Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 273881
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
10/2023 projekt polityk, strategii, planów lub programów
inne
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych sołectwa Czarków - Etap II
Ogłoszenie/Obwieszczenie Burmistrza Pszczyny o przyjęciu dokumentu oraz o możliwości zapoznania się z jego treścią

UiA.6721.001.2017
śląskie / pszczyński / Pszczyna Zobacz szczegóły Drukuj kartę
144/2021 projekt polityk, strategii, planów lub programów
inne
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Pszczyna w rejonie ulicy Żorskiej
Ogłoszenie/Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu fragmentu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Pszczyna w rejonie ulicy Żorskiej

UiA.6721.001.2019
śląskie / pszczyński / Pszczyna Zobacz szczegóły Drukuj kartę
3/2023 projekt polityk, strategii, planów lub programów
inne
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Wisła Mała - Etap I
Ogłoszenie/obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Wisła Mała - Etap I

UiA.6721.002.2016
śląskie / pszczyński / Pszczyna Zobacz szczegóły Drukuj kartę
9/2024 projekt polityk, strategii, planów lub programów
inne
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Łąka.
Obwieszczenie/Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Łąka - etap I wraz z prognozą...

UiA.6721.002.2016
śląskie / pszczyński / Pszczyna Zobacz szczegóły Drukuj kartę
261/2017 polityki, strategie, plany lub programy
inne
Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego na południe od ul. Polne Domy .
Podsumowanie, o którym mowa w art. 55 ust. 3, po przyjęciu dokumentu, zgodnie z art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,...

UiA.6721.003.2014
śląskie / pszczyński / Pszczyna Zobacz szczegóły Drukuj kartę
17/2012 decyzje
ochrona wód
pozw. wodnopr.
na wykonanie urządzenia wodnego (systemu infiltracji) oraz wprowadzanie wód opad. i roztop. do ziemi z parkingu

VOŚR/G. 6223-94/11
śląskie / tarnogórski / Ożarowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
410/2011 decyzje
inne
Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi.
Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi w NZOZ " Medicus" w Radzionkowie przy ul. Kużaja 57.
2011-03-22
VOŚR/G.7635-106/11
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
273/2011 decyzje
inne
Decyzja umarzająca
Dotyczy umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie przyjęcia przez Starostę Tarnogórskiego informacji o wytwarzanych odpadach innych niż niebezpieczne oraz o sposobach gospodarowania...
2011-02-23
VOŚR/G.7635-36/11
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
350/2011 inne wnioski
inne
Informacja o wytwarzanych odpadach i sposobach gospodarowania nimi
Dotyczy informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania nimi w Gabinecie NZOZ "M-DENT" w Krupskim Młynie ul Główna 11
2011-03-15
VOŚR/G.7635-72/11
śląskie / tarnogórski / Krupski Młyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
17/2016 wnioski o wydanie decyzji
inne
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przetwarzaniu tworzyw sztucznych na terenie działki o numerze ewidencyjnym...
karta informacyjna przedsięwzięcia i uzupełnienie
2016-02-15
WGK-II.6220.1.1.2016.
kujawsko-pomorskie / inowrocławski / Inowrocław (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
24/2016 postanowienia
inne
postanowienie bez ooś
przetwarzanie tworzyw sztucznych na terenie działki o numerze ewidencyjnym 444/32 przy ulicy Budowlanej 4 w Inowrocławiu
2016-03-29
WGK-II.6220.1.1.2016.
kujawsko-pomorskie / inowrocławski / Inowrocław (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
39/2017 inne dokumenty
inne
opinia PPIS w Inowrocławiu
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na produkcji materiału PDS-3 do rekultywacji terenów zdegradowanych. Inwestycja...
2017-03-07
WGK-II.6220.1.1.2017.
kujawsko-pomorskie / inowrocławski / Inowrocław (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
88/2017 postanowienia
inne
VASCO-zawieszenie postępowania
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na produkcji materiału PDS-3 do rekultywacji terenów zdegradowanych na działkach...
2017-07-06
WGK-II.6220.1.1.2017.
kujawsko-pomorskie / inowrocławski / Inowrocław (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
152/2017 postanowienia
inne
postanowienie RDOŚ w Bydgoszczy
dla przedsięwzięcia polegającego na produkcji materiału PDS-3 do rekultywacji terenów zdegradowanych. Inwestycja zlokalizowana będzie na działkach o numerach ewidencyjnych: 4/2 i 3/2...
2017-11-30
WGK-II.6220.1.1.2017.
kujawsko-pomorskie / inowrocławski / Inowrocław (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
188/2016 postanowienia
inne
postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia ooś
„Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej ulic w Inowrocławiu: Stare Miasto, Młyńska, Plebanka, Poprzeczna i Przypadek”
2016-12-19
WGK-II.6220.1.12.2016.
kujawsko-pomorskie / inowrocławski / Inowrocław (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
15/2017 decyzje
inne
decyzja środowiskowa
„Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej ulic w Inowrocławiu: Stare Miasto, Młyńska, Plebanka, Poprzeczna i Przypadek”.
2017-02-02
WGK-II.6220.1.12.2016/2017.
kujawsko-pomorskie / inowrocławski / Inowrocław (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
184/2016 inne dokumenty
inne
obwieszczenie ooś
„Budowa ocynkowni ogniowej na terenie zakładu Inter Metal Sp. z o.o. przy ul. Marcinkowskiego 150 w Inowrocławiu”.
2016-11-28
WGK-II.6220.1.13.2016.
kujawsko-pomorskie / inowrocławski / Inowrocław (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
119/2017 postanowienia
inne
postanowienie o braku konieczności ooś
przedsięwzięcie polegające na budowie stacji paliw wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach o numerach ewidencyjnych: 4/3; 4/4; 10/8 i 11/8 przy al. Niepodległości w Inowrocławiu
2017-08-24
WGK-II.6220.1.16.2016/2017.
kujawsko-pomorskie / inowrocławski / Inowrocław (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
49/2016 decyzje
inne
decyzja środowiskowa
zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie studni głębinowej na terenie działki nr 49/3 przy ul. Mątewskiej w Inowrocławiu
2016-05-06
WGK-II.6220.1.2.2016.
kujawsko-pomorskie / inowrocławski / Inowrocław (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
61/2017 postanowienia
inne
postanowienie o braku konieczności ooś
w sprawie zmiany decyzji ostatecznej Prezydenta Miasta Inowrocławia z dnia 16 stycznia 2017 r., znak: WGK-II.6220.1.2.2017. określającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia...
2017-04-11
WGK-II.6220.1.2.2017.
kujawsko-pomorskie / inowrocławski / Inowrocław (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
37/2017 wnioski o wydanie decyzji
inne
karta informacyjna przedsięwzięcia
budowa wieży wraz z urządzeniami telekomunikacyjnymi stacji bazowej ORANGE POLSKA S.A. 45492 INOWROCŁAW POŁUDNIE na działce o nr ew.: 1/5 w obrębie 0008 przy ulicy Popowicka 63 w Inowrocławiu.
2017-03-15
WGK-II.6220.1.3.2017.
kujawsko-pomorskie / inowrocławski / Inowrocław (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
33/2016 inne dokumenty
inne
zawiadomienie
wszczęcie postępowaniaw sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu punktu skupu złomu i surowców wtórnych,...
2016-04-12
WGK-II.6220.1.4.2016.
kujawsko-pomorskie / inowrocławski / Inowrocław (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
111/2016 decyzje
inne
decyzja środowiskowa
zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu punktu skupu złomu i surowców wtórnych, zlokalizowanego w Inowrocławiu przy ulicy Kasprowicza 7, na działce o numerze...
2016-06-27
WGK-II.6220.1.4.2016.
kujawsko-pomorskie / inowrocławski / Inowrocław (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
163/2016 postanowienia
inne
postanowienie o braku konieczności ooś
dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejącej hali pod montaż kabino-suszarki lakierniczej i komory śrutowni na terenie firmy INOFAMA S.A. przy ul. Metalowców 7 w...
2016-09-26
WGK-II.6220.1.6.2016.
kujawsko-pomorskie / inowrocławski / Inowrocław (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
147/2017 decyzje
inne
decyzja środowiskowa
„Budowa budynku drukarni wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Transportowca w Inowrocławiu”
2017-11-22
WGK-II.6220.1.8.2016/2017.
kujawsko-pomorskie / inowrocławski / Inowrocław (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
148/2017 inne dokumenty
inne
obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej
Budowa budynku drukarni wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Transportowca w Inowrocławiu”
2017-11-22
WGK-II.6220.1.8.2016/2017.
kujawsko-pomorskie / inowrocławski / Inowrocław (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
193/2016 inne dokumenty
inne
obwieszczenie o wydaniu postanowienia o braku konieczności ooś
dla przedsięwzięcia polegającego na wyposażeniu budynku produkcyjno – magazynowego z częścią socjalno-biurową zlokalizowanego na działce nr ew. 7/4 przy ul. Towarowej w Inowrocławiu w...
2016-12-22
WGK-II.6220.1.9.2016.
kujawsko-pomorskie / inowrocławski / Inowrocław (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
29/2015 inne dokumenty
inne
zawiadomienie o wszczęciu postępowania
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie instalacji do konfekcjonowania soli (Wydział Konfekcjonowania Soli)...
2015-04-15
WGK-II.6220.10.2015.
kujawsko-pomorskie / inowrocławski / Inowrocław (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
38/2015 postanowienia
inne
postanowienie o braku konieczności ooś
dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie instalacji do konfekcjonowania soli (Wydział Konfekcjonowania Soli) zlokalizowanej przy ul. Pakoskiej 7 w Inowrocławiu (działka o numerze...
2015-05-19
WGK-II.6220.10.2015.
kujawsko-pomorskie / inowrocławski / Inowrocław (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
78/2015 inne dokumenty
inne
obwieszczenie o wydanym postanowieniu
o odmowie dopuszczenia organizacji ekologicznej - Stowarzyszenie Ekologiczne „BIOS” z/s w Iławie do udziału na prawach strony w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o...
2015-08-07
WGK-II.6220.11.2015.
kujawsko-pomorskie / inowrocławski / Inowrocław (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.