej 1535C Łochowo-Zamość”
2018-01-08
KOŚ.6220.2.2018
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
3/2018 postanowienia
inne
postanowienie odstępujące od obowiązeku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
„Budowa tymczasowego węzła betoniarskiego dla budowy drogi S-5 oraz placu składowego na materiały sypkie na działce nr 46/6 i 44/1 obręb Kruszyn Krajeński"

KOŚ.6220.42.2017
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
1/2018 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych
„Budowa automatycznej linii wannowej do przygotowania powierzchni aluminium i malowania proszkowego z wykorzystaniem istniejącej zabudowy produkcyjnej wraz z dobudową pomieszczenia...
2017-12-13
KOŚ.6220.1.2018
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
43/2017 decyzje
inne
decyzja nr 10/2017 odmawiająca wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
„Rozbudowa istniejącej fermy drobiu, obejmująca budowę 10 nowych budynków inwentarskich o łącznej obsadzie 604 800 stanowisk dla brojlerów kurzych (2420 DJP), na działkach o nr ewid.:...

OŚ. 6220.47.2015.KOŚ
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
44/2017 decyzje
inne
decyzja nr 11/2017 odmawiająca wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
„Rozbudowa istniejącej fermy drobiu, obejmująca budowę 5 nowych budynków inwentarskich o łącznej obsadzie 311 000 stanowisk dla brojlerów kurzych (1244 DJP), na działkach o nr ewid....

OŚ. 6220.48.2015.KOŚ
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
42/2017 postanowienia
inne
postanowienie nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
„Uruchomienie instalacji do termolizy odpadów organicznych w istniejących obiektach budowlanych na działce nr 772/7 obręb Białe Błota"

KOŚ.6220.24.2017
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
41/2017 postanowienia
inne
postanowienie odstępujące od obowiązeku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
„Budowa tymczasowego węzła betoniarskiego dla budowy drogi S-5 oraz placu składowego na materiały sypkie na działce nr 46/6 i 44/1 obręb Kruszyn Krajeński"

KOŚ.6220.42.2017
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
40/2017 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych
Rozbudowa hali magazynowej o pomieszczenie produkcyjno-usługowe na dz. Nr 38/2 w miejscowości Kruszyn Krajeński, gmina Białe Błota
2017-10-20
KOŚ.6220.42.2017
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
39/2017 decyzje
inne
decyzja nr 9/2017 umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 „Dobudowa hali magazynowej do istniejącej hali produkcyjno-magazynowej z częścią biurowo-socjalną wraz z budową infrastruktury wewnętrznej i zewnętrznej na działkach nr 89/3, 89/4 i...

KOŚ. 6220.41.2017
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
38/2017 postanowienia
inne
postanowienie nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
„Rozbudowa instalacji do zbierania i przetwarzania (odzysku) odpadów na terenie należącym do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych TARO Sp. z o. o. – działka nr ewidencyjny 258/20 położona...

KOŚ.6220.32.2017
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
37/2017 decyzje
inne
decyzja nr 8/2017 o środowiskowych uwarunkowaniach
„Budowa hali magazynowej wraz z infrastrukturą techniczną i układem komunikacyjnym na działce nr 255/4 obręb geodezyjny Lisi Ogon"  

KOŚ. 6220.6.2017
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
36/2017 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych
„Budowa tymczasowego węzła betoniarskiego dla budowy drogi S-5 oraz placu składowego na materiały sypkie na działce nr 46/6 i 44/1 obręb Kruszyn Krajeński"
2017-09-06
KOŚ.6220.42.2017
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
35/2017 postanowienia
inne
postanowienie odstępujące od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
„Budowa hali magazynowej wraz z infrastrukturą techniczną i układem komunikacyjnym na działce nr 255/4 obręb geodezyjny Lisi Ogon"

KOŚ. 6220.6.2017
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
34/2017 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych
„Dobudowa hali magazynowej do istniejącej hali produkcyjno-magazynowej z częścią biurowo-socjalną wraz z budową infrastruktury wewnętrznej i zewnętrznej na działkach nr 89/3, 89/4 i 95...
2017-08-23
KOŚ.6220.41.2017
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
33/2017 decyzje
inne
decyzja nr 7/2017 o środowiskowych uwarunkowaniach
„Uruchomienie instalacji do przetwarzania odpadów budowlanych oraz odpadów gleby i ziemi na działce nr 146/10, obręb geodezyjny Białe Błota"

KOŚ. 6220.2.2017
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
32/2017 decyzje
inne
decyzja nr 6/2017 o środowiskowych uwarunkowaniach
Elektrownia Fotowoltaiczna „Kruszyn Krajeński” na działkach o numerach ewidencyjnych 16/1 i 17/2 położonych w obrębie geodezyjnym Kruszyn Krajeński, gm. Białe Błota

OŚ. 6220.38.201.KOŚ
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
31/2017 decyzje
inne
decyzja nr 5/2017 o środowiskowych uwarunkowaniach
„Wykonanie otworu studziennego na terenie Leśnej Szkółki Zespolonej, zlokalizowanego na działce nr 67/5 w Białych Błotach, gm. Białe Błota"

KOŚ. 6220.11.2017
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
30/2017 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko
inne
Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy dotycząca zaopiniowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Pozytywna opinia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji liniowej przebiegającej przez obręby: Murowaniec, Kruszyn Krajeński i Ciele w gminie Białe Błota
2017-06-16
WOO.410.233.2017.KB
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
29/2017 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko
inne
Opinia Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Pozytywna opinia dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji liniowej przebiegającej przez obręby: Murowaniec, Kruszyn Krajeński i Ciele w gminie Białe Błota

nie dotyczy
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
28/2017 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko
inne
Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Pozytywna opinia projektu dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji liniowej przebiegającej przez obręby: Murowaniec, Kruszyn Krajeński i Ciele w gminie Białe Błota
2017-07-28
NNZ.42.1.BB.2.2017
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
27/2017 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
inne
Oracowanie ekofizjograficzne dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Dokumentacja sporządzona na potrzeby projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji liniowej przebiegającej przez obręby: Murowaniec, Kruszyn Krajeński i Ciele w...
2017-05-08
nie dotyczy
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
26/2017 prognozy oddziaływania na środowisko
inne
Prognoza oddziaływania na środowisko
Prognoza oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji liniowej przebiegającej przez obręby: Murowaniec, Kruszyn Krajeński i Ciele w...
2017-04-06
nie dotyczy
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
25/2017 projekt polityk, strategii, planów lub programów
inne
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji liniowej przebiegającej przez obręby: Murowaniec, Kruszyn Krajeński i Ciele w gminie Białe Błota
2017-04-06
nie dotyczy
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
24/2017 inne dokumenty
inne
Uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji...
2017-03-13
WOO.411.48.2017.JR
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
23/2017 inne dokumenty
inne
Uzgodnienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji...

NNZ.42.1.BB.2.2017
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.