Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 6084
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
371/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja
zezwolenie na usunięcie 2 drzew rosnących na działkach o nr 2143/351 i 255/42, w pasach drogowych ul. Oświęcimskiej i Kościelnej w Świerklańcu
2012-07-02
OŚR.R.613.82.2012
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
372/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja
zezwolenie na usunięcie drzew rosnących na działkach o nr. 151/4 i 14 w Krupskim Młynie
2012-07-26
OŚR.R.613.83.2012
śląskie / tarnogórski / Krupski Młyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
373/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja
zezwolenie na usunięcie 1 drzewa rosnącego na działce o nr 903/53 przy Gminnym Przedszkolu w Tworogu
2012-07-02
OŚR.R.613.84.2012
śląskie / tarnogórski / Tworóg Zobacz szczegóły Drukuj kartę
374/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja
zezwolenie na usunięcie 1 drzewa rosnącego na działce o nr 3864/7 przy ul. Nakielskiej 28 w Tarnowskich Górach
2012-07-04
OŚR.R.613.85.2012
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
375/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja
zezwolenie na usunięcie 13 drzew rosnących na działkach o nr 157/15 i 444/19 w Tarnowskich Górach
2012-07-06
OŚR.R.613.86.2012
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
381/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja
zezwolenie na usuniecie drzew w Miasteczku Śląskim
2012-06-25
OŚR.R.613.77.2012
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
387/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja
zezwolenie na usunięcie 1 drzewa rosnącego na działce o nr ewid. 373/15, w pasie drogowym drogi powiatowej - ul. Opolskiej w Tarnowskich Górach
2012-07-11
OŚR.R.613.89.2012
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
388/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja
zezwolenie na usunięcie krzewów o powierzchni 8,25 m² rosnących na działce o nr ewid. 189 w Miasteczku Śląskim
2012-07-17
OŚR.R.613.92.2012
śląskie / tarnogórski / Miasteczko Śląskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
389/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja
zezwolenie na usunięcie 1 drzewa rosnącego na działce o nr ewid. 862/77 w Strzybnicy
2012-07-18
OŚR.R.613.93.2012
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
391/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja
zezwolenie na usunięcie drzew rosnących na działkach przy ul. Kolorowej, Poczdamskiej, Włoskiej, Morcinka, Francuskiej, Łotewskiej, Saperów, Szwedzkiej i Alei Kwiatów w Tarnowskich Górach
2012-07-23
OŚR.R.613.96.2012
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
393/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja
zezwolenie na usunięcie krzewów rosnących na działce o nr ewid. 2454/89 w Tarnowskich Górach
2012-07-25
OŚR.R.613.98.2012
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
394/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja
zezwolenie na usuniecie 3 drzew rosnących na działce o nr ewid. 4298/124 w Tarnowskich Górach
2012-07-31
OŚR.R.613.99.2012
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
395/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja
zezwolenie na usunięcie 1 drzewa rosnącego na działce o nr ewid. 5145/195 w Tarnowskich Górach
2012-08-07
OŚR.R.613.101.2012
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
402/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja
zezwolenie na wycinkę 12 drzew rosnących na działce o nr ewid. 1865/30 w Radzionkowie
2012-07-09
OŚR.R.613.88.2012
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
410/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja
zezwolenie na wycinkę 3 drzew z działek o numerach 566/209 i 235/209 w Miasteczku Śląskim
2012-06-27
OŚR.R.613.78.2012
śląskie / tarnogórski / Miasteczko Śląskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
413/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja
zezwolenie na usunięcie 3 drzew rosnących na działkach o numerach ewid. 1718/44, 1821/44 i 538/18 w Radzionkowie
2012-08-13
OŚR.R.613.102.2012
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
414/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja
zezwolenie na usunięcie 15 drzew rosnących na działkach o numerach ewid. 168/29 i 2085/24 przy ul. Wolności 67 w Zbrosławicach
2012-08-08
OŚR.R.613.104.2012
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
415/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja
zezwolenie na usunięcie 2 drzew, rosnących na działkach o nr ewid. 14 i 25 w Krupskim Młynie
2012-08-17
OŚR.R.613.106.2012
śląskie / tarnogórski / Krupski Młyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
416/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja
zezwolenie na usunięcie 3 drzew, rosnących na działce o nr ewid. 742/153 przy ul. Skarżyńskiego 10 w Tarnowskich Górach
2012-08-06
OŚR.R.613.107.2012
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
417/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja
zezwolenie na usunięcie 1 drzewa rosnącego na działce o nr ewid. 1567/144 w Zbrosławicach
2012-08-24
OŚR.R.613.114.2012
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
5/2013 koncesje, pozwolenia, zezwolenia
ochrona powierzchni ziemi
decyzja
Starosty Tarnogórskiego zdnia 24.12.2012 r. znak OŚR.G.6233.72.2012 udzielajaca spółce ALBA MPGK Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej - zezwolenia na zbieranie odpadów w Radzionkowie...
2012-12-14
OŚR.G.6233.72.2012
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
30/2013 koncesje, pozwolenia, zezwolenia
ochrona powierzchni ziemi
decyzja
Starosty Tarnogórskiego z dnia 22.01.2013 r. znak OŚR.G.6233.1.2013 udzielajaca spółce HEMARPOL Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Kaletach przy ul. Fabrycznej 2A zezwolenia na transport odpadów
2013-01-11
OŚR.G.6233.1.2013
śląskie / tarnogórski / Kalety Zobacz szczegóły Drukuj kartę
31/2013 koncesje, pozwolenia, zezwolenia
ochrona powierzchni ziemi
decyzja
Starosty Tarnogórskiego zdnia 22.01.2013 r. znak OŚR.G.6220.1.2013 udzielajaca NZOZ Zakładf Pulmonologii Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Lipowej 3 pozwolenia na wytwarzanie...
2013-01-07
OŚR.G.6220.1.2013
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
32/2013 koncesje, pozwolenia, zezwolenia
ochrona powierzchni ziemi
decyzja
Starosty Tarnogórskiego zdnia 13.12.2012 r. znak OŚR.G.6222.8.2012 udzielajaca spółce CARGIL POLAND Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołowskiej 22 pozwolenia zintegrowanego na...
2012-06-22
OŚR.G.6222.8.2012
śląskie / tarnogórski / Tworóg Zobacz szczegóły Drukuj kartę
68/2013 decyzje
ochrona powierzchni ziemi
decyzja
umarzająca, jako bezprzedmiotowe, postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi wytwatrzanymi przez spółkę "WICHARY TECHNOLOGIES"...
2012-12-24
OSR.G.6230.1.2013
śląskie / tarnogórski / Ożarowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
69/2013 decyzje
ochrona powierzchni ziemi
decyzja
udzielajaca spółce KEJORT Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu przy ul. Wspólnej 9 zezwolenia na zbieranie odpadóww Tarnowskich Górach przy ul. Batalionów Chłopskich 2
2013-01-15
OSR.G.6233.2.2013
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
71/2013 koncesje, pozwolenia, zezwolenia
ochrona powierzchni ziemi
decyzja
udzielająca p. Grzegorzowi Łuczakowi działajacemu w obrocie prawnym jako Przedsiębiorstwo Wielobranżowe INVERTA z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Opolskiej 23c/5 - zezwolenia na...
2013-02-01
OŚR.G.6233.3.2013
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
72/2013 koncesje, pozwolenia, zezwolenia
ochrona powierzchni ziemi
decyzja
udzielająca spółce HEMARPOL BOGACCY Sp. Jawna z siedzibą w Kaletach przy ul. Fabrycznej 2A - zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów
2012-11-22
OSR.G.6233.69.2012
śląskie / tarnogórski / Kalety Zobacz szczegóły Drukuj kartę
74/2013 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja
zezwalająca Gminie Miasteczko Śl. na usunięcie drzew i krzewów 56 drzew i 2,225 m2 krzewów rosnących na działkach o nr 2126/71, 2125/71, 1332/366, 2123/71 i 1568/86 (Żyglin)
2012-08-17
OŚR.R.613.117.2012
śląskie / tarnogórski / Miasteczko Śląskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
75/2013 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwalająca Gminie Zbrosławice na usunięcie drzewa rosnącego na działce nr. ewid. 13 (pas drogowy ulicy Wiejskiej)
2012-09-04
OŚR.R.613.122.2012
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.