Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 246649
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
10/2019 postanowienia
inne
Postanowienie o odstąpieniu od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
„Budowa Elektrowni Fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 45/6 w obrębie geodezyjnym Prądki,...

OŚ.6220.4.2019.OŚ.5
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
41/2017 postanowienia
inne
postanowienie odstępujące od obowiązeku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
„Budowa tymczasowego węzła betoniarskiego dla budowy drogi S-5 oraz placu składowego na materiały sypkie na działce nr 46/6 i 44/1 obręb Kruszyn Krajeński"

KOŚ.6220.42.2017
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
3/2018 postanowienia
inne
postanowienie odstępujące od obowiązeku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
„Budowa tymczasowego węzła betoniarskiego dla budowy drogi S-5 oraz placu składowego na materiały sypkie na działce nr 46/6 i 44/1 obręb Kruszyn Krajeński"

KOŚ.6220.42.2017
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
6/2018 postanowienia
inne
postanowienie odstępujące od obowiązeku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
„Rozbudowa drogi powiatowej 1535C Łochowo-Zamość"

KOŚ.6220.2.2018
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
35/2018 postanowienia
inne
postanowienie odstępujące od obowiązeku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
„Rozbudowa hali magazynowej o pomieszczenie produkcyjno-usługowe na działce nr 38/2 w miejscowości Kruszyn Krajeński, gmina Białe Błota”

KOŚ.6220.50.2017
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
17/2013 postanowienia
inne
postanowienie odstępujące od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
postanowienie odstępujące od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Rozbudowa o część magazynową istniejącej zabudowy...

OŚ. 6220.27.2013.KOŚ
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
18/2013 postanowienia
inne
postanowienie odstępujące od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
postanowienie odstępujące od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie...

OŚ. 6220.21.2013.KOŚ
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
61/2013 postanowienia
inne
postanowienie odstępujące od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
postanowienie odstępujące od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Skup surowców wtórnych: złom metalowy, odpady nieżelazne,...

OŚ. 6220.25.2013.KOŚ
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
10/2014 postanowienia
inne
postanowienie odstępujące od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
postanowienie odstępujące od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa czterech hal magazynowych pod wynajem na działkach nr...

OŚ. 6220.53.2013.KOŚ
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
18/2014 postanowienia
inne
postanowienie odstępujące od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
„Budowa hali produkcyjnej dla wytwarzania kosmetyków na działce o nr ew. 34/14 w miejscowości Kruszyn Krajeński, gm. Białe Błota"

OŚ. 6220.34.2014.KOŚ
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
53/2014 postanowienia
inne
postanowienie odstępujące od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
„Budowa hali produkcyjnej dla wytwarzania kosmetyków na działce o nr ew. 34/14, 34/37 i 34/10 w miejscowości Kruszyn Krajeński, gm. Białe Błota"

OŚ. 6220.56.2014.KOŚ
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
67/2014 postanowienia
inne
postanowienie odstępujące od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
„Modernizacja stacji 220/110kV Bydgoszcz Zachód w zakresie wymiany autotransformatora 220/110 kV, na działkach o nr ew. 284/27, 353, 262/2, 262/3, 266/2, 266/4 obręb geodezyjny Nr 0007...

OŚ. 6220.60.2014.KOŚ
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
1/2015 postanowienia
inne
postanowienie odstępujące od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
„Budowa obiektu inżynierskiego w ciągu drogi powiatowej 1538C Przyłęki – Olimpin – Kobylarnia w Przyłękach wraz z drogami dojazdowymi"

OŚ. 6220.58.2014.KOŚ
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
18/2015 postanowienia
inne
postanowienie odstępujące od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
„Budowa czterech hal magazynowych pod wynajem na działkach nr 143/2 i 143/3, położonych w miejscowości Kruszyn Krajeński, gm. Białe Błota ” - rozszerzenie inwestycji o działkę nr...

OŚ. 6220.3.2015.KOŚ
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
34/2015 postanowienia
inne
postanowienie odstępujące od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
„Budowa hali produkcyjnej dla wytwarzania kosmetyków na działce o nr ew. 34/14, 34/37 i 34/10 w miejscowości Kruszyn Krajeński, gm. Białe Błota" zmiana decyzji nr 3/2014 znak:...

OŚ. 6220.32.2015.KOŚ
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
1/2016 postanowienia
inne
postanowienie odstępujące od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
„Rozbudowa i przebudowa istniejącej hali przeładunkowej z budynkiem biurowym, rozbudowa i przebudowa istniejącego układu komunikacyjnego oraz infrastruktury technicznej na terenie działki...

OŚ. 6220.58.2015.KOŚ
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
4/2016 postanowienia
inne
postanowienie odstępujące od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
„Budowa hali produkcyjno – magazynowej z częścią administracyjną i zapleczem socjalnym na działce nr 122/27 położonej w Kruszynie Krajeńskim, gm. Białe Błota"

OŚ. 6220.57.2015.KOŚ
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
24/2016 postanowienia
inne
postanowienie odstępujące od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1537C Trzciniec – Ciele – Kruszyn Krajeński – ulicy Kościelnej w Cielu”

OŚ. 6220.27.2016.KOŚ
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
2/2017 postanowienia
inne
postanowienie odstępujące od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
 „Budowa magistrali wodociągowej na trasie Ciele – Łochowo gmina Białe Błota,  o średnicach w zakresie od 225 mm do 315 mm, o łącznej długości 7.670 m, w tym: - zadanie nr I –...

OŚ. 6220.34.2016.KOŚ
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
8/2017 postanowienia
inne
postanowienie odstępujące od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
Elektrownia Fotowoltaiczna „Kruszyn Krajeński” na działkach o numerach ewidencyjnych 16/1 i 17/2 położonych w obrębie geodezyjnym Kruszyn Krajeński, gm. Białe Błota

OŚ. 6220.38.2016.KOŚ
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
19/2017 postanowienia
inne
postanowienie odstępujące od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
„Wykonanie otworu studziennego na terenie Leśnej Szkółki Zespolonej, zlokalizowanego na działce nr 67/5 w Białych Błotach, gm. Białe Błota"

OŚ. 6220.11.2017.KOŚ
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
22/2017 postanowienia
inne
postanowienie odstępujące od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
„Uruchomienie instalacji do przetwarzania odpadów budowlanych oraz odpadów gleby i ziemi na działce nr 146/10, obręb geodezyjny Białe Błota"

OŚ. 6220.2.2017.KOŚ
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
35/2017 postanowienia
inne
postanowienie odstępujące od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
„Budowa hali magazynowej wraz z infrastrukturą techniczną i układem komunikacyjnym na działce nr 255/4 obręb geodezyjny Lisi Ogon"

KOŚ. 6220.6.2017
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
149/2012 wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska
ochrona powierzchni ziemi
Marszałek Województwa Łódzkiego Al....
Informacja o wytwarzanych odpadach niebezpiecznych
2012-03-09
nie dotyczy
łódzkie / Skierniewice (miasto na prawach powiatu) / Skierniewice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
197/2021 wnioski o wydanie decyzji
inne
-
-
2021-10-04
nie dotyczy
dolnośląskie / wałbrzyski / Wałbrzych Zobacz szczegóły Drukuj kartę
196/2021 decyzje
inne
decyzja o zmianie decyzji BAB.6740.1.607.2021 nr 599/2021 Decyzję Prezydenta Miasta Wałbrzycha nr 583/2019 z dnia 29-05-2019r. znak: BAB.6740.1.473.2019; zatwierdzającą projekt...
zmiana decyzji pozwolenia na budowę
2021-03-12
BAB.6740.1.607.2021
dolnośląskie / wałbrzyski / Wałbrzych Zobacz szczegóły Drukuj kartę
276/2018 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powierzchni ziemi
Zmiana zezwolenia na transport odpadów z dnia 17.03.2009 r. OŚR.6233.60.2017 udzielonego F.H.P.U. Trans Krzych w Pyrzowicach
.
2017-12-01
OŚR.6233.60.2017
śląskie / tarnogórski / Ożarowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
279/2018 decyzje
ochrona powierzchni ziemi
Zezwolenie na transport odpadów Wytwórnia Makaronu SOMA w Tarnowskich Górach
.
2017-04-27
OŚR.6233.22.2017
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
277/2018 decyzje
ochrona powietrza
Zmiana zezwolenia na transport odpadów z dnia 17.03.2009 r. OŚR.6233.60.2017 udzielonego F.H.P.U. Trans Krzych w Pyrzowicach
.
2017-12-01
OŚR.6233.60.2017 r.
śląskie / tarnogórski / Ożarowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
617/2016 decyzje
inne
Decyzja odmawiająca uzgodnienia środowiskowych uwarunkowań dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na przetwarzaniu odpadów na terenie Zakładu FORECO Sp. z o.o. w Skierniewicach...
Decyzja odmawiająca uzgodnienia środowiskowych uwarunkowań

GK.ROŚ.6220.7.2015.2016.MR
łódzkie / Skierniewice (miasto na prawach powiatu) / Skierniewice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.