Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 4244
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
173/2018 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na usunięcie 14 morw białych z terenu posesji przy ul. Tołstoja 8-10
2018-09-07
BOŚ.6131.114.2018
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
136/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa- sumak octowiec- rosnącego na terenie działki przy ul.Westerplatte 81-83 w Świdnicy

BOŚ.6131.114.2020
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
137/2020 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 63/20
Zezwolenie na usunięcie drzewa -sumak octowiec- rosnącego na działce przy ul. Westerplatte 81-83 w Świdnicy

BOŚ.6131.114.2020
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
240/2016 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na usunięcie obumarłego świerka z posesji Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Skłodowskiej 8
2016-06-29
BOŚ.6131.115.2016
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
170/2018 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na usunięcie świerka z ogrodu działkowego "IRYS" przy ul. Podmiejskiej
2018-09-06
BOŚ.6131.115.2018
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
160/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew- 1 szt.jałowca skalnego oraz dwóch żywotników zachodnich- rosnących na terenie działki nr 6/10 w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym "Ks....
2020-07-15
BOŚ.6131.115.2020
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
161/2020 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 76/20
Zezwolenie na usunięcie drzew- 1 szt.jałowca skalnego oraz dwóch żywotników zachodnich- rosnących na terenie działki nr 6/10 w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym "Ks. Bolko" przy ul....

BOŚ.6131.115.2020
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
258/2016 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na usunięcie dębu, robinii i 40 m2 krzewów z rzeki Bystrzycy pod warunkiem zastąpienia 4 drzewami
2016-07-13
BOŚ.6131.116.2016
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
156/2018 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na usunięcie topoli z terenu targowiska przy ul. Mieszka I
2018-08-20
BOŚ.6131.116.2018
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
149/2019 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na usunięcie sumaka z posesji przy ul. Sikorskiego 41
2019-07-17
BOŚ.6131.116.2019
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
144/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa- jarzębu- rosnącego na terenie działki przy ul.Okrężnej 45 w Świdnicy

BOŚ.6131.116.2020
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
145/2020 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 68/2020
Zezwolenie na usunięcie drzewa- jarzębu- rosnącego na terenie działki przy ul.Okrężnej 45 w Świdnicy

BOŚ.6131.116.2020
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
267/2015 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na usunięcie obumarłego jarząbu z terenu zakładu przy ul. Szarych Szeregów 16-18
2015-05-27
BOŚ.6131.117.2015
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
246/2016 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na usunięcie sumaka i lipy z wielorodzinnej posesji mieszkaniowej przy ul. Długiej 62-64
2016-07-01
BOŚ.6131.117.2016
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
224/2017 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na usunięcie obumarłego klonu z zabudowy wielorodzinnej przy ulicy Kilińskiego 35 C
2017-07-14
BOŚ.6131.117.2017
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
158/2018 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na usunięcie cyprysika i jałowca z terenu cmentarza przy ul. Łukasińskiego
2018-08-24
BOŚ.6131.117.2018
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
142/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa- lipy- rosnącego na terenie działki przy ul.Głowackiego 18-20 w Świdnicy

BOŚ.6131.117.2020
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
143/2020 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 67/20
Zezwolenia na usunięcie drzewa- lipy- rosnącego na terenie działki przy ul.Głowackiego 18-20 w Świdnicy

BOŚ.6131.117.2020
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
270/2015 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na usunięcie 4 świerków z terenu jednorodzinnej posesji mieszkaniowej przy ul. Serbskiej
2015-05-29
BOŚ.6131.118.2015
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
223/2017 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na usunięcie wierzby z terenu Towarzystwa Pomocy im. Brata Alberta, Koło w Świdnicy przy ulicy Westerplatte 51
2017-07-06
BOŚ.6131.118.2017
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
159/2018 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na usunięcie lipy z terenu dz. nr 204 - rzeka Bystrzyca , przy ul. Kraszowickiej
2018-08-24
BOŚ.6131.118.2018
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
220/2019 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Odmowa wydania zezwolenie na usunięcie dębu z posesji mieszkaniowej przy ul. Saperów 30
2019-10-08
BOŚ.6131.118.2019
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
373/2015 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na usunięcie jesionu z dz.2525 pod warunkiem zastąpienia go 20 drzewami liściastymi 16-18cm z terenu działki budowlanej przy pl. Ludowym
2015-07-17
BOŚ.6131.119.2015
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
382/2015 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na usunięcie 7 topoli pod warunkiem zastąpienia ich 7 drzewami liściastymi 14-16cm z terenu Przedszkola Nr 16 przy ul. Marcinkowskiego
2015-07-17
BOŚ.6131.119.2015
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
333/2016 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na usunięcie jarząbu, brzozy, klonu i lipy pod waunkiem zastąpienia 13 drzewami liściastymi, z terenu I LO przy ul. Pionierów
2016-09-01
BOŚ.6131.119.2016
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
229/2017 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na usunięcie 1 daglezji zielonej z wielorodzinnej posesji mieszkaniowej przy pl Św. Małgorzaty 10-11-12
2017-07-14
BOŚ.6131.119.2017
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
182/2018 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na usunięcie 2 lip z terenu wielorodzinnej posesji mieszkaniowej przy ul. Jasińskiego 4-6 pod warunkiem zastąpienia 2 lipami
2018-09-13
BOŚ.6131.119.2018
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
154/2019 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na usunięcie modrzewia oraz odmowa wydania zezwolenia na usunięcie sosny z posesji wielorodzinnej przy ul. H.Brodatego 17-19
2019-07-26
BOŚ.6131.119.2019
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
166/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew- 5 szt. jarzębów szwedzkich - rosnących na terenie działki nr 415 przy ul.Jasińskiego i ul. J.Bema w Świdnicy
2020-07-22
BOŚ.6131.119.2020
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
167/2020 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 79/20
Zezwolenia na usunięcie drzew- 4 szt. jarzębów szwedzkich - rosnących na terenie działki nr 415 przy ul.Jasińskiego i ul. J.Bema w Świdnicy oraz odmowa zezwolenia na usunięcie drzew- 1 szt....

BOŚ.6131.119.2020
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.