Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 245147
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
118/2021 decyzje
ochrona powierzchni ziemi
Decyzja nr 7/ 2021o środowiskowych uwarunkowaniach
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięciapod nazwą: Budowa budynku produkcyjno-magazynowego wraz z częścią techniczną, biurowo-socjalną, budynkiem portierni, budynkiem...

BŚK.6220.7.2021
dolnośląskie / wałbrzyski / Wałbrzych Zobacz szczegóły Drukuj kartę
125/2021 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek
w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: budowa farm fotowoltaicznych „Farma Fotowoltaiczna – Policko o mocy do 10 MW”
2021-10-08
OŚiGW.6220.14.2021
zachodniopomorskie / łobeski / Resko Zobacz szczegóły Drukuj kartę
160/2021 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie
Zgłoszenie na usunięcie 3 drzew dz. 91, obręb Adamowo, dr wojewódzka nr 596
2021-10-01
BMA.6131.157.2021
warmińsko-mazurskie / olsztyński / Biskupiec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
72/2021 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Zamiar usunięcia jednego drzewa z gatunku świerk pospolity o obwodzie pnia wynoszącym 83 cm z terenu nieruchomości nr 28/1 ark. 50 położonej w Biłgoraju przy ul. Czerwonego Krzyża
2021-09-29
10263.2021.DG
lubelskie / biłgorajski / Biłgoraj (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
71/2021 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Zamiar usunięcia jednego drzewa z gatunku jodła kalifornijska o obwodzie pnia wynoszącym 130 cm, oraz dwóch drzew z gatunku świerk srebrny o obwodach pni wynoszących 90 cm, 70cm, z terenu...
2021-10-11
10690.2021.DG
lubelskie / biłgorajski / Biłgoraj (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
199/2021 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
pn. „Rozbudowa ulic Banacha i Grechuty”
2021-10-06
GKiOŚ-ROŚ-III.6220.36.2021
pomorskie / Słupsk (miasto na prawach powiatu) / Słupsk Zobacz szczegóły Drukuj kartę
198/2021 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
pn. „"Przebudowa mostu Łabędziego w Słupsku””
2021-09-14
GKiOŚ-ROŚ-III.6220.34.2021
pomorskie / Słupsk (miasto na prawach powiatu) / Słupsk Zobacz szczegóły Drukuj kartę
155/2021 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę
Budowa podziemnej instalacji zbiornikowej gazu płynnego o pojemności 2x6,4m3 i 4x9,2m3 oraz instalacji zewnętrznej gazowej zasilającej projektowaną suszarnię
2021-09-10
AB.6740.3.38.2021
opolskie / głubczycki / Baborów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
415/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu nieruchomości stanowiących własność gminy.
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 6 szt. drzew gatunku jesion wyniosły oraz 1 szt. drzewa gatunku topola hybryda, rosnących na dz. nr 271 obręb Głobino, gm. Słupsk.
2021-10-11
OS.6131.171.2021
pomorskie / słupski / Słupsk Zobacz szczegóły Drukuj kartę
414/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu nieruchomości stanowiących własność gminy.
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gatunku dąb szypułkowy, rosnącego na działce nr 52/1 obręb Lękwica, gm. Słupsk.
2021-10-11
OS.6131.180.2021
pomorskie / słupski / Słupsk Zobacz szczegóły Drukuj kartę
413/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu nieruchomości stanowiących własność gminy.
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku grab zwyczajny, rosnącego na działce nr 268 obręb Bruskowo Wielkie, gm. Słupsk.
2021-10-11
OS.6131.179.2021
pomorskie / słupski / Słupsk Zobacz szczegóły Drukuj kartę
167/2021 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
pn. „1. „Projekt rozbiórki istniejącego dworca kolejowego oraz pawilonu technicznego przy ul. Kołłątaja w Słupsku; 2. Budowa budynku dworca kolejowego wraz z zagospodarowaniem terenu...
2021-07-19
GKiOŚ-ROŚ-III.6220.28.2021
pomorskie / Słupsk (miasto na prawach powiatu) / Słupsk Zobacz szczegóły Drukuj kartę
412/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu nieruchomości stanowiących własność gminy.
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku modrzew europejski rosnącego na działce nr 266 obręb Wrzeście-Kępno, gm. Słupsk.
2021-10-11
OS.6131.178.2021
pomorskie / słupski / Słupsk Zobacz szczegóły Drukuj kartę
411/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu nieruchomości stanowiących własność gminy.
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku jesion wyniosły rosnącego na działce nr 3/184 obręb Redzikowo, gm. Słupsk..
2021-10-11
OS.6131.177.2021
pomorskie / słupski / Słupsk Zobacz szczegóły Drukuj kartę
410/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu nieruchomości stanowiących własność gminy.
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew gatunku lipa drobnolistna, rosnących na działce nr 240 obręb Bierkowo, gm. Słupsk.
2021-10-11
OS.6131.175.2021
pomorskie / słupski / Słupsk Zobacz szczegóły Drukuj kartę
257/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew.
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 drzew rosnących na terenie nieruchomości przy ul. Kąkolewskiej, dz. nr 1/1 w Lesznie.
2021-10-12
OS.6131.207.2021
wielkopolskie / Leszno (miasto na prawach powiatu) / Leszno Zobacz szczegóły Drukuj kartę
256/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa przy ul. Maltańskiej 15, dz. nr 2/41 w Lesznie.
2021-10-12
OS.6131.206.2021
wielkopolskie / Leszno (miasto na prawach powiatu) / Leszno Zobacz szczegóły Drukuj kartę
154/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja Starosty Głubczyckiego dot. wydania zezwolenia na usunięcie
45 szt. drzew z terenów nieruchomości należących do Gminy Baborów

OŚ.6113.38.1.2021
opolskie / głubczycki / Baborów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
153/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja Starosty Głubczyckiego wygaszająca decyzję nr OŚ.613.9.1.2020
zezwalającą na usunięcie drzew z terenu działki o nr ewid. 205/66 obręb Głubczyce

OŚ.613.9.1.2020.2021
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
152/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja Starosty Głubczyckiego dot. wydania zezwolenia na usunięcie
4 szt. drzew z terenu działki o nr ewid. 117 obręb Tarnkowa

OŚ.613.39.1.2021
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
35/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów.
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew rosnących na terenie działki nr 69/2 obr. 2 m. Bolków, w korycie rzeki Nysa Szalona
2021-01-25
WR.ZPU.1.560.12.2021.AN
dolnośląskie / jaworski / Bolków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
72/2021 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w ul. Pięknej w m. Laszczki, gm. Raszyn.
2021-09-10
OŚGK.6220.21.2021.JK
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
201/2021 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę
Wniosek o udzielnie pozwolenia na budowę dotyczącego budowy myjni samochodowej bezdotykowej dwustanowiskowej z instalacją gazu na działkach nr geod. 2/3 i 100/4 obręb 82 przy ulicy...
2021-07-30
PB-RUB.6740.277.2021
mazowieckie / Siedlce (miasto na prawach powiatu) / Siedlce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
34/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów.
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew rosnących na terenie działki nr 187/2 obręb Kaczorów.
2021-01-21
GKŚ.6131.11.2021
dolnośląskie / jaworski / Bolków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
149/2021 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
pn: Wykorzystanie ekologicznej energii kanału rzeki Wdy
2021-09-29
OS.6220.14.2021
pomorskie / kościerski / Kościerzyna (gmina wiejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
208/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew.
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 drzew rosnących na terenie nieruchomości przy ul. Kąkolewskiej, dz. nr 1/47, 3/1 w Lesznie.
2021-08-27
OS.6131.169.2021
wielkopolskie / Leszno (miasto na prawach powiatu) / Leszno Zobacz szczegóły Drukuj kartę
151/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja Starosty Głubczyckiego dot. wydania zezwolenia na usunięcie
1 szt. drzewa gat. świerk pospolity z terenu działki o nr ewid. 116 obręb Głubczyce

OŚ.613.41.1.2021
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
150/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja Starosty Głubczyckiego dot. wydania zezwolenia na usunięcie
1 szt. drzewa gat. wierzba krucha z terenu działki o nr ewid. 124 obręb Ciermięcice

OŚ.613.42.1.2021
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
149/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja Starosty Głubczyckiego dot. wydania zezwolenia na usunięcie
1 szt. drzewa gat. jesion wyniosły z terenu działki o nr ewid. 274/26 obręb Głubczyce

OŚ.613.43.1.2021
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
148/2021 postanowienia
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja Starosty Głubczyckiego dot. wydania zezwolenia na usunięcie
2 szt. drzew z terenu działki o nr ewid. 302/7 obręb Głubczyce

OŚ.613.97.2.2021
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.