Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 5072
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
416/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja
zezwolenie na usunięcie 3 drzew, rosnących na działce o nr ewid. 742/153 przy ul. Skarżyńskiego 10 w Tarnowskich Górach
2012-08-06
OŚR.R.613.107.2012
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
417/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja
zezwolenie na usunięcie 1 drzewa rosnącego na działce o nr ewid. 1567/144 w Zbrosławicach
2012-08-24
OŚR.R.613.114.2012
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
5/2013 koncesje, pozwolenia, zezwolenia
ochrona powierzchni ziemi
decyzja
Starosty Tarnogórskiego zdnia 24.12.2012 r. znak OŚR.G.6233.72.2012 udzielajaca spółce ALBA MPGK Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej - zezwolenia na zbieranie odpadów w Radzionkowie...
2012-12-14
OŚR.G.6233.72.2012
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
30/2013 koncesje, pozwolenia, zezwolenia
ochrona powierzchni ziemi
decyzja
Starosty Tarnogórskiego z dnia 22.01.2013 r. znak OŚR.G.6233.1.2013 udzielajaca spółce HEMARPOL Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Kaletach przy ul. Fabrycznej 2A zezwolenia na transport odpadów
2013-01-11
OŚR.G.6233.1.2013
śląskie / tarnogórski / Kalety Zobacz szczegóły Drukuj kartę
31/2013 koncesje, pozwolenia, zezwolenia
ochrona powierzchni ziemi
decyzja
Starosty Tarnogórskiego zdnia 22.01.2013 r. znak OŚR.G.6220.1.2013 udzielajaca NZOZ Zakładf Pulmonologii Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Lipowej 3 pozwolenia na wytwarzanie...
2013-01-07
OŚR.G.6220.1.2013
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
32/2013 koncesje, pozwolenia, zezwolenia
ochrona powierzchni ziemi
decyzja
Starosty Tarnogórskiego zdnia 13.12.2012 r. znak OŚR.G.6222.8.2012 udzielajaca spółce CARGIL POLAND Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołowskiej 22 pozwolenia zintegrowanego na...
2012-06-22
OŚR.G.6222.8.2012
śląskie / tarnogórski / Tworóg Zobacz szczegóły Drukuj kartę
68/2013 decyzje
ochrona powierzchni ziemi
decyzja
umarzająca, jako bezprzedmiotowe, postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi wytwatrzanymi przez spółkę "WICHARY TECHNOLOGIES"...
2012-12-24
OSR.G.6230.1.2013
śląskie / tarnogórski / Ożarowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
69/2013 decyzje
ochrona powierzchni ziemi
decyzja
udzielajaca spółce KEJORT Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu przy ul. Wspólnej 9 zezwolenia na zbieranie odpadóww Tarnowskich Górach przy ul. Batalionów Chłopskich 2
2013-01-15
OSR.G.6233.2.2013
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
71/2013 koncesje, pozwolenia, zezwolenia
ochrona powierzchni ziemi
decyzja
udzielająca p. Grzegorzowi Łuczakowi działajacemu w obrocie prawnym jako Przedsiębiorstwo Wielobranżowe INVERTA z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Opolskiej 23c/5 - zezwolenia na...
2013-02-01
OŚR.G.6233.3.2013
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
72/2013 koncesje, pozwolenia, zezwolenia
ochrona powierzchni ziemi
decyzja
udzielająca spółce HEMARPOL BOGACCY Sp. Jawna z siedzibą w Kaletach przy ul. Fabrycznej 2A - zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów
2012-11-22
OSR.G.6233.69.2012
śląskie / tarnogórski / Kalety Zobacz szczegóły Drukuj kartę
74/2013 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja
zezwalająca Gminie Miasteczko Śl. na usunięcie drzew i krzewów 56 drzew i 2,225 m2 krzewów rosnących na działkach o nr 2126/71, 2125/71, 1332/366, 2123/71 i 1568/86 (Żyglin)
2012-08-17
OŚR.R.613.117.2012
śląskie / tarnogórski / Miasteczko Śląskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
75/2013 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwalająca Gminie Zbrosławice na usunięcie drzewa rosnącego na działce nr. ewid. 13 (pas drogowy ulicy Wiejskiej)
2012-09-04
OŚR.R.613.122.2012
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
76/2013 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwalająca wnioskodawcy (Gmina Tarnowskie Góry) na usunięcie 2 drzew gatunku Świerk kłujący
2012-09-03
OŚR.R.613.123.2012
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
77/2013 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwalająca Gminie Zbrosławice na usunięcie 2 drzew gatunku Topola kanadyjska rosnących w pasie drogowym drogi gminnej, ul. Wiejskiej w Jaśkowicach, na działce o nr ewid.258/13
2012-09-04
OŚR.R.613.124.2012
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
79/2013 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zmieniająca decyzję zezwalającą Gminie Tarnowskie Góry na usunięcie 10 sztuk drzew oraz 23.95 m2 krzewów, rosnących na działce o nr ewid. 2184/2, w Tarnowskich Górach przy ul....
2012-09-21
OŚR.R.613.127.2012
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
80/2013 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwalająca Gminie Świerklaniec na usunięcie 10 sztuk drzew oraz 4,00m2 krzewu rosnących na działce o nr ewid.:2326/157(obręb Orzech), będącej własnością i w posiadaniu Gminy Świerklaniec
2012-09-24
OŚR.R.613.129.2012
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
81/2013 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zmieniająca, za zgoda Strony, decyzję ostateczną zezwalającą Gminie Miasteczko Śląskie na usunięcie 13 sztuk drzew, rosnących w pasach drogowych przy ul.Cynkowej na działce nr ewid.:...
2012-09-28
OŚR.R.613.130.2012
śląskie / tarnogórski / Miasteczko Śląskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
82/2013 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwalająca Spółce Mieszkaniowej "Gwarek" w Tarnowskich Górach na usunięcie 6 drzew, rosnących na działkach o nr ewid.: 2628/75, 1673/74, 2846/74 (obręb Tarnowskie Góry),...
2012-09-28
OŚR.R.613.131.2012
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
88/2013 inne wnioski
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zmieniająca, za zgodą Strony, decyzję ostateczną z dnia 29.12.2011 r. o symbolu VOŚR/R.6131-1-84/11, zezwalająca Gminie Radzionków na usuniecie 303 sztuk drzew, rosnących na pasie drogowym...
2012-10-10
OŚR.R.613.138.2012
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
89/2013 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Umarzająca, w całości, należność z tytułu opłaty ustalonej w decyzji Starosty Tarnogórskiego o symbolu GOŚR/R.6131-1-47/07/08, z dnia 25.02.2008 r.
2012-10-22
OŚR.R.613.144.2012
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
90/2013 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwalająca Radzie Sołeckiej w Zbrosławicach na usunięcie 3 drzew rosnących na terenie parku położonego na działce nr ewid. 488/126, stanowiącej własność Gminy Zbrosławice i będącej...
2012-10-15
OŚR.R.613.145.2012
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
91/2013 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Umarzająca - jako bezprzedmiotowe - postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji zezwalającej wnioskodawcy na usunięcie 3 drzew z gatunku Żywotnik rosnących na działce, obręb...
2012-10-15
OŚR.R.613.146.2012
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
92/2013 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zmieniająca, za zgoda Strony, decyzję ostateczną Starosty Tarnogórskiego z dnia 15.09.2012 r. o symbolu GOŚR/R.6131-1-61/10, zezwalająca Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w...
2012-10-16
OŚR.R.613.147.2012
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
93/2013 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwalająca Gminie Zbrosławice na usunięcie drzewa gatunku Topola Kanadyjska, w związku z obumarciem drzewa, rosnącego w pasie drogowym drogi gminnej, ul. Plac Wiejski w miejscowości Zawada,...
2012-10-17
OŚR.R.613.149.2012
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
94/2013 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwalająca Spółdzielni Mieszkaniowej "Gwarek" w Tarnowskich Górach na usunięcie 3 drzew rosnących na działce o nr ewid. 2343/2, obręb Tarnowskie Góry,której właścicielem jest...
2012-10-17
OŚR.R.613.151.2012
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
95/2013 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwalająca firmie Maugo Poland Sp. z o.o. na usunięcie drzewa gatunku Topola kanadyjska, rosnących na działce o nr ewid.: 269/4, będące własnością Gminy Zbrosławice, a w posiadaniu...
2012-10-25
OŚR.R.613.153.2012
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
96/2013 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Umarzająca w całości, należność z tytułu opłaty ustalonej w decyzji Starosty Tarnogórskiego o symbolu GOŚR/R.6131-1-92/08 z dnia 29.10.2008 r., za usunięcie 1 drzewa i 7 krzewów, pod...
2012-10-29
OŚR.R.613.155.2012
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
97/2013 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwalająca Wnioskodawcy na usunięcie 1 drzewa gatunku Lipa drobnolistna rosnącego na działce obręb Tarnowskie Góry w pasie drogowym ul. Alei Kwiatów w Tarnowskich Górach,w związku z...
2012-10-29
OŚR.R.613.161.2012
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
99/2013 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwalam Gminie Miasteczko Śląskie na usunięcie drzewa gatunku Lipa drobnolistna, rosnącego na działce o nr ewid.: 2864/37, której właścicielem i posiadaczem jest Gmina Miasteczko Śląskie
2012-10-26
OŚR.R.613.166.2012
śląskie / tarnogórski / Miasteczko Śląskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
101/2013 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwalająca Gminie Tarnowskie Góry na usunięcie 17 drzew, rosnących na działce o nr ewid.: 5059/170, 3313/162, 89/3, 4843/71, 361/77, stanowiących własność i będących w posiadaniu Gminy...
2012-11-12
OŚR.R.613.174.2012
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.