Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 268685
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
520/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu nieruchomości stanowiących własność gminy.
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku dąb szypułkowy rosnącego na działce nr 25/2 obręb Reblino, gm. Kobylnica.
2023-11-09
GPŚ.6131.113.2022.PŚ
pomorskie / słupski / Kobylnica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
162/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek w celu wydania zezwolenia na usunięcie zadrzewienia
gat.: klon jesionolistny - 1 szt., brzoza brodawkowata – 1szt., rosnących na działce o nr ew.: 318/3 obręb ew.: 0003 - Centrum, gmina Stalowa Wola.
2023-11-08
ARK.6131.1.77.2023.MM
podkarpackie / stalowowolski / Stalowa Wola Zobacz szczegóły Drukuj kartę
100/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja na wycinkę drzew/krzewów.
Decyzja na usunięcie 20 szt. drzew z gatunku klon jesionolistny, robinia akacjowa, topola biała i topola osika rosnących na terenie działek ewidencyjnych 7 arkusz 77 oraz 1/39 arkusz 78 w...
2023-11-08
WOŚ.6131.145.2023
wielkopolskie / gnieźnieński / Gniezno (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
156/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek w celu wydania zezwolenia na usunięcie drzewa
drzewa gat.: śliwa domowa - 1 szt., rosnącego na działce o nr ew.: 298/29 obręb ew.: 0003 - Centrum, gmina Stalowa Wola.
2023-11-08
ARK.6131.1.73.2023.MM
podkarpackie / stalowowolski / Stalowa Wola Zobacz szczegóły Drukuj kartę
527/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu nieruchomości stanowiących własność gminy.
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 7 szt. drzew gatunku brzoza brodawkowata rosnących na działce nr 1576/9 obręb Ustka, gm. Miasto Ustka.
2023-11-08
nie dotyczy
pomorskie / słupski / Ustka (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
194/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew: 2x klon jawor z działki o nr ewid. 251
2023-11-08
KI.7021.2.33.2023.KC
opolskie / głubczycki / Głubczyce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
137/2023 zgłoszenia
inne
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa
rosnącego na działce nr 316 w Krzywopłotach
2023-11-08
nie dotyczy
małopolskie / olkuski / Klucze Zobacz szczegóły Drukuj kartę
473/2023 inne dokumenty
inne
Pismo Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich w Inowrocławiu znak: BD.ZZŚ.1.4901.229.2023 z 7 listopada 2023 r.
Pismo Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich w Inowrocławiu podtrzymujące opinię znak: BD.ZZŚ.1.4901.229.2023.DG z 7 listopada 2023 r.
2023-11-08
WGK-II.6220.1.12.2023
kujawsko-pomorskie / inowrocławski / Inowrocław (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
472/2023 inne dokumenty
inne
Uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia.
Uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia pn. "Produkcja substancji chemicznych w procesie przetwarzania odpadów w tym odpadów niebezpiecznych, w celu opracowania lub wypróbowania...
2023-11-08
WGK-II.6220.1.10.2023
kujawsko-pomorskie / inowrocławski / Inowrocław (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
225/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew rosnących na granicy nieruchomości o nr ewid. 77 obręb 51 stanowiącej pas drogowy ul. 3 Maja oraz nieruchomości o nr ewid. 2/3 obręb 51...
2023-11-08
nie dotyczy
mazowieckie / Siedlce (miasto na prawach powiatu) / Siedlce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
63/2023 inne dokumenty
inne
opinia w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla planowanego przedsięwzięcia
opinia w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 463, km 26+332 w m....
2023-11-08
NZ.9022.5.4.2023.AW
opolskie / strzelecki / Kolonowskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
61/2023 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
zgłoszenie wycinki drzew
zgłoszenie wycinki 3 sztuk drzew gat. sosna rosnących na działce nr 861 obręb Staniszcze Małe przy ul. Odrodzenia 63 w Staniszczach Małych
2023-11-08
nie dotyczy
opolskie / strzelecki / Kolonowskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
251/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
Wycinka 1 drzewa gat. iglastego ozdobnego przy ul. Hlonda w Bytomiu (dz. 5057/11)
2023-11-08
nie dotyczy
śląskie / Bytom (miasto na prawach powiatu) / Bytom Zobacz szczegóły Drukuj kartę
143/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek w celu wydania zezwolenia na usunięcie zadrzewienia
w ilości 5 szt., z gat. brzoza brodawkowata, jesion wyniosły, lipa drobnolistna, kasztanowiec zwyczajny, robinia akacjowa, na terenie działek o nr ew.: 1232, 1623/10, położonych na terenie...
2023-11-08
RL.6131.85.1.2023.JD
podkarpackie / stalowowolski / Radomyśl Nad Sanem Zobacz szczegóły Drukuj kartę
70/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 drzew na terenie nieruchomości o nr geod. 3607/15 przy ul. Kleszczelowskiej 1 w Bielsku Podlaskim
2023-11-08
nie dotyczy
podlaskie / bielski / Bielsk Podlaski (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
165/2023 zgłoszenia
ochrona powietrza
zgłoszenie instalacji energetycznych i technologicznej malarni proszkowej
zgłoszenie instalacji energetycznych i technologicznej malarni proszkowej STAKO SP. Z O.O. W SŁUPSKU
2023-11-08
nie dotyczy
pomorskie / Słupsk (miasto na prawach powiatu) / Słupsk Zobacz szczegóły Drukuj kartę
518/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu nieruchomości stanowiących własność gminy.
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gatunku brzoza brodawkowata rosnących na działce nr 70 obręb Smołdziński Las, gm. Smołdzino.
2023-11-08
GK.V.6131.27.2023
pomorskie / słupski / Smołdzino Zobacz szczegóły Drukuj kartę
517/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu nieruchomości stanowiących własność gminy.
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku sosna zwyczajna rosnącego na działce nr 143/3 oraz 1 szt. drzewa gatunku wierzba szara rosnącego na działce nr 131/1 obręb...
2023-11-08
GK.V.6131.26.2023
pomorskie / słupski / Smołdzino Zobacz szczegóły Drukuj kartę
516/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu nieruchomości stanowiących własność gminy.
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gatunku klon zwyczajny, 1 szt. drzewa gatunku klon jesionolistny oraz 2 szt. drzew gatunku świerk pospolity rosnących na działce nr 2/71...
2023-11-08
GPŚ.6131.81.2023.PŚ
pomorskie / słupski / Kobylnica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
164/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powietrza
wniosek o wydanie pozwolenia na gazy lub pyły z instalacji
wniosek z dnia 08.112023 roku (data wpływu do tut. Urzędu w dniu 08.11.2023 roku) złożonego przez Pana Piotra Strąpoć prokurenta STAKO Spółka z o.o. (z siedzibą przy ul. Poznańskiej 54,...
2023-11-08
nie dotyczy
pomorskie / Słupsk (miasto na prawach powiatu) / Słupsk Zobacz szczegóły Drukuj kartę
161/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek w celu wydania zezwolenia na usunięcie drzew
gat.: wiśnia pospolita – 1 szt., modrzew europejski – 1 szt., rosnących na działce o nr ew.: 2743/84 obręb ew.: 0003 - Centrum, gmina Stalowa Wola.
2023-11-07
ARK.6131.1.70.2023.MM
podkarpackie / stalowowolski / Stalowa Wola Zobacz szczegóły Drukuj kartę
256/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
ul. Kochanowskiego 1 w Bytomiu (dz. 334/85)
2023-11-07
nie dotyczy
śląskie / Bytom (miasto na prawach powiatu) / Bytom Zobacz szczegóły Drukuj kartę
89/2023 inne dokumenty
inne
opinia
opinia opinia do projektu zmiany SUiLZP gminy Teresin
2023-11-07
ZNS.9027.2.18.2023AM
mazowieckie / sochaczewski / Teresin Zobacz szczegóły Drukuj kartę
158/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek w celu wydania zezwolenia na usunięcie zadrzewienia
drzew gat.: sosna pospolita – 4 szt., żywotnik zachodni – 1 szt., dąb czerwony – 3 szt., klon jesionolistny – 1 szt., świerk pospolity – 1 szt., rosnących na działce o nr ew.: 332,...
2023-11-07
ARK.6131.1.66.2023.MM
podkarpackie / stalowowolski / Stalowa Wola Zobacz szczegóły Drukuj kartę
157/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek w celu wydania zezwolenia na usunięcie drzewa
gat.: morwa biała - 1 szt., rosnącego na działce o nr ew.: 2235/1 obręb ew.: 0003 - Centrum, gmina Stalowa Wola.
2023-11-07
ARK.6131.1.69.2023.MM
podkarpackie / stalowowolski / Stalowa Wola Zobacz szczegóły Drukuj kartę
494/2023 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie drzew.
Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew gat. brzoza brodawkowata, 2 szt drzew gat. jodła pospolita, 1 szt. drzewa gat. lipa drobnolistna z dz. nr ew. 52/8, obr. 7, ark.110 przy ul...
2023-11-07
nie dotyczy
kujawsko-pomorskie / inowrocławski / Inowrocław (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
155/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek w celu wydania zezwolenia na usunięcie zadrzewienia
gat.: robinia akacjowa - 1 szt., jabłoń domowa – 1szt., rosnących na działkach o nr ew.: 189/24, 255/2 obręb ew.: 0003 - Centrum, gmina Stalowa Wola.
2023-11-07
ARK.6131.1.75.2023.MM
podkarpackie / stalowowolski / Stalowa Wola Zobacz szczegóły Drukuj kartę
154/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek w celu wydania zezwolenia na usunięcie drzewa
gat.: jarząb pospolity - 1 szt., rosnącego na działce o nr ew.: 369/2 obręb ew.: 0003 - Centrum, gmina Stalowa Wola.
2023-11-07
ARK.6131.1.72.2023.MM
podkarpackie / stalowowolski / Stalowa Wola Zobacz szczegóły Drukuj kartę
151/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek w celu wydania zezwolenia na usunięcie drzewa
gat.: klon jesionolistny - 1 szt., rosnącego na działce o nr ew.: 1343/9 obręb ew.: 0003 - Centrum, stanowiącej własność Gminy Stalowa Wola.
2023-11-07
ARK.6131.1.71.2023.MM
podkarpackie / stalowowolski / Stalowa Wola Zobacz szczegóły Drukuj kartę
136/2023 zgłoszenia
inne
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew
rosnących na działce nr 837 w Ryczówku
2023-11-07
nie dotyczy
małopolskie / olkuski / Klucze Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.