Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 592
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
22/2017 postanowienia
inne
postanowienie odstępujące od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
„Uruchomienie instalacji do przetwarzania odpadów budowlanych oraz odpadów gleby i ziemi na działce nr 146/10, obręb geodezyjny Białe Błota"

OŚ. 6220.2.2017.KOŚ
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
21/2017 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych
„Rozbudowa instalacji do zbierania i przetwarzania (odzysku) odpadów na terenie należącym do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych TARO Sp. z o. o. – działka nr ewidencyjny 258/20 położona...
2017-06-13
KOŚ.6220.32.2017
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
20/2017 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych
„Zmiana sposobu użytkowania części budynku położonego na działce nr 168/31 obręb geodezyjny Lisi Ogon na cele związane z przetwarzaniem (odzyskiem) odpadów o kodach 20 01 10 – odzież...
2017-06-19
KOŚ.6220.29.2017
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
19/2017 postanowienia
inne
postanowienie odstępujące od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
„Wykonanie otworu studziennego na terenie Leśnej Szkółki Zespolonej, zlokalizowanego na działce nr 67/5 w Białych Błotach, gm. Białe Błota"

OŚ. 6220.11.2017.KOŚ
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
18/2017 decyzje
inne
decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
„Budowa obiektu magazynowego w technologii namiotowej i wiaty stalowej na terenie Belma Accessiories Systems Sp. z o. o. ul. Łochowska 69, 86-005 Białe Błota, obręb geodezyjny Białe...

KOŚ. 6220.1.2017
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
17/2017 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych
„Uruchomienie instalacji do termolizy odpadów organicznych w istniejących obiektach budowlanych na działce nr 772/7 obręb Białe Błota"
2017-04-21
KOŚ.6220.24.2017
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
12/2017 projekt polityk, strategii, planów lub programów
inne
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Energetycznej w obrębie Murowaniec, gmina Białe Błota
2017-02-17
nie dotyczy
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
16/2017 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko
inne
Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy dotycząca zaopiniowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Pozytywna opinia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Energetycznej w obrębie Murowaniec, gmina Białe Błota
2017-04-03
WOO.410.131.2017.KB
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
15/2017 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko
inne
Opinia Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Pozytywna opinia projektu dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Energetycznej w obrębie Murowaniec, gmina Białe Błota
2017-03-13
NNZ.9022.1.99.2017
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
14/2017 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko
inne
Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Pozytywna opinia projektu dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Energetycznej w obrębie Murowaniec, gmina Białe Błota
2017-03-27
NNZ.42.1.BB.1.2017
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
13/2017 prognozy oddziaływania na środowisko
inne
Prognoza oddziaływania na środowisko
Prognoza oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Energetycznej w obrębie Murowaniec, gmina Białe Błota

nie dotyczy
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
53/2016 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
inne
Oracowanie ekofizjograficzne dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Dokumentacja sporządzona na potrzeby projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Energetycznej w obrębie Murowaniec, gmina Białe Błota charakteryzuje...
2016-04-25
nie dotyczy
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
11/2017 inne dokumenty
inne
Uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy...
2017-03-13
WOO.411.47.2017.JR
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
10/2017 inne dokumenty
inne
Uzgodnienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy...

NNZ.42.1.BB.1.2017
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
9/2017 decyzje
inne
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
„Budowa kurnika na działce nr 61/3, 61/4 i 61/5 obręb geodezyjny Ciele, gmina Białe Błota, wraz z obiektami towarzyszącymi"

OŚ. 6220.53.2015.KOŚ
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
52/2016 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko
inne
Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Pozytywna opinia projektu dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego cześć sołectw Białe Błota i Murowaniec
2016-07-25
NNZ.42.1.BB.10.2016
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
51/2016 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko
inne
Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy dotycząca zaopiniowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Pozytywna opinia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego cześć sołectw Białe Błonie i Murowaniec
2016-08-29
WOO.410.372.2016.SŻ
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
50/2016 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko
inne
Opinia Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Pozytywna opinia projektu dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego cześć sołectw Białe Błonie i Murowaniec
2016-07-27
NNZ.9022.1.366.2016
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
49/2016 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
inne
Oracowanie ekofizjograficzne dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Dokumentacja sporządzona na potrzeby projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego cześć sołectw Białe Błonie i Murowaniec a charakteryzuje...
2016-07-28
nie dotyczy
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
47/2016 projekt polityk, strategii, planów lub programów
inne
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego cześć sołectw Białe Błota i Murowaniec
2016-06-20
nie dotyczy
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
48/2016 prognozy oddziaływania na środowisko
inne
Prognoza oddziaływania na środowisko
Prognoza oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego cześć sołectw Białe Błota i Murowaniec
2016-06-20
nie dotyczy
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
46/2016 inne dokumenty
inne
Uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru...
2016-07-29
WOO.411.123.2016.SŻ
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
45/2016 inne dokumenty
inne
Uzgodnienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru...
2017-07-20
NNZ.42.1.BB.10.2016
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
8/2017 postanowienia
inne
postanowienie odstępujące od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
Elektrownia Fotowoltaiczna „Kruszyn Krajeński” na działkach o numerach ewidencyjnych 16/1 i 17/2 położonych w obrębie geodezyjnym Kruszyn Krajeński, gm. Białe Błota

OŚ. 6220.38.2016.KOŚ
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
7/2017 decyzje
inne
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
„Budowa magistrali wodociągowej na trasie Ciele – Łochowo gmina Białe Błota,  o średnicach w zakresie od 225 mm do 315 mm, o łącznej długości 7.670 m, w tym: - zadanie nr I –...

OŚ. 6220.34.2016.KOŚ
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
6/2017 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych
„Wykonanie otworu studziennego na terenie Leśnej Szkółki Zespolonej, zlokalizowanego na działce nr 67/5 w Białych Błotach, gm. Białe Błota"
2017-02-16
KOŚ.6220.11.2017
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
5/2017 decyzje
inne
decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
„Budowa budynku magazynowo – warsztatowego z częścią socjalną wraz z wentylacją mechaniczną na działce o numerze ewidencyjnym 20/20 w miejscowości Kruszyn Krajeński, gm. Białe Błota”

OŚ. 6220.20.2016.KOŚ
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
4/2017 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych
„Budowa hali magazynowej wraz z infrastrukturą techniczną i układem komunikacyjnym na działce nr 255/4 obręb geodezyjny Lisi Ogon"
2017-02-20
KOŚ.6220.6.2017
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
3/2017 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych
„Uruchomienie instalacji do przetwarzania odpadów budowlanych oraz odpadów gleby i ziemi na działce nr 146/10, obręb geodezyjny Białe Błota"
2017-01-25
KOŚ.6220.2.2017
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
2/2017 postanowienia
inne
postanowienie odstępujące od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
 „Budowa magistrali wodociągowej na trasie Ciele – Łochowo gmina Białe Błota,  o średnicach w zakresie od 225 mm do 315 mm, o łącznej długości 7.670 m, w tym: - zadanie nr I –...

OŚ. 6220.34.2016.KOŚ
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.