Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 6038
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
269/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek z dnia 28.08.2023 r. (uzupełniony pismami z dnia 27.09.2023 r., z dnia 13.10.2023 r. oraz pismem z datą wpływu do Starostwa 20.10. 2023 r.) pełnomocnika Gminy Radzionków w...
Usunięcie drzew
2023-08-28
OŚR.613.124.2023
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
268/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek osoby fiz. o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa z działki nr 524/23 obręb Sowice, stanowiącej własność Gminy Tarnowskie Góry,
a będącej w posiadaniu ROD "Za Torami", której część dzierżawi wnioskodawca (ogródek działkowy nr 31).
2023-10-04
nie dotyczy
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
267/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Tarnowskich Górach im. Ks. Franciszka Blachnickiego na usunięcie drzew rosnących na działce o nr ewid. 332/2 (obręb Tarnowskie Góry) stanowiącej...
Usunięcie drzew
2023-09-15
OŚR.613.135.2023
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
266/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powietrza
Wniosek z dnia 14.09.2023 r. (uzupełniony pismem z dnia 03.10.2023 r.) p. Karola Gembczyka Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Tarnowskich Górach im. Ks. Franciszka Blachnickiego o wydanie...
Usunięcie drzew
2023-09-15
OŚR.613.135.2023
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
265/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Gminy Miasteczko Śląskie na usunięcie drzew rosnących na działce o nr ewid.: 235/57 (obręb Bibiela) stanowiącej własność i będącej w posiadaniu Gminy Miasteczko...
Usunięcie drzew
2023-09-19
OŚR.613.137.2023
śląskie / tarnogórski / Miasteczko Śląskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
264/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powietrza
Wniosek Gminy Miasteczko Śląskie (z dnia 19.09.2023 r. znak M.6131.59.2023) w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na działce o nr ewid.: 235/57 (obręb Bibiela)...
Usunięcie drzew
2023-09-19
OŚR.613.137.2023
śląskie / tarnogórski / Miasteczko Śląskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
263/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powierzchni ziemi
dot.:
wniosek spółki CARGILL POLAND Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 22 o wydanie nowego pozwolenia zintegrowanego w celu ujednolicenia tekstu obowiązującego pozwolenia na...
2023-10-10
OŚR.6222.13.2023
śląskie / tarnogórski / Tworóg Zobacz szczegóły Drukuj kartę
262/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Gminy Tarnowskie Góry na usunięcie drzew rosnących na działkach o nr ewid.: 1674/98, 1694/114, 5, 436/29 (obręb Tarnowskie Góry), 2042/36 (obręb...
Usunięcie drzew
2023-07-27
OŚR.613.112.2023
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
261/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek Gminy Tarnowskie Góry z dnia 26.07.2023 r. znak Ś.6131.10.15.2023 w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na działkach o nr ewid.: 1674/98, 1694/114, 5, 436/29...
Usunięcie drzew
2023-07-27
OŚR.613.112.2023
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
260/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Gminy Tarnowskie Góry na usunięcie drzew z terenu działek o nr ewid.: 638/181, 927/185 (obręb Repty Śląskie) stanowiących własność Gminy Tarnowskie Góry
Usuniecie drzew
2023-09-05
OŚR.613.126.2023
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
259/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek (z dnia 28.08.2023 r.) p. Tomasza Borkowskiego przedstawiciela firmy Projektplus Architekci Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu – pełnomocnika Gminy Tarnowskie Góry – w sprawie wydania...
Usunięcie drzew
2023-09-05
OŚR.613.126.2023
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
257/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek (z dnia 01.09.2023 r.) p. Tomasza Borkowskiego przedstawiciela firmy Projektplus Architekci Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu – pełnomocnika Gminy Tarnowskie Góry – w sprawie wydania...
Usunięcie drzew
2023-09-05
OŚR.613.125.2023
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
258/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Gminy Tarnowskie Góry na usunięcie drzewa z terenu działki o nr ewid.: 3722/149 (obręb Bobrowniki Śląskie) stanowiącej własność Gminy Tarnowskie Góry, a będącej w...
Usunięcie drzew
2023-09-05
OŚR.613.125.2023
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
256/2023 decyzje
inne
Pozwolenie na budowę.
Zbiornik do magazynowania oleju napędowego wraz z infrastrukturą techniczną nr dz. 1665/43, 1620/42, 1624/43, 1806/41, 2060/42, 1662/42.
2023-07-24
BA.6740.9.101.2023
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
255/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca Gminie Świerklaniec na usunięcie 2 drzew rosnących na terenie działek 1597/139 i 2143/351 obręb Świerklaniec,
stanowiących własność i będących w posiadaniu Gminy Świerklaniec.

OŚR.613.104.2023
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
254/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Świerklaniec dot. wydania zezwolenia na usunięcie 2 drzew rosnących na działkach1597/139 i 2143/351 obręb Świerklaniec,
stanowiących własność i będących w posiadaniu Gminy Świerklaniec.
2023-08-08
nie dotyczy
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
253/2023 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o pozwolenie na budowę.
Zmiana sposobu użytkowania hali magazynowej na produkcyjno - magazynową.
2023-10-13
BA.6740.7.40.2023
śląskie / tarnogórski / Kalety Zobacz szczegóły Drukuj kartę
252/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Gminy Miasteczko Śląskie na usunięcie drzew z terenu działki o nr ewid.: 2382/77 (obręb Żyglin) stanowiącej własność i będącej w posiadaniu Gminy Miasteczko Śląskie...
Usunięcie drzew
2023-07-21
OŚR.613.95.2023
śląskie / tarnogórski / Miasteczko Śląskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
251/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek (z datą wpływu do Starostwa: 21.07.2023 r. ) pełnomocnika Gminy Miasteczko Śląskie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działki o nr ewid.: 2382/77 (obręb...
Usunięcie drzew
2023-07-21
OŚR.613.95.2023
śląskie / tarnogórski / Miasteczko Śląskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
250/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Gminy Tarnowskie Góry w sprawie zmiany decyzji z dnia 28.10.2021 r. znak OŚR.613.150.2021 (zmienionej decyzją z dnia 29.09.2022 r. znak OŚR.613.113.2022) udzielającej Gminie...
Dot. usunięcia drzew
2023-09-19
OŚR.613.142.2023
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
249/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek z dnia 19.09.2023 r. znak Ś.6131.1.14.2021 Gminy Tarnowskie Góry w sprawie zmiany decyzji z dnia 28.10.2021 r. znak OŚR.613.150.2021 (zmienionej decyzją z dnia 29.09.2022 r. znak...
Dot. usunięcia drzew
2023-09-19
OŚR.613.142.2023
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
248/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Przedszkola Nr 12 w Tarnowskich Górach na usunięcie drzew rosnących na działkach o nr ewid. 512/16 i 2724/20 (obręb Bobrowniki Śląskie) będących w posiadaniu Przedszkola nr...
Dot. usunięcia drzew
2023-09-14
OŚR.613.136.2023
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
247/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek z dnia 13.09.2023 r. Dyrektora Przedszkola Nr 12 w Tarnowskich Górach w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na działkach o nr ewid. 512/16 i 2724/20 (obręb...
Dot. usunięcia drzew
2023-09-14
OŚR.613.136.2023
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
246/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca Gminie Radzionków na usunięcie 1 drzewa rosnącego na działce o nr ewid. 1965/231 obręb Radzionków,
stanowiącej własność i będącej w posiadaniu Gminy Radzionków.

OŚR.613.103.2023
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
245/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Radzionków o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa gat. wiśnia pospolita
rosnącego na działce o nr ewid. 1965/231 obręb Radzionków, stanowiącej własność i będącej w posiadaniu Gminy Radzionków.
2023-08-04
KS.6131.61.2023
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
244/2023 decyzje
ochrona powietrza
Decyzja zezwalająca Gminie Radzionków na usunięcie 1 drzewa rosnącego
na działce 655/189 obręb Radzionków, stanowiącej własność i będącej w posiadaniu Gminy Radzionków.

OŚR.613.119.2023
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
243/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Radzionków (działającej przez pełnomocnika) o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa
na działce 655/189 obręb Radzionków, stanowiącej własność i będącej w posiadaniu Gminy Radzionków.
2023-08-29
nie dotyczy
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
242/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zmieniająca decyzję ostateczną Starosty Tarnogórskiego o symbolu OŚR.613.168.2021 z dnia 09.11.2021 r.
w zakresie miejsca wykonania nasadzeń zastępczych.

OŚR.613.130.2021
śląskie / tarnogórski / Miasteczko Śląskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
241/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Miasteczko Śląskie o zmianę decyzji o symbolu OŚR.613.168.2021 z dnia 09.11.2021 r.
w zakresie miejsca wykonania nasadzeń zastępczych.
2023-09-15
M.6131.59.2021
śląskie / tarnogórski / Miasteczko Śląskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
240/2023 wnioski o wydanie decyzji
inne
Pozwolenie na budowę
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania wiaty na halę produkcyjno - magazynową.
2023-09-07
BA.6740.7.37.2023
śląskie / tarnogórski / Kalety Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.