Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 5271
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
131/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Gminy Ożarowice udzielające zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działki o nr ewid. 334 obręb Ossy
.
2021-04-06
OŚR.613.74.2021
śląskie / tarnogórski / Ożarowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
130/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zmieniająca decyzję ostateczną Starosty Tarnogórskiego o symbolu OŚR.613.4.2021 z dnia 23.03.2021 r.
w zakresie zmiany lokalizacji nasadzeń.

OŚR.613.72.2021
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
129/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Tarnowskie Góry o zmianę decyzji ostatecznej Starosty Tarnogórskiego o symbolu OŚR.613.4.2021
z dnia 23.03.2021 r. w zakresie lokalizacji nasadzeń zastępczych.
2021-04-20
Ś.6131.1.1.2021
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
128/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca Gminie Krupski Młyn na usunięcie 4 drzew
z działek o nr ewid. 79/6 i 86/6 obręb Krupski Młyn oraz odmawiająca zezwolenia na usunięcie 1 drzewa z działki o nr ewid. 79/6 obręb Krupski Młyn.

OŚR.613.66.2021
śląskie / tarnogórski / Krupski Młyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
127/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Krupski Młyn o wydanie zezwolenia
na usunięcie drzew z terenu działek o numerach ewid. 79/6 i 86/6 obręb Krupski Młyn.
2021-04-06
Ig.6131.17.1.2020
śląskie / tarnogórski / Krupski Młyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
126/2021 koncesje, pozwolenia, zezwolenia
ochrona powierzchni ziemi
decyzja Starosty Tarnogórskiego
potwierdzająca możliwość wykonywania pozwolenia na wytwarzanie odpadów wydanego na mocy decyzji Starosty Tarnogórskiego związanej z P.W. TRANSLIS Henryk Lis z siedzibą w Wieszowej przez p....
2021-02-02
OŚR.6220.1.2021
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
125/2021 decyzje
ochrona powierzchni ziemi
Zmiana zezwolenia na zbieranie odpadów na terenie oczyszczalni ścieków w Świerklańcu udzielonego firmie RESTAR Rafał Lenart decyzją Starosty tarnogórskiego z dnia 02.02.2016 r. znak...
.
2020-12-31
OŚR.6233.47.2020
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
124/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powierzchni ziemi
Zmiana zezwolenia na zbieranie odpadów na terenie oczyszczalni ścieków w Świerklańcu udzielonego firmie RESTAR Rafał Lenart decyzją Starosty tarnogórskiego z dnia 02.02.2016 r. znak...
.
2020-12-31
OŚR.6233.47.2020
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
123/2021 decyzje
ochrona powierzchni ziemi
Zmiana zezwolenia na zbieranie odpadów w Miasteczku Śląskim przy ul. Gałczyńskiego 17 przez Firmę Produkcyjno-Handlowo-Usługową WOSZ Ireneusz Wosz udzielonego decyzją Starosty...
.
2020-12-29
OŚR.6233.46.2020
śląskie / tarnogórski / Miasteczko Śląskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
122/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powierzchni ziemi
Zmiana zezwolenia na zbieranie odpadów w Miasteczku Śląskim przy ul. Gałczyńskiego 17 przez Firmę Produkcyjno-Handlowo-Usługową WOSZ Ireneusz Wosz udzielonego decyzją Starosty...
.
2020-12-29
OŚR.6233.46.2020
śląskie / tarnogórski / Miasteczko Śląskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
121/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca Gminie Tarnowskie Góry na usunięcie drzew
z terenu działki o nr ewid. 1266/99 obręb Lasowice.

OŚR.613.62.2021
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
120/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Tarnowskie Góry o wydanie zezwolenia
na usunięcie drzew z terenu działki o nr ewid. 1266/99 obręb Lasowice.
2021-03-19
Ś.6131.1.4.2021
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
119/2021 decyzje
inne
Decyzja o pozwoleniu na budowę.
Elektrownia fotowoltaiczna o mocy do 1,1MW.
2021-04-13
BA.6740.5.44.2021
śląskie / tarnogórski / Ożarowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
118/2021 decyzje
ochrona powietrza
decyzja stwierdzająca wygaszenie
pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza udzielonego CHIMIMECA POLSKA sp.z o.o. w Tarnowskich Górach
2021-04-21
OŚR.6224.15.2021
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
117/2021 inne wnioski
ochrona powietrza
wniosek o stwierdzenie wygaszenia pozwolenia
na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza udzielonego CHIMIMECA POLSKA sp.z o.o. w Tarnowskich Górach
2021-03-23
OŚR.6224.15.2021
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
116/2021 zgłoszenia
ochrona powietrza
zgłoszenie instalacji
odlewania ciśnieniowego w Odlewy Precyzyjne sp. z o.o. sp. k w Kaletach
2021-05-12
OŚR.6224.21.2021
śląskie / tarnogórski / Kalety Zobacz szczegóły Drukuj kartę
115/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powietrza
o udzielenie pozwolenia
na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji do powlekania zlokalizowanej w Tarnowskich Górach przy ul. Fabrycznej 28
2021-04-02
OSR.6224.17.2021
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
114/2021 koncesje, pozwolenia, zezwolenia
ochrona powierzchni ziemi
decyzja Starosty Tarnogórskiego
z dnia 23.04.2021 r. znak OŚR.6233.4.2021 udzielająca spółce TARBAU MAJCHRZYK, STASZEWSKI Spółka Jawna z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Nakielskiej 35 zezwolenia na przetwarzanie...
2021-02-25
OSR.6233.4.2021
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
113/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Gminy Zbrosławice na usunięcie drzew z terenu działki o nr ewid. 366/10 obręb Wieszowa
.
2021-03-19
OŚR.613.65.2021
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
112/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Gminy Zbrosławice na usunięcie drzew z terenu działki o nr ewid. 366/10 obręb Wieszowa
.
2021-03-19
OŚR.613.65.2021
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
111/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Gminy Tworóg na usunięcie drzew z terenu działek o nr ewid. 300/209 i 213 obręb Brynek
.
2021-03-15
OŚR.613.67.2021
śląskie / tarnogórski / Tworóg Zobacz szczegóły Drukuj kartę
110/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Gminy Tworóg na usunięcie drzew z terenu działek o nr ewid. 300/209 i 213 obręb Brynek
.
2021-03-15
OŚR.613.67.2021
śląskie / tarnogórski / Tworóg Zobacz szczegóły Drukuj kartę
109/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Gminy Miasteczko Śląskie na usunięcie drzew z terenu działki o nr ewid. 1565/42 obręb Miasteczko Śląskie
.
2021-02-01
OŚR.613.26.2021
śląskie / tarnogórski / Miasteczko Śląskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
108/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powietrza
Zezwolenie dla Gminy Miasteczko Śląskie na usunięcie drzew z terenu działki o nr ewid. 1565/42 obręb Miasteczko Śląskie
.
2021-02-01
OŚR.613.26.2021
śląskie / tarnogórski / Miasteczko Śląskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
107/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Gminy Świerklaniec na usunięcie drzewa z terenu działki o nr ewid. 2072/253 obręb Świerklaniec
.
2021-03-01
OŚR.613.57.2021
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
106/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Gminy Świerklaniec na usunięcie drzewa z terenu działki o nr ewid. 2072/253 obręb Świerklaniec
.
2021-03-01
OŚR.613.57.2021
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
105/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Gminy Kalety na usunięcie drzew z terenu działek o nr ewid. 1521/92, 1519/92, 424/92, 1522/92 obręb Kalety
.
2021-03-02
OŚR.613.58.2021
śląskie / tarnogórski / Kalety Zobacz szczegóły Drukuj kartę
104/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Gminy Kalety na usunięcie drzew z terenu działek o nr ewid. 1521/92, 1519/92, 424/92, 1522/92 obręb Kalety
.
2021-03-02
OŚR.613.58.2021
śląskie / tarnogórski / Kalety Zobacz szczegóły Drukuj kartę
103/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie na usunięcie drzew z terenu działki o nr ewid. 2615/1285 obręb Radzionków
.
2021-02-23
OŚR.613.61.2021
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
102/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie na usunięcie drzew z terenu działki o nr ewid. 2615/1285 obręb Radzionków
.
2021-02-23
OŚR.613.61.2021
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.