Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 6088
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
64/2012 decyzje
ochrona wód
pozw. wodnopr.
wykonanie urządzenia wodnego (systemu reten.-rozsądzającego) oraz wprowadzanie wód opad. i roztop. do ziemi
2012-01-05
OŚR.G.6341.1.2012
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
65/2012 decyzje
ochrona wód
pozw. wodnopr.
wprowadzanie ścieków przem. do cieku Szarlejka
2011-12-29
VOŚR/G.6223-79/11
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
70/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja
zezwolenie na usunięcie 4 drzew rosnących w Zbrosławicach
2011-12-29
OŚR.R.613.1.2012
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
71/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja
zezwolenie na usunięcie 2 drzew rosnących w Tarnowskich Górach
2012-01-17
OŚR.R.613.6.2012
śląskie / tarnogórski / Tworóg Zobacz szczegóły Drukuj kartę
80/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja dot. wycinki 2 drzew w Miasteczku Śląskim
Miasteczko Śląskie toplole euroamerykańskie - 2 szt
2012-01-31
OŚR.R.613.7.2012
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
85/2012 decyzje
ochrona wód
pozw. wodnopr.
w ramach wykonania urządzeń wodnych oraz na wprowadzanie wód opad. i roztop. do ziemi z drogi krajowej w Tąpkowicach
2012-03-06
OŚR.G.6341.3.2012
śląskie / tarnogórski / Ożarowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
86/2012 decyzje
ochrona wód
pozw. wodnopr.
na wykonanie urządzenia wodnego (wylotu) oraz na wprowadzanie wód opad. i roztop. do ziemi z Feniks Tartak
2012-03-14
OŚR.G.6341.12.2012
śląskie / tarnogórski / Miasteczko Śląskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
88/2012 decyzje
ochrona wód
pozw. wodnopr.
na wykonanie urządzeń wodnych oraz na wprowadzanie wód opad. i roztop. do ziemi z ul. Sielanka w Tarnowskich Górach
2012-03-14
OŚR.G.6341.19.2012
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
90/2012 decyzje
ochrona wód
pozw. wodnopr.
na wykonanie urządzenia wodnego (zbiornika) oraz na wprowadzanie wód opad. i roztop. do ziemi przy ul. Towarowej w Tarnowskich Górach
2012-04-06
OŚR.G.6341.36.2012
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
92/2012 decyzje
ochrona wód
pozw. wodnopr.
na poprowadzenie przebudowanego przepustu przez wody cieku Trzonia w Zendku
2012-03-20
Oś.G.6341.28.2012
śląskie / tarnogórski / Ożarowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
93/2012 decyzje
ochrona wód
pozw. wodnopr.
na wykonanie urządzenia wodnego (studni) oraz na pobór wód podziemnych w Brynku
2012-03-21
OŚR.G.6341.13.2012
śląskie / tarnogórski / Tworóg Zobacz szczegóły Drukuj kartę
96/2012 decyzje
ochrona wód
pozw. wodnopr.
na wprowadzanie do wód cieku Stoła (w km 20+300) wód opad. i roztop. oraz ścieków z przelewu burzowego
2012-03-30
OŚR.G.6341.22.2012
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
98/2012 decyzje
ochrona wód
pozw. wodnopr.
na pobór wód podziemnych w Krupskim Młynie
2012-03-21
nie dotyczy
śląskie / tarnogórski / Krupski Młyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
102/2012 decyzje
ochrona wód
pozw. wodnopr.
na poprowadzenie przez wody rzeki Mała Panew wodociągu ( w km 108+015)
2012-04-13
OŚR.G.6341.40.2012
śląskie / tarnogórski / Krupski Młyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
100/2012 decyzje
ochrona wód
pozw. wodnopr.
na poprowadzenie przez wody rzeki Szarlejki (w km 5+780)
2012-04-05
OŚR.R.4341.24.2012
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
103/2012 decyzje
inne
Decyzja o pozwoleniu na budowę nr 571/12 z dnia 10.05.2012.
Budowa betonowego fundamentu pod urządzenie do cięcia złomu o nazwie "Prasonożyce".
2011-12-12
ZBA.73518-939/11
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
115/2012 decyzje
ochrona powierzchni ziemi
decyzja zatwierdzająca program gospodarki odp. niebezpiecznymi wytw. w FOLWARKU MIEDARY Tomasz Klimowicz z siedzibą w Księżym Lesie przy ul. Wiejskiej 1 przez p. Tomasza Klimowicza
Księżym Lesie przy ul. Wiejskiej 1 przez p. Tomasza Klimowicza
2012-02-16
OŚR.G.6230.3.2012
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
116/2012 decyzje
ochrona powierzchni ziemi
decyzja umarzajaca postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi wytw.
w Gospodarstwie Rolnym w Zawadzie Iwona Klimowicz - Włodarczyk
2012-02-16
OŚR.G.6230.4.2012
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
118/2012 decyzje
ochrona powierzchni ziemi
zm. decyzji Starosty Tarnogórskiego zatwierdzająca program gospodarki odp. (uwzględniający zbieranie i transport odp) wytwarzanymi w Radzionkowie przy ul. Sikorskiego 5
przez sp. ALBA Południe Polska Sp.z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
2012-02-20
OŚR.G.6230.5.2012
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
120/2012 decyzje
ochrona powierzchni ziemi
decyzja Starosty Tarnogórskiego zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi wytw. w Kamieńcu przy ul. Wiejskiej 1 przez p. Iwonę Klimowicz-Włodarczyk prowadzącą Gospodarstwo
Rolne w Zawadzie z siedzibą w Zawadzie przy ul. Wiejskiej 9
2012-03-15
OŚR.G.6230.8.2012
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
122/2012 decyzje
ochrona powierzchni ziemi
zmiana decyzji Starosty Tarnogórskiego z dn. 10.10.2005 r. znak GOŚR/G.7635-4-30/05 ztawierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi wytw. na Stacji Paliw w Tarn. Górach przy ul....
przy ul. Elbląskiej 135
2012-03-26
OŚR.G.6230.9.2012
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
124/2012 decyzje
ochrona powierzchni ziemi
decyzja umarzajaca postępowanie administracyjne w sprawie przyjęcia przez Starostę Tarnogórskiego informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gosp. wytw. odp w Gabinecie Lekarskim...
Górach przy ul. Bałkańskiej 10/1
2012-03-13
OŚR.G.6232.23.2012
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
129/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja
wycinka drzew w Piekarach Śląskich przy ul. Jana Pawła II
2012-03-30
OŚR.R.613.25.2012
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
130/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja
dot. wycinki 1 drzewa w Piekarach Śląskich
2012-04-16
OŚR.R.613.37.2012
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
131/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja
zezwolenie na usunięcie 2 drzew rosnących w Boruszowicach
2012-01-17
OŚR.R.613.8.2012
śląskie / tarnogórski / Tworóg Zobacz szczegóły Drukuj kartę
132/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja
zezwolenie na usunięcie 1 drzewa rosnącego w Radzionkowie
2012-03-13
OŚR.R.613.10.2012
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
133/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja
zezwolenie na usunięcie 2 drzew rosnących w Świerklańcu
2012-01-25
OŚR.R.613.11.2012
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
134/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja
zezwolenie na usunięcie 1 drzewa rosnącego w Zbrosławicach
2012-02-08
OŚR.R.613.13.2012
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
135/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja
zezwolenie na usunięcie 20 drzew rosnących w Tarnowskich Górach
2012-03-01
OŚR.R.613.15.2012
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
136/2012 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja
zezwolenie na usunięcie 2 drzew rosnących w Czekanowie
2012-03-06
OŚR.R.613.16.2012
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.