Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 274091
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
234/2024 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko
inne
Opracowanie ekofizjograficzne do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia
dla obszaru położonego w rejonie ul. Unii Europejskiej oraz "rowu marulewskiego"
2024-06-26
nie dotyczy
kujawsko-pomorskie / inowrocławski / Inowrocław (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
14/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powierzchni ziemi
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Usunięcie drzew z terenu działki nr 2286/26 obręb Chocianowiec
2024-06-25
RU.6131.1.11.2024.ZZ
dolnośląskie / polkowicki / Chocianów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
80/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek
Wniosek o wydanie decyzji na usuniecie drzew z gatunku świerk (5szt.), brzoza pięciopienna (1szt.), brzoza (2szt.), topola osika dwupienna ( 1szt.), dąb (1szt.), sosna dwupienna (1szt.), sosna...
2024-06-25
OŚGK.6131.138.2024.JB
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
83/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powietrza
wniosek o zmianę decyzji zatwierdzającej plan metodyki monitorowania emisji dwutlenku węgla
dla instalacji prowadzonej przez Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
2024-06-25
GK-ROŚ.6221.2.2024
mazowieckie / Siedlce (miasto na prawach powiatu) / Siedlce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
82/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powietrza
wniosek o zmianę decyzji udzielającej zezwolenia na emisję dwutlenku węgla
dla instalacji prowadzonej przez Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
2024-06-25
GK-ROŚ.6221.3.2024
mazowieckie / Siedlce (miasto na prawach powiatu) / Siedlce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
141/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek
o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. jesion wyniosły i robinia akacjowa z dz. 658/3 w Głubczycach
2024-06-25
nie dotyczy
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
140/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek
o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z rodz. sosna z dz. 365 w Pomorzowicach
2024-06-25
nie dotyczy
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
32/2024 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej,
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. „Zbieranie odpadów w tym złomu” na działce o nr ewid. 5411/7 w Węgrowie przy ul. Gdańskiej 71..
2024-06-25
IOŚ.6220.6.2024
mazowieckie / węgrowski / Węgrów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
241/2024 inne dokumenty
inne
Postanowienie RDOŚ dot. uzgodnienia przedsięwzięcia z 25 czerwca 2024 r. znak: WOO.4221.45.2024.JO.5
Uzgodnienie realizacji przedsięwzięcia
2024-06-25
WGK-II.6220.1.6.2023.2024
kujawsko-pomorskie / inowrocławski / Inowrocław (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
240/2024 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko
inne
Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko do projektu planu ogólnego Miasta Inowrocławia
obszar w granicach administracyjnych Miasta Inowrocławia
2024-06-25
NNZ.9022.1.1.19.1.2024
kujawsko-pomorskie / inowrocławski / Inowrocław (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
170/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa przy ul. Sosnowej 6, dz. nr 1056 ark. m. 134 w Lesznie.
2024-06-25
OS.6131.120.2024
wielkopolskie / Leszno (miasto na prawach powiatu) / Leszno Zobacz szczegóły Drukuj kartę
238/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu nieruchomości stanowiących własność gminy.
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 14 szt. drzew gatunku olsza czarna, 1 szt. drzewa gatunku lipa drobnolistna oraz 1 szt. drzewa gatunku dąb szypułkowy, rosnących na działkach nr:...
2024-06-25
GPŚ.6131.88.2024.PŚ
pomorskie / słupski / Kobylnica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
229/2024 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:
„Rozbudowa układu przygotowania wód zasiarczonych węzłów Strippingu Wód Zasiarczonych”
2024-06-24
WKŚ-I.6220.15.2024.ER
mazowieckie / Płock (miasto na prawach powiatu) / Płock Zobacz szczegóły Drukuj kartę
184/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
dotyczy wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. klonu jesionolistnego z działki o nr ewid. 1562/1 obręb Wyszogrodzka (0009) przy ul. Jesiennej w związku ze złym stanem fitosanitarnym.
2024-06-24
WKŚ-II.6131.194.2024.KN
mazowieckie / Płock (miasto na prawach powiatu) / Płock Zobacz szczegóły Drukuj kartę
118/2024 zgłoszenia
ochrona wód
zgłoszenie instalacji niewymagającej pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi dla oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m3/na dobę wykorzystywanych na...
w trakcie uzupełniania
2024-06-24
WKŚ-I.6342.11.2024.LA
mazowieckie / Płock (miasto na prawach powiatu) / Płock Zobacz szczegóły Drukuj kartę
204/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 4 drzew na dz. nr 1268/9 przy ul. Podhalańskiej 1B w Bytomiu
2024-06-24
nie dotyczy
śląskie / Bytom (miasto na prawach powiatu) / Bytom Zobacz szczegóły Drukuj kartę
4/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja zezwalająca na usunięcie drzew
zezwolenie dla PGW Wody Polskie z siedzibą przy ul. Mieszka 1 , 71-011 w Szczecinie na usunięcie drzew z gatunku: topola biała i klon pospolity z nieruchomości nr 1 obręb 1 miasta Myślibórz.
2024-06-24
6131.150.2024.MW
zachodniopomorskie / myśliborski / Myślibórz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
6/2024 decyzje
inne
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
„Rozbudowa zakładu Odlewnie Polskie S.A. zlokalizowanego przy ul. inż. Władysława Rogowskiego 22, 27-200 Starachowice”
2024-06-24
UP.6220.9.2023.NR
świętokrzyskie / starachowicki / Starachowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
237/2024 inne dokumenty
inne
Pismo znak: D.RZŚ.4900.10.2024.KZ
Zgoda na przedłużenie terminu do złożenia wyjaśnień
2024-06-24
WGK-II.6220.1.6.2023.2024
kujawsko-pomorskie / inowrocławski / Inowrocław (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
236/2024 inne dokumenty
inne
Uzupełnienie do wezwania Wód Polskich z dnia 10 czerwca 2024 r. znak: D.RZŚ.4901.42.2024.EM
Uzupełnienie do karty informacyjnej przedsięwzięcia
2024-06-24
WGK-II.6220.1.1.2024
kujawsko-pomorskie / inowrocławski / Inowrocław (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
71/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 15 szt. drzew z działek nr: 5/43, 4/29 i 4/33 obręb 0018 gm. Drawsko Pomorskie.
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 15 szt. drzew z działek nr: 5/43, 4/29 i 4/33 obręb 0018 gm. Drawsko Pomorskie.
2024-06-24
ROŚ.6131.1.25.2024.MP
zachodniopomorskie / drawski / Drawsko Pomorskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
81/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek na wycinkę drzew
Wniosek na wycinkę drzewa rosnącego na terenie działki o numerze ewidencyjnym 274/9, obręb ewidencyjny Police Nr 15
2024-06-24
OŚ.6131.56.2024.JJ
zachodniopomorskie / policki / Police Zobacz szczegóły Drukuj kartę
80/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek na wycinkę drzew
Wniosek na wycinkę drzewa rosnącego na terenie działki o numerze ewidencyjnym738, obręb ewidencyjny Police Nr 1
2024-06-24
OŚ.6131.57.2024.JJ
zachodniopomorskie / policki / Police Zobacz szczegóły Drukuj kartę
234/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu nieruchomości stanowiących własność gminy.
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku wierzba krucha rosnącego na działce nr 559 obręb Objazda, gm. Ustka.
2024-06-24
GOR.6131.2.21.2024
pomorskie / słupski / Ustka (gmina wiejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
233/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu nieruchomości stanowiących własność gminy.
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku świerk pospolity rosnącego na działce nr168/7 obręb Gąbino, gm. Ustka.
2024-06-24
GOR.6131.2.20.2024
pomorskie / słupski / Ustka (gmina wiejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
176/2024 zgłoszenia
ochrona przed polami elektromagnetycznymi
Zgłoszenie nowej instalacji radiokomunikacyjnej
Instalacja radiokomunikacyjna 65777 (65777N!) LESZNO LOTNISKO MOBIL (PLS_LESZNO_LOTNISKOMOBIL), zlokalizowana w Lesznie przy ul. Szybowników 28
2024-06-21
OS.6222.16.2024
wielkopolskie / Leszno (miasto na prawach powiatu) / Leszno Zobacz szczegóły Drukuj kartę
78/2024 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja sprzeciw
wobec zgłoszenia przez osobę fizyczną zamiaru usunięcia 1 drzewa - klon jawor o obwodzie pnia 209 cm - rosnącego na terenie działki przy ul. Słowackiego.
2024-06-21
KZ.6131.140.2024.KG
pomorskie / Sopot (miasto na prawach powiatu) / Sopot Zobacz szczegóły Drukuj kartę
1/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW
WNIOSEK PGW WODY POLSKIE O WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DWÓCH DRZEW TOPOLA BIAŁA I KLON ZWYCZAJNY Z NIERUCHOMOŚCI NR 1 OBRĘB 1 MIASTA MYŚLIBÓRZ
2024-06-21
6131.150.2024.MW
zachodniopomorskie / myśliborski / Myślibórz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
41/2024 wnioski o wydanie decyzji
inne
obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Elektrownia Fotowoltaiczna Kocudza Trzecia II"
obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Elektrownia Fotowoltaiczna Kocudza Trzecia II"
2024-06-21
OŚ.6220.2.2024
lubelskie / janowski / Dzwola Zobacz szczegóły Drukuj kartę
203/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
Wniosek Gminy Baborów, o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z działki o nr ewid. 1303/4 obręb Baborów
2024-06-21
AOS.6131.39.2024
opolskie / głubczycki / Baborów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.