Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 271407
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
1357/2014 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
inne
Opracowanie ekofizjograficzne dla dzielnic południowych miasta Katowice
Opracowanie ekofizjograficzne do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnic południowych miasta Katowice, w obszarze fragmentów terenów górniczych Murcki I i Giszowiec I - KWK...
2012-02-20
PP.6721.29.2011
śląskie / Katowice (miasto na prawach powiatu) / Katowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
184/2014 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
ochrona powietrza
Wyniki pomiarów wprowadzanych do powietrza substancji
z eksploatowanej innstalacji
2014-07-10
nie dotyczy
podkarpackie / stalowowolski / Stalowa Wola Zobacz szczegóły Drukuj kartę
182/2014 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
inne
Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe sporzadzone na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - fragment miasta Skierniewice połozony przy ul. Waryńskiego i linii kolejowej...
Opracowano zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002r. w sprawie opracowań ekofizjograficznych (Dz.U. Nr 155 poz.1298 z późn. zm.)
2013-07-15
nie dotyczy
łódzkie / Skierniewice (miasto na prawach powiatu) / Skierniewice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
185/2014 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
inne
Ocena aktualności opracowania ekofizjograficznego sporzadzona na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - fragment miasta Skierniewice połozony przy ul. Widok
Opracowano zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002r. w sprawie opracowań ekofizjograficznych (Dz.U. Nr 155, poz.1298 z późn. zm)
2014-02-20
nie dotyczy
łódzkie / Skierniewice (miasto na prawach powiatu) / Skierniewice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
23/2014 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
inne
Oracowanie ekofizjograficzne dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Dokumentacja sporządzona na potrzeby zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Żołędziowej w miejscowości Zielonka, gmina Białe Błota...
2014-05-26
nie dotyczy
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
87/2013 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
inne
Oracowanie ekofizjograficzne dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Dokumentacja sporządzona na potrzeby zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic Gminnej oraz Łabędziej w miejscowości Trzciniec w obrębie ewidencyjnym...

nie dotyczy
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
90/2013 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
inne
Oracowanie ekofizjograficzne dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Dokumentacja sporządzona na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Białe Błota Północ” w miejscowości Białe Błota. charakteryzuje poszczególne elementy...

nie dotyczy
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
43/2014 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
inne
Oracowanie ekofizjograficzne dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Dokumentacja sporządzona na potrzeby zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic Myśliwskiej i Łowieckiej w miejscowości Ciele . charakteryzuje...

nie dotyczy
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
208/2014 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
inne
Opracowanie ekofizjograficzne dla zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Rogowo od Mrzeżyna do granicy portu w Dźwirzynie dla działki nr 380/3 i części...
zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi
2014-09-30
nie dotyczy
zachodniopomorskie / gryficki / Trzebiatów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
208/2014 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
inne
Opracowanie ekofizjograficzne sporzadzone na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania
Opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002r. w sprawie opracowań ekofizjograficznych (Dz.U. Nr 155 poz.1298)
2014-07-03
nie dotyczy
łódzkie / Skierniewice (miasto na prawach powiatu) / Skierniewice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
674/2014 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
ochrona powietrza
Wyniki okresowych pomiarów emisji MPEC Sp.z o.o. w Lesznie.
Pomiary wykonane dla kotła WR-10 EM w ciepłowni Zatorze
2014-09-18
GK-O.6224.7.2014
wielkopolskie / Leszno (miasto na prawach powiatu) / Zobacz szczegóły Drukuj kartę
677/2014 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
ochrona powietrza
Wyniki okresowych pomiarów emisji AKWAWIT POLMOS S.A. Wrocław .
Pomiary wykonane dla Zakładu Produkcyjnego w Lesznie ul. Świeciechowska 2.
2014-10-28
GK-O.6224.8.2014
wielkopolskie / Leszno (miasto na prawach powiatu) / Zobacz szczegóły Drukuj kartę
93/2013 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
inne
Oracowanie ekofizjograficzne dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Dokumentacja sporządzona na potrzeby zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Gwieździstej w miejscowości Przyłęki charakteryzuje poszczególne...

nie dotyczy
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
41/2011 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
inne
opracowanie ekofizjograficzne
dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Inowrocław w rejonie ulic: Kruśliwiecka, Szosa Bydgoska i Osiedle Bydgoskie
2007-04-06
nie dotyczy
kujawsko-pomorskie / inowrocławski / Inowrocław (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
96/2013 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
inne
Oracowanie ekofizjograficzne dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Dokumentacja sporządzona na potrzeby zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Rekreacyjnej oraz Jeździeckiej w miejscowości Lisi Ogon charakteryzuje...

nie dotyczy
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
727/2014 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
inne
OPRACOWANIE EKOFIZJOGRAFICZNE PODSTAWOWE MIASTA LESZNA
Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe miasta Leszna na potrzeby projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania...
2014-04-30
nie dotyczy
wielkopolskie / Leszno (miasto na prawach powiatu) / Zobacz szczegóły Drukuj kartę
3/2015 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
ochrona powietrza
Wyniki okresowych pomiarów emisji.
Wyniki pomiarów dla kotła WR-25 nr 1 i nr 2, WR-10 EM nr 3 wykonanych dla ciepłowni Zatorze eksploatowanej przez MPEC Sp.z o.o. w Lesznie.
2014-12-29
GK-O.6224.9.2014
wielkopolskie / Leszno (miasto na prawach powiatu) / Zobacz szczegóły Drukuj kartę
6/2015 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
inne
Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe sporzadzone na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - fragment miasta Skierniewice położony pomiędzy ulicami: H. Sienkiewicza i J....
Opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002r. w sprawie opracowań ekofizjograficznych (Dz.U. Nr 155 poz.1298 z późn. zm)
2014-09-09
nie dotyczy
łódzkie / Skierniewice (miasto na prawach powiatu) / Skierniewice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
10/2015 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
inne
Ocena opracowania ekofizjograficznego sporzadzona na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - fragment miasta Skierniewice połozony przy ulicy Mszczonowskiej ( w sasiedztwie...
Opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002r. w sprawie opracowń ekofizjograficznych (Dz.U. Nr 155 poz..155)
2014-04-07
nie dotyczy
łódzkie / Skierniewice (miasto na prawach powiatu) / Skierniewice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
13/2015 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
inne
Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe sporzadzone na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - fragment miasta Skierniewice połozony przy ul. J. Piłsudskiego 24 i 32
Opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002r. w sprawie opracowań ekofizjograficznych (Dz.U. Nr 155 poz..1298 z póxn. zm.)
2014-02-20
nie dotyczy
łódzkie / Skierniewice (miasto na prawach powiatu) / Skierniewice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
16/2015 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
inne
Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe sporzadzone na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - fragment miasta Skierniewice połozony w narożniku ulic: Nowobielańskiej i...
Opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 wrzesnia 2002r. w sprawie opracowań ekofizjograficznych (Dz.U. nr 155 poz.1298 z późn. zm.)
2014-07-25
nie dotyczy
łódzkie / Skierniewice (miasto na prawach powiatu) / Skierniewice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
56/2015 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
inne
Adaptacja i uaktualnienie „Opracowania ekofizjograficznego podstawowego miasta Katowice” z uwzględnieniem powiązań przyrodniczych z najbliższym otoczeniem.
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie lotniska Muchowiec w Katowicach
2009-01-13
nie dotyczy
śląskie / Katowice (miasto na prawach powiatu) / Katowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
65/2015 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
inne
Aktualizacja opracowania ekofizjograficznego na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Śródmieścia Katowic.
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Śródmieścia Katowic.
2014-01-30
PP.6721.16.2013
śląskie / Katowice (miasto na prawach powiatu) / Katowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
81/2015 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
inne
Analiza porealizacyjna w zakresie hałasu
dla inwestycji polegającej na zabudowie i uruchomieniu linii technologicznej przeróbki skały płonnej na kruszywa certyfikowane w KHW S.A. KWK „Wujek” (decyzja Nt 29/Ś/14)
2015-01-09
nie dotyczy
śląskie / Katowice (miasto na prawach powiatu) / Katowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
22/2015 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
inne
Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe sporzadzone na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - fragment miasta Skierniewice położony pomiędzy Podleśną i Pamiętną oraz...
Opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002r. w sprawie opracowań ekofizjograficznych (Dz.U.Nr 155, poz.1298)
2014-08-28
nie dotyczy
łódzkie / Skierniewice (miasto na prawach powiatu) / Skierniewice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
96/2015 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
inne
Aktualizacja opracowania ekofizjograficznego na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Subcentrum Południe w Katowicach
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Subcentrum Południe w Katowicach – część obejmująca obszar w rejonie skrzyżowania ulic Kościuszki i Kolejowej
2013-09-09
PP.6721.2.2013
śląskie / Katowice (miasto na prawach powiatu) / Katowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
120/2015 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
inne
analiza porealizacyjna
hal magazynowych C i D na terenie Centrum Usług Logistycznych Mysłowice przy ul. Brzezińskiej 59 w Mysłowicach
2014-04-15
nie dotyczy
śląskie / Mysłowice (miasto na prawach powiatu) / Mysłowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
46/2015 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
ochrona powierzchni ziemi
decyzja Starosty Tarnogórskiego
udzielająca p. Stanisławowi Mazankowi, p. Michałowi Karczewskiemu działającym w obrocie prawnym jako spółka LOGO II s.c. z siedzibą w Zabrzu przy ul. Handlowej 6 zezwolenia na zbieranie...
2015-02-09
OŚR.G.6233.12.2015
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
235/2015 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
inne
Adaptacja opracowania ekofizjograficznego dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Dudy-Gracza, ul. 1 Maja i ul. Bogucickiej w Katowicach
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Dudy-Gracza, ul. 1 Maja i ul. Bogucickiej w Katowicach
2013-10-08
nie dotyczy
śląskie / Katowice (miasto na prawach powiatu) / Katowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
99/2013 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
inne
Oracowanie ekofizjograficzne dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Dokumentacja sporządzona na potrzeby projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren w rejonie ulic Łochowskiej i Ptasiej w miejscowości Murowaniec, gmina...
2013-07-17
nie dotyczy
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.