Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 6110
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
277/2016 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Decyzja zezwalająca Gmina Miasteczko Śląskie na usunięcia drzew z dziłki nr ewid. 1964/321 ob. Miasteczko Śląskie i działce nr ewid. 269/6 ob. Gmina Miasteczko Ślaskie ( Żyglinek)

OŚR.R.613.244.2015
śląskie / tarnogórski / Miasteczko Śląskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
640/2015 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Decyzja zezwalająca Gmina Miasteczko Śląskie i działki nr ewid 1964/321 i 269/6 Gmina Miasteczko Śląskie i Żyglinek.

OŚR.R613.244.2015
śląskie / tarnogórski / Miasteczko Śląskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
642/2015 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Decyzja zezwalająca Gminie Zbrosławice na usunięcie drzew z działki 488/126 ob Gmina Zbrosławice.

OŚR.R.613.245.2015
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
644/2015 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Decyzja zezwalająca Gminie Kalety na usunięcie 8 drzew z działki nr ewid. 504/102 ob. Kalety.

OŚR.R.613.246.2015
śląskie / tarnogórski / Kalety Zobacz szczegóły Drukuj kartę
646/2015 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Decyzja zezwalająca Gmina Tarnowskie Góry na usunięcie drze i krzewów z działki nr ewid. 1509/124 ob. Tarnowskie Góry.

OŚR.R.613.247.2015
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
648/2015 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Decyzja zezwalająca Gminie Zbrosławice na usunięcie 10 drzew i 2m.kw. krzewów na działce o nr ewid. 768/272 ob. Zbrosławice.( Kamieniec)

OŚR.R.613.248.2015
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
650/2015 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Decyzja zezwalająca Gminie Krupski młyn na usunięcie 25 drzew z działki o nr. ewid. 260/26, 118/4, 100.

OŚR.R.613.272.2015
śląskie / tarnogórski / Krupski Młyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
652/2015 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Decyzja zezwalająca na usunięcie 7 drzew na działce o nr. ewid. 60 ob. Gmina Tarnowskie Góry.

OŚR.R.613.280.2015
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
654/2015 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Decyzja zezwalająca Gminie Świerklaniec na usunięcie 4 drzew z działki nr. ewid. 1722/111, 1723/112, 1791/118 ob. Świerklaniec.

OŚR.R.613.281.2015
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
656/2015 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Decyzja zezwalająca Gminie Tworóg na usunięcie 5 drzew z działki nr ewid. 342/10 ob. Tworóg.

OŚR.R613.284.2015
śląskie / tarnogórski / Tworóg Zobacz szczegóły Drukuj kartę
658/2015 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Decyzja zezwalająca Gminie Tworóg na usunięcie 19 drzew na działce nr ewid. 218, 224, 228 ob. Tworóg.

OŚR.R.613.285.2015
śląskie / tarnogórski / Tworóg Zobacz szczegóły Drukuj kartę
279/2016 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Decyzja zezwalająca na usunięcie 2 drzew z działki nr. ewid. 264/57 ob. Zbrosławice.

OŚR.R.613.2.2016
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
282/2016 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Decyzja zezwalająca na usunięcie 2 drzew na działce o nr. ewid. 413/112 ob. Zbrosławice.

OŚR.R.613.5.2016
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
284/2016 postanowienia
ochrona zwierząt oraz roślin
Postanowienie
Postanowienie odmawiającą usunięcia 16 drzew na działce o nr ewid. 777/136 ob. Gmina Świerklaniec.

OŚR.R.613.6.2016
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
286/2016 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Decyzja zezwalającej Gminie Świerklaniec na usunięcie 1 drzewa z działki nr. ewid. 2302/122 ob. Świerklaniec.

OŚR.R.613.8.2016
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
288/2016 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Decyzja zezwalająca na usunięcie 2 drzew z działki nr ewid. 862/108 ob Tarnowskie Góry

OŚR.R.613.9.2016
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
290/2016 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Decyzja zezwalająca Gminie Zbrosławice na usunięcie 9 drzew z działki nr ewid. 2856/122 ob. Zbrosławice.

OŚR.R.613.10.2016
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
292/2016 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Decyzja zezwalająca Gminie Zbrosławice na usunięcie 3 drzew z działki nr. ewid. 36/18 ob. Zbrosławice

OŚR.R.613.11.2016
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
294/2016 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzje
Decyzja zezwalająca Gminie Zbrosławice na usunięcie 6 drzew z działki nr ewid. 488/126 ob. Zbrosławice

OŚR.R.613.12.2016
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
296/2016 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Decyzja zezwalająca na usunięcie 22 drzew z działek nr ewid. 1383/56, 160/44, 339/29, 1960/26 1773/45, 25/4, 728/20, 730/95, 815/152 ob. Gmina Radzionków.

OŚR.R.613.13.2016
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
298/2016 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Decyzja zezwalająca na usunięcie 3 drzew z działek o nr. ewid. 254/44, 902/137 i 273/89

OŚR.R.613.14.2016
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
300/2016 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Decyzja zezwalająca Przedszkolu w Zbrosławicach usunięcie 18 drzew z działki nr. ewid. 42/8 ob. Zbrosławice.

OŚR.R.613.15.2016
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
302/2016 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Decyzja zezwalająca Gminie Tarnowskie Góry na usunięcie 24 drzew z działek nr ewid. 4545/124, 490/67, 4887/79, 1919/2, 2363/2, 1786/158, 3079/98, 2992/98, 3020/98, 3074/98, 3022/98 ob....

OŚR.R.613.16.2016
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
304/2016 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Decyzja zezwalająca Veolia Południe Sp. Z o.o. usunięcie 55 drzew z dziłake nr. ewid. 1497/108, 25069/104, 2911/99, 2912/99, 1492/108, 1493/108, 1494/108, 11495/108, 1496/108.

OŚR.R.613.17.2016
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
305/2016 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Decyzja o zmianie pkt. 6 OŚR. R.613.102.2013 z dnia 18.07.2013r.

OŚR.R.613.18.2016
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
307/2016 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Decyzja zezwalająca Gminie Tarnowskie Góry ( Szkoła Podstawowa nr 13), na usunięcie 6 drzew z działki nr ewid. 145/2 ob. Tarnowskie Góry.

OŚR.R.613.19.2016
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
309/2016 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzje
Decyzja zezwalająca na usunięcie 2 drzew z działki o nr ewid. 212/105 ob. Zbrosławice

OŚR.R.613.20.2016
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
310/2016 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Decyzja umarzająca w całości kwotę 86,574,38 zł z tytułu opłaty ustalonej w decyzji Starosty Tarnogórskiego o symbolu OŚR.R.613.3.2013 z dnia 11.03.2013r.

OŚR.R.613.21.2016
śląskie / tarnogórski / Tworóg Zobacz szczegóły Drukuj kartę
312/2016 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Decyzja zezwalająca panu Pawłowi Mazurowi na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 940/140 ob. Tarnowskie Góry.

OŚR.R.613.23.2016
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
314/2016 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Decyzja zezwalająca na usunięcie 6 krzewów z działki nr ewid. 2589/276 ob. Świerklaniec.

OŚR.R.613.24.2016
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.