Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 4040
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
156/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa- 1 szt. świerka pospolitego- rosnącego na terenie działki nr 5/57 w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym "Stokrotka" przy ul....
2020-08-17
BOŚ.6131.133.2020
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
155/2020 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 73/20
Zezwolenie na usunięcie drzew- 2 szt. lip drobnolistnych- rosnących na terenie działki nr 3195 przy ul.Westerplatte w Świdnicy.

BOŚ.6131.100.2020
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
154/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew- 2 szt. lip drobnolistnych- rosnących na terenie działki nr 3195 przy ul.Westerplatte w Świdnicy.
2020-06-05
BOŚ.6131.100.2020
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
153/2020 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 72/20
Zezwolenie na usunięcie drzew- 7 szt. brzóz brodawkowatych, 1 szt. dąb szypułkowy, 1szt. klon jesionolistny, 5 szt, lip szerokolistnych, 1 szt. lipy drobnolistnej, 2 szt. topoli osiki, 3 szt....

BOŚ.6131.92.2020
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
152/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew- 7 szt. brzóz brodawkowatych, 1 szt. dąb szypułkowy, 1szt. klon jesionolistny, 5 szt, lip szerokolistnych, 1 szt. lipy drobnolistnej, 2 szt....
2020-06-01
BOŚ.6131.92.2020
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
151/2020 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 71/2020
Zezwolenie na usunięcie drzew- 5 szt.robinii akacjowych - rosnących na terenie działki nr 607 przy ul. Kraszowickiej 72 w Świdnicy. Odmowa zezwolenia na usunięcie drzew: 4 szt. robinii...

BOŚ.6131.59.2020
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
150/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew- 9 szt.robinii akacjowych oraz 1 szt. kasztanowca- rosnących na terenie działki nr 607 przy ul. Kraszowickiej 72 w Świdnicy

BOŚ.6131.59.2020
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
149/2020 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 70/2020
Zezwolenie na usunięcie 26 szt. topoli kanadyjskich rosnących na terenie działki nr 318/3 przy ul. M. Skłodowskiej-Curie w Świdnicy

BOŚ.6131.93.2020
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
148/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew- 26 szt. topoli kanadyjskich- rosnących na terenie działki nr 318/3 przy ul.M.Skłodowskiej-Curie w Świdnicy

BOŚ.6131.93.2020
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
147/2020 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 69/2020
Zezwolenia na usunięcie drzewa- świerku- rosnącego na terenie działki przy ul.Fabrycznej 10 w Świdnicy

BOŚ.6131.122.2020
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
146/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa- świerku- rosnącego na terenie działki przy ul.Fabrycznej 10 w Świdnicy

BOŚ.6131.122.2020
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
145/2020 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 68/2020
Zezwolenie na usunięcie drzewa- jarzębu- rosnącego na terenie działki przy ul.Okrężnej 45 w Świdnicy

BOŚ.6131.116.2020
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
144/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa- jarzębu- rosnącego na terenie działki przy ul.Okrężnej 45 w Świdnicy

BOŚ.6131.116.2020
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
143/2020 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 67/20
Zezwolenia na usunięcie drzewa- lipy- rosnącego na terenie działki przy ul.Głowackiego 18-20 w Świdnicy

BOŚ.6131.117.2020
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
142/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa- lipy- rosnącego na terenie działki przy ul.Głowackiego 18-20 w Świdnicy

BOŚ.6131.117.2020
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
141/2020 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 66/20
Zezwolenie na usunięcie drzewa- lipy- rosnącego na terenie działki 2053 przy ul.Szymanowskiego 14 w Świdnicy
2020-07-29
BOŚ.6131.103.2020
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
140/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa- lipy- rosnącego na terenie działki 2053 przy ul.Szymanowskiego 14 w Świdnicy

BOŚ.6131.103.2020
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
137/2020 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 63/20
Zezwolenie na usunięcie drzewa -sumak octowiec- rosnącego na działce przy ul. Westerplatte 81-83 w Świdnicy

BOŚ.6131.114.2020
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
139/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 65/20
Zezwolenie na usunięcie drzew- 2 daglezje zielone, 1 jarząb pospolity- rosnących na terenie działki przy ul.Waryńskiego 37 w Świdnicy

BOŚ.6131.113.2020
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
138/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew- 2 daglezje zielone i 1 jarząb pospolity- rosnących na terenie działki przy ul.Waryńskiego 37 w Świdnicy

BOŚ.6131.113.2020
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
136/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa- sumak octowiec- rosnącego na terenie działki przy ul.Westerplatte 81-83 w Świdnicy

BOŚ.6131.114.2020
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
135/2020 inne wnioski
inne
wniosek o wykreślenie z rejestru działalności regulowanej
wniosek o wykreślenie z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasto Świdnica
2020-07-08
nie dotyczy
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
134/2020 inne wnioski
inne
wniosek o wykreślenie z rejestru działalności regulowanej
wniosek o wykreślenie z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasto Świdnica
2020-07-08
nie dotyczy
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
133/2020 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko
inne
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŚWIDNICY
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany w części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „ulicy Leśnej” oraz o odstąpieniu od przeprowadzenia dla przedmiotowego...
2020-07-15
GPA.6721.2.2020
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
132/2020 inne wnioski
inne
wniosek o wykreślenie z rejestru działalności regulowanej
wniosek o wykreślenie z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasto Świdnica
2020-07-09
nie dotyczy
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
130/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa- wiąz górski- rosnącego na terenie działki nr 104/2 przy ul.Sadowej w Świdnicy
2020-03-12
BOŚ.6131.66.2020
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
131/2020 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 59/20
Odmowa zezwolenia na usunięcie drzewa- wiąz górski- rosnącego na terenie działki nr 104/2 przy ul.Sadowej w Świdnicy
2020-07-06
BOŚ.6131.66.2020
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
129/2020 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 61/20
Odmowa zezwolenia na usunięcie drzewa - topola kanadyjska- rosnącego na terenie działki nr 949 przy ul. K. Słobódzkiego w Świdnicy
2020-07-08
BOŚ.6131.102.2020
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
128/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa- topoli kanadyjskiej- rosnącego na terenie działki nr 949 przy ul. K. Słobódzkiego w Świdnicy
2020-06-12
BOŚ.6131.102.2020
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
127/2020 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 62/20
Zezwolenie na usunięcie drzewa - jarząb pospolity-drzewo obumarłe rosnące na terenie posesji przy ul. Waryńskiego 45 w Świdnicy
2020-07-10
BOŚ.6131.111.2020
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.