Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 272546
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
84/2015 postanowienia
inne
postanowienie o konieczności przeprowadzenia ooś
zmiana sposobu użytkowania stacji LPG wraz z jej rozbudową na działce o numerze ewidencyjnym: 2/162 przy ul. Wojska Polskiego 60 w Inowrocławiu
2015-08-28
WGK-II.6220.13.2015.
kujawsko-pomorskie / inowrocławski / Inowrocław (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
85/2015 postanowienia
inne
zawieszenie postępowania
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania stacji LPG wraz z jej rozbudową na działce o...
2015-08-28
WGK-II.6220.13.2015.
kujawsko-pomorskie / inowrocławski / Inowrocław (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
159/2016 decyzje
inne
decyzja środowiskowa
dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania stacji LPG wraz z jej rozbudową na działce o numerze ewidencyjnym: 2/162 przy ul. Wojska Polskiego 60 w Inowrocławiu
2016-09-23
WGK-II.6220.13.2015/2016.
kujawsko-pomorskie / inowrocławski / Inowrocław (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
160/2016 inne dokumenty
inne
obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej
dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania stacji LPG wraz z jej rozbudową na działce o numerze ewidencyjnym: 2/162 przy ul. Wojska Polskiego 60 w Inowrocławiu
2016-09-23
WGK-II.6220.13.2015/2016.
kujawsko-pomorskie / inowrocławski / Inowrocław (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
115/2015 decyzje
inne
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu punktu skupu złomu na działce o numerze ewidencyjnym: 27/6 przy ul. Mątewskiej 25 w Inowrocławiu.
2015-11-18
WGK-II.6220.15.2015.
kujawsko-pomorskie / inowrocławski / Inowrocław (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
38/2016 inne dokumenty
inne
obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej
dla przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu punktu skupu złomu na działce o numerze ewidencyjnym: 15 przy ul. Karola Marcinkowskiego 19 w Inowrocławiu.
2016-04-19
WGK-II.6220.23.2015/2016.
kujawsko-pomorskie / inowrocławski / Inowrocław (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
12/2016 postanowienia
inne
postanowienie o nałożeniu raportu
dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu mleczarskiego na działce o numerze ewidencyjnym: 55/2 przy ul. Nowej 32 w Inowrocławiu
2016-02-19
WGK-II.6220.24.2015/2016.
kujawsko-pomorskie / inowrocławski / Inowrocław (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
14/2016 inne dokumenty
inne
obwieszczenie
zostało wydane postanowienie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu mleczarskiego na działce o numerze...
2016-02-19
WGK-II.6220.24.2015/2016.
kujawsko-pomorskie / inowrocławski / Inowrocław (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
26/2016 postanowienia
inne
podjęcie postępowania administracyjnego
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu mleczarskiego na działce o numerze ewidencyjnym: 55/2 przy...
2016-04-05
WGK-II.6220.24.2015/2016.
kujawsko-pomorskie / inowrocławski / Inowrocław (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
35/2015 inne dokumenty
inne
obwieszczenie
wydana została decyzja o umorzeniu postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na...
2015-05-18
WGK-II.6220.3.2015.
kujawsko-pomorskie / inowrocławski / Inowrocław (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
67/2014 wnioski o wydanie decyzji
inne
karta informacyjna przedsięwzięcia
rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania stacji LPG oraz rozbudowa myjni bezdotykowej i warsztatu samochodowego na działkach o numerach ewidencyjnych: 2/161 i 2/162 przy ul. Wojska Polskiego 58...
2014-07-10
WGK-II.6220.30.2014.
kujawsko-pomorskie / inowrocławski / Inowrocław (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
89/2014 postanowienia
inne
zawieszenie postępowania
rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania stacji LPG oraz rozbudowie myjni bezdotykowej i warsztatu samochodowego na działkach o numerach ewidencyjnych: 2/161 i 2/162 przy ul. Wojska Polskiego 58 w...
2014-09-18
WGK-II.6220.30.2014.
kujawsko-pomorskie / inowrocławski / Inowrocław (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
125/2014 inne dokumenty
inne
obwieszczenie
, że zostało wydane postanowienie o podjęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na...
2014-12-22
WGK-II.6220.30.2014.
kujawsko-pomorskie / inowrocławski / Inowrocław (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
21/2015 inne dokumenty
inne
obwieszczenie
o umorzeniu postępowaniaadministracyjnego w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i zmianie sposobu...
2015-03-24
WGK-II.6220.30.2014/2015.
kujawsko-pomorskie / inowrocławski / Inowrocław (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
122/2014 postanowienia
inne
odstąpienie od konieczności przeprowadzenia ooś
dla przedsięwzięcia polegającego na adaptacji części istniejącego budynku narzędziowni nr 217s położonego na działce o numerze ewidencyjnym 135/1 przy ul. Karola Libelta 21 w...
2014-12-19
WGK-II.6220.40.2014.
kujawsko-pomorskie / inowrocławski / Inowrocław (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
114/2015 inne dokumenty
inne
obwieszczenie o wydaniu postanowienia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.
dla przedsięwzięcia polegającego na produkcji wapna nawozowego z odpadów posodowych pochodzących z Soda Polska CIECH S.A. – Zakład Produkcyjny Soda Mątwy w Inowrocławiu, na terenie...
2015-11-16
WGK-II.6220.41.2014/2015.
kujawsko-pomorskie / inowrocławski / Inowrocław (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
66/2014 postanowienia
inne
zawieszenie postępowania administracyjnego
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przetwarzaniu odpadu (kamienia wapiennego) na działce o numerze ewidencyjnym...
2014-07-07
WGK-II.6220.6.2014.
kujawsko-pomorskie / inowrocławski / Inowrocław (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
64/2015 inne dokumenty
inne
obwieszczenie
wydane postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie instalacji chlorku wapnia na działce o numerze...
2015-07-15
WGK-II.6220.8.2015.
kujawsko-pomorskie / inowrocławski / Inowrocław (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
65/2015 postanowienia
inne
postanowienie o braku konieczności ooś
dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie instalacji chlorku wapnia na działce o numerze ewidencyjnym: 1/62 przy ul. Poznańskiej w Inowrocławiu (teren Soda Polska CIECH S.A.)
2015-07-15
WGK-II.6220.8.2015.
kujawsko-pomorskie / inowrocławski / Inowrocław (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
18/2017 inne dokumenty
inne
obwieszczenie
o odstąpieniu od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn.: „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Inowrocławia”
2017-02-17
WGK-II.6224.5.1.2017.
kujawsko-pomorskie / inowrocławski / Inowrocław (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
42/2017 wnioski o wydanie decyzji
inne
zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Miasta Inowrocławia dla Usług...
2017-03-07
WGK-II.7031.6.1.2017.
kujawsko-pomorskie / inowrocławski / Inowrocław (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
60/2017 inne dokumenty
inne
zawiadomienie o zebranym materiale dowodowym
w przedmiocie wydania decyzji udzielającej zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli...
2017-04-07
WGK-II.7031.6.1.2017.
kujawsko-pomorskie / inowrocławski / Inowrocław (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
69/2017 inne dokumenty
inne
obwieszczenie o wydanej decyzji w sprawie udzielenia koncesji
zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Inowrocławia, na...
2017-04-26
WGK-II.7031.6.1.2017.
kujawsko-pomorskie / inowrocławski / Inowrocław (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
73/2015 inne dokumenty
inne
zawiadomienie o wszczęciu postępowania
w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Miasta Inowrocławia.
2015-08-04
WGK-II.7031.6.2.2015.
kujawsko-pomorskie / inowrocławski / Inowrocław (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
89/2015 inne dokumenty
inne
obwieszczenie
wydana została decyzja – zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości z...
2015-09-09
WGK-II.7031.6.2.2015.
kujawsko-pomorskie / inowrocławski / Inowrocław (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
868/2016 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:
„Budowa Alei Roguckiego wraz z siecią elektroenergetyczną, ścieżką rowerową, przyłączami wodno – kanalizacyjnymi, kaskadami wodnymi oraz remontem istniejących chodników i sieci...
2016-02-10
WKŚ-I-ZŚ.6220.9.2016.KK
mazowieckie / Płock (miasto na prawach powiatu) / Płock Zobacz szczegóły Drukuj kartę
891/2016 decyzje
inne
decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:i
„Budowa Alei Roguckiego wraz z siecią elektroenergetyczną, ścieżką rowerową, przyłączami wodno – kanalizacyjnymi, kaskadami wodnymi oraz remontem istniejących chodników i sieci...
2016-02-10
WKŚ-I-ZŚ.6220.9.2016.KK
mazowieckie / Płock (miasto na prawach powiatu) / Płock Zobacz szczegóły Drukuj kartę
54/2022 postanowienia
inne
Postanowienie.
Postanowienie, w którym organ wyraził opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na ”Budowie hali produkcyjno-magazynowej wraz z zapleczem socjalnym oraz niezbędną...
2022-08-30
WOO-IV.4220.1057.2022.DG.1
wielkopolskie / poznański / Buk Zobacz szczegóły Drukuj kartę
127/2022 projekt polityk, strategii, planów lub programów
inne
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Wisła Wielka - Etap I
Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Wisła Wielka - Etap I
2022-05-02
WOOŚ.410.197.2022.MM
śląskie / pszczyński / Pszczyna Zobacz szczegóły Drukuj kartę
407/2020 projekt polityk, strategii, planów lub programów
inne
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Wisła Wielka
Pozytywna opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Wisła Wielka
2020-09-21
WOOŚ.410.317.2020.AB
śląskie / pszczyński / Pszczyna Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.