Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 6139
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
342/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla osoby fizycznej zam. w Tarnowskich Górach na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości o nr ewid. 3242/16 (obręb Tarnowskie Góry) stanowiącej własność Gminy Tarnowskie Góry...
Usunięcie drzew
2023-11-16
OŚR.613.190.2023
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
341/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek osoby fizycznej zam. w Tarnowskich Górach (z dnia 16.11.2023 r.) w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu działki o nr ewid.: 3242/16 (obręb Tarnowskie Góry)...
Usunięcie drzew
2023-11-16
OŚR.613.190.2023
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
340/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Gminy Świerklaniec na usunięcie drzewa rosnącego na działce o nr ewid.: 1791/118 (obręb Nakło Śląskie) stanowiącej własność i będącej w posiadaniu Gminy Świerklaniec
Usunięcie drzew
2023-10-06
OŚR.613.152.2023
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
339/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla osoby fizycznej zamieszkałej w Radzionkowie na usunięcie drzewa rosnącego na działce o nr ewid.: 568/36 (obręb Radzionków) stanowiącej własność Gminy Radzionków i...
Usunięcie drzew
2023-08-29
OŚR.613.121.2023
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
338/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek (z dnia 29.08.2023 r.) osoby fizycznej zamieszkałej w Radzionkowie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na działce o nr ewid.: 568/36 (obręb Radzionków)...
Usunięcie drzew
2023-08-29
OŚR.613.121.2023
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
337/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Świerklaniec z dnia 27.09.2023 r. znak GK.6131.2.11.2023 (z datą wpływu do Starostwa: 06.10.2023 r.) w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa...
Usunięcie drzew
2023-10-06
OŚR.613.152.2023
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
336/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powietrza
Zgłoszenie
instalacji energetycznej
2023-11-15
OŚR.6221.60.2023
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
335/2023 decyzje
ochrona powietrza
decyzja w zakresie ochrony środowiska
dotycząca eksploatacji instalacji energetycznej
2023-11-29
OŚr.6224.21.2023
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
334/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca Gminie Radzionków na usunięcie 70 drzew z terenu działek o nr ewid. 2247/29, 1915/47, 1153/53, 2096/53, 2096/29, 1849/44, 795/71, 1161/15, 289/10, 291/10, 288/12 obręb...
stanowiących własność i będących w posiadaniu Gminy Radzionków.

OŚR.613.132.2023
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
333/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Radzionków o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działek o nr ewid. 2247/29, 1915/47, 1153/53, 2096/29, 795/71, 1161/15, 289/10, 291/10, 288/12 obręb Radzionków,
stanowiących własność i będących w posiadaniu Gminy Radzionków.
2023-09-18
KS.6131.86.2023
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
332/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca Gminie Tarnowskie Góry na usunięcie 1 drzewa z terenu działki o nr ewid. 286/34 obręb Rybna,
stanowiącej własność i będącej w posiadaniu Gminy Tarnowskie Góry.

OŚR.613.148.2023
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
331/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Tarnowskie Góry o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa z terenu działki o nr ewid. 286/34 obręb Rybna
stanowiącej własność i będącej w posiadaniu Gminy Tarnowskie Góry.
2023-10-05
Ś.6131.10.19.2023
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
330/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca Gminie Tarnowskie Góry na usunięcie 22 drzew z terenu działki o nr ewid. 1343/101 obręb Lasowice
stanowiącej własność i będącejw posiadaniu Gminy Tarnowskie Góry.

OŚR.613.165.2023
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
329/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Tarnowskie Góry o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działki o nr ewid. 1343/101 obręb Lasowice,
stanowiącej własność i będącej w posiadaniu Gminy Tarnowskie Góry.
2023-10-23
nie dotyczy
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
326/2023 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek op pozwolenie na budowę.
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania wiaty magazynowej na wiatę produkcyjno - magazynową.
2023-11-08
BA. 6740.7.47. 2023
śląskie / tarnogórski / Kalety Zobacz szczegóły Drukuj kartę
325/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miedarach na usunięcie drzew rosnących na działce o nr ewid. 1582/186 (obręb Miedary) będącej własnością Gminy Zbrosławice, a w trwałym...
Usunięcie drzew
2023-11-07
OŚR.613.188.2023
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
324/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek z dnia 06.11.2023 r. Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miedarach w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na działce o nr ewid. 1582/186 (obręb Miedary)...
Usunięcie drzew
2023-11-07
OŚR.613.188.2023
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
323/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Gminy Tarnowskie Góry na usunięcie drzew z terenu działki o nr ewid.: 262/54 (obręb Tarnowskie Góry) stanowiącej własność Gminy Tarnowskie Góry
Usunięcie drzew
2023-11-07
OŚR.613.186.2023
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
322/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Tarnowskie Góry (z dnia 06.11.2023 r. znak BUP.7021.62.2023) w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działki o nr ewid.: 262/54 (obręb Tarnowskie Góry)...
Usunięcie drzew
2023-11-07
OŚR.613.186.2023
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
321/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja dla Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tarnowskich Górach z dnia 03.11.2023 r. znak MZUiM.412.5.2021 w sprawie zmiany decyzji Starosty Tarnogórskiego z dnia 29.09.2021 r. znak...
Usunięcie drzew
2023-11-07
OŚR.613.141.2023
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
320/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tarnowskich Górach z dnia 03.11.2023 r. znak MZUiM.412.5.2021 w sprawie zmiany decyzji Starosty Tarnogórskiego z dnia 29.09.2021 r. znak...
Usunięcie drzew
2023-11-07
OŚR.613.141.2023
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
319/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca Przedszkolu w Zbrosławicach na usunięcie 4 drzew
z terenu działki o nr ewid. 975/126 obręb Zbrosławice, stanowiącej własność Gminy Zbrosławice, a będącej w posiadaniu (zarząd trwały) Przedszkola w Zbrosławicach.

OŚR.613.169.2023
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
318/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Przedszkola w Zbrosławicach o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
z terenu działki o nr ewid. 975/126 obręb Zbrosławice, stanowiącej własność Gminy Zbrosławice, a będącej w zarządzie trwałym Przedszkola.
2023-10-24
nie dotyczy
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
317/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja umarzająca PWiK Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach opłatę za usunięcie zieleni w ramach kontroli nasadzeń zastępczych związanych z zapisami decyzji
o symbolu OŚR.613.114.2019 z dnia 14.10.2019 r., zmienionej decyzją o symbolu OŚR.613.53.2020 r. z dnia 25.08.2020 r.

OŚR.613.163.2023
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
316/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja umarzająca Gminie Radzionków opłatę za usunięcie zieleni w ramach kontroli nasadzeń zastępczych związanych z zapisami decyzji
o symbolu OŚR.613.26.2018 r. z dnia 19.07.2018 r.

OŚR.613.159.2023
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
315/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Gminy Miasteczko Śląskie na usunięcie drzew rosnących na działce o nr ewid.: 2405/169 (obręb Miasteczko Śląskie) stanowiącej własność i będącej w posiadaniu Gminy...
Usunięcie drzew
2023-10-19
OŚR.613.177.2023
śląskie / tarnogórski / Miasteczko Śląskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
314/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Miasteczko Śląskie z dnia 18.10.2023 r. znak M.6131.75.2023 w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na działce o nr ewid.: 2405/169 (obręb Miasteczko...
Usunięcie drzew
2023-10-19
OŚR.613.177.2023
śląskie / tarnogórski / Miasteczko Śląskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
313/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Gminy Zbrosławice na usunięcie drzew rosnących na działce o nr ewid.: 27/2 (obręb Wieszowa) stanowiącej własność i będącej w posiadaniu Gminy Zbrosławice
Usunięcie drzew
2023-10-27
OŚR.613.174.2023
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
312/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Zbrosławice z dnia 26.10.2023 r. znak GK.6131.21.2023 (uzupełniony pismem z dnia 16.11.2023 r. znak GK.6131.21.2023) w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew...
Usunięcie drzew
2023-10-27
OŚR.613.174.2023
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
311/2023 decyzje
inne
Pozwolenie na budowę.
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania wiaty magazynowej na halę produkcyjno - magazynową.
2023-09-07
BA.6740.7.37.2023
śląskie / tarnogórski / Kalety Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.