Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 5271
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
101/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie na usunięcie drzewa z terenu działki o nr ewid. 1990/377 obręb Miasteczko Śląskie rejon ul. Cynkowej
.
2021-02-02
OŚR.613.27.2021
śląskie / tarnogórski / Zobacz szczegóły Drukuj kartę
100/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie na usunięcie drzewa z terenu działki o nr ewid. 1990/377 obręb Miasteczko Śląskie rejon ul. Cynkowej
.
2021-02-02
OŚR.613.27.2021
śląskie / tarnogórski / Zobacz szczegóły Drukuj kartę
99/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zmieniająca decyzję ostateczną Starosty Tarnogórskiego
o symbolu OŚR.613.72.2020 z dnia 25.09.2020 r. w zakresie terminu usunięcia drzewa i terminu nasadzeń zastępczych.

OŚR.613.33.2021
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
98/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Świerklaniec w sprawie zmiany decyzji ostatecznej Starosty Tarnogórskiego
o symbolu OŚR.613.72.2020 z dnia 25.09.2020 r. w zakresie terminu usunięcia drzewa i terminu nasadzeń zastępczych.
2021-02-22
GK.6131.2.6.1.2020
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
96/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Gminy Świerklaniec na usunięcie 3 szt. drzew z terenu działki o nr ewid. 1254/179 obręb Nowe Chechło
.
2021-03-04
OŚR.613.56.2021
śląskie / tarnogórski / Zobacz szczegóły Drukuj kartę
97/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Gminy Świerklaniec na usunięcie 3 szt. drzew z terenu działki o nr ewid. 1254/179 obręb Nowe Chechło
.
2021-03-04
OŚR.613.56.2021
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
95/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powierzchni ziemi
Zezwolenie dla Szkoły Podstawowej nr 15 im. Gwarków Tarnogórskich w Tarnowskich Górach na usunięcie drzewa z terenu działki o nr ewid. 3066/93 obręb Tarnowskie Góry
.
2021-01-04
OŚR.613.7.2021
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
94/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powierzchni ziemi
Zezwolenie dla Szkoły Podstawowej nr 15 im. Gwarków Tarnogórskich w Tarnowskich Górach na usunięcie drzewa z terenu działki o nr ewid. 3066/93 obręb Tarnowskie Góry
.
2021-01-04
OŚR.613.7.2021
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
93/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powierzchni ziemi
dot.:
wniosek spółki WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL POWIATOWY S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Pyskowickiej 47-51 o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów
2021-04-09
OŚR.6220.3.2021
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
92/2021 koncesje, pozwolenia, zezwolenia
ochrona powierzchni ziemi
dot.:
wygaszenie decyzji Starosty Tarnogórskiego z dn. 08.07.2011 r. znak VOŚR.G.7635-128/11 z późn. zm. udzielającej spółce CHIMIMECA POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul....
2021-03-26
OŚR.6220.2.2021
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
91/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja umarzająca os. fiz. opłatę naliczoną w decyzji o symbolu OŚR.R.613.106.2016 z dnia 16.09.2016 r. zezwalającej
na usunięcie drzew w związku z dokonaniem nasadzeń zastępczych.

OŚR.613.47.2021
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
90/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja dla Gminy Radzionków umarzająca opłatę ustaloną w decyzji Starosty Tarnogórskiego o symbolu OŚR.R.613.133.2015 z dnia 21.08.2018
na usunięcie 1 szt drzewa w związku z dokonaniem nasadzeń zastępczych

OŚR.613.42.2021
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
89/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja dla Gminy Kalety umarzająca opłatę ustaloną w decyzji Starosty Tarnogórskiego o symbolu OŚR.R.613.228.2015 z dnia 29.03.2016 na usunięcie 1 szt drzewa w związku z dokonaniem...
.
2021-02-22
OŚR.613.29.2021
śląskie / tarnogórski / Kalety Zobacz szczegóły Drukuj kartę
88/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja dla Gminy Kalety umarzająca opłatę ustaloną w decyzji Starosty Tarnogórskiego o symbolu OŚR.R.613.246.2015 z dnia 06.04.2016 na usunięcie 8 szt drzew w związku z dokonaniem...
.
2021-02-22
OŚR.613.30.2021
śląskie / tarnogórski / Kalety Zobacz szczegóły Drukuj kartę
87/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zmieniająca decyzję o symbolu OŚR.613.123.2019 z dnia 03.12.2019 r.
wydanej dla Gminy Tarnowskie Góry.

OŚR.613.28.2021
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
86/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Tarnowskie Góry o zmianę decyzji o symbolu OŚR.613123.2019 w zakresie terminu nasadzeń zastępczych,
wydanej dla Gminy Tarnowskie Góry.

Ś.6131.6.16.2019
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
84/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Świerklaniec o zmianę decyzji
o symbolu OŚR.613.59.2021 z dnia 05.02.2021 r. w zakresie terminu usunięcia drzewa.
2021-03-17
GK.6131.2.10.1.2020
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
85/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zmieniająca decyzję o symbolu OŚR.613.147.2020 z dnia 05.02.2021 r.
wydaną dla Gminy Świerklaniec.

OŚR.613.59.2021
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
83/2021 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o pozwolenie na budowę.
Budowa elektrowni fotowoltaicznej.
2021-04-13
BA.6740.5.44.2021
śląskie / tarnogórski / Ożarowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
80/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powierzchni ziemi
dot.:
wniosek spółki CHIMIMECA POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Zagórskiej 167A o wygaszenie decyzji Starosty Tarnogórskiego z dn. 08.07.2011 r. znak VOŚR.G.7635-128/11 z...
2021-03-26
OŚR.6220.2.2021
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
79/2021 decyzje
ochrona powietrza
pozwolenie
na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza dla "MIREX" Mirosław Nowakowski w Radzionkowie
2021-03-08
OŚR.6224.3.2021
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
78/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powietrza
o wydanie pozwolenia
na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
2021-01-12
OŚR.6224.3.2021
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
77/2021 zgłoszenia
ochrona powietrza
zgłoszenie
instalacji do śrutowania eksploatowanej na terenie Savepol Poliuretany Sp. z o.o. sp. k. w Kaletach
2021-03-04
OŚR.6224.14.2021
śląskie / tarnogórski / Kalety Zobacz szczegóły Drukuj kartę
76/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca Gminie Tarnowskie Góry na usunięcie 9 drzew
z terenu działki o nr ewid. 103 obręb Rybna.

OŚR.613.4.2021
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
75/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Tarnowskie Góry o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew
z terenu działki o nr ewid. 103 obręb Rybna (ul. Laryszowska)
2021-01-11
Ś.6131.1.1.2021
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
74/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca PEC Sp. z o.o. na usunięcie drzew z terenu działek o
nr ewid. 1912/47, 1931/45, 1726/45, 2013/30 obręb Radzionków.

OŚR.613.15.2021
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
73/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
z terenu działki o nr ewid. 1912/47, 1726/45, 1931/45, 2013/30 obręb Radzionków.
2021-02-01
nie dotyczy
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
72/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja odmawiająca Gminie Miasteczko Śląskie zezwolenia na usuniecie drzew
z terenu działki o nr ewid. 1983/1336 obręb Miasteczko Śląskie.

OŚR,613.23.2021
śląskie / tarnogórski / Miasteczko Śląskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
71/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Miasteczko Śląskie o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
z terenu działki o nr ewid. 1983/1336 obręb Miasteczko Śląskie.
2021-02-10
M.6131.4.2021
śląskie / tarnogórski / Miasteczko Śląskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
70/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca Gminie Zbrosławice na usunięcie drzew
z terenu działek o nr ewid. 2484/4 i 2051/4 obręb Zbrosławice, stanowiących własność i będących w posiadaniu Gminy Zbrosławice.

OŚR.613.135.2020
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.