Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 272734
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
10/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja dla PKN ORLEN S.A.
Decyzja zmieniająca decyzję WGK.II.7635-242/10 z dnia 08.09.2010 r. - zezwolenie na wycinkę 96 szt. drzew z terenu przy ul. Chemików 7- w zakresie przesunięcia terminu realizacji nasadzeń...

WGK.II.7635-242/10/11
mazowieckie / Płock (miasto na prawach powiatu) / Płock Zobacz szczegóły Drukuj kartę
2/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew
Zmiana terminu wykonania decyzji zezwalającej na wycięcie drzew i krzewów w Bełku przy ul. Granicznej

Decyzja Nr 190/10
śląskie / rybnicki / Czerwionka-Leszczyny Zobacz szczegóły Drukuj kartę
4/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew
Zmiana terminu wykonania decyzji zezwalającej na wycięcie drzew i krzewów w Czerwionce-Leszczynach przy ul. Powstańców

Decyzja Nr 191/10
śląskie / rybnicki / Czerwionka-Leszczyny Zobacz szczegóły Drukuj kartę
5/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew
Zezwolenie na usunięcie 15 szt. drzew rosnących w Czerwionce-Leszczynach

Decyzja Nr 189/10
śląskie / rybnicki / Czerwionka-Leszczyny Zobacz szczegóły Drukuj kartę
7/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew
Zezwolenie na usunięcie 30 szt. drzew rosnących w Czerwionce-Leszczynach przy ul. Borowej

Decyzja Nr 188/10
śląskie / rybnicki / Czerwionka-Leszczyny Zobacz szczegóły Drukuj kartę
13/2010 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja na wycinkę drzew
Zgoda na wycinkę 1 szt. drzewa gatunku brzoza brodawkowata, 1 szt. drzewa gatunku lipa drobnolistna, rosnących w Pszczynie przy ul. Bratniej. Odmowa zezwolenie na usunięcie z terenu wyżej...

oś.7635-340/10
śląskie / pszczyński / Pszczyna Zobacz szczegóły Drukuj kartę
11/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja dla Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej - Administracja osiedla Kochanowskiego
Zezwolenie na wycinkę 1 szt. klonu i 2 szt. lip z terenu przy ul. Bielskiej 36/1

WGK.II.7635-366/10
mazowieckie / Płock (miasto na prawach powiatu) / Płock Zobacz szczegóły Drukuj kartę
14/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja dla Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku
Decyzja zezwalająca na wycinkę 3 szt. klonów jesionolistnych z terenu przy ul. Kutnowskiej 30 (pas drogowy)

WGK.II.7635-358/10/11
mazowieckie / Płock (miasto na prawach powiatu) / Płock Zobacz szczegóły Drukuj kartę
16/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja dla Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku
Decyzja- zezwolenie na wycinkę 2 szt. kasztanowców, 2 szt. klonów i 3 szt. brzóz z terenu przy ul.Parcele (pas drogowy)

WGK.II.7635-359/10/11
mazowieckie / Płock (miasto na prawach powiatu) / Płock Zobacz szczegóły Drukuj kartę
18/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja dla Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku
Decyzja - zezwolenie na wycinkę 2 szt. topoli i 8 szt. olch z terenu przy ul. Wyszogrodzkiej - Rondo Wojska Polskiego (obumarłe)

WGK.II.7635-3/11
mazowieckie / Płock (miasto na prawach powiatu) / Płock Zobacz szczegóły Drukuj kartę
9/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew
Zezwolenie na usunięcie 1 szt. drzewa rosnącego w Bełku przy ul. Kościuszki

Decyzja Nr 1/11
śląskie / rybnicki / Czerwionka-Leszczyny Zobacz szczegóły Drukuj kartę
25/2011 decyzje
ochrona wód
GMINA Miasto Płock
wspólne korzystanie z wód z SITA Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. oraz Zakładem usług Miejskich MUNISERWISw zakresie odprowadzania oczyszczonych wód opadowych do rzeki Brzexnicy w km...

WGK.II.6210/30/10
mazowieckie / Płock (miasto na prawach powiatu) / Płock Zobacz szczegóły Drukuj kartę
27/2011 decyzje
ochrona wód
WULKAN - Piotr Zdrojewski; Wysszogrodzka 64B; 09-400 Płock
dotyczące wydania pzowolenia wodnoprawnego w sprawie wygaszenia poprzedniego znak: WGK.II.6210/19/2006 z dnia 27.10.2006 r. oraz udzielenia pzowolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków...

WGK.II.6210/31/10
mazowieckie / Płock (miasto na prawach powiatu) / Płock Zobacz szczegóły Drukuj kartę
31/2011 decyzje
ochrona wód
Miejski Zespół Obiektów Sportowych jednostka Budżetowa
w sprawie udzielenia pzowoleniaw odnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. kapieliska nad zalewem "Sobótka" na częśc działki o numerze ewidencyjnym 1/23 polegającym na...

WGK.II.6210/34/10
mazowieckie / Płock (miasto na prawach powiatu) / Płock Zobacz szczegóły Drukuj kartę
33/2011 decyzje
ochrona wód
BUDMAT AUTO Sp. z o.o.
w sparwie wydania pzowoelnai wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przem. zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z 12-stanowiskowej myjni...

WGK.II.6210/35/10
mazowieckie / Płock (miasto na prawach powiatu) / Płock Zobacz szczegóły Drukuj kartę
35/2011 decyzje
ochrona wód
osoba fizyczna
w sprawie wydania pzowolelnia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych na działce stanowiącej jego własność przy ulicy Włościany w Płocku, polegającyh na wykonaniu zbiornika...

WGK.II.6210/36/10
mazowieckie / Płock (miasto na prawach powiatu) / Płock Zobacz szczegóły Drukuj kartę
3/2011 decyzje
inne
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwziecia polegającego na uruchomieniu kopalni piasku „Sampława III” na działce nr 612 obręb Sampława Gmina Lubawa.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

GKIZP 7624/14/2010
warmińsko-mazurskie / iławski / Lubawa (gmina wiejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
4/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
zezwolenie na usunięcie drzew
zezwolenie na usunięcie dwóch drzew z działki nr 88 w Nowej Wsi dla Pana Zbigniewa Słomińskiego

OŚ7635/003z/2011
pomorskie / kościerski / Kościerzyna (gmina wiejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
5/2011 decyzje
inne
Decyzja umarzające postępowanie
Decyzja umarzające postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia "Budowa biogazowni w Jankowicach przy ulicy Przyśniczej".

OŚ.7624-29/110/11
śląskie / pszczyński / Pszczyna Zobacz szczegóły Drukuj kartę
18/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów
zezwolenie na usunięcie 3 drzew i 30 m kw. krzewów z terenu Zespołu Szkół Nr 2, ul. gen. Orlicz-Dreszera 3, 08-110 Siedlce

GK.ROŚ.7635-1-1/11
mazowieckie / Siedlce (miasto na prawach powiatu) / Siedlce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
7/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja
decyzja zezwalająca na usunięcie 13 drzew z terenu pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 152 (Płoty-Świdwin-Buślary)

OŚiGW.7635/79/10
zachodniopomorskie / łobeski / Resko Zobacz szczegóły Drukuj kartę
16/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja na wycinkę drzew
Decyzja zezwalająca na usunięcie z terenu działki Nr 468/272, 2 szt. drzew gatunku dąb szypułkowy, 2 szt. drzew gatunku klon zwyczajny, 1 szt. drzewa gatunku jesion wyniosły, 1 szt. drzewa...

oś. 7635-405/10/11
śląskie / pszczyński / Pszczyna Zobacz szczegóły Drukuj kartę
4/2011 decyzje
inne
Zezwolenie na usuniecie drzew.
Zezwolenie na usuniecie 1 sztuki drzew gatunku lipa rosnacego na działce Nr 196, obręb wsi Dworaki Pikaty będącej własnością Pana Edwarda Perkowskiego.

I.7635-36/2010
podlaskie / wysokomazowiecki / Sokoły Zobacz szczegóły Drukuj kartę
8/2011 decyzje
inne
Zezwolenie na usuniecie drzew.
Zezwolenie na usuniecie 6 sztuki drzew gatunku topola rosnacych na działce Nr 63, obręb wsi Jabłonowo Kąty będącej własnością: Jabłonowskiego Bogdana, Perkowskiej Danuty i Pieloch Wiesławy.

I.7635-40/2010
podlaskie / wysokomazowiecki / Sokoły Zobacz szczegóły Drukuj kartę
3/2011 decyzje
inne
Zezwolenie na usuniecie drzew.
Zezwolenie na usuniecie 3 sztuk drzew gatunku świerk rosnacych na działce Nr 1, obręb wsi Stare Racibory będącej własnością Pana Edwarda Szydłowskiego.

I.7635-35/2010
podlaskie / wysokomazowiecki / Sokoły Zobacz szczegóły Drukuj kartę
8/2011 decyzje
inne
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
decyzja orzekająca o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającego na rozbudowie stacji elektroenergetycznej 110/15kV GPZ Resko o...

OŚiGW.7625/9/10/dc
zachodniopomorskie / łobeski / Resko Zobacz szczegóły Drukuj kartę
9/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja na usunięcie drzew
Decyzja zezwalająca na usunięcie 165 szt. drzew gatunku świerk - 45 szt., brzoza - 50 szt. i olcha 70 szt. z działki nr 22 położonej w obrębie Wólka Szlachecka Gmina Jeziorany, w ramach...

RO 7635-5/11
warmińsko-mazurskie / olsztyński / Jeziorany Zobacz szczegóły Drukuj kartę
44/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja dla Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Płocku z siedzibą przy ul. Mickiewicza 12a
Decyzja - zezwolenie na wycinkę 1 szt. wierzby i 2 szt. ałyczy z terenu przy ul. Jachowicza 25 - dz. nr ew. 338/1

WGK.II.7635-368/10/11
mazowieckie / Płock (miasto na prawach powiatu) / Płock Zobacz szczegóły Drukuj kartę
19/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów
zezwolenie na usunięcie 3 szt. topoli i 1 szt. jodły z terenu stanowiącego własność Przedsiębiorstwa Komunikacja Samochodowej w Siedlcach S.A, ul. Partyzantów 14, 08-110 Siedlce

GK.ROŚ.7635-1-187/10
mazowieckie / Siedlce (miasto na prawach powiatu) / Siedlce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
2/2011 decyzje
inne
pozwolenie na wytwarzanie odpadów
Pozwolenie na wytwarzanie odpadów dla PUP "Agromix" Sp. z o.o Rojęczyn 36, 64-130 Rydzyna

OS.I.7660-56/1/10
wielkopolskie / leszczyński / Rydzyna Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.