Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 6160
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
215/2011 decyzje
inne
Pozwolenie na budowę
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku kotłowni na budynek gospodarczo - warsztatowy ul. Towarowa 15 Tarnowskie Góry.
2011-07-05
ZBA.73518-551/11
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
216/2011 decyzje
inne
Pozwolenie na budowę.
Kanalizacji sanitarnej, dwóch przepompowni w Krupskim Młynie - Koloni Ziętek, Potępie.
2011-05-09
ZBa.73511-18/11
śląskie / tarnogórski / Krupski Młyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
217/2011 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek o zmianę decyzji
dotyczy zmiany zezwolenia na odzysk odpadów udzielonego firmie "Translis" w Wieszowej
2010-12-16
VOŚR/G.7635-1/11
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
218/2011 decyzje
inne
zmiana decyzji
zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów innych niż niebezpieczne
2010-12-16
VOŚR/G.7635-1/11
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
219/2011 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek o wydanie zezwolenia
dotyczy wydania zezwolenia na odzysk odpadów innych niż niebezpieczne
2010-11-30
VOŚR/G.7635-2/11
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
220/2011 decyzje
inne
decyzja
zezwolenie na prowadzenie odzysku odpadów innych niż niebezpieczne na terenie spółki DALKIA Tarnowskie Góry
2010-11-30
VOŚR/G.7635-2/11
śląskie / tarnogórski / Zobacz szczegóły Drukuj kartę
221/2011 inne wnioski
inne
wniosek o udzielenie informacji
dotyczy przesłania uwierzytelnionych kserokopii decyzji wydanych przez Starostę na wytwarzanie, zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadów
2010-12-28
VOŚR/R.7635-3/11
śląskie / tarnogórski / Miasteczko Śląskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
224/2011 wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska
inne
Pismo z informacją o decyzji.
Dotyczy decyzji na gospodarowanie odpadami wydanych p. Jackowi Będkowskiemu.
2010-12-30
VOŚR/G.7635-6/11
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
225/2011 inne wnioski
inne
Wniosek o zaopiniowanie projektu.
Dotyczy Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami Gminy Świerklaniec.
2010-12-28
VOŚR/G.7635-7/11
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
226/2011 projekt polityk, strategii, planów lub programów
inne
Informacja o zaopiniowaniu.
Dotyczy zaopiniowania Projektu Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami.
2010-12-28
VOŚR/G.7635-7/11
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
228/2011 wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska
inne
Informacja o wytwarzanych odpadach.
Dotyczy informacji o wytwarzanych odpadach niebezpiecznych oraz sposobach gospodarowania odpadami wytworzonymi przez NZOZ STOM-MED.
2011-01-19
VOŚR/G.7635-10/11
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
229/2011 inne dokumenty
inne
Przekazanie informacji.
Dotyczy przekazania informacji przyjętej przez Starostę Tarnogórskiego dot. wytwarzania odpadów niebezpiecznych
2011-01-19
VOŚR/G.7635-10/11
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
230/2011 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie pozwolenia.
Dotyczy pozwolenia na wytwarzanie odpadów.
2011-01-19
VOŚR/G.7635-11/11
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
231/2011 decyzje
inne
Decyzja o pozwoleniu na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych i in.
Dotyczy pozwolenia na wytwarzanie odpadów.
2011-01-19
VOŚR/G.7635-11/11
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
232/2011 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji
Dotyczy zezwolenia na transport odpadów.
2011-01-24
VOŚR/G.7635-11/11
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
233/2011 decyzje
inne
Decyzja o udzieleniu pozwolenia.
Dotyczy wydania zezwolenia na transport odpadów.
2011-01-24
VOŚR/G.7635-12/11
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
234/2011 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie pozwolenia.
Dotyczy wydania pozwolenia na wytwarzanie odpadów dla Stacji Uzdatniania Wody ZAWADA w Karchowicach.
2011-01-26
VOŚR/G.7635-15/11
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
235/2011 inne dokumenty
inne
Pismo
Pismo dot. braków we wniosku uniemożliwiających wszczęcie postępowania administracyjnego.
2011-01-26
nie dotyczy
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
236/2011 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji
Dotyczy zezwolenia na transport odpadów.
2011-02-01
VOŚR/G.765-16/11
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
237/2011 decyzje
inne
Decyzja o pozwoleniu
Dotyczy zezwolenia na transport odpadów.
2011-02-01
VOŚR/G.7635-16/11
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
238/2011 inne dokumenty
inne
Informacja o wytwarzanych odpadach.
Dotyczy informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gosp. wytworzonymi odpadami innymi niż niebezpieczne.

VOŚr/G.7635-11/11
śląskie / tarnogórski / Miasteczko Śląskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
239/2011 inne dokumenty
inne
Informacja o przyjęciu i przekazaniu.
Dotyczy przyjęcia i przekazania informacji dot. wytwarzania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne...
2011-02-02
VOŚR/G.7635-17/11
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
240/2011 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek o zezwolenie na transport odpadów.
Dotyczy zezwolenia na prowadzenie transportu odpadów.
2011-02-07
VOŚR/G.7635-18/11
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
241/2011 decyzje
inne
Decyzja o udzieleniu pozwolenia
Decyzja o udzieleniu pozwolenia na prowadzenie transportu odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne.
2011-02-07
VOŚR/G.7635-18/11
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
242/2011 inne dokumenty
inne
Informacja o wytwarzanych odpadach.
Dotyczy informacji o wytwarzanych odpadach niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne oraz sposobach gospodarowania .
2011-02-08
VOŚR/G.7635-20/11
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
243/2011 inne dokumenty
inne
Informacja o przekazaniu informacji.
Dot. przyjęcia i przekazania informacji o wytwarzaniu odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne.
2011-02-08
VOŚR/G.7635-20/11
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
244/2011 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek o wydanie zezwolenia.
Dotyczy wydania zezwolenia na transport odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne.
2011-02-09
VOŚR/G.7635-21/11
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
245/2011 wnioski o wydanie decyzji
inne
Decyzja o udzieleniu pozwolenia.
Dot. wydania zezwolenia na transport odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne.
2011-02-09
VOŚR/G.7635-21/11
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
246/2011 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie zezwolenia.
Dotyczy wydania zezwolenia na transport odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne.
2011-02-11
VOŚR/G.7635-22/11
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
247/2011 wnioski o wydanie decyzji
inne
Decyzja o pozwoleniu na transport odpadów.
Dotyczy wydania pozwolenia na transport odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne.
2011-02-11
nie dotyczy
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.