Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 271410
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
38/2013 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
ochrona przed hałasem
Wyniki pomiarów poziomu hałasu przedostającego się do środowiska z terenu Stacji elektroenergetycznej GPO Zopowy oraz wyniki pomiarów hałasu przenikającego do środowiska podczas pracy...
Raport z badań
2013-05-17
OŚ.6243.1.2013
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
39/2013 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
ochrona przed hałasem
Sprawozdanie z badań emisji hałasu do środowiska
Firma Handlowo-Usługowa "podstawka" Piotr Podstawka Klisino 145 48-100 Głubczyce
2013-10-02
OŚ.6243.2.2013
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
416/2012 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
ochrona wód
Wyniki pomiaru ilości i jakości odprowadzanych ścieków
Wyniki
2012-06-21
OS.6324.26.2012
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
417/2012 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
ochrona wód
Badania wody mieszanej
badania za wrzesień 2012
2012-10-03
OS.632428.2012
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
418/2012 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
ochrona wód
Badania wody mieszanej
badania za sierpień 2012
2012-09-18
OS.6324.28.2012
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
419/2012 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
ochrona wód
Analizy sciekow
analiza pod względem zawartości azot amonowy,azot azotynowy,fosfor ogólny odprowadzonych z Zakładu Mleczarskiego
2012-07-11
OS.6324.28.2012
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
420/2012 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
ochrona wód
Wyniki pomiarów ilości pobieranej wody - I półrocze 2012
wyniki
2012-07-31
OS.6324.29.2012
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
421/2012 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
ochrona wód
Wyniki pomiarów odprowadzanych ścieków z płukania filtrów na basenie kąpielowym w Głubczycach
wyniki pomiarów
2012-08-02
OS.6324.30.2012
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
422/2012 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
ochrona wód
raporty z badań przedmiotowych wód
badania z pierwszego półrocza 2012 z terenu GPZ Głubczyce
2012-08-07
OS.6324.31.2012
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
426/2012 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
ochrona wód
Wyniki badań ścieków z myjni autobusowej
PKS Głubczyce
2012-09-28
OŚ.6324.36.2012
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
427/2012 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
ochrona wód
Wyniki pomiarów ilości i jakości wprowadzanych ścieków
wyniki. ASA
2012-12-31
OŚ.6324.43.2012
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
205/2013 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
ochrona powietrza
Badania zanieczyszczeń powietrza
Pomiary emisji pyłowo-gazowej na Suszarni zboża typu DSGG."ZŁOTY KŁOS "
2013-11-15
OŚ.6224.2.2013
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
54/2014 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
ochrona powietrza
Analiza ścieków oczyszczonych w Mechaniczno-Biologicznej Oczyszczalni Ścieków w Branicach
Wyniki pomiarów ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód
2013-01-11
OŚ.6324.2.2012
opolskie / głubczycki / Branice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
163/2014 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
inne
Ocena aktualności opracowania ekofizjograficznego podstawowego dla potrzeb zmiany miejscowego planu zagosppodarowania przestrzennego miasta Skierniewice - fragment miasta położony w rejonie...
Opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002r. w sprawie opracowań ekofizjograficznych (Dz.U. Nr 155 poz.1298)
2014-01-13
nie dotyczy
łódzkie / Skierniewice (miasto na prawach powiatu) / Skierniewice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
166/2014 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
inne
Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe sporzadzone na potrzeby zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - fragment miasta Skierniewice położony pomiedzy ulicami: Makowską ,...
Opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002r. w sprawie opracowań ekofizjograficznych (Dz.U. Nr 155 poz.1298)
2013-12-02
nie dotyczy
łódzkie / Skierniewice (miasto na prawach powiatu) / Skierniewice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
32/2014 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
ochrona powietrza
Sprawozdanie z badań nr A-2013-12/196, 195, 197
EUROMETAL S.A. w Stalowej Woli
2014-01-13
nie dotyczy
podkarpackie / stalowowolski / Stalowa Wola Zobacz szczegóły Drukuj kartę
228/2014 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
ochrona powierzchni ziemi
decyzja
Starosty Tarnogórskiego udzieljaca spółce HEMARPOL Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Kaletach przy ul. Fabrycznej 2A - zezwolenia na zbieranie odpadów
2014-04-02
OŚR.G.6233.21.2014
śląskie / tarnogórski / Kalety Zobacz szczegóły Drukuj kartę
421/2014 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
inne
Ekofizjografia dla "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego północną część Trzcinowiska Kortowskiego oraz tereny położone pomiędzy Al. Warszawską i...
Ekofizjografia
2012-10-26
PP.6722.1.2012
warmińsko-mazurskie / Olsztyn (miasto na prawach powiatu) / Olsztyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
422/2014 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
inne
Ekofizjografia dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. W. Leonharda w Olsztynie.
Ekofizjografia

RM.6722.7.2013
warmińsko-mazurskie / Olsztyn (miasto na prawach powiatu) / Olsztyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
423/2014 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
inne
Ekofizjografia dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Słonecznej i Dybowskiego na Osiedlu Kortowo w Olsztynie
Ekofizjografia

RM.6722.8.2013
warmińsko-mazurskie / Olsztyn (miasto na prawach powiatu) / Olsztyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
424/2014 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
inne
Ekofizjografia dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy Nagórkami i Jarotami w Olsztynie
Ekofizjografia

PP.6722.12.2012
warmińsko-mazurskie / Olsztyn (miasto na prawach powiatu) / Olsztyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
283/2014 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
ochrona powietrza
Sprawozdanie z pomiarów emisji
Akwawit Polmos S.A. ul. Monopolowa 4, Wrocław, Zakład Produkcyjny w Lesznie, ul. Święciechowska 2.
2014-04-18
GK-O.6224.5.2014
wielkopolskie / Leszno (miasto na prawach powiatu) / Leszno Zobacz szczegóły Drukuj kartę
284/2014 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
ochrona powietrza
Sprawozdanie z okresowych pomiarów emisji.
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Spóldzielcza 12, Leszno.
2014-05-07
GK-O.6224.6.2014
wielkopolskie / Leszno (miasto na prawach powiatu) / Leszno Zobacz szczegóły Drukuj kartę
51/2012 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
inne
Oracowanie ekofizjograficzne dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Dokumentacja sporządzona na potrzeby zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Diamentowej i Kamiennej w miejscowości Murowaniec, gmina Białe Błota charakteryzuje...
2012-09-28
nie dotyczy
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
1009/2014 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
ochrona powietrza
opracowanie ekofizjograficzne do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie Alei Roździeńskiego i ul. Zakopiańskiej w Katowicach
opracowanie ekofizjograficzne do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie Alei Roździeńskiego i ul. Zakopiańskiej w Katowicach
2009-03-20
PP.6721.12.2012
śląskie / Katowice (miasto na prawach powiatu) / Katowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
64/2014 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
inne
analiza stanu gospodarowania odpadami
analiza stanu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta i gminy Ostroróg w roku 2013
2014-03-18
RG.604.1.15.2014
wielkopolskie / szamotulski / Ostroróg Zobacz szczegóły Drukuj kartę
177/2014 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
inne
Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe sporzadzone na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania fragmentu miasta Skierniewice obejmujacego strefę "A" ochrony uzdrowiskowej Obszaru...
Opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002r. w sprawie opracowań ekofizjograficznych (Dz.U. Nr 155 z poz. 1298 z pźn. zm.)
2013-09-23
nie dotyczy
łódzkie / Skierniewice (miasto na prawach powiatu) / Skierniewice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
70/2014 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
ochrona wód
ocena obszarowa jakości wody
ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla gminy Ostroróg za 2013 rok
2014-03-12
RG.7033.1.2014
wielkopolskie / szamotulski / Ostroróg Zobacz szczegóły Drukuj kartę
2/2014 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
inne
Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe
Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe - Zmiana nr 4 Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bledzew - obręb geodezyjny bBledzew
2014-06-30
nie dotyczy
lubuskie / międzyrzecki / Bledzew Zobacz szczegóły Drukuj kartę
54/2012 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
inne
Oracowanie ekofizjograficzne dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Dokumentacja sporządzona na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy Kościelnej w miejscowości Ciele, gmina Białe Błota charakteryzuje...
2012-02-29
nie dotyczy
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.