Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 246588
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
25/2010 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji
W sprawie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie i pobór wód powierzchniowych rzeki Jenorajście do nawodnień użytków zielonych wsi Jenorajście, Burbiszki, Jodeliszki i Krasnowo w...
2010-12-02
OŚRL.6223-6/10
podlaskie / sejneński / Sejny (gmina wiejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
26/2010 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji
W sprawie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie i pobór wód powierzchniowych rzeki Pawłówka do nawodnień użytków zielonych wsi Głuszyn, Żłobin, Krasnopol, Pawłówka i...
2010-12-02
OŚRL.6223-7/10
podlaskie / sejneński / Krasnopol Zobacz szczegóły Drukuj kartę
4/2010 prognozy oddziaływania na środowisko
inne
prognoza oddziaływania ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na środowisko
dotyczy projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Kościuszki, Sobieskiego, 3 Maja w Sopocie
2010-06-16
nie dotyczy
pomorskie / Sopot (miasto na prawach powiatu) / Sopot Zobacz szczegóły Drukuj kartę
5/2010 projekt polityk, strategii, planów lub programów
inne
projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Kościuszki, Sobieskiego, 3Maja w Sopocie
obszar ograniczony ulicami Kościuszki, Sobieskiego, 3Maja w Sopocie
2010-12-14
nie dotyczy
pomorskie / Sopot (miasto na prawach powiatu) / Sopot Zobacz szczegóły Drukuj kartę
6/2010 postanowienia
inne
opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku nr RDOŚ-22-PN.II-7041-16-11/10/MP/MS z dnia 17 WRZEŚNIA 2010 r.
opinia dotycząca projektu miejscowego planu zagospoadrowania przestrzennego rejonu ulic Kościuszki, Sobieskiego, 3 Maja w Sopocie
2010-09-24
nie dotyczy
pomorskie / Sopot (miasto na prawach powiatu) / Sopot Zobacz szczegóły Drukuj kartę
3/2010 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 świerków przy ul. Górnej 23
2010-12-14
Gk.7635-99/10
podlaskie / bielski / Bielsk Podlaski (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
12/2010 decyzje
inne
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.
Budowa „Żeglarskiego Ośrodka Rehabilitacyjno – Szkoleniowo – Sportowego”, zlokalizowanego na dz. nr 285, obręb Rukławki, gmina Biskupiec.

ZBI.7624-7/09
warmińsko-mazurskie / olsztyński / Biskupiec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
4/2010 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 wierzb rosnących na działce o nr geod. 320/3 przy ul. Wiejskiej
2010-12-09
Gk.7635-98/10
podlaskie / bielski / Bielsk Podlaski (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
24/2010 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek o pozwolenia na budowę
rozbudowa istniejących gazociągów dystrybucyjnych wysokiego ciśnienia na trasie Mościczki, gm. Witnica- Os. Warniki w Kostrzynie nad Odrą- Etap II zakres rozbudowy na dz. nr 142 w...
2010-12-16
BŚ-BA.G/7351/993/10
lubuskie / gorzowski / Zobacz szczegóły Drukuj kartę
2/2010 decyzje
inne
decyzja zmieniająca zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów
odpady

OS.I.7660-51/10
wielkopolskie / leszczyński / Zobacz szczegóły Drukuj kartę
2/2010 decyzje
inne
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia pn. pn: Uruchomienie obiektu noclegowo-wypoczynkowego LEŚNA WODA dla rozwoju oferty turystycznej przedsiębiorstwa P.P.H. AWIDA Sp. z o.o., w miejscowości Leśna Woda,...
2010-09-08
OŚ.7624-4/10
opolskie / brzeski / Lubsza Zobacz szczegóły Drukuj kartę
4/2010 postanowienia
inne
Postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowego przedsięwzięcia pn. Przystosowanie hali usługowo-magazynowej na stację...
w m. Pisarzowice, gm. Lubsza
2010-10-28
OŚ.7624-7/10
opolskie / brzeski / Lubsza Zobacz szczegóły Drukuj kartę
8/2010 decyzje
inne
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przystosowanie hali usługowo-magazynowej na stację obsługowo-remeontową środków transportu
w m. Pisarzowice, gm. Lubsza

OŚ.7624-7/10
opolskie / brzeski / Lubsza Zobacz szczegóły Drukuj kartę
13/2010 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.
"Rozbudowa drogi krajowej nr 57 w miejscowości Czerwonka, tj. od km około 37+950 do km 39+110".
2010-12-20
GDDKiA O/OL-D9/ak/41/57-Czerw/5/2010
warmińsko-mazurskie / olsztyński / Biskupiec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
40/2010 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie i transport odpadów
odpady
2010-12-09
nie dotyczy
wielkopolskie / leszczyński / Lipno Zobacz szczegóły Drukuj kartę
41/2010 decyzje
inne
zezwolenie na zbieranie i transport odpadów
odpady
2010-12-22
OS.I.7660-54/10
wielkopolskie / leszczyński / Lipno Zobacz szczegóły Drukuj kartę
6/2010 decyzje
inne
Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi.
Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi wytwarzanymi w oddziale RCKiK w Bielsku Podlaskim przy ul. Kleszczelowskiej 1, przedstawiony przez Regionalne Centrum...
2010-12-17
nie dotyczy
podlaskie / bielski / Bielsk Podlaski (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
7/2010 decyzje
inne
Decyzja na transport odpadów.
Decyzja zezwalająca na transport odpadów dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku Podlaskim ul. Studziwodzka 37.
2010-11-30
nie dotyczy
podlaskie / bielski / Bielsk Podlaski (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
8/2010 decyzje
inne
Zmiana decyzji na wytwarzanie odpadów
Zmiana decyzji na wytwarzanie odpadów w Oddziale w Bielsku Podlaskim przy ul. 11-go Listopada 26, wydanego firmie VEOLIA TRANSPORT MAZURY Sp. z o.o. z siedzibą ul. Bydgoska 24, 11-400 Kętrzyn.
2010-12-15
nie dotyczy
podlaskie / bielski / Bielsk Podlaski (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
25/2010 decyzje
inne
Decyzja o pozwoleniu na budowę
Etap - rozbudowa istniejących gazociągów wysokiego ciśnienia na trasie Mościczki, gm. Witnica- Os. Warniki w Kostrzynie nad Odrą na terenie działek : Mościczki: 166/3, 167/1, 167/2, 166/4,...
2010-08-20
decyzja nr 940, znak: BŚ-BA.G/7351/689/10
lubuskie / gorzowski / Zobacz szczegóły Drukuj kartę
1/2010 postanowienia
inne
Postanowienie o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko .
Postanowienie o odstąpieniu od wymogu przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia Kares s.c. pn. „Budowa zakładowej stacji paliw” na działce o Nr ewid. 6001/1...
2010-12-01
IOŚ.7670/6/2010
mazowieckie / węgrowski / Węgrów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
2/2010 postanowienia
inne
Postanowienie o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny odziaływania na środowiko.
Postanowienie o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny odziaływania na środowiko dla przedsięwięcia Miasta Węgrów pn. „Rozbudowa ulicy Mistrza Twardowskiego i Palloniego w Węgrowie” na...
2010-12-13
IOŚ.7670/7/2010
mazowieckie / węgrowski / Węgrów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
9/2010 decyzje
inne
zezwolenie na usunięcie drzew
zezwolenie na usunięcie 35 szt. drzew w pasach drogowych ul. Białostockiej, Piłsudskiego i Wojska Polskiego, odmowa wydania zezwolenia na usunięcie 35 szt. drzew w pasach drogowych ulic...

Gk.7635-86/10
podlaskie / bielski / Bielsk Podlaski (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
4/2010 decyzje
inne
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.
Decyzjia o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia MARGAZ II pn: “Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynków usługowo-gospodarczych na warsztat...
2010-12-23
IOŚ.7670/1/12/2010
mazowieckie / węgrowski / Węgrów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
5/2010 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzewa
Wniosek o zezwolenie na wycinkę drzew z gatunku świerk, tuja oraz krzewu z gatunku kalina rosnących na działce o Nr ewid. 478/6 na ul. Gdańskiej 77 w Węgrowie.
2010-11-16
IOŚ.7635/85/2010
mazowieckie / węgrowski / Węgrów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
5/2010 decyzje
inne
zezwolenie na usunięcie drzew
zezwolenie na usunięcie 5 drzew gatunku wierzba na nieruchomości o nr geod. 320/3 przy ul. Wiejskiej

Gk.7635-98/10
podlaskie / bielski / Bielsk Podlaski (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
7/2010 decyzje
inne
Zezwolenie na wycinkę drzew
Zezwolenie na wycinkę drzew z gatunku świerk, tuja oraz krzewu z gatunku kalina rosnących na działce o Nr ewid. 478/6 na ul. Gdańskiej 77 w Węgrowie
2010-11-25
IOŚ.7635/85/10
mazowieckie / węgrowski / Węgrów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
6/2010 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie zezwolenie na wycinkę drzew
Wniosek o wydanie zezwolenie na wycinkę drzew z gatunku 10 szt. olchy, 2 szt. sosny, 3 szt. brzozy rosnących na działce o Nr ewid. 1098 w Węgrowie.
2010-11-18
IOŚ.7635/86/10
mazowieckie / węgrowski / Węgrów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
2/2010 decyzje
inne
zezwolenie na usunięcie drzew
zezwolenie na usunięcie 3 świerków na nieruchomości o nr geod. 4683 przy ul. Górnej 23

Gk.7635-99/10
podlaskie / bielski / Bielsk Podlaski (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
3/2010 wnioski o wydanie decyzji
inne
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia ZPOŚ 7646/25/2010
przebudowa kotłowni w budynku przy ul. Moniuszki 49 - baseny sportowe w Białogardzie , instalacja sieci solanki oraz pompy ciepła dz. 457 obr. 09
2010-12-22
nie dotyczy
zachodniopomorskie / białogardzki / Białogard (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.