Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 253835
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
1/2010 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
adaptacja istniejących budynków mieszkalno – usługowych po byłych koszarach jednostki wojskowej wraz z budową parkingów oraz dróg wewnętrznych na cele domu opieki dla osób starszych –...
2010-12-03
gkp 7624/17/2010
mazowieckie / sochaczewski / Teresin Zobacz szczegóły Drukuj kartę
17/2010 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
Usunięcie 2 szt. drzew z dz. nr 373 położonej w m. Sejny.
2010-11-30
OŚRL.6112-62/10
podlaskie / sejneński / Sejny (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
18/2010 decyzje
inne
Zezwolenie na usunięcie drzew.
Usunięcie 2 szt. drzew z dz. nr 373 położonych w m. Sejny.
2010-11-10
OŚRL.6112-62/10
podlaskie / sejneński / Sejny (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
23/2010 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie drzew lub krzewów
wycinka 2 klonów przy ul. Żeromskiego 26 w Bytomiu
2010-11-17
ZEP.7635-386/10
śląskie / Bytom (miasto na prawach powiatu) / Bytom Zobacz szczegóły Drukuj kartę
24/2010 decyzje
inne
Decyzja dla Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Bytomiu
zezwolenie na usunięcie 2 klonów przy ul. Żeromskiego 26 w Bytomiu

ZEP.7635-386/10
śląskie / Bytom (miasto na prawach powiatu) / Bytom Zobacz szczegóły Drukuj kartę
25/2010 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
wycinka akacji przy ul. Prostej 1 w Bytomiu
2010-11-17
ZEP.7635-412/10
śląskie / Bytom (miasto na prawach powiatu) / Bytom Zobacz szczegóły Drukuj kartę
26/2010 decyzje
inne
Decyzja dla MZDiM w Bytomiu, ul. Smolenia 35, 41-902 Bytom
zezwolenie na usunięcie akacji przy ul. Prostej 1 w Bytomiu

ZEP.7635-412/10
śląskie / Bytom (miasto na prawach powiatu) / Bytom Zobacz szczegóły Drukuj kartę
27/2010 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
wycinka 2 lip przy ul. Fałata 9, 13-15 w Bytomiu
2010-11-17
ZEP.7635-420/10
śląskie / Bytom (miasto na prawach powiatu) / Bytom Zobacz szczegóły Drukuj kartę
28/2010 decyzje
inne
Decyzja dla MZDiM w Bytomiu, ul. Smolenia 35, 41-902 Bytom
Zezwolenie na usunięcie 2 lip przy ul. Fałata 9, 13-15 w Bytomiu

ZEP.7635-420/10
śląskie / Bytom (miasto na prawach powiatu) / Bytom Zobacz szczegóły Drukuj kartę
29/2010 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
wycinka brzozy przy ul. Szymały w Bytomiu - działka nr 2246/47 w Bytomiu
2010-11-30
ZEP.7635-435/10
śląskie / Bytom (miasto na prawach powiatu) / Bytom Zobacz szczegóły Drukuj kartę
30/2010 decyzje
inne
Decyzja dla PEC Sp. z o.o. w Bytomiu, ul. Wrocławska 122, 41-902 Bytom
zezwolenie na usunięcie brzozy przy ul. Szymały w Bytomiu - działka nr 2246/47

ZEP.7635-435/10
śląskie / Bytom (miasto na prawach powiatu) / Bytom Zobacz szczegóły Drukuj kartę
31/2010 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
wycinka 4 topoli przy ul. Konstytucji 141A w Bytomiu
2010-11-18
ZEP.7635-431/10
śląskie / Bytom (miasto na prawach powiatu) / Bytom Zobacz szczegóły Drukuj kartę
32/2010 decyzje
inne
Decyzja dla osoby fizycznej
Zezwolenie na usunięcie 4 topoli przy ul. Konstytucji 141A w Bytomiu

ZEP.7635-431/10
śląskie / Bytom (miasto na prawach powiatu) / Bytom Zobacz szczegóły Drukuj kartę
33/2010 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
wycinka 3 świerków i 44m krzewów przy ul. Cichej 12-14 w Bytomiu
2010-12-03
ZEP.7635-440/10
śląskie / Bytom (miasto na prawach powiatu) / Bytom Zobacz szczegóły Drukuj kartę
34/2010 decyzje
inne
Decyzja dla BPK Sp. z o.o. w Bytomiu, pl. Kościuszki 11, 41-902 Bytom
Zezwolenie na usunięcie 3 świerków i 44m krzewów przy ul. Cichej 12-14 w Bytomiu

ZEP.7635-440/10
śląskie / Bytom (miasto na prawach powiatu) / Bytom Zobacz szczegóły Drukuj kartę
19/2010 decyzje
inne
decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na wykonanie robót budowlanych
Przebudowa drogi powiatowej nr 1162B Trakiszki - Poluńce – Widugiery poprzez: przebudowę istniejącej nawierzchni asfaltowej, ułożenie warstwy wyrównawczej i nowej warstwy ścieralnej z MMA...

AB-7351-142/2010
podlaskie / sejneński / Zobacz szczegóły Drukuj kartę
20/2010 decyzje
inne
Decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na wykonanie robót budowlanych
Przebudowa drogi powiatowej nr 1169B Krasnopol – Murowany Most poprzez: wykonanie nawierzchni asfaltowej z mieszanki mineralno-asfaltowej na istniejącej drodze żwirowej z doziarnieniem...

AB-7351-143/2010
podlaskie / sejneński / Zobacz szczegóły Drukuj kartę
1/2010 postanowienia
inne
postanowienie zawieszające postępowanie administracyjne
postanowienie zawieszające postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych - obręb Ługowina
2010-12-06
OŚ.AO.6224-12/10
zachodniopomorskie / łobeski / Resko Zobacz szczegóły Drukuj kartę
3/2010 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi
program gospodarki odpadami niebezpiecznymi
2010-12-02
nie dotyczy
wielkopolskie / leszczyński / Lipno Zobacz szczegóły Drukuj kartę
5/2010 inne dokumenty
inne
informacja o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
odpady
2010-12-02
nie dotyczy
wielkopolskie / leszczyński / Lipno Zobacz szczegóły Drukuj kartę
64/2010 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek o wydanie opinii w formie postanowienia
wniosek o wydanie opinii w formie postanowienia w sprawie zmiany decyzji o wytwarzaniu odpadów o rozszerzenie w zakresie odzysku odpadów
2010-12-14
7015/17/10
wielkopolskie / szamotulski / Ostroróg Zobacz szczegóły Drukuj kartę
1/2010 postanowienia
inne
postanowienie z dnia 8 kwietnia 2009 r. nr SE-ZNS-4901/69/5/BT/2009
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sopocie - uzgodnienie zakresu stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko do miejscowego planu...
2009-04-09
nie dotyczy
pomorskie / Sopot (miasto na prawach powiatu) / Sopot Zobacz szczegóły Drukuj kartę
2/2010 postanowienia
inne
uzgodnienie nr RDOŚ-22-PN.II-7041-16-6/09/MP z dnia 14 kwietnia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku
uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Kosciuszki...
2009-04-21
nie dotyczy
pomorskie / Sopot (miasto na prawach powiatu) / Sopot Zobacz szczegóły Drukuj kartę
3/2010 postanowienia
inne
uzgodnienie nr SE-ZNS-4902/171/05/BT/2010 z dnioa 16 września 2010 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (M-7/04) - rejon ulic Kościuszki, Ssobieskiego, 3Maja w Sopocie - bez uwag
2010-09-21
nie dotyczy
pomorskie / Sopot (miasto na prawach powiatu) / Sopot Zobacz szczegóły Drukuj kartę
1/2010 decyzje
inne
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji wraz z rozbudową Zakładowej Oczyszczalni Ścieków w Spółdzielni Mleczarskiej BIELMLEK w Bielsku...
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji wraz z rozbudową Zakładowej Oczyszczalni Ścieków w Spółdzielni Mleczarskiej BIELMLEK w Bielsku...

Gk.7624-16/10
podlaskie / bielski / Bielsk Podlaski (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
12/2010 wnioski o wydanie decyzji
inne
zezwolenie na usunięcie drzew dla Państwa Ewy i Wojciecha Śmigiel
wniosek na wycinkę 5 szt. drzew gat. jałowiec skalny rosnący w obrebie geodeyzjnym Teresin
2010-10-26
GKP 7635/132/10
mazowieckie / sochaczewski / Teresin Zobacz szczegóły Drukuj kartę
21/2010 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji
W sprawie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie i pobór wód powierzchniowych rzeki Jenorajście do nawodnień użytków zielonych w gm. Sejny.
2010-10-25
OŚRL.6223-4/10
podlaskie / sejneński / Sejny (gmina wiejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
22/2010 decyzje
inne
decyzja
dot. umorzenia postępowania w sprawie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie i pobór wód powierzchniowych rzeki Jenorajście do nawodnień użytków zielonych w gm. Sejny.
2010-11-15
OŚRL.6223-4/10
podlaskie / sejneński / Sejny (gmina wiejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
23/2010 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji
W sprawie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie i pobór wód powierzchniowych rzeki Pawłówka do nawodnień użytków zielonych w gm. Krasnopol.
2010-10-25
OŚRL.6223-5/10
podlaskie / sejneński / Krasnopol Zobacz szczegóły Drukuj kartę
24/2010 decyzje
inne
decyzja
dot. umorzenia postępowania w sprawie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie i pobór wód powierzchniowych rzeki Pawłówka do nawodnień użytków zielonych w gm. Krasnopol.
2010-11-15
OŚRL.6223-5/10
podlaskie / sejneński / Krasnopol Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.