Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 4339
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
268/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie 2 topoli i 4 wierzb z użytku rolnego - dz. nr 2/1 i 2/2 obręb Zawiszów
2011-11-25
DIM.Oś.6131.130.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
270/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na odpłatne usunięcie jesionu, świerka i krzewów z terenu posesji przy ul. Tołstoja 2
2011-11-29
DIM.Oś.6131.132.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
271/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie 5 grabów i 2 klonów pod warunkiem zastąpienia 7 sztukami ok. 10-letnich drzew oraz odmowa wydania zezwolenia na usunięcie 2 grabów - z posesji mieszkaniowej...
2011-11-29
DIM.Oś.6131.129.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
274/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie 2 brzóz pod warunkiem zastąpienia 2 sztukami brzóz zwisających 14-16 cm - z posesji mieszkaniowej przy ul. Głowackiego 22-26
2011-11-30
DIM.Oś.6131.136.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
275/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie wierzby i klonu z działki nr 10/4 przy ul. Strzelińskiej pod warunkiem zastąpienia 4 sztukami drzew 16-18 cm
2011-11-30
DIM.Oś.6131.131.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
278/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na usunięcie: - 1 lipy pod warunkiem zastąpienia 1 drzewem,- 2 lip pod warunkiem przesadzenia, - 69,5 m2 krzewów pod warunkiem zastąpienia - z terenu AAM Poland przy ul. Szarych...
2011-12-05
DIM.Oś.6131.138.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
280/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie świerka z posesji mieszkaniowej ul. Leśna 22
2011-12-07
DIM.Oś.6131.141.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
282/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie obumarłej daglezji z posesji mieszkaniowej ul. Szymanowskiego 14-18
2011-12-07
DIM.Oś.6131.142.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
284/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie brzozy z posesji mieszkaniowej ul. Ułańska 1, pod warunkiem zastąpienia 1 szt. brzozy
2011-12-16
DIM.Oś.6131.144.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
285/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie obumarłego świerka z posesji przy ul. Kolejowej 20
2011-12-16
DIM.Oś.6131.145.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
286/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na usunięcie 2 dębów i jesionu z działek przy ul. Sprzymierzeńców, pod warunkiem zastąpienia 6 sztukami drzew liściastych o średnicy min 20 cm
2011-12-19
DIM.Oś.6131.139.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
269/2011 decyzje
inne
Decyzja
Umorzenie postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia - dla Wspólnoty Mieszkaniowej : "Remont elewacji wraz z ociepleniem budynku przy...
2011-11-28
DIM.Oś.6220.9.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
266/2011 decyzje
inne
Decyzja
Umorzenie postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia - dla Gminy Miasta Świdnica : "Rewaloryzacja przestrzeni publicznych kwartałów...
2011-11-25
DIM.Oś.6220.11.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
2/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na usunięcie 55 drzew ozdobnych z terenów ogrodów działkowych przy ul. Strzelińskiej i Westerplatte R.O.D. "ARONIA"
2012-01-09
DIM.Oś.6131.140.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
3/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na usunięcie klonu z terenu R.O.D. "ARONIA" przy ul. Westerplatte pod warunkiem zastąpienia 1 szt. klonu
2012-01-09
DIM.Oś.6131.146.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
4/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Umorzenie postępowania w sprawie rozpatrzenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie lipy i kasztanowca z terenu posesji przy ul. Tołstoja 2
2012-01-12
DIM.Oś.6131.133.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
5/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie topoli osiki z terenu posesji przy ul. Piotra Skargi 2-4
2012-01-16
DIM.Oś.6131.147.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
8/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie świerka z terenu ogrodów działkowych przy ul. Prądzyńskiego
2012-01-19
DIM.Oś.6131.1.2012
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
9/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie świerka z terenu posesji mieszkaniowej przy ul. Okrężnej 61
2012-01-20
DIM.Oś.6131.3.2012
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
10/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie 2 wierzb z terenu posesji mieszkaniowej przy ul. Słobódzkiego 7-11, pod warunkiem zastąpienia 2 drzewami
2012-01-24
DIM.Oś.6131.151.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
11/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie 2 wierzb z terenu posesji mieszkaniowej przy ul. Słobódzkiego 2-8, pod warunkiem zastąpienia 2 drzewami
2012-01-24
DIM.Oś.6131.152.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
12/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie klonu i grochodrzewu oraz wierzby i topoli z terenu posesji mieszkaniowej przy ul. Słobódzkiego 35-39, pod warunkiem zastąpienia 2 drzewami
2012-01-24
DIM.Oś.6131.153.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
13/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie 2 świerków z terenu posesji mieszkaniowej przy ul. Teatralnej 14-16, pod warunkiem zastąpienia 2 drzewami
2012-01-24
DIM.Oś.6131.154.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
14/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie krzewów z terenu posesji mieszkaniowej przy ul. Teatralnej 6-12, pod warunkiem zastąpienia nowymi krzewami
2012-01-24
DIM.Oś.6131.155.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
15/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie jabłoni purpurowej z terenu posesji mieszkaniowej przy ul. Słobódzkiego 1-5, pod warunkiem zastąpienia 1 drzewem
2012-01-24
DIM.Oś.6131.156.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
16/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie 4 wierzb z terenu posesji mieszkaniowej przy ul. Zamenhofa 37-41, pod warunkiem zastąpienia 4 drzewami
2012-01-24
DIM.Oś.6131.157.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
17/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie świerka z terenu posesji mieszkaniowej przy ul. Ofiar Oświęcimskich 9-9a, pod warunkiem zastąpienia 1 drzewem
2012-01-24
DIM.Oś.6131.158.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
18/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na odpłatne usunięcie świerka, grochodrzewu, jełowca i cyprysika z terenu posesji Spółki przy ul. Kliczkowskiej 41, pod warunkiem zastąpienia 12 sztukami lip lub klonów
2012-01-27
DIM.Oś.6131.110.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
19/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie świerka z terenu posesji mieszkaniowej przy ul. Warszawskiej 6
2012-01-31
DIM.Oś.6131.2.2012
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
26/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie 3 krzewów jałowca o pow. 2,5 m2 z terenu posesji mieszkaniowej przy ul. Sikorskiego
2012-01-31
DIM.Oś.6131.4.2012
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.