Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 252614
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
617/2016 decyzje
inne
Decyzja odmawiająca uzgodnienia środowiskowych uwarunkowań dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na przetwarzaniu odpadów na terenie Zakładu FORECO Sp. z o.o. w Skierniewicach...
Decyzja odmawiająca uzgodnienia środowiskowych uwarunkowań

GK.ROŚ.6220.7.2015.2016.MR
łódzkie / Skierniewice (miasto na prawach powiatu) / Skierniewice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
222/2018 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Usuniecie drzew z terenu nieruchomości o nr ewid. 254/1 Obręb Radzionków
.
2018-04-27
OŚR.613.51.2018
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
191/2013 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o usuniecie drzew poprzez wycięcie 363 sztuk drzew z terenów przy ul. Fabrycznej w Skierniewicach
Wniosek o usuniecie drzew

GG.6840.11.2013
łódzkie / Skierniewice (miasto na prawach powiatu) / Skierniewice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
223/2018 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Usuniecie drzew z terenu nieruchomości o nr ewid. 254/1 Obręb Radzionków
.
2018-04-27
OŚR.613,51.2018
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
289/2018 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powierzchni ziemi
Zmiana zezwolenia na przetwarzanie odpadów poza instalacjami i urządzeniami z dnia 21.07.2017 r. znak OŚR.6233.31.2017 P.W. INVERTA w Tarnowskich Górach
.
2018-03-05
OŚR.6233.4.2018
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
290/2018 decyzje
ochrona powierzchni ziemi
Zmiana zezwolenia na przetwarzanie odpadów poza instalacjami i urządzeniami z dnia 21.07.2017 r. znak OŚR.6233.31.2017 P.W. INVERTA w Tarnowskich Górach
.
2018-03-05
OŚR.6233.4.2018
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
28/2017 polityki, strategie, plany lub programy
ochrona powietrza
"Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Osiek na lata 2018 - 2020 "
"Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Osiek na lata 2018 - 2020 "ma na celu realizację głównych założeń zawartych w dokumencie dotyczących uzyskania poprawy jakości...

nie dotyczy
małopolskie / oświęcimski / Osiek Zobacz szczegóły Drukuj kartę
9/2014 projekt polityk, strategii, planów lub programów
inne
"Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Osiek"
"Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Osiek" ma na celu realizację głównych założeń zawartych w dokumencie " Program oczyszczania kraju z...

nie dotyczy
małopolskie / oświęcimski / Osiek Zobacz szczegóły Drukuj kartę
549/2016 decyzje
inne
decyzja o zmianie pozwoleniu na budowę
zamienny projekt na budowę układu dezynfekcji mediów wodnych obejmującego węzły: „BWP1-3”, „BWP2”, „BWP4”, „BWR1”, „BWR2”, „BWR3”, „BWR4”, „Woda...

WRM-IV.6740.306.2016.BD
mazowieckie / Płock (miasto na prawach powiatu) / Płock Zobacz szczegóły Drukuj kartę
9/2019 decyzje
ochrona powierzchni ziemi
decyzja środowiskowa ,
Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na : • budowie 3-ch kurników z zapleczem o łącznej obsadzie 600 DJP , wraz z niezbędną...
2019-09-25
GR.6220.2.2019
podlaskie / sokólski / Korycin Zobacz szczegóły Drukuj kartę
753/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja udzielając zezwolenia na usunięcie drzewa.
Zezwolenie na usunięcie drzewa gatunku dab rosnącego na nieruchomości położonej w Pszczynie przy ul. Łowieckiej 33
2012-11-01
OŚ.6131.421.2012
śląskie / pszczyński / Pszczyna Zobacz szczegóły Drukuj kartę
757/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja udzielając zezwolenia na usunięcie drzewa.
Zezwolenie na usunięcie drzewa gatunku modrzew rosnącego na nieruchomości położonej w Rudołtowicach przy ul. Zawadzkiego 186
2012-11-14
OŚ.6131.423.2012
śląskie / pszczyński / Pszczyna Zobacz szczegóły Drukuj kartę
699/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja udzielająca zezwolenia na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew gatunku swierk pospolity rosnących na nieruchomości położonej w Pszczynie przy ul. Wyspianskiego.
2012-10-17
OŚ.6131.383.2012
śląskie / pszczyński / Pszczyna Zobacz szczegóły Drukuj kartę
708/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja udzielająca zezwolenia na usunięcie drzew.
Zezwolenia na usunięcie drzew gatunku świerk ,brzoza, wierzba rosnących na nieruchomości położonej w Piasku przy ul. Powstańców Śl.
2012-10-10
OŚ.6131.371.2012
śląskie / pszczyński / Pszczyna Zobacz szczegóły Drukuj kartę
709/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja udzielająca zezwolenia na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew gatunku olsza i dąb rosnących na nieruchomości położonej w Jankowicach przy ul. Akacjowej 10.
2012-10-09
OŚ.6131.370.2012
śląskie / pszczyński / Pszczyna Zobacz szczegóły Drukuj kartę
718/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja udzielająca zezwolenia na usunięcie drzew.
Zezwolenie na usunięcie drzew gatunku świerk nieruchomości położonej w Łące przy ul. Jeziornej 34
2012-10-05
OŚ.6131.357.2012
śląskie / pszczyński / Pszczyna Zobacz szczegóły Drukuj kartę
724/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja udzielająca zezwolenia na usunięcie drzew.
Zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku dąb rosnącego na nieruchomości położonej w Wiśle Wielkiej przy ul. Zalewowej 7.
2012-10-03
OŚ.6131.346.2012
śląskie / pszczyński / Pszczyna Zobacz szczegóły Drukuj kartę
721/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja udzielająca zezwolenia na usunięcie drzewa.
Zezwolenie na usunięcie drzewa gatunku dąb rosnącego na nieruchomości położonej w Piasku przy ul. Powstańców Śl. 27 A.
2012-10-04
OŚ.6131.351.2012
śląskie / pszczyński / Pszczyna Zobacz szczegóły Drukuj kartę
723/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja udzielająca zezwolenia na usunięcie drzewa.
Zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku świerk rosnącego na nieruchomości położonej w Pszczynie przy ul. Srebrnej 14.
2012-10-03
OŚ.6131.347.2012
śląskie / pszczyński / Pszczyna Zobacz szczegóły Drukuj kartę
237/2016 polityki, strategie, plany lub programy
inne
Program Rewitalizacji
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Węgrowa do roku 2020.

nie dotyczy
mazowieckie / węgrowski / Węgrów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
143/2017 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wyadnie pozwolenia na usunięcia drzewa
1 szt. gat. świerk pospolity
2017-02-28
KI.7021.2.15.2017.KC
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
187/2021 inne dokumenty
ochrona zwierząt oraz roślin
Zawiadomienie stron postępowania o zakończeniu postępowania dowodowego.
Zawiadomienie stron postępowania o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania dec. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Przebudowa drogi powiatowej Nr 0080T...

GKIII.6220.6.2021
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
58/2017 decyzje
ochrona powierzchni ziemi
zezwolenie
na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości płynnych.
2017-08-14
OŚR.7031.3.3.2017
wielkopolskie / koniński / Kazimierz Biskupi Zobacz szczegóły Drukuj kartę
103/2015 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powierzchni ziemi
Zezwolenie na transport odpadów dla firmy: RESTAR w Miasteczku Śląskim
.
2014-11-17
OŚR.G.6233.80.2014
śląskie / tarnogórski / Miasteczko Śląskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
104/2015 decyzje
ochrona powierzchni ziemi
Zezwolenie na transport odpadów dla firmy: RESTAR w Miasteczku Śląskim
.
2014-11-17
OŚR.G.6233.80.2014
śląskie / tarnogórski / Miasteczko Śląskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
164/2011 decyzje
inne
zezwolenie na wycinkę drzew w miejscowości Wsola
zezwolenie na wycinkę drzew: 9 szt. topoli z działek nr 280/27 i 280/29 w miejscowości Wsola

RSG.6131.77.2011
mazowieckie / radomski / Jedlińsk Zobacz szczegóły Drukuj kartę
48/2013 decyzje
inne
Zezwolenie na zbieranie i transport odpadów
Zezwolenia na zbieranie i transport odpadów dla Firmy Transportowo-Usługowo-Handlowej "RADŹKO" Jarosław Radźko, ul. Łanowa 59, 64-100 Leszno

GK-O.6233.2.2013
wielkopolskie / Leszno (miasto na prawach powiatu) / Zobacz szczegóły Drukuj kartę
5/2018 polityki, strategie, plany lub programy
inne
"Program Ochrony Środowiska dla Gminy Osiek"
Program ma za zadanie wyznaczenie ram dla późniejszych przedsięwzięć, realizowanych w zakresie innych programów sektorowych województwa. Kolejnym celem programu jest zapewnienie efektywnego...
2018-06-20
nie dotyczy
małopolskie / oświęcimski / Osiek Zobacz szczegóły Drukuj kartę
179/2012 zgłoszenia
ochrona powietrza
aktualizacja zgłoszenia
instalacji „DYBICAR – Fiat Serwis Autoryzowana Stacja Obsługi Jarosław Dybisiak” zlokalizowanej przy ul. Załeska Hałda 4a w Katowicach, z której żadna z substancji wprowadzanych do...
2012-03-30
KŚ-III.6222.33.2012.MC
śląskie / Katowice (miasto na prawach powiatu) / Katowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
383/2014 zgłoszenia
ochrona przed polami elektromagnetycznymi
Aktualizacja zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne
STW3303_C przy ul. Targowa 5 w Stalowej Woli
2014-10-23
nie dotyczy
podkarpackie / stalowowolski / Stalowa Wola Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.