Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 6129
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
258/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Gminy Tarnowskie Góry na usunięcie drzewa z terenu działki o nr ewid.: 3722/149 (obręb Bobrowniki Śląskie) stanowiącej własność Gminy Tarnowskie Góry, a będącej w...
Usunięcie drzew
2023-09-05
OŚR.613.125.2023
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
257/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek (z dnia 01.09.2023 r.) p. Tomasza Borkowskiego przedstawiciela firmy Projektplus Architekci Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu – pełnomocnika Gminy Tarnowskie Góry – w sprawie wydania...
Usunięcie drzew
2023-09-05
OŚR.613.125.2023
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
259/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek (z dnia 28.08.2023 r.) p. Tomasza Borkowskiego przedstawiciela firmy Projektplus Architekci Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu – pełnomocnika Gminy Tarnowskie Góry – w sprawie wydania...
Usunięcie drzew
2023-09-05
OŚR.613.126.2023
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
260/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Gminy Tarnowskie Góry na usunięcie drzew z terenu działek o nr ewid.: 638/181, 927/185 (obręb Repty Śląskie) stanowiących własność Gminy Tarnowskie Góry
Usuniecie drzew
2023-09-05
OŚR.613.126.2023
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
228/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Zbrosławice (z dnia 28.08.2023 r. znak GG.6131.35.2023) w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na działce o nr ewid.: 907/106 (obręb Przezchlebie)...
Zezwolenie na usunięcie drzew
2023-09-01
OŚR.613.123.2023
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
229/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Gminy Zbrosławice na usunięcie drzewa zlokalizowanego na działce o nr ewid.: 907/106 (obręb Przezchlebie) stanowiącej własność i będącej w posiadaniu Gminy Zbrosławice
Usunięcie drzew
2023-09-01
OŚR.613.123.2023
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
243/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Radzionków (działającej przez pełnomocnika) o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa
na działce 655/189 obręb Radzionków, stanowiącej własność i będącej w posiadaniu Gminy Radzionków.
2023-08-29
nie dotyczy
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
338/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek (z dnia 29.08.2023 r.) osoby fizycznej zamieszkałej w Radzionkowie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na działce o nr ewid.: 568/36 (obręb Radzionków)...
Usunięcie drzew
2023-08-29
OŚR.613.121.2023
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
339/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla osoby fizycznej zamieszkałej w Radzionkowie na usunięcie drzewa rosnącego na działce o nr ewid.: 568/36 (obręb Radzionków) stanowiącej własność Gminy Radzionków i...
Usunięcie drzew
2023-08-29
OŚR.613.121.2023
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
269/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek z dnia 28.08.2023 r. (uzupełniony pismami z dnia 27.09.2023 r., z dnia 13.10.2023 r. oraz pismem z datą wpływu do Starostwa 20.10. 2023 r.) pełnomocnika Gminy Radzionków w...
Usunięcie drzew
2023-08-28
OŚR.613.124.2023
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
271/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Gminy Radzionków na usunięcie drzew z terenu działki o nr ewid.: 1055/34 (obręb Radzionków) stanowiącej własność Gminy Radzionków w związku z inwestycją...
Usunięcie drzew
2023-08-28
OŚR.613.124.2023
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
1/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powietrza
wniosek o zmianę decyzji na emisję gazów cieplarnianych
zmiana planu monitorowania i planu poboru próbek, lokalizacji i charakterystyki instalacji
2023-08-28
OSR.6226.4.2023
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
2/2024 koncesje, pozwolenia, zezwolenia
ochrona powietrza
decyzja
zmiana planu monitorowania, planu poboru próbek, lokalizacji i charakterystyki instalacji
2023-08-28
OŚR.6226.4.2023
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
49/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie 1 drzewa gat. dąb szypułkowy z terenu działki o nr ewid. 34/2 obrąb Szałsza,
stanowiącej własność i będącej w posiadaniu Gminy Zbrosławice.
2023-08-24
GK.6131.17.2023
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
224/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Tworóg (z dnia 21.08.2023 r. znak Grp.OŚ.6131.S.76.2023 uzupełniony pismem z dnia 28.08.2023 r. znak Grp.OŚ.6131.S.78.2023) w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew...
.
2023-08-23
OŚR.613.117.2023
śląskie / tarnogórski / Tworóg Zobacz szczegóły Drukuj kartę
225/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Gminy Tworóg na usunięcie drzew rosnących na działkach o nr ewid.: 1198/109, 1199/109 i 187 (obręb Tworóg) stanowiących własność i będących w posiadaniu Gminy...
.
2023-08-23
OŚR.613.117.2023
śląskie / tarnogórski / Tworóg Zobacz szczegóły Drukuj kartę
281/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek pełnomocnika Gminy Ożarowice o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących w pasie drogowym ul. Kolejowej w Pyrzowicach,
na działce ewid. 480 obręb Pyrzowice, stanowiącej własność i będącej w posiadaniu Gminy Ożarowice.
2023-08-22
nie dotyczy
śląskie / tarnogórski / Ożarowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
236/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek (z datą wpływu do Starostwa: 16.08.2023 r. ) p. Agnieszki Smykała przedstawiciela Firmy MSProjekt Marek Smykała w Tarnowskich Górach w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew...
Sprawa usunięcia drzew
2023-08-16
OŚR.613.110.2023
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
237/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla p. Agnieszki Smykała przedstawiciela Firmy MSProjekt Marek Smykała w Tarnowskich Górach na usunięcie drzew z terenu działek o nr ewid.: 384/79, 385/80, 386/79, 387/80 (obręb...
Sprawa usunięcia drzew
2023-08-16
OŚR.613.110.2023
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
219/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek os. fiz. o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa na działce o nr ewid. 887/109 obręb Bobrowniki Śl.,
stanowiącej własność Gminy Tarnowskie Góry, a będącej w części w posiadaniu Wnioskodawcy.
2023-08-14
nie dotyczy
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
207/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powierzchni ziemi
dot.:
wniosek spółki TEX COMPANY Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Nakielskiej 9-11 o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów poza instalacjami i urządzeniami
2023-08-11
OŚR.6233.6.2023
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
238/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Miasteczko Śląskie (z dnia 10.08.2023 r. znak M.6131.53.2023) w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na działce o nr ewid.: 2496/300 (obręb Żyglin)...
Sprawa usunięcia drzew
2023-08-10
OŚR.613.113.2023
śląskie / tarnogórski / Miasteczko Śląskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
239/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Gminy Miasteczko Śląskie na usunięcie drzew rosnących na działce o nr ewid.: 2496/300 (obręb Żyglin) stanowiącej własność i będącej w posiadaniu Gminy Miasteczko...
Sprawa usunięcia drzew
2023-08-10
OŚR.613.113.2023
śląskie / tarnogórski / Miasteczko Śląskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
254/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Świerklaniec dot. wydania zezwolenia na usunięcie 2 drzew rosnących na działkach1597/139 i 2143/351 obręb Świerklaniec,
stanowiących własność i będących w posiadaniu Gminy Świerklaniec.
2023-08-08
nie dotyczy
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
245/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Radzionków o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa gat. wiśnia pospolita
rosnącego na działce o nr ewid. 1965/231 obręb Radzionków, stanowiącej własność i będącej w posiadaniu Gminy Radzionków.
2023-08-04
KS.6131.61.2023
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
208/2023 wnioski o wydanie decyzji
inne
Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej.
Budowa drogi powiatowej św. Wojciecha
2023-08-03
BA.6740.9.107.2023
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
37/2024 decyzje
inne
Pozwolenie na budowę.
Budowa drogi św. Wojciecha.
2023-08-03
BA.6740.9.107.2023
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
217/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Tarnowskie Góry z dnia 02.08.2023 r. znak Ś.6131.10.17.2023 dot. wygaszenia oraz zmiany części decyzji Starosty Tarnogórskiego z dnia 03.11.2021 r. znak OŚR.613.127.2021...
.
2023-08-02
OŚR.613.107.2023
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
218/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja dla Gminy Tarnowskie Góry z dnia 02.08.2023 r. znak Ś.6131.10.17.2023 dot. wygaszenia oraz zmiany części decyzji Starosty Tarnogórskiego z dnia 03.11.2021 r. znak OŚR.613.127.2021...
.
2023-08-02
OŚR.613.107.2023
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
180/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie na usunięcie drzewa rosnącego na działce o nr ewid.: 169 (obręb Bobrowniki Śląskie) stanowiącej własność Gminy Tarnowskie Góry i będącej w posiadaniu osoby prywatnej.
.
2023-07-30
OŚR.613.71.2023
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.