Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 4339
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
111/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie dwupniowego żywotnika zachodniego z terenu Cmentarza Parafialnego przy al. Brzozowej w Świdnicy.

BOŚ.6131.112.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
112/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 62/2021
Zezwolenie na usunięcie dwupniowego żywotnika zachodniego z terenu Cmentarza Parafialnego przy al. Brzozowej w Świdnicy.

BOŚ.6131.112.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
122/2022 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wycięcie drzew
Wniosek o zezwolenie na usunięcie dwóch obumarłych drzew: klonu zwyczajnego z posesji przy ul. Riedla 18-24 oraz jarzębu szwedzkiego z posesji przy ul. Wyszyńskiego 3A-3C w Świdnicy.

BOŚ.6131.112.2022
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
123/2022 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 70/2022
Zezwolenie na usunięcie dwóch obumarłych drzew: klonu zwyczajnego z posesji przy ul. Riedla 18-24 oraz jarzębu szwedzkiego z posesji przy ul. Wyszyńskiego 3A-3C w Świdnicy.

BOŚ.6131.112.2022
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
306/2015 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na usunięcie 8 świerków i głogu z wielorodzinnej posesji mieszkaniowej przy ul. Pionierów 36-38, pod warunkiem zastąpienia 10 szt. drzew iglastych i 1 liściastym
2015-06-15
BOŚ.6131.113.2015
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
237/2016 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na usunięcie 3 obumarłych jarząbów z wielorodzinnej posesji mieszkaniowej przy pl. Piłsudskiego 10-12
2016-06-28
BOŚ.6131.113.2016
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
151/2018 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na usunięcie żywotnika z terenu cmentarza przy ul. Łukasińskiego
2018-08-07
BOŚ.6131.113.2018
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
147/2019 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Odmowa wydania zezwolenia na usunięcie brzozy z posesji przy ul. Debowej 2
2019-07-12
BOŚ.6131.113.2019
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
138/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew- 2 daglezje zielone i 1 jarząb pospolity- rosnących na terenie działki przy ul.Waryńskiego 37 w Świdnicy

BOŚ.6131.113.2020
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
139/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 65/20
Zezwolenie na usunięcie drzew- 2 daglezje zielone, 1 jarząb pospolity- rosnących na terenie działki przy ul.Waryńskiego 37 w Świdnicy

BOŚ.6131.113.2020
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
113/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie obumarłego grabu z terenu Cmentarza Parafialnego przy al. Brzozowej w Świdnicy.

BOŚ.6131.113.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
114/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 63/2021
Zezwolenie na usunięcie obumarłego grabu z terenu Cmentarza Parafialnego przy al. Brzozowej w Świdnicy.

BOŚ.6131.113.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
242/2016 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na usunięcie topoli z dz. nr 1747 przy ul. Leśnej, pod warunkiem zastąpienia 2 drzewami
2016-06-29
BOŚ.6131.114.2016
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
312/2017 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Odmowa wydania zezwolenie na usunięcie 1 szt Dębu z terenu działki nr 1701 przy ulicy Leśnej
2017-09-14
BOŚ.6131.114.2017
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
173/2018 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na usunięcie 14 morw białych z terenu posesji przy ul. Tołstoja 8-10
2018-09-07
BOŚ.6131.114.2018
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
136/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa- sumak octowiec- rosnącego na terenie działki przy ul.Westerplatte 81-83 w Świdnicy

BOŚ.6131.114.2020
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
137/2020 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 63/20
Zezwolenie na usunięcie drzewa -sumak octowiec- rosnącego na działce przy ul. Westerplatte 81-83 w Świdnicy

BOŚ.6131.114.2020
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
146/2022 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wycięcie drzewa
Wniosek o zezwolenie na usunięcie dwóch klonów zwyczajnych z posesji przy ul. Zielonej w Świdnicy.

BOŚ.6131.114.2022
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
147/2022 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 81/2022
Zezwolenie na usunięcie dwóch klonów zwyczajnych z posesji przy ul. Zielonej w Świdnicy.

BOŚ.6131.114.2022
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
240/2016 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na usunięcie obumarłego świerka z posesji Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Skłodowskiej 8
2016-06-29
BOŚ.6131.115.2016
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
170/2018 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na usunięcie świerka z ogrodu działkowego "IRYS" przy ul. Podmiejskiej
2018-09-06
BOŚ.6131.115.2018
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
160/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew- 1 szt.jałowca skalnego oraz dwóch żywotników zachodnich- rosnących na terenie działki nr 6/10 w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym "Ks....
2020-07-15
BOŚ.6131.115.2020
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
161/2020 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 76/20
Zezwolenie na usunięcie drzew- 1 szt.jałowca skalnego oraz dwóch żywotników zachodnich- rosnących na terenie działki nr 6/10 w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym "Ks. Bolko" przy ul....

BOŚ.6131.115.2020
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
130/2022 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wycięcie drzewa
Wniosek o zezwolenie na usunięcie obumierającego dębu z posesji przy ul. Parkowej 22-22A w Świdnicy.

BOŚ.6131.115.2022
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
2/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 72/2022
Zezwolenie na usunięcie obumierającego dębu z posesji przy ul. Parkowej 22-22A w Świdnicy.

BOŚ.6131.115.2022
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
131/2022 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 72/2022
zezwolenie na usunięcie obumierającego dębu z posesji przy ul. Parkowej 22-22A w Świdnicy.

BOŚ.6131.115.2022
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
258/2016 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na usunięcie dębu, robinii i 40 m2 krzewów z rzeki Bystrzycy pod warunkiem zastąpienia 4 drzewami
2016-07-13
BOŚ.6131.116.2016
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
156/2018 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na usunięcie topoli z terenu targowiska przy ul. Mieszka I
2018-08-20
BOŚ.6131.116.2018
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
149/2019 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na usunięcie sumaka z posesji przy ul. Sikorskiego 41
2019-07-17
BOŚ.6131.116.2019
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
144/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa- jarzębu- rosnącego na terenie działki przy ul.Okrężnej 45 w Świdnicy

BOŚ.6131.116.2020
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.