Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 252614
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
119/2017 postanowienia
inne
postanowienie o braku konieczności ooś
przedsięwzięcie polegające na budowie stacji paliw wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach o numerach ewidencyjnych: 4/3; 4/4; 10/8 i 11/8 przy al. Niepodległości w Inowrocławiu
2017-08-24
WGK-II.6220.1.16.2016/2017.
kujawsko-pomorskie / inowrocławski / Inowrocław (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
49/2016 decyzje
inne
decyzja środowiskowa
zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie studni głębinowej na terenie działki nr 49/3 przy ul. Mątewskiej w Inowrocławiu
2016-05-06
WGK-II.6220.1.2.2016.
kujawsko-pomorskie / inowrocławski / Inowrocław (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
61/2017 postanowienia
inne
postanowienie o braku konieczności ooś
w sprawie zmiany decyzji ostatecznej Prezydenta Miasta Inowrocławia z dnia 16 stycznia 2017 r., znak: WGK-II.6220.1.2.2017. określającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia...
2017-04-11
WGK-II.6220.1.2.2017.
kujawsko-pomorskie / inowrocławski / Inowrocław (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
37/2017 wnioski o wydanie decyzji
inne
karta informacyjna przedsięwzięcia
budowa wieży wraz z urządzeniami telekomunikacyjnymi stacji bazowej ORANGE POLSKA S.A. 45492 INOWROCŁAW POŁUDNIE na działce o nr ew.: 1/5 w obrębie 0008 przy ulicy Popowicka 63 w Inowrocławiu.
2017-03-15
WGK-II.6220.1.3.2017.
kujawsko-pomorskie / inowrocławski / Inowrocław (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
33/2016 inne dokumenty
inne
zawiadomienie
wszczęcie postępowaniaw sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu punktu skupu złomu i surowców wtórnych,...
2016-04-12
WGK-II.6220.1.4.2016.
kujawsko-pomorskie / inowrocławski / Inowrocław (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
111/2016 decyzje
inne
decyzja środowiskowa
zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu punktu skupu złomu i surowców wtórnych, zlokalizowanego w Inowrocławiu przy ulicy Kasprowicza 7, na działce o numerze...
2016-06-27
WGK-II.6220.1.4.2016.
kujawsko-pomorskie / inowrocławski / Inowrocław (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
163/2016 postanowienia
inne
postanowienie o braku konieczności ooś
dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejącej hali pod montaż kabino-suszarki lakierniczej i komory śrutowni na terenie firmy INOFAMA S.A. przy ul. Metalowców 7 w...
2016-09-26
WGK-II.6220.1.6.2016.
kujawsko-pomorskie / inowrocławski / Inowrocław (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
147/2017 decyzje
inne
decyzja środowiskowa
„Budowa budynku drukarni wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Transportowca w Inowrocławiu”
2017-11-22
WGK-II.6220.1.8.2016/2017.
kujawsko-pomorskie / inowrocławski / Inowrocław (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
148/2017 inne dokumenty
inne
obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej
Budowa budynku drukarni wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Transportowca w Inowrocławiu”
2017-11-22
WGK-II.6220.1.8.2016/2017.
kujawsko-pomorskie / inowrocławski / Inowrocław (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
193/2016 inne dokumenty
inne
obwieszczenie o wydaniu postanowienia o braku konieczności ooś
dla przedsięwzięcia polegającego na wyposażeniu budynku produkcyjno – magazynowego z częścią socjalno-biurową zlokalizowanego na działce nr ew. 7/4 przy ul. Towarowej w Inowrocławiu w...
2016-12-22
WGK-II.6220.1.9.2016.
kujawsko-pomorskie / inowrocławski / Inowrocław (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
29/2015 inne dokumenty
inne
zawiadomienie o wszczęciu postępowania
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie instalacji do konfekcjonowania soli (Wydział Konfekcjonowania Soli)...
2015-04-15
WGK-II.6220.10.2015.
kujawsko-pomorskie / inowrocławski / Inowrocław (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
38/2015 postanowienia
inne
postanowienie o braku konieczności ooś
dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie instalacji do konfekcjonowania soli (Wydział Konfekcjonowania Soli) zlokalizowanej przy ul. Pakoskiej 7 w Inowrocławiu (działka o numerze...
2015-05-19
WGK-II.6220.10.2015.
kujawsko-pomorskie / inowrocławski / Inowrocław (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
78/2015 inne dokumenty
inne
obwieszczenie o wydanym postanowieniu
o odmowie dopuszczenia organizacji ekologicznej - Stowarzyszenie Ekologiczne „BIOS” z/s w Iławie do udziału na prawach strony w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o...
2015-08-07
WGK-II.6220.11.2015.
kujawsko-pomorskie / inowrocławski / Inowrocław (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
44/2016 inne dokumenty
inne
obwieszczenia
w sprawie utrzymania w mocy zaskarżonej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie Zakładu Hal i Konstrukcji Stalowych ALSTAL...
2016-05-04
WGK-II.6220.11.2015/2016.
kujawsko-pomorskie / inowrocławski / Inowrocław (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
84/2015 postanowienia
inne
postanowienie o konieczności przeprowadzenia ooś
zmiana sposobu użytkowania stacji LPG wraz z jej rozbudową na działce o numerze ewidencyjnym: 2/162 przy ul. Wojska Polskiego 60 w Inowrocławiu
2015-08-28
WGK-II.6220.13.2015.
kujawsko-pomorskie / inowrocławski / Inowrocław (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
85/2015 postanowienia
inne
zawieszenie postępowania
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania stacji LPG wraz z jej rozbudową na działce o...
2015-08-28
WGK-II.6220.13.2015.
kujawsko-pomorskie / inowrocławski / Inowrocław (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
159/2016 decyzje
inne
decyzja środowiskowa
dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania stacji LPG wraz z jej rozbudową na działce o numerze ewidencyjnym: 2/162 przy ul. Wojska Polskiego 60 w Inowrocławiu
2016-09-23
WGK-II.6220.13.2015/2016.
kujawsko-pomorskie / inowrocławski / Inowrocław (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
160/2016 inne dokumenty
inne
obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej
dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania stacji LPG wraz z jej rozbudową na działce o numerze ewidencyjnym: 2/162 przy ul. Wojska Polskiego 60 w Inowrocławiu
2016-09-23
WGK-II.6220.13.2015/2016.
kujawsko-pomorskie / inowrocławski / Inowrocław (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
115/2015 decyzje
inne
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu punktu skupu złomu na działce o numerze ewidencyjnym: 27/6 przy ul. Mątewskiej 25 w Inowrocławiu.
2015-11-18
WGK-II.6220.15.2015.
kujawsko-pomorskie / inowrocławski / Inowrocław (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
38/2016 inne dokumenty
inne
obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej
dla przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu punktu skupu złomu na działce o numerze ewidencyjnym: 15 przy ul. Karola Marcinkowskiego 19 w Inowrocławiu.
2016-04-19
WGK-II.6220.23.2015/2016.
kujawsko-pomorskie / inowrocławski / Inowrocław (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
12/2016 postanowienia
inne
postanowienie o nałożeniu raportu
dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu mleczarskiego na działce o numerze ewidencyjnym: 55/2 przy ul. Nowej 32 w Inowrocławiu
2016-02-19
WGK-II.6220.24.2015/2016.
kujawsko-pomorskie / inowrocławski / Inowrocław (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
14/2016 inne dokumenty
inne
obwieszczenie
zostało wydane postanowienie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu mleczarskiego na działce o numerze...
2016-02-19
WGK-II.6220.24.2015/2016.
kujawsko-pomorskie / inowrocławski / Inowrocław (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
26/2016 postanowienia
inne
podjęcie postępowania administracyjnego
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu mleczarskiego na działce o numerze ewidencyjnym: 55/2 przy...
2016-04-05
WGK-II.6220.24.2015/2016.
kujawsko-pomorskie / inowrocławski / Inowrocław (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
35/2015 inne dokumenty
inne
obwieszczenie
wydana została decyzja o umorzeniu postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na...
2015-05-18
WGK-II.6220.3.2015.
kujawsko-pomorskie / inowrocławski / Inowrocław (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
67/2014 wnioski o wydanie decyzji
inne
karta informacyjna przedsięwzięcia
rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania stacji LPG oraz rozbudowa myjni bezdotykowej i warsztatu samochodowego na działkach o numerach ewidencyjnych: 2/161 i 2/162 przy ul. Wojska Polskiego 58...
2014-07-10
WGK-II.6220.30.2014.
kujawsko-pomorskie / inowrocławski / Inowrocław (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
89/2014 postanowienia
inne
zawieszenie postępowania
rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania stacji LPG oraz rozbudowie myjni bezdotykowej i warsztatu samochodowego na działkach o numerach ewidencyjnych: 2/161 i 2/162 przy ul. Wojska Polskiego 58 w...
2014-09-18
WGK-II.6220.30.2014.
kujawsko-pomorskie / inowrocławski / Inowrocław (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
125/2014 inne dokumenty
inne
obwieszczenie
, że zostało wydane postanowienie o podjęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na...
2014-12-22
WGK-II.6220.30.2014.
kujawsko-pomorskie / inowrocławski / Inowrocław (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
21/2015 inne dokumenty
inne
obwieszczenie
o umorzeniu postępowaniaadministracyjnego w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i zmianie sposobu...
2015-03-24
WGK-II.6220.30.2014/2015.
kujawsko-pomorskie / inowrocławski / Inowrocław (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
122/2014 postanowienia
inne
odstąpienie od konieczności przeprowadzenia ooś
dla przedsięwzięcia polegającego na adaptacji części istniejącego budynku narzędziowni nr 217s położonego na działce o numerze ewidencyjnym 135/1 przy ul. Karola Libelta 21 w...
2014-12-19
WGK-II.6220.40.2014.
kujawsko-pomorskie / inowrocławski / Inowrocław (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
114/2015 inne dokumenty
inne
obwieszczenie o wydaniu postanowienia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.
dla przedsięwzięcia polegającego na produkcji wapna nawozowego z odpadów posodowych pochodzących z Soda Polska CIECH S.A. – Zakład Produkcyjny Soda Mątwy w Inowrocławiu, na terenie...
2015-11-16
WGK-II.6220.41.2014/2015.
kujawsko-pomorskie / inowrocławski / Inowrocław (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.