Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 274091
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
42/2011 decyzje
inne
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa.
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa gatunku topola berlińska- 1 szt., rosnące w pasie drogi powiatowej, obręb Sady Dolne.

nie dotyczy
dolnośląskie / jaworski / Bolków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
40/2011 inne wnioski
inne
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew.
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gatunku: klon zwyczajny- 1 szt, klon jawor- 1 szt., rosnące w obrębie Sadów Dolnych
2011-03-14
nie dotyczy
dolnośląskie / jaworski / Bolków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
39/2011 inne wnioski
inne
Wniosek o usunięcie drzewa.
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnacego w pasie drogowym drogi powiatowej ,w obrębie Sadów Dolnych.
2011-03-17
nie dotyczy
dolnośląskie / jaworski / Bolków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
14/2011 decyzje
inne
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów.
Decyzja zezwalająca na usunięcie 18 szt. drzew, w tym gatunku: klon zwyczajny szt. 4, brzoza brodawkowata- szt. 1, jesion wyniosły- szt. 3, topola osika -szt. 10 oraz krzewy 35 m. kw. rosnące...
2011-02-21
nie dotyczy
dolnośląskie / jaworski / Bolków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
3/2011 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzewa
Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie jednego drzewa, gatunku lipa drobnolistna w Półwsi.
2011-01-27
nie dotyczy
dolnośląskie / jaworski / Bolków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
4/2011 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew.
Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie trzech drzew, w tym: gatunku jesion wyniosły szt. 2 i klon- szt. 1. rosnących w Starych Rochowicach .
2011-01-28
nie dotyczy
dolnośląskie / jaworski / Bolków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
12/2011 decyzje
inne
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów.
Decyzja zezwalająca na usunięcie 12 szt. drzew, w tym gatunku wierzba krucha- szt. 10 i jesion wyniosły - szt. 2 oraz 430 metrów kwadratowych krzewów rosnących w obrębie Nowych Rochowic.
2011-02-18
nie dotyczy
dolnośląskie / jaworski / Bolków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
43/2011 decyzje
inne
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew.
Decyzja zezwalająca na usunięcie 80 szt. drzew gatunku: wierzba krucha - 27 szt, olcha czarna- 53 szt. z rowu melioracyjnego, w obrębie Gorzanowic

RN.6131.27.2011
dolnośląskie / jaworski / Bolków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
30/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja na wycinkę drzew
Decyzja zezwalająca na wycinkę 8 szt. drzew rosnących przy ul. Różanej w Lubaniu

Nr OŚiGP.6131.13.2011
dolnośląskie / lubański / Lubań (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
31/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja na wycinkę drzew
Decyzja zezwalająca na wycinkę 2 szuk sztuk lip i odmawiająca wycinki 2 sztuk lip rosnących przy al. Niepodległosci w Lubaniu.

Nr OŚiGP.6131.12.2011
dolnośląskie / lubański / Lubań (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
35/2011 inne wnioski
inne
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew.
Wniosek na usunięcie 59 szt. drzew, w tym gatunku: dąb bezszypułkowy - 30 szt, brzoza brodawkowata- 10 szt, olcha szara- 9 szt., klon zwyczajny- 10 szt. rosnących w obrębie Sadów Górnych.
2011-03-10
RN.6131.26.2011
dolnośląskie / jaworski / Bolków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
32/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja na wycinke drzew
Decyzja zezwalająca na wycinkę 19 drzew i odmowa wycinki 8 drzew rosnących przy ul. Jeleniogórskiej w Lubaniu.

Nr OŚiGP.6131.15.2011
dolnośląskie / lubański / Lubań (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
33/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja na wycinke drzew
Decyzja zezwalająca na wycinkę 1szt. świerka rosnącego przy ul. Spokojnej w Lubaniu.

Nr OŚiGP.6131.10.2011
dolnośląskie / lubański / Lubań (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
44/2011 decyzje
inne
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew.
Decyzja zezwalająca na usunięcie 59 szt. drzew, w tym: dąb bezszypułkowy- 30 szt, brzoza brodawkowata- 10 szt., olcha szara -9 szt., klon zwyczajny- - 10 szt, z rowu melioracyjnego...

RN.6131.26.2011
dolnośląskie / jaworski / Bolków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
36/2011 inne wnioski
inne
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew.
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 80 szt. drzew z rowu melioracyjnego, w tym:wierzba krucha- 27 szt., olcha czarna- 53 szt.,rosnących w obrębie Gorzanowic.
2011-03-10
RN.6131.27.2011
dolnośląskie / jaworski / Bolków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
34/2011 inne wnioski
inne
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew.
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew gatunku jesion wyniosły rosnących w obrębie Jastrowca.
2011-03-08
RN.6131.25.2011
dolnośląskie / jaworski / Bolków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
45/2011 decyzje
inne
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew.
Decyzja zezwalająca na usunięcie czterech drzew gatunku jesion wyniosły w obrębie Jastrowca.

RN.6131.25.2011
dolnośląskie / jaworski / Bolków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
33/2011 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew.
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew gatunku jesion wyniosły rosnacych w obrębie Starych Rochowic.
2011-03-07
RN.6131.24.2011
dolnośląskie / jaworski / Bolków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
46/2011 decyzje
inne
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew.
Decyzja zezwalająca na usunięcie 4 szt. drzew gatunku jesion wyniosły z nieruchomości położonej w obrębie Starych Rochowic.

RN.6131.24.2011
dolnośląskie / jaworski / Bolków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
34/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wycinkę drzew
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 8 szt. drzew rosnących przy ul. Bankowej w Lubaniu.
2011-03-11
nie dotyczy
dolnośląskie / lubański / Lubań (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
35/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wycinkę drzew
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie wierzby i świerka rosnących przy ul. Zgorzeleckiej w Luaniu.
2011-03-15
nie dotyczy
dolnośląskie / lubański / Lubań (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
36/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wycinkę drzew
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. brzozy rosnących przy ul. Wojska Polskiego w Lubaniu.
2011-03-23
nie dotyczy
dolnośląskie / lubański / Lubań (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
37/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek na wycinkę drzew
Wniosek o wydanie decyzji na wycinkę lipy położonej przy ul. Skalniczej w Lubaniu.
2011-03-23
nie dotyczy
dolnośląskie / lubański / Lubań (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
32/2011 inne wnioski
inne
Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew.
Wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie 38 szt. drzew rosnących w obrębie Sadów Dolnych .
2011-02-28
RN.6131.23.2011
dolnośląskie / jaworski / Bolków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
47/2011 decyzje
inne
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew.
Decyzja zezwalająca na usunięcie 38 szt. drzew, w tym gatunku: świerk pospolity- 30 szt., wierzba krucha- 3 szt.., lipa drobnolistna- 2 szt. dąb bezszypułkowy- 2 szt., topola osika - 1 szt....

RN.6131.23.2011
dolnośląskie / jaworski / Bolków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
31/2011 inne wnioski
inne
Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew.
Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie 2 szt. drzew rosnących w obrębie Mysłowa.
2011-02-18
RN.6131.22.2011
dolnośląskie / jaworski / Bolków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
48/2011 decyzje
inne
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew.
Decyzja zezwalająca na usunięcie 2 szt. drzew gatunku dąb bezszypułkowy rosnących na nieruchomości położonej w obrębie Mysłowa.

RN. 6131.22.2011
dolnośląskie / jaworski / Bolków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
30/2011 inne wnioski
inne
Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa.
Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie jednego drzewa rosnącego w obrębie Kaczorowa.
2011-02-25
RN.6131.20.2011
dolnośląskie / jaworski / Bolków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
49/2011 decyzje
inne
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa.
Decyzja zezwalająca na usunięcie 1 szt. drzewa, gatunku jesion wyniosły rosnącego na nieruchomości położonej w obrębie Kaczorowa.

RN.6131.20.2011
dolnośląskie / jaworski / Bolków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
29/2011 inne wnioski
inne
Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew.
Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie 2 szt. drzew rosnących w obrębie Starych Rochowic.
2011-03-04
RN.6131.19.2011
dolnośląskie / jaworski / Bolków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.