Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 272734
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
134/2021 inne dokumenty
ochrona zwierząt oraz roślin
Obwieszczenie.
Obwieszczenie o wszczęciu postępownia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Przebudowa drogi powiatowej Nr 0080T Sielec przez wieś od km 0+000...

GKIII.6220.6.2021
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
123/2021 inne wnioski
ochrona zwierząt oraz roślin
Pismo w sprawie wydania opinii co do konieczności uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Pismo w sprawie wydania opinii co do konieczności uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Przebudowa drogi powiatowej Nr 0080T Sielec przez wieś od km...
2021-06-15
GKIII.6220.6.2021
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
38/2017 postanowienia
inne
postanowienie nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
„Rozbudowa instalacji do zbierania i przetwarzania (odzysku) odpadów na terenie należącym do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych TARO Sp. z o. o. – działka nr ewidencyjny 258/20 położona...

KOŚ.6220.32.2017
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
42/2017 postanowienia
inne
postanowienie nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
„Uruchomienie instalacji do termolizy odpadów organicznych w istniejących obiektach budowlanych na działce nr 772/7 obręb Białe Błota"

KOŚ.6220.24.2017
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
5/2018 postanowienia
inne
postanowienie nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
„Budowa automatycznej linii wannowej do przygotowania powierzchni aluminium i malowania proszkowego z wykorzystaniem istniejącej zabudowy produkcyjnej wraz z dobudową pomieszczenia...

KOŚ.6220.1.2018
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
53/2018 postanowienia
inne
Postanowienie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
„Budowa centrum spedycyjnego - obręb Lisi Ogon, gmina Białe Błota”

KOŚ.6220.22.2018
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
14/2019 postanowienia
inne
Postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla:
„Budowa zespołu hal magazynowo - dystrybucyjnych z wewnętrznym układem komunikacyjnym i towarzyszącą infrastrukturą w miejscowości Przyłęki przy ul. Biznesowej, na terenie działek nr...

OŚ.6220.5.2019.OŚ5
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
22/2019 postanowienia
inne
Postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla:
„Przedsięwzięcie polegające na zmianie asortymentu produkcji ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń w istniejącej hali produkcyjno-magazynowej na działce nr 427/2 w Lisim...

OŚ.6220.8.2019.OŚ5
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
10/2019 postanowienia
inne
Postanowienie o odstąpieniu od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
„Budowa Elektrowni Fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 45/6 w obrębie geodezyjnym Prądki,...

OŚ.6220.4.2019.OŚ.5
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
41/2017 postanowienia
inne
postanowienie odstępujące od obowiązeku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
„Budowa tymczasowego węzła betoniarskiego dla budowy drogi S-5 oraz placu składowego na materiały sypkie na działce nr 46/6 i 44/1 obręb Kruszyn Krajeński"

KOŚ.6220.42.2017
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
3/2018 postanowienia
inne
postanowienie odstępujące od obowiązeku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
„Budowa tymczasowego węzła betoniarskiego dla budowy drogi S-5 oraz placu składowego na materiały sypkie na działce nr 46/6 i 44/1 obręb Kruszyn Krajeński"

KOŚ.6220.42.2017
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
6/2018 postanowienia
inne
postanowienie odstępujące od obowiązeku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
„Rozbudowa drogi powiatowej 1535C Łochowo-Zamość"

KOŚ.6220.2.2018
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
35/2018 postanowienia
inne
postanowienie odstępujące od obowiązeku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
„Rozbudowa hali magazynowej o pomieszczenie produkcyjno-usługowe na działce nr 38/2 w miejscowości Kruszyn Krajeński, gmina Białe Błota”

KOŚ.6220.50.2017
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
17/2013 postanowienia
inne
postanowienie odstępujące od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
postanowienie odstępujące od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Rozbudowa o część magazynową istniejącej zabudowy...

OŚ. 6220.27.2013.KOŚ
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
18/2013 postanowienia
inne
postanowienie odstępujące od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
postanowienie odstępujące od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie...

OŚ. 6220.21.2013.KOŚ
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
61/2013 postanowienia
inne
postanowienie odstępujące od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
postanowienie odstępujące od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Skup surowców wtórnych: złom metalowy, odpady nieżelazne,...

OŚ. 6220.25.2013.KOŚ
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
10/2014 postanowienia
inne
postanowienie odstępujące od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
postanowienie odstępujące od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa czterech hal magazynowych pod wynajem na działkach nr...

OŚ. 6220.53.2013.KOŚ
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
18/2014 postanowienia
inne
postanowienie odstępujące od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
„Budowa hali produkcyjnej dla wytwarzania kosmetyków na działce o nr ew. 34/14 w miejscowości Kruszyn Krajeński, gm. Białe Błota"

OŚ. 6220.34.2014.KOŚ
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
53/2014 postanowienia
inne
postanowienie odstępujące od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
„Budowa hali produkcyjnej dla wytwarzania kosmetyków na działce o nr ew. 34/14, 34/37 i 34/10 w miejscowości Kruszyn Krajeński, gm. Białe Błota"

OŚ. 6220.56.2014.KOŚ
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
67/2014 postanowienia
inne
postanowienie odstępujące od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
„Modernizacja stacji 220/110kV Bydgoszcz Zachód w zakresie wymiany autotransformatora 220/110 kV, na działkach o nr ew. 284/27, 353, 262/2, 262/3, 266/2, 266/4 obręb geodezyjny Nr 0007...

OŚ. 6220.60.2014.KOŚ
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
1/2015 postanowienia
inne
postanowienie odstępujące od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
„Budowa obiektu inżynierskiego w ciągu drogi powiatowej 1538C Przyłęki – Olimpin – Kobylarnia w Przyłękach wraz z drogami dojazdowymi"

OŚ. 6220.58.2014.KOŚ
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
18/2015 postanowienia
inne
postanowienie odstępujące od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
„Budowa czterech hal magazynowych pod wynajem na działkach nr 143/2 i 143/3, położonych w miejscowości Kruszyn Krajeński, gm. Białe Błota ” - rozszerzenie inwestycji o działkę nr...

OŚ. 6220.3.2015.KOŚ
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
34/2015 postanowienia
inne
postanowienie odstępujące od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
„Budowa hali produkcyjnej dla wytwarzania kosmetyków na działce o nr ew. 34/14, 34/37 i 34/10 w miejscowości Kruszyn Krajeński, gm. Białe Błota" zmiana decyzji nr 3/2014 znak:...

OŚ. 6220.32.2015.KOŚ
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
1/2016 postanowienia
inne
postanowienie odstępujące od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
„Rozbudowa i przebudowa istniejącej hali przeładunkowej z budynkiem biurowym, rozbudowa i przebudowa istniejącego układu komunikacyjnego oraz infrastruktury technicznej na terenie działki...

OŚ. 6220.58.2015.KOŚ
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
4/2016 postanowienia
inne
postanowienie odstępujące od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
„Budowa hali produkcyjno – magazynowej z częścią administracyjną i zapleczem socjalnym na działce nr 122/27 położonej w Kruszynie Krajeńskim, gm. Białe Błota"

OŚ. 6220.57.2015.KOŚ
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
24/2016 postanowienia
inne
postanowienie odstępujące od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1537C Trzciniec – Ciele – Kruszyn Krajeński – ulicy Kościelnej w Cielu”

OŚ. 6220.27.2016.KOŚ
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
2/2017 postanowienia
inne
postanowienie odstępujące od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
 „Budowa magistrali wodociągowej na trasie Ciele – Łochowo gmina Białe Błota,  o średnicach w zakresie od 225 mm do 315 mm, o łącznej długości 7.670 m, w tym: - zadanie nr I –...

OŚ. 6220.34.2016.KOŚ
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
8/2017 postanowienia
inne
postanowienie odstępujące od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
Elektrownia Fotowoltaiczna „Kruszyn Krajeński” na działkach o numerach ewidencyjnych 16/1 i 17/2 położonych w obrębie geodezyjnym Kruszyn Krajeński, gm. Białe Błota

OŚ. 6220.38.2016.KOŚ
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
19/2017 postanowienia
inne
postanowienie odstępujące od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
„Wykonanie otworu studziennego na terenie Leśnej Szkółki Zespolonej, zlokalizowanego na działce nr 67/5 w Białych Błotach, gm. Białe Błota"

OŚ. 6220.11.2017.KOŚ
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
22/2017 postanowienia
inne
postanowienie odstępujące od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
„Uruchomienie instalacji do przetwarzania odpadów budowlanych oraz odpadów gleby i ziemi na działce nr 146/10, obręb geodezyjny Białe Błota"

OŚ. 6220.2.2017.KOŚ
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.