Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 4244
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
123/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzewa
Wniosek o zezwolenie na usunięcie robinii akacjowej z terenu posesji przy ul.Zygmuntowskiej 5-5A w Świdnicy

BOŚ.6131.119.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
124/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 70/2021
Zezwolenie na usunięcie robinii akacjowej z terenu posesji przy ul.Zygmuntowskiej 5-5A w Świdnicy

BOŚ.6131.119.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
110/2016 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na nieodpłatne usunięcie 1 jesionu pod warunkiem zastąpienia 1 drzewem i odmowa wydania zezwolenia na drugi jesion - z terenu działki nr 348 przy ul. Kopernika
2016-03-29
BOŚ.6131.12.2016
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
36/2017 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na usunięcie wierzby z terenu posesji wielorodzinnej przy ul. Bema 2
2017-02-02
BOŚ.6131.12.2017
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
54/2018 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Odmowa wydania zezwolenie na usunięcie jesionu z dz. nr 1141 przy ul. Kopernika
2018-03-14
BOŚ.6131.12.2018
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
29/2019 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na usunięcie klonu z posesji ul. Boduena 2 i odmowa wydania zezwolenia na usunięcie platana z posesji j.w.
2019-02-06
BOŚ.6131.12.2019
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
23/2020 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na usunięcie dwóch brzóz z działki nr 210 i 214 przy ul. Kliczkowskiej pod warunkiem zastąpienia 2 drzewami
2020-01-29
BOŚ.6131.12.2020
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
280/2015 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na usunięcie świerka z terenu wielorodzinnej posesji mieszkaniowej przy ul. Dąbrowskiego 61
2015-06-01
BOŚ.6131.120.2015
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
252/2016 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na usunięcie świerka z jednorodzinnej posesji mieszkaniowej przy ul. Zakole
2016-07-11
BOŚ.6131.120.2016
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
230/2017 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na usunięcie 1 klonu z terenu zabudowy wielorodzinnej przy ul.Głowackiego 22-26 pod warunkiem nasadzenia 2 szt drzew liściastych o obw.14 cm
2017-07-17
BOŚ.6131.120.2017
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
172/2019 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na usunięcie lipy pod warunkiem zastąpienia 2 drzewami; 4 topoli pod warunkiem zastapienia 4 drzewami; jarząbu i świerka - z posesji szkoły przy ul. Sikorskiego 41
2019-08-19
BOŚ.6131.120.2019
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
281/2015 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na usunięcie krzewu dz. róży z terenu wielorodzinnej posesji mieszkaniowej przy ul. Prądzyńskiego 85
2015-06-01
BOŚ.6131.121.2015
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
268/2016 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na usunięcie 2 sosen, 2 żywotników, 2 świerków i cisu z jednorodzinnej posesji mieszkaniowej przy ul. Serbskiej
2016-07-20
BOŚ.6131.121.2016
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
231/2017 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na usunięcie 3-pniowego żywotnika z terenu Cmentarza Parafialnego przy ul. Brzozowej.
2017-07-18
BOŚ.6131.121.2017
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
171/2018 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na usunięcie 2 jałowców z terenu cmentarza przy ul. Łukasińskiego
2018-09-06
BOŚ.6131.121.2018
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
153/2019 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na usunięcie lipy, dębu i brzozy z z posesji przy ul.Śląskiej 35 oraz klonu z dz. nr 1845 przy ul. Równej
2019-07-25
BOŚ.6131.121.2019
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
119/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzewa
Wniosek o zezwolenie na usunięcie wiązu górskiego z terenu posesji przy ul. H. Brodatego 22-24 w Świdnicy

BOŚ.6131.121.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
120/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 66/2021
Zezwolenie na usunięcie wiązu górskiego z terenu posesji przy ul. H. Brodatego 22-24 w Świdnicy

BOŚ.6131.121.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
283/2015 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na usunięcie klonu i 8 m2 krzewów z dz. nr 1290/1 przy ul. Jarzębinowej
2015-06-02
BOŚ.6131.122.2015
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
263/2016 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na usunięcie 2 świerków z ROD "Pod Grzybem"
2016-07-19
BOŚ.6131.122.2016
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
232/2017 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na usunięcie lipy i jałowca z terenu Cmentarza Parafialnego przy ul. Brzozowej.
2017-07-18
BOŚ.6131.122.2017
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
172/2018 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na usunięcie 2 żywotników z terenu cmentarza przy ul. Łukasińskiego
2018-09-06
BOŚ.6131.122.2018
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
146/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa- świerku- rosnącego na terenie działki przy ul.Fabrycznej 10 w Świdnicy

BOŚ.6131.122.2020
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
147/2020 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 69/2020
Zezwolenia na usunięcie drzewa- świerku- rosnącego na terenie działki przy ul.Fabrycznej 10 w Świdnicy

BOŚ.6131.122.2020
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
133/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie dwóch jodeł z terenu ROD "ŚFUP" przy ul. Ceglanej w Świdnicy

BOŚ.6131.122.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
134/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 75/2021
Zezwolenie na usunięcie dwóch jodeł z terenu ROD "ŚFUP" przy ul. Ceglanej w Świdnicy

BOŚ.6131.122.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
363/2015 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na usunięcie Lipy z posesji przy ul. Wałbrzyskiej 25-27, pod warunkiem zastąpienia 4 szt. drzew liściastych
2015-07-10
BOŚ.6131.123.2015
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
324/2016 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na usunięcie 2 klonów, 3 brzóz, 3 modrzewi, 2 olsz z terenu wielorodzinnej posesji mieszkaniowej przy ul. Siostrzanej 9-25 , pod warunkiem zastąpienia 20 drzewami liściastymi
2016-08-30
BOŚ.6131.123.2016
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
253/2017 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na usunięcie 5 szt. świerków z terenu działki nr 1652 przy ul Towarowej pod warunkiem zastąpienia 10 szt. szkółkowanych drzew o min obw. pnia 14 cm
2017-08-07
BOŚ.6131.123.2017
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
163/2019 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na usunięcie świerka z cmentarza przy ul. Słowiańskiej
2019-08-12
BOŚ.6131.123.2019
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.