Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 252604
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
66/2014 postanowienia
inne
zawieszenie postępowania administracyjnego
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przetwarzaniu odpadu (kamienia wapiennego) na działce o numerze ewidencyjnym...
2014-07-07
WGK-II.6220.6.2014.
kujawsko-pomorskie / inowrocławski / Inowrocław (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
64/2015 inne dokumenty
inne
obwieszczenie
wydane postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie instalacji chlorku wapnia na działce o numerze...
2015-07-15
WGK-II.6220.8.2015.
kujawsko-pomorskie / inowrocławski / Inowrocław (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
65/2015 postanowienia
inne
postanowienie o braku konieczności ooś
dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie instalacji chlorku wapnia na działce o numerze ewidencyjnym: 1/62 przy ul. Poznańskiej w Inowrocławiu (teren Soda Polska CIECH S.A.)
2015-07-15
WGK-II.6220.8.2015.
kujawsko-pomorskie / inowrocławski / Inowrocław (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
18/2017 inne dokumenty
inne
obwieszczenie
o odstąpieniu od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn.: „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Inowrocławia”
2017-02-17
WGK-II.6224.5.1.2017.
kujawsko-pomorskie / inowrocławski / Inowrocław (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
42/2017 wnioski o wydanie decyzji
inne
zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Miasta Inowrocławia dla Usług...
2017-03-07
WGK-II.7031.6.1.2017.
kujawsko-pomorskie / inowrocławski / Inowrocław (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
60/2017 inne dokumenty
inne
zawiadomienie o zebranym materiale dowodowym
w przedmiocie wydania decyzji udzielającej zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli...
2017-04-07
WGK-II.7031.6.1.2017.
kujawsko-pomorskie / inowrocławski / Inowrocław (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
69/2017 inne dokumenty
inne
obwieszczenie o wydanej decyzji w sprawie udzielenia koncesji
zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Inowrocławia, na...
2017-04-26
WGK-II.7031.6.1.2017.
kujawsko-pomorskie / inowrocławski / Inowrocław (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
73/2015 inne dokumenty
inne
zawiadomienie o wszczęciu postępowania
w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Miasta Inowrocławia.
2015-08-04
WGK-II.7031.6.2.2015.
kujawsko-pomorskie / inowrocławski / Inowrocław (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
89/2015 inne dokumenty
inne
obwieszczenie
wydana została decyzja – zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości z...
2015-09-09
WGK-II.7031.6.2.2015.
kujawsko-pomorskie / inowrocławski / Inowrocław (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
868/2016 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:
„Budowa Alei Roguckiego wraz z siecią elektroenergetyczną, ścieżką rowerową, przyłączami wodno – kanalizacyjnymi, kaskadami wodnymi oraz remontem istniejących chodników i sieci...
2016-02-10
WKŚ-I-ZŚ.6220.9.2016.KK
mazowieckie / Płock (miasto na prawach powiatu) / Płock Zobacz szczegóły Drukuj kartę
891/2016 decyzje
inne
decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:i
„Budowa Alei Roguckiego wraz z siecią elektroenergetyczną, ścieżką rowerową, przyłączami wodno – kanalizacyjnymi, kaskadami wodnymi oraz remontem istniejących chodników i sieci...
2016-02-10
WKŚ-I-ZŚ.6220.9.2016.KK
mazowieckie / Płock (miasto na prawach powiatu) / Płock Zobacz szczegóły Drukuj kartę
407/2020 projekt polityk, strategii, planów lub programów
inne
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Wisła Wielka
Pozytywna opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Wisła Wielka
2020-09-21
WOOŚ.410.317.2020.AB
śląskie / pszczyński / Pszczyna Zobacz szczegóły Drukuj kartę
260/2017 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko
inne
Ponowne pozytywne zaopiniowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: Ossowskiego-Bocheńskiego w Katowicach
projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: Ossowskiego-Bocheńskiego w Katowicach
2017-01-03
WOOŚ.410.559.2016.PB
śląskie / Katowice (miasto na prawach powiatu) / Katowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
32/2017 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko
inne
Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko.
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Poręba.
2016-12-20
WOOŚ.411.226.2016.AB
śląskie / pszczyński / Pszczyna Zobacz szczegóły Drukuj kartę
37/2017 inne dokumenty
ochrona wód
uzgodnienie dot. nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny ooś dla planowanego przedsięwzięcia
uzgodnienie dot. nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny ooś dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Obiekty małej retencji w Nadleśnictwie Zawadzkie" zadanie "Zbiornik...
2017-11-13
WOOŚ.4241.273.2017.MD
opolskie / strzelecki / Kolonowskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
246/2016 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew/a
12 drzew, dz. nr 50/3, obr. 107 w Nowym Sączu

WOŚ.6131.104.2016.HS
małopolskie / Nowy Sącz (miasto na prawach powiatu) / Nowy Sącz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
324/2016 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew
4 drzewa, dz. nr 26/14, obr. 64 w Nowym Sączu

WOŚ.6131.106.2016.HS
małopolskie / Nowy Sącz (miasto na prawach powiatu) / Nowy Sącz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
395/2016 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew/a
3 drzewa; dz. nr 229; obr. 112 w Nowym Sączu

WOŚ.6131.155.2016.HS
małopolskie / Nowy Sącz (miasto na prawach powiatu) / Nowy Sącz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
385/2016 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew/a
2 drzewa; dz. nr 63/27; obr. 34 w Nowym Sączu

WOŚ.6131.156.2016.HS
małopolskie / Nowy Sącz (miasto na prawach powiatu) / Nowy Sącz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
758/2015 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew
3 drzewa; dz. nr 257/7; obr. 118 w Nowym Sączu

WOŚ.6131.283.2015.HS
małopolskie / Nowy Sącz (miasto na prawach powiatu) / Nowy Sącz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
34/2013 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów
15 drzew i 15,4 m2 krzewów, dz. nr 194, obr. 106, pas drogowy ul. Korczaka

WOŚ.6131.340.2012.HS
małopolskie / Nowy Sącz (miasto na prawach powiatu) / Nowy Sącz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
930/2015 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew
3 drzewa; dz. nr 146; obr. 16 w Nowym Sączu

WOŚ.6131.379.2015.HS
małopolskie / Nowy Sącz (miasto na prawach powiatu) / Nowy Sącz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
318/2016 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew
1 drzewo, dz. nr 230/1, obr. 123 w Nowym Sączu

WOŚ.6131.90.2016.HS
małopolskie / Nowy Sącz (miasto na prawach powiatu) / Nowy Sącz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
352/2017 inne wnioski
ochrona powierzchni ziemi
Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów
dla działalności profilaktyczno - leczniczej prowadzonej przez Przychodnię Stomatologiczną "Dentes" Małgorzata Zmienniewicz z siedzibą ul. Czeremchowa 5a, 33 - 300 Nowy Sącz

WOŚ.6221.02.2017.RP
małopolskie / Nowy Sącz (miasto na prawach powiatu) / Nowy Sącz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
1018/2014 zgłoszenia
ochrona przed polami elektromagnetycznymi
Zgłoszenie zmiany instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne
stacja bazowa telefonii komórkowej operatora P4 Sp . z o.o. nr NWS2901A w Nowym Sączu ul. Węgierska 188
2014-12-11
WOŚ.6222.63.2014.JR
małopolskie / Nowy Sącz (miasto na prawach powiatu) / Nowy Sącz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
5/2011 decyzje
inne
decyzja znak: WRiOS-II/AM/7710/4-2/10
decyzja orzekająca o zatwierdzeniu Sp.z o.o. "Poszukiwania Nafty i Gazu NAFTA" programu gospodarowania odpadami wydobywczymi na okres 2 lat
2011-01-03
WRiOS-II/AM/7710/4-2/10
zachodniopomorskie / łobeski / Resko Zobacz szczegóły Drukuj kartę
127/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powietrza
Wniosek Kompanii Węglowej S.A. Oddział KWK "Rydułtowy-Anna"
Zezwolenie na usunięcie 10 szt drzew, rosnących na nieruchomości o nr 1817/82 i 1427/82 w Rydułtowach.
2011-06-06
-
śląskie / wodzisławski / Rydułtowy Zobacz szczegóły Drukuj kartę
128/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powietrza
Wniosek osoby fizycznej
Zezwolenie na usunięcie 20 szt drzew, w tym 1 szt drzewa z gatunku żywotnik, 3 szt drzew z gatunku modrzew, oraz 16 szt drzew z gatunku sosna, rosnących na nieruchomości o nr 2133/15 w...
2011-06-09
-
śląskie / wodzisławski / Rydułtowy Zobacz szczegóły Drukuj kartę
103/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek do Burmistrza Miasta Rydułtowy - Naprzód Sp. z o.o.
Zezwolenie na usunięcie 27 szt drzew, rosnących na nieruchomości o nr działki 436/20 w Rydułtowach.
2011-05-24
-
śląskie / wodzisławski / Rydułtowy Zobacz szczegóły Drukuj kartę
22/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek osoby fizycznej
Zezwolenie na usunięcie 1 szt drzewa z gatunku jodła o obwodzie pnia 131 cm, rosnącego na nieruchomości o nr 467/372 w Rydułtowach.
2011-02-21
-
śląskie / wodzisławski / Rydułtowy Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.