Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 4516
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
178/2013 decyzje
inne
Decyzja
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia - dla firmy AAM Poland Sp. z o.o. : "Etapowa rozbudowa hartowni na terenie zakładu AAM " ul. Szarych Szeregów...
2013-07-31
DIM.Oś.6220.15.2013
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
217/2013 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Kościół Pokoju w Świdnicy-obiekt UNESCO. Przywrócenie świetności luterańskiej enklawy poprzez...
2013-09-02
nie dotyczy
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
239/2013 decyzje
inne
Decyzja
Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia - dla Parafii Ewangelicko-Augsburskiej : "Kościół Pokoju w...
2013-09-18
DIM.Oś.6220.18.2013
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
254/2013 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko
inne
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŚWIDNICY
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Świdnicy – ul. Ofiar Oświęcimskich i przystąpieniu do przeprowadzenia dla przedmiotowego...
2013-08-22
DIM.AN.6721.1.2012
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
257/2013 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Punkt skupu złomu w lokalizacji ul. Towarowej 2 w Świdnicy."
2013-10-10
nie dotyczy
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
269/2013 inne wnioski
inne
wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej
wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasto Świdnica
2013-10-22
nie dotyczy
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
270/2013 rejestry
inne
zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej
zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasto Świdnica
2013-10-25
DIM.IT.6233.1(40).2013.
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
297/2013 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Odzysk odpadów innych niż niebezpieczne w instalacji biogazowni" ul. Metalowców 22 w...
2013-11-06
nie dotyczy
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
298/2013 inne wnioski
inne
wniosek o wykreślenie wpisu z rejestru działalności regulowanej
wniosek o wykreślenie wpisu z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasto Świdnica
2013-11-05
nie dotyczy
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
299/2013 decyzje
inne
DECYZJA o wykreśleniu wpisu z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasto Świdnica
DECYZJA o wykreśleniu wpisu z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasto Świdnica
2013-11-12
DIM.IT.6233.1(41).2013
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
268/2013 decyzje
inne
DECYZJA o wykreśleniu wpisu z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasto Świdnica
DECYZJA o wykreśleniu wpisu z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasto Świdnica
2013-09-13
DIM.IT.6233.1(36).2013
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
315/2013 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Zbieranie odpadów oraz prowadzenie zakładu odzysku odpadów i produkcja paliw alternatywnych" ul....
2013-11-20
nie dotyczy
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
346/2013 inne wnioski
inne
wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej
wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasto Świdnica
2013-12-23
nie dotyczy
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
347/2013 rejestry
inne
zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej
zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasto Świdnica
2013-12-30
DIM.IT.6233.1(44).2013.
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
1/2014 inne wnioski
inne
wniosek o wykreślenie wpisu z rejestru działalności regulowanej
wniosek o wykreślenie wpisu z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasto Świdnica
2013-12-27
nie dotyczy
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
2/2014 decyzje
inne
DECYZJA o wykreśleniu wpisu z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasto Świdnica
DECYZJA o wykreśleniu wpisu z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasto Świdnica
2013-12-31
DIM.IT.6233.1(45).2013
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
3/2014 inne wnioski
inne
wniosek o wykreślenie wpisu z rejestru działalności regulowanej
wniosek o wykreślenie wpisu z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasto Świdnica
2014-01-13
nie dotyczy
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
32/2014 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Centrum Technologii Energetycznych, faza II - w stronę specjalizacji fotowoltaicznej" ul. Stalowa...
2014-01-31
nie dotyczy
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
306/2013 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa, przebudowa i zm. sposobu użytk. magazynu wyrobów gotowych oraz przebudowa portierni wraz z...
2013-11-14
nie dotyczy
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
33/2014 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko
inne
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŚWIDNICY
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w granicach ulic Okulickiego – Skłodowskiej – Sybiraków w Świdnicy wraz z...
2014-02-17
DIM.AN.6721.2.2012
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
34/2014 polityki, strategie, plany lub programy
inne
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Świdnicy dla terenu Dworca Kolejowego Kraszowice
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Świdnicy dla terenu Dworca Kolejowego Kraszowice wraz z podsumowaniem zgodnie z art.55 ust.4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o...
2013-02-15
6722.1.2013
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
35/2014 polityki, strategie, plany lub programy
inne
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru "ulicy Leśnej" w Świdnicy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru "ulicy Leśnej" w Świdnicy wraz z podsumowaniem zgodnie z art.55 ust.4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu...
2013-02-15
6722.2.2013
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
36/2014 polityki, strategie, plany lub programy
inne
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru w granicach ulic Sikorskiego Podmiejskiej w Świdnicy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru w granicach ulic Sikorskiego Podmiejskiej w Świdnicy wraz z podsumowaniem zgodnie z art.55 ust.4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o...
2013-04-19
6722.3.2013
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
37/2014 polityki, strategie, plany lub programy
inne
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Świdnicy - Zarzecze I
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Świdnicy - Zarzecze I wraz z podsumowaniem zgodnie z art.55 ust.4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o...
2013-06-07
6722.4.2013
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
43/2014 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa i przebudowa zakładu NIFCO Poland Sp. z o.o. w Świdnicy przy ul. Przemysłowej 41-43"
2014-02-11
nie dotyczy
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
52/2014 decyzje
inne
Decyzja
Decyzja w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia - dla firmy BATEX : "Zbieranie odpadów oraz prowadzenie zakładu odzysku odpadów i...
2014-02-19
DIM.Oś.6220.22.2013
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
58/2014 decyzje
inne
Decyzja
Decyzja w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia - dla firmy BIO-WAT : "Odzysk odpadów innych niż niebezpieczne w instalacji...
2014-02-25
DIM.Oś.6220.23.2013
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
68/2014 decyzje
inne
Decyzja
Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. : "Centrum Technologii Energetycznych, faza II - w stronę...
2014-02-27
DIM.Oś.6220.2.2014
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
70/2014 inne wnioski
inne
wniosek o wykreślenie wpisu z rejestru działalności regulowanej
wniosek o wykreślenie wpisu z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasto Świdnica
2014-03-10
nie dotyczy
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
72/2014 decyzje
inne
DECYZJA o wykreśleniu wpisu z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasto Świdnica
DECYZJA o wykreśleniu wpisu z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasto Świdnica
2014-03-13
DIM.IT.6233.1(5).2014
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.