Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 273510
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
187/2021 inne dokumenty
ochrona zwierząt oraz roślin
Zawiadomienie stron postępowania o zakończeniu postępowania dowodowego.
Zawiadomienie stron postępowania o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania dec. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Przebudowa drogi powiatowej Nr 0080T...

GKIII.6220.6.2021
świętokrzyskie / buski / Wiślica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
58/2017 decyzje
ochrona powierzchni ziemi
zezwolenie
na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości płynnych.
2017-08-14
OŚR.7031.3.3.2017
wielkopolskie / koniński / Kazimierz Biskupi Zobacz szczegóły Drukuj kartę
103/2015 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powierzchni ziemi
Zezwolenie na transport odpadów dla firmy: RESTAR w Miasteczku Śląskim
.
2014-11-17
OŚR.G.6233.80.2014
śląskie / tarnogórski / Miasteczko Śląskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
104/2015 decyzje
ochrona powierzchni ziemi
Zezwolenie na transport odpadów dla firmy: RESTAR w Miasteczku Śląskim
.
2014-11-17
OŚR.G.6233.80.2014
śląskie / tarnogórski / Miasteczko Śląskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
164/2011 decyzje
inne
zezwolenie na wycinkę drzew w miejscowości Wsola
zezwolenie na wycinkę drzew: 9 szt. topoli z działek nr 280/27 i 280/29 w miejscowości Wsola

RSG.6131.77.2011
mazowieckie / radomski / Jedlińsk Zobacz szczegóły Drukuj kartę
48/2013 decyzje
inne
Zezwolenie na zbieranie i transport odpadów
Zezwolenia na zbieranie i transport odpadów dla Firmy Transportowo-Usługowo-Handlowej "RADŹKO" Jarosław Radźko, ul. Łanowa 59, 64-100 Leszno

GK-O.6233.2.2013
wielkopolskie / Leszno (miasto na prawach powiatu) / Zobacz szczegóły Drukuj kartę
74/2022 polityki, strategie, plany lub programy
inne
„Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupsk-Ustka na lata 2022-2030”
wraz prognozą oddziaływania na środowisko oraz podsumowaniem sporządzone zgodnie z art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego...

nie dotyczy
pomorskie / Słupsk (miasto na prawach powiatu) / Słupsk Zobacz szczegóły Drukuj kartę
5/2018 polityki, strategie, plany lub programy
inne
"Program Ochrony Środowiska dla Gminy Osiek"
Program ma za zadanie wyznaczenie ram dla późniejszych przedsięwzięć, realizowanych w zakresie innych programów sektorowych województwa. Kolejnym celem programu jest zapewnienie efektywnego...
2018-06-20
nie dotyczy
małopolskie / oświęcimski / Osiek Zobacz szczegóły Drukuj kartę
179/2012 zgłoszenia
ochrona powietrza
aktualizacja zgłoszenia
instalacji „DYBICAR – Fiat Serwis Autoryzowana Stacja Obsługi Jarosław Dybisiak” zlokalizowanej przy ul. Załeska Hałda 4a w Katowicach, z której żadna z substancji wprowadzanych do...
2012-03-30
KŚ-III.6222.33.2012.MC
śląskie / Katowice (miasto na prawach powiatu) / Katowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
383/2014 zgłoszenia
ochrona przed polami elektromagnetycznymi
Aktualizacja zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne
STW3303_C przy ul. Targowa 5 w Stalowej Woli
2014-10-23
nie dotyczy
podkarpackie / stalowowolski / Stalowa Wola Zobacz szczegóły Drukuj kartę
135/2013 zgłoszenia
ochrona przed polami elektromagnetycznymi
Aktualizacja zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne
STACJA BAZOWA TRB22903 STALOWA WOLA SANDOMIERSKA, zlokalizowana przy ul. Sandomierskiej 3 w Stalowej Woli
2013-05-29
nie dotyczy
podkarpackie / stalowowolski / Stalowa Wola Zobacz szczegóły Drukuj kartę
488/2011 zgłoszenia
ochrona przed polami elektromagnetycznymi
Aktualizacja zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne
STACJA BAZOWA STW3304_A, zlokalizowana przy ul. Jaśminowej 6 w Stalowej Woli
2011-08-01
nie dotyczy
podkarpackie / stalowowolski / Stalowa Wola Zobacz szczegóły Drukuj kartę
22/2010 decyzje
inne
decyzja
dot. umorzenia postępowania w sprawie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie i pobór wód powierzchniowych rzeki Jenorajście do nawodnień użytków zielonych w gm. Sejny.
2010-11-15
OŚRL.6223-4/10
podlaskie / sejneński / Sejny (gmina wiejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
24/2010 decyzje
inne
decyzja
dot. umorzenia postępowania w sprawie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie i pobór wód powierzchniowych rzeki Pawłówka do nawodnień użytków zielonych w gm. Krasnopol.
2010-11-15
OŚRL.6223-5/10
podlaskie / sejneński / Krasnopol Zobacz szczegóły Drukuj kartę
2/2011 decyzje
inne
decyzja
dot. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie i pobór wód powierzchniowych rzeki Pawłówka do nawodnień użytków zielonych w gm. Krasnopol.
2010-11-15
OŚRL.6223-7/10
podlaskie / sejneński / Krasnopol Zobacz szczegóły Drukuj kartę
3/2011 decyzje
inne
decyzja
dot. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie i pobór wód powierzchniowych rzeki Jenorajście do nawodnień użytków zielonych w gm. Sejny.
2010-11-15
OŚRL.6223-6/10
podlaskie / sejneński / Sejny (gmina wiejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
477/2015 decyzje
inne
decyzja
odmowa wydania decyzji- wykonanie urządzenia wodnego na hydrogeologicznym otworze zastępczym na terenie ujęcia wód dla ogrodów działkowych przy ul. Rejtana/ 3-go Maja

GKiOŚ-RKS-II.7021.3.8.2015
pomorskie / Słupsk (miasto na prawach powiatu) / Słupsk Zobacz szczegóły Drukuj kartę
139/2015 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja
Wydanie zezwolenia na wycinkę 2 szt. jesionu na działce o nr geod. 683/4, obręb Kuźnica
2015-10-26
BŚ.6131.73.2015
podlaskie / sokólski / Kuźnica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
14/2014 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja na wycinkę drzew
Decyzja na wycinkę drzew: osika - 4 szt., jesion - 2 szt., świerk - 1 szt.,rosnących na działce nr 52/2 i 53 położonych we wsi Długi Ług gm. Korycin
2014-01-31
GR.6131.5.2014
podlaskie / sokólski / Korycin Zobacz szczegóły Drukuj kartę
78/2012 decyzje
ochrona powierzchni ziemi
decyzja środowiskowa
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na ustawieniu na działce nr 483/2 w Skindzierzu dwóch instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy...
2012-12-28
GR.6220.6.2012
podlaskie / sokólski / Korycin Zobacz szczegóły Drukuj kartę
413/2017 decyzje
inne
Decyzja środowiskowa
Decyzja środowiskowa o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia dla przedsięwzięcia „Budowa magazynu surowców energetycznych z funkcją sprzedaży...
2017-05-26
OŚ.6220.00009.2017
śląskie / pszczyński / Pszczyna Zobacz szczegóły Drukuj kartę
18/2018 decyzje
ochrona powierzchni ziemi
decyzja środowiskowa ,
Decyza o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na : Budowie budynku inwentarskiego- obory na 80 DJP , płyty gnojowej i zbiornika na gnojowicę ,...
2018-06-04
GR.6220.2.2018
podlaskie / sokólski / Korycin Zobacz szczegóły Drukuj kartę
10/2019 decyzje
ochrona powierzchni ziemi
decyzja środowiskowa ,
Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na :Budowie dwóch budynków inwentarskich – kurników wraz z łącznikiem do hodowli brojlerów...
2019-11-05
GR.6220.3.2019
podlaskie / sokólski / Korycin Zobacz szczegóły Drukuj kartę
4/2020 decyzje
ochrona powierzchni ziemi
decyzja środowiskowa ,
Decyzji w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na :Budowie dwóch budynków inwentarskich – kurników wraz z łącznikiem...
2020-05-25
GR.6220.3.2019
podlaskie / sokólski / Korycin Zobacz szczegóły Drukuj kartę
392/2018 decyzje
inne
Decyzja środowiskowa o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą: „ Przebudowa ulicy Słonecznej i ulicy Dobrawy w Pszczynie”
decyzja środowiskowa dla przedsięwzięcia "Przebudowa ulicy Słonecznej i ulicy Dobrawy w Pszczyna"
2016-10-03
OŚ.6220.00021.2016
śląskie / pszczyński / Pszczyna Zobacz szczegóły Drukuj kartę
841/2012 decyzje
inne
Decyzja 210/z/2012
Zezwolenie bez opłat na usunięcie 1szt drze Nakazano nasadzenie 1sztuk drze

KŚ-V.6131.246.2012.BS
śląskie / Mysłowice (miasto na prawach powiatu) / Zobacz szczegóły Drukuj kartę
713/2012 decyzje
inne
Decyzja 249./z/2012
Zezwolenie bez opłat na usunięcie 1szt drzew Nakazano nasadzenie 8 sztuk drzew

KŚ-V.6131.166.2012.KL
śląskie / Katowice (miasto na prawach powiatu) / Katowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
60/2017 decyzje
ochrona wód
decyzja dla DR Oetker Dekor Sp. z o.o.
o legalizację dokonanej przebudowy (odbudowy) studni głębinowej nr 1M

WKŚ-I-ZR.6341.48.2016.AS
mazowieckie / Płock (miasto na prawach powiatu) / Płock Zobacz szczegóły Drukuj kartę
19/2017 decyzje
ochrona wód
decyzja dla Przedsiębiorstwa Budowlano-Usługowego INTERBUD Jarosław Szczygieł
udzielająca pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. czterech pakietów rozsączających oraz na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu do ziemi wód...

WKŚ-I-ZR.6341.22.2016.AS
mazowieckie / Płock (miasto na prawach powiatu) / Płock Zobacz szczegóły Drukuj kartę
360/2017 decyzje
ochrona powierzchni ziemi
Decyzja dot. zmiany pozwolenia na wytwarzanie odpadów dla działalności pn.:
PPUH "GLOBET" Tomasz Szkaradek z siedzibą ul. Jana Pawła II 54, 33-300 Nowy Sącz

WOŚ.6221.06.2017.Z.M.
małopolskie / Nowy Sącz (miasto na prawach powiatu) / Nowy Sącz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.