Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 271410
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
28/2011 inne wnioski
inne
Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew.
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew gatunku lipa drobnolistna w obrębie Mysłowa.
2011-03-04
RN.6131.18.2011
dolnośląskie / jaworski / Bolków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
50/2011 decyzje
inne
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew.
Decyzja zezwalajaca na usunięcie 3 szt. drzew, hatunku lipa drobnolistna rosnacych w obrębie Mysłowa.

RN.6131.18.2011
dolnośląskie / jaworski / Bolków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
27/2011 inne wnioski
inne
Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usuniecie drzew.
Wniosek o usunięcie 4 szt. drzew rosnących w obrębie Wierzchosławic.
2011-03-04
RN.6131.17.2011
dolnośląskie / jaworski / Bolków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
51/2011 decyzje
inne
Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew.
deczyzja zezwalajaca na usunięcie 4 szt. drzew gatunku kasztanowiec zwyczajny - 1 szt., klon pospolity- 3 szt. rosnacych na nieruchomości połozonej w obrębie Wierzchosławic.

RN. 6131.17.2011
dolnośląskie / jaworski / Bolków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
25/2011 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewu.
Wniosek na usunięcie osiemnastu szt. drzew , w tym: świerk pospolity- 5 szt, modrzew europejski- 3 szt. jesion wyniosły- 5 szt. klon pospolity- 5 szt. i dwa metry kwadratowe krzewu jaśminu...
2011-03-04
RN.6131.16.2011
dolnośląskie / jaworski / Bolków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
52/2011 decyzje
inne
Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew.
Deczyzja zezwalająca na usunięcie 18 szt. drzew gatunku: śwkierk pospolity- 5 szt., modrzew europejski- 3 szt., jesion wyniosły- 5 szt., klon pospolity- 5 szt. , krzew jasminu 2m kwadratowe...
2011-03-11
RN.6131.16.2011
dolnośląskie / jaworski / Bolków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
37/2011 inne wnioski
inne
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew.
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 11 szt. drzew gatunku klon zwyczajny rosnących w obrębie Sadów Dolnych.
2011-03-10
RN.6131.28.2011
dolnośląskie / jaworski / Bolków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
38/2011 decyzje
inne
Decyzja zezwalajaca na usunięcie drzew.
Deczyzja zezwalajaca na usunięcie 11 szt. drzew gatunku klon zwyczajny rosnących na nieruchomosci w obrębie Sadów Dolnych.
2011-03-22
RN.6131.28.2011
dolnośląskie / jaworski / Bolków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
33/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
zezwalająca na usunięcie 1 krzewu z gatunku jałowiec z dz. nr 1482, obręb Góra.
2011-01-07
GK.7635-2/2011
dolnośląskie / górowski / Góra Zobacz szczegóły Drukuj kartę
44/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Odmowa wydania zezwolenia na usunięcie lipy, klonu i wierzby z posesji przy ul. Wyszyńskiego 8-10-12

DIM.Oś.6131.5.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
45/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie lipy z terenu posesji przy ul. Sikorskiego 7
2011-03-09
nie dotyczy
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
46/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na nieodpłatne usunięcie zamierającego świerka z posesji mieszkaniowej przy ul. Wrocławskiej 64-64a

DIM.Oś.6131.21.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
47/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na nieodpłatne usunięcie zamierającego jarząbu z posesji mieszkaniowej przy ul. Prądzyńskiego 77-79

DIM.Oś.6131.23.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
48/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na nieodpłatne usunięcie świerka i sosny z przydomowego ogrodu przy ul. Okrężnej 50

DIM.Oś.6131.24.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
49/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na nieodpłatne usunięcie 2 topoli kanadyjskich z posesji przy ul. Westerplatte 92, pod warunkiem zastąpienia 4 szt. drzew liściastych

DIM.Oś.6131.19.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
50/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na nieodpłatne usunięcie 6 świerków i brzozy z terenu Ogrodu Działkowego przy ul. Prądzyńskiego

DIM.Oś.6131.20.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
51/2011 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Centrum Handlowe, Świdnica ul. Westerplatte 72"
2011-03-18
nie dotyczy
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
52/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 wierzb z terenu posesji przy ul. Słobódzkiego 7-9-11
2011-03-22
nie dotyczy
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
53/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie świerka i daglezji z terenu posesji przy ul. Wyszyńskiego 14-16-18
2011-03-22
nie dotyczy
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
54/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 15 m2 krzewów z terenu posesji przy ul. Wyszyńskiego 8-10-12
2011-03-22
nie dotyczy
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
55/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie świerka z jednorodzinnej posesji mieszkaniowej przy ul. Kołłątaja
2011-03-23
nie dotyczy
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
56/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 7 drzew z terenu działek przeznaczonych pod inwestycję przy ul. Towarowej
2011-03-24
nie dotyczy
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
57/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na nieodpłatne usunięcie jarząbu z posesji przy ul. Sikorskiego

DIM.Oś.6131.13.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
58/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na nieodpłatne usunięcie 4 wierzb z posesji mieszkaniowej przy ul. Słobódzkiego 7-9-11, pod warunkiem zastąpienia 4 szt. drzew liściastych

DIM.Oś.6131.30.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
59/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na usunięcie 15 m2 krzewów z posesji mieszkaniowej przy ul. Wyszyńskiego 8-10-12, pod warunkiem zastąpienia nowymi krzewami

DIM.Oś.6131.32.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
60/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie świerka i obumarłej daglezji z posesji mieszkaniowej przy ul. Wyszyńskiego 14-16-18

DIM.Oś.6131.31.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
61/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie topoli z posesji przy ul. Metalowców 2
2011-03-29
nie dotyczy
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
62/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 brzóz z jednorodzinnej posesji mieszkaniowej przy ul. Chopina
2011-03-30
nie dotyczy
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
63/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie świerka z jednorodzinnej posesji mieszkaniowej przy ul. Kołłątaja

DIM.Oś.6131.33.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
27/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek na wycinkę drzew
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę 4 szt. świerka ul. Polna w Lubaniu
2011-03-03
Nr OŚiGP.6131.16.2011
dolnośląskie / lubański / Lubań (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.