Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 6129
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
121/2013 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwalająca Gminie Świerklaniec na usunięcie 2 drzew, rosnących na działce o nr ewid.: 2072/253, zlokalizowanej przy ul. Młyńskiej w Świerklańcu stanowiącej własność i będąca w...
2013-01-18
OŚR.R.613.8.2013
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
122/2013 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwalam Gminie Świerklaniec na usunięcie 9 drzew, rosnących na działce o nr ewid.: 96/15 i 2819/116 zlokalizowanych na terenie Zespołu Szkół w Nakle Śląskim przy ul. Dworcowa 2,...
2013-01-24
OŚR.R.613.10.2013
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
123/2013 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwalająca Gminie Zbrosławice na usunięcie drzewa gatunku Świerk klujący, rosnącego na działce o nr ewid.: 1076/317 obręb Kopienica, będąca własnością i w posiadaniu Gminy Zbrosławice
2013-01-23
OŚR.R.613.11.2013
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
124/2013 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Wygaszająca decyzję ostateczną Starosty Tarnogórskiego o symb. OŚR.R.613.126.2012 z dnia 15.10.2012 r. - zezwalającej Zakładowi Aparatury Chemicznej "CHEMET" S.A. na usunięcie 12...
2013-01-25
OŚR.R.613.12.2013
śląskie / tarnogórski / Zobacz szczegóły Drukuj kartę
125/2013 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwalająca Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach na usunięcie 7 drzew, rosnących na działce o nr ewid.: 180 stanowiącej własność Gminy Tarnowskie Góry, a będące...
2013-02-04
OŚR.R.613.13.2013
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
126/2013 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwalająca Wnioskodawcy na usunięcie 2 drzew gatunku Brzoza brodawkowata, rosnących na działce w Radzionkowie, stanowiącej własność Gminy Radzionków, dzierżawionej przez Wnioskodawcę
2013-02-07
OŚR.R.613.17.2013
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
127/2013 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwalająca Wnioskodawcom na usunięcie 1 drzewa gatunku Świerk klujący, rosnącego na działce w Radzionkowie, stanowiącej własność Gminy Radzionków, a będące w posiadaniu (użytkowanie...
2013-02-11
OSR.R.613.19.2013
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
128/2013 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwalająca Zakładowi Aparatury Chemicznej „CHEMET” S.A. w Tarnowskich Górach na usunięcie 12 drzew gatunku Topola Hybrida, rosnących na działce o nr ewid.: 12216/39,obręb Tarnowskie...
2013-02-27
OŚR.R.613.25.2013
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
375/2013 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja na usunięcie 21 drzew Gmina Miasteczko Śląskie
decyzja na usunięcie 21 drzew z działek o numerach ewid. 2842/37, 1757/510, 503, 500, 2842/37 w Miasteczku Śląskim

30.09.2013 r. OŚR.R.613.169.2013
śląskie / tarnogórski / Miasteczko Śląskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
57/2014 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja zezwalająca Gminie Zbrosławice
na usunięcie 2 drzew rosnących na działce o nr ewid. 907/106 zlokalizowanej w Przezchlebiu przy ul. Dworcowej
2013-03-21
OŚR.R.613.35.2013
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
63/2014 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja zezwalająca Gminie Radzionków
na usunięcie 3 drzew rosnących na działce o nr ewid. 110 (pas drogowy ul. J. Zejera).
2013-03-25
OŚR.R.613.41.2013
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
78/2014 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja zezwalająca Gminie Kalety
na usunięcie 5 drzew rosnących na działce o nr ewid. 187/75 zlokalizowanej przy ul. Brzechwy w Kaletach
2013-04-30
OŚR.R.613.66.2013
śląskie / tarnogórski / Kalety Zobacz szczegóły Drukuj kartę
84/2014 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja zezwalająca Gminie Świerklaniec
na usunięcie 6,5 m2 krzewów rosnących na działce o nr ewid. 2817/119 zlokalizowanej przy ul. Głównej w Nakle Śląskim
2013-05-17
OŚR.R.613.80.2013
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
85/2014 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja zezwalająca Gminie Zbrosławice
na usuniecie 3 drzew rosnących w pasie drogowym ul. Wiejskiej w Jaśkowicach na działce o nr ewid. 13
2013-05-22
OŚR.R.613.82.2013
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
87/2014 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja zezwalająca osobą fizycznym
na usunięcie 2 drzew rosnących na działce o nr ewid. 832/77 zlokalizowanej przy ul. Grabowej w Tarnowskich Górach
2013-05-24
OŚR.R.613.86.2013
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
88/2014 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja zezwalająca Gminie Tarnowskie Góry
na usunięcie 20 drzew i 10 m2 krzewów rosnących na działkach 1099/635, 1100/635, 3201/342, 1025/638, 971/197 w Bobrownikach Śląskich
2013-05-28
OŚR.R.613.88.2013
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
99/2014 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja zezwalająca Gminie Tarnowskie Góry
na usuniecie 2 drzew rosnących w pasie drogowym ul. AL. Kwiatów w Tarnowskich Górach na działce o nr ewid. 2299/2
2013-06-21
OŚR.R.613.105.2013
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
111/2014 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja zmieniająca dec. VOŚR/R.6131-1-59/11 zmienioną dec OŚR.R.613.63.2013
dla Gminy Radzionków
2013-07-15
OŚR.R.613.124.2013
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
124/2014 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja odmowa zmiany dec. OŚR.R.613.120.2012 z dnia 19.10.2012 r.
dla Gminy Radzionków
2013-07-15
OŚR.R.613.139.2013
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
128/2014 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja odmowa zmiany dec. OŚR.R.613.41.2013 z dnia 20.05.2013 r.
dla Gminy Radzionków
2013-07-15
OŚR.R.613.143.2013
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
134/2014 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja zezwalająca Gminie Radzionków
na usunięcie 2 drzew rosnących na działkach o nr ewid. 23, 499/3 w Radzionkowie
2013-07-29
OŚR.R.613.149.2013
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
131/2014 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja zezwalająca Gminie Tarnowskie Góry
na usunięcie 35 drzew rosnących na działkach o nr ewid. 248/35, 964/47, 356/15 obręb Strzybnica
2013-07-18
OŚR.R.613.146.2013
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
130/2014 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja zezwalająca Spółdzielni Mieszkaniowej "Gwarek" w Tarnowskich Górach
na usunięcie 20 drzew rosnących na działce o nr ewid. 1802/83 zlokalizowanej przy ul. Szwedzkiej w Tarn. Górach
2013-07-25
OŚR.R.613.145.2013
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
129/2014 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja zezwalająca Gminie Krupski Młyn
na usunięcie drzewa rosnącego w pasie drogowym ul. Mickiewicza w Krupskim Młynie rosnącego na działce o nr ewid. 87
2013-07-25
OŚR.R.613.144.2013
śląskie / tarnogórski / Krupski Młyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
127/2014 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja odmowa zmiany dec.OŚR.R.613.40.2013 z dnia 26.04.2013 r.
dla Gminy Radzionków
2013-07-15
OŚR.R.613.142.2013
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
126/2014 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja odmowa zmiany dec. OŚR.R.613.199.2012 z dnia 30.04.2013 r.
dla Gminy Radzionków
2013-07-15
OŚR.R.613.141.2013
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
125/2014 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja odmowa zmiany dce. OŚR.R.613.200.2012 z dnia 10.01.2013 r.
dla Gminy Radzionków
2013-07-15
OŚR.R.613.140.2013
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
123/2014 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja odmawia zmiany dec. OŚR.R.613.112.2012 z dnia 26.11.2012 r.
dla Gminy Radxzinków
2013-07-15
OSR.R.613.138.2013
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
122/2014 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja odmowa zmiany dec. OŚR.R.613.111.2012 z dnia 09.12.2012 r.
dla Gminy Radzionków
2013-07-15
OŚR.R.613.137.2013
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
121/2014 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja odmowa zmiany decyzji VOŚR/R.613-1-84/11 z dnia 29.12.2011 r.
dla Gminy Radzionków
2013-07-15
OŚR.R.613.136.2013
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.