Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 4618
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
151/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie 18 m2 krzewów z terenu posesji przy ul. Marusarzówny
2011-07-18
DIM.Oś.6131.76.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
152/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie świerka z posesji jednorodzinnej przy ul. Chopina
2011-07-19
nie dotyczy
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
153/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie 4-pniowej lipy z terenu bezy PKS przy ul. Kolejowej 1D
2011-07-20
DIM.Oś.6131.77.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
154/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 120 drzew (topoli, grochodrzewów, wierzb) rosnących na obu brzegach rzeki Bystrzycy w obrębie Kraszowice
2011-07-25
NW-L 4123-5/9/2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
155/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 żywotników z posesji jednorodzinnej przy ul. Staszica
2011-07-26
nie dotyczy
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
156/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie topoli z posesji mieszkaniowej przy ul. Wiśniowej
2011-07-26
nie dotyczy
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
157/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie świerka z terenu posesji przy ul. Chopina
2011-07-27
DIM.Oś.6131.79.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
158/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na usunięcie lipy z posesji przy ul. Licznikowej 6, pod warunkiem zastąpienia
2011-07-28
DIM.Oś.6131.66.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
159/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie świerka z terenu cmentarza przy al. Brzozowej
2011-07-28
nie dotyczy
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
160/2011 projekt polityk, strategii, planów lub programów
inne
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŚWIDNICY
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „ulicy Leśnej” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach 17 sierpnia...
2011-08-08
DIM.AN. 7321 – 4/03
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
161/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na usunięcie świerka z cmentarza przy al. Brzozowej
2011-08-03
DIM.Oś.6131.84.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
162/2011 postanowienia
inne
Postanowienie
Postanowienie - dla Spółki z o.o. "GRYPHON" - o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia :"Wdrożenie innowacyjnej linii do odzysku...
2011-06-21
DIM.Oś.6220.6.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
163/2011 decyzje
inne
Decyzja
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia - dla Sp. z o.o. "GRYPHON" : "Wdrożenie innowacyjnej linii do odzysku odpadu PP i PE w procesie produkcyjnym...
2011-08-08
DIM.Oś.6220.6.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
164/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 34 żywotników z posesji mieszkaniowych przy ul. Świerkowej
2011-08-05
nie dotyczy
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
165/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Umorzenie postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 3 topoli z posesji ul. Wiśniowa 11
2011-08-08
DIM.Oś.6131.75.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
166/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 12 topoli kanadyjskich z posesji przy ul. Licznikowej 10
2011-08-01
nie dotyczy
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
167/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 obumarłych klonów z ul. Saperów 23 i obumarłego cisa z posesji przy ul. Rolniczej 8
2011-08-08
nie dotyczy
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
168/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 10 topoli mieszańcowych, 2 klonów, 1 grochodrzewu, 1 jesionu oraz 10 m2 krzewów z posesji mieszkaniowej ul. Wiśniowa 11
2011-08-08
nie dotyczy
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
169/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie obumarłej topoli włoskiej z posesji mieszkaniowej ul. Leśna 13
2011-08-09
nie dotyczy
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
170/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie jesionu z terenu stacji kolejowej Świdnica-Miasto
2011-08-11
nie dotyczy
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
171/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 wierzb z terenu posesji przy ul. Kolejowej 3
2011-08-17
nie dotyczy
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
172/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na usunięcie obumarłych : 2-pniowego klonu z ul. Saperów 23 i obumarłego cisu z ul. Rolniczej 8
2011-08-17
DIM.Oś.6131.87.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
173/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na usunięcie obumarłej topoli z posesji ul. Leśna 13
2011-08-22
DIM.Oś.6131.89.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
175/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie obumarłego klonu z terenu posesji przy ul. Kościuszki
2011-08-26
nie dotyczy
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
174/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na usunięcie 10 topoli, 2 klonów, 1 grochodrzewu, 1 jesionu i 10 m2 krzewów z posesji ul. Wiśniowa , pod warunkiem zastąpienia 20 szt. drzewek.
2011-08-25
DIM.Oś.6131.88.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
176/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na usunięcie 8 topoli i 5 m2 krzewów z posesji ul. Wiśniowa , pod warunkiem zastąpienia 10 szt. drzewek.
2011-08-26
DIM.Oś.6131.78.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
177/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na usunięcie topoli z posesji przy ul. Wiśniowej , pod warunkiem zastąpienia 5 szt. drzewek.
2011-08-26
DIM.Oś.6131.82.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
178/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na usunięcie 12 topoli z posesji przy ul. Licznikowej , pod warunkiem zastąpienia 12 szt. drzewek.
2011-08-26
DIM.Oś.6131.86.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
179/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie jesionu z terenu posesji przy ul. Armii Krajowej
2011-08-29
nie dotyczy
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
180/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie sosny z terenu posesji przy ul. Czereśniowej
2011-08-29
nie dotyczy
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.