Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 6084
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
114/2013 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwalająca Gminie Tarnowskie Góry na usunięcie 26 drzew, rosnących na działkach o nr ewid.: 1290/140,2079/75 stanowiących własność i będących w posiadaniu Gminy Tarnowskie Góry
2012-11-30
OŚR.R.613.197.2012
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
115/2013 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwala Gminie Radzionków na usunięcie 4 drzew gatunku Topola kanadyjska, rosnących na działce o nr ewid. 350/23, stanowiącej własność i będącej w posiadaniu Gminy Radzionków
2012-12-05
OŚR.R.613.200.2012
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
116/2013 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwalająca Polskiemu Związkowi działkowców Rodzinny Ogród Działkowy "ZRYW" w Tarnowskich Górach na usunięcie 2 drzew Świerk pospolity, rosnących na działce o nr ewid.:...
2012-12-06
OŚR.R.613.202.2012
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
117/2013 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwalająca Gminie Tarnowskie Góry na usunięcie 6 drzew gatunku Modrzew europejski, rosnących na terenie Szkoły Podstawowej nr 5 w Tarnowskich Górach, przy ul. Leśnej 23, na działce o nr...
2012-12-07
OŚR.R.613.204.2012
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
118/2013 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwająca KS "Salveo Drama Kamieniec" na usunięcie drzewa, gatunku Robinia akacjowa, rosnącego na działce o nr ewid.: 14/4 obręb Boniowice, będącej własnością Gminy...
2013-01-10
OŚR.R.613.1.2013
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
119/2013 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwalająca Gminie Tworóg na usunięcie 5 drzew rosnących w pasie drogowym ul. Wiejskiej w Brynku, na działce o nr ewid.: 682/8, której właścicielem i posiadaczem jest Gmina Tworóg
2013-01-11
OŚR.R.613.3.2013
śląskie / tarnogórski / Tworóg Zobacz szczegóły Drukuj kartę
120/2013 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwalająca Gminie Krupski Młyn na usunięcie 55 drzew, rosnących na działce o nr ewid.: 72 Otmuchów, Potępa, której właścicielem i posiadaczem jest Gmina Krupski Młyn
2013-02-13
OSR.R.613.4.2013
śląskie / tarnogórski / Krupski Młyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
121/2013 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwalająca Gminie Świerklaniec na usunięcie 2 drzew, rosnących na działce o nr ewid.: 2072/253, zlokalizowanej przy ul. Młyńskiej w Świerklańcu stanowiącej własność i będąca w...
2013-01-18
OŚR.R.613.8.2013
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
122/2013 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwalam Gminie Świerklaniec na usunięcie 9 drzew, rosnących na działce o nr ewid.: 96/15 i 2819/116 zlokalizowanych na terenie Zespołu Szkół w Nakle Śląskim przy ul. Dworcowa 2,...
2013-01-24
OŚR.R.613.10.2013
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
123/2013 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwalająca Gminie Zbrosławice na usunięcie drzewa gatunku Świerk klujący, rosnącego na działce o nr ewid.: 1076/317 obręb Kopienica, będąca własnością i w posiadaniu Gminy Zbrosławice
2013-01-23
OŚR.R.613.11.2013
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
124/2013 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Wygaszająca decyzję ostateczną Starosty Tarnogórskiego o symb. OŚR.R.613.126.2012 z dnia 15.10.2012 r. - zezwalającej Zakładowi Aparatury Chemicznej "CHEMET" S.A. na usunięcie 12...
2013-01-25
OŚR.R.613.12.2013
śląskie / tarnogórski / Zobacz szczegóły Drukuj kartę
125/2013 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwalająca Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach na usunięcie 7 drzew, rosnących na działce o nr ewid.: 180 stanowiącej własność Gminy Tarnowskie Góry, a będące...
2013-02-04
OŚR.R.613.13.2013
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
126/2013 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwalająca Wnioskodawcy na usunięcie 2 drzew gatunku Brzoza brodawkowata, rosnących na działce w Radzionkowie, stanowiącej własność Gminy Radzionków, dzierżawionej przez Wnioskodawcę
2013-02-07
OŚR.R.613.17.2013
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
127/2013 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwalająca Wnioskodawcom na usunięcie 1 drzewa gatunku Świerk klujący, rosnącego na działce w Radzionkowie, stanowiącej własność Gminy Radzionków, a będące w posiadaniu (użytkowanie...
2013-02-11
OSR.R.613.19.2013
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
128/2013 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwalająca Zakładowi Aparatury Chemicznej „CHEMET” S.A. w Tarnowskich Górach na usunięcie 12 drzew gatunku Topola Hybrida, rosnących na działce o nr ewid.: 12216/39,obręb Tarnowskie...
2013-02-27
OŚR.R.613.25.2013
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
129/2013 koncesje, pozwolenia, zezwolenia
ochrona powierzchni ziemi
decyzja
Starosty tarnogórskiego z dnia 01.03.2013 r. znak OŚR.G.6220.2.2013 udzielająca SPZOZ REPTY GCR z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Śniadeckiego 1 pozwolenia na wytwarzanie odpadów w...
2013-01-10
OŚR.G.6220.2.2013
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
137/2013 koncesje, pozwolenia, zezwolenia
ochrona powierzchni ziemi
decyzja
Starosty Tarnogórskiego z dnia 08.03.2013 OŚR.G.6233.6.2013 udzielająca zezwolenia na transport odpadów dla WK EKO Sp. z o.o. z siedzibą w Radzionkowie przy ul. Sadowej 8
2013-02-27
OŚR.G.6233.6.2013
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
138/2013 koncesje, pozwolenia, zezwolenia
ochrona powierzchni ziemi
decyzja
Starosty Tarnogórskiego udzielająca zezwolenia na transport odpadów dla ENERGOTRANS Sp. z o.o. z siedzibą w Pyrzowicach przy ul. Centralnej 5
2013-02-28
OŚR.G.6233.7.2013
śląskie / tarnogórski / Ożarowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
139/2013 koncesje, pozwolenia, zezwolenia
ochrona powierzchni ziemi
decyzja
Starosty Tarnogórskiego udzielająca zezwolenia na transport odpadów dla p. Rafała Pustelnika działającego w obrocie prawnym jako TRANS BUSCH z siedzibą w Nowej Wsi Tworoskiej przy ul....
2013-03-05
OSR.G.6233.8.2013
śląskie / tarnogórski / Tworóg Zobacz szczegóły Drukuj kartę
142/2013 koncesje, pozwolenia, zezwolenia
ochrona powierzchni ziemi
decyzja
Starosty Tarnogórskiego z dnia 22.03.2013 r. znak OŚR.G.6220.4.2013 udzielajaca spółce "WTÓRMET-RECYCLING" Sp. z o.o. z siedzibą w Radzionkowie pozwolenia na wytwarzanie odpadów,...
2013-03-08
OŚR.G.6220.4.2013
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
143/2013 koncesje, pozwolenia, zezwolenia
ochrona powierzchni ziemi
decyzja
Starosty Tarnogórskiego z dnia 22.03.2013 r. znak OŚR.G.6233.10.2013 udzielajaca p. Grzegorzowi Łuczakowi działającemu w obrocie prawnym jako P.W. INVERTA z siedzibą w Tarn. Górach przy ul....
2013-03-05
OŚR.G.6233.10.2013
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
164/2013 koncesje, pozwolenia, zezwolenia
ochrona powierzchni ziemi
decyzja
Starosty Tarnogórskiego z dnia 04.04.2013 r. znak OŚR.G.6233.13.2013 udzielająca spółce "WTÓRMET-RECYCLING" Sp. z o.o. z siedzibąw Radzionkowie zezwolenia na transport odpadów
2013-03-19
OŚR.G.6233.13.2013
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
206/2013 koncesje, pozwolenia, zezwolenia
ochrona powierzchni ziemi
decyzja
Starosty Tarnogórskiego z dnia 28.05.2013 r. znak OŚR.G.6233.28.2013 udzielająca spółce ALBA POŁUDNIE POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy ul. Starocmentarnej 2...
2013-04-24
OŚR.G.6233.2013
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
207/2013 koncesje, pozwolenia, zezwolenia
ochrona powierzchni ziemi
decyzja
Starosty Tarnogórskiego z dnia 17.05.2013 r. znak OŚR.G.6233.29.2013 udzielajaca spółce RONENBERGER POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Miasteczku Śląskim przy ul. Dworcowej 140 - zezwlenia na...
2013-04-29
OŚr.G.6233.29.2013
śląskie / tarnogórski / Miasteczko Śląskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
208/2013 koncesje, pozwolenia, zezwolenia
ochrona powierzchni ziemi
decyzja
Starosty Tarnogórskiego z dnia 17.05.2013 r. znak OŚR.G.6233.30.2013 udzielajaca spółce RONENBERGER POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Miasteczku Śląskim przy ul. Dworcowej 140 - zezwlenia na...
2013-04-29
OŚR.G.6233.30.2013
śląskie / tarnogórski / Miasteczko Śląskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
215/2013 koncesje, pozwolenia, zezwolenia
ochrona powierzchni ziemi
decyzja
Starosty Tarnogórskiego udzieljąca spółce LAJON Tadeusz Zając Sp. Jawna z siedzibą w Świętoszowicach przy ul. Cegielnianej 10 - zezwolenia na transport odpadów
2013-05-28
OŚR.G.6233.35.2013
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
216/2013 koncesje, pozwolenia, zezwolenia
ochrona powierzchni ziemi
decyzja
Starosty Tarnogórskiego udzieljąca P.U.T. "DIL TRANS" IMPORT-EKSPORT-HANDEL Edyta Wylężek z siedzibą w Miasteczku Śląskim przy ul. Śląskiej 32 - zezwolenia na transport odpadów
2013-06-03
OŚR.G.6233.36.2013
śląskie / tarnogórski / Miasteczko Śląskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
239/2013 koncesje, pozwolenia, zezwolenia
ochrona powierzchni ziemi
decyzja
Starosty Tarnogórskiego udzielająca p. Teresie Bryś-Szczygieł dziającej w obrocie prawnym jako PP "BiS" z siedzibą w Radzionkowie przy ul. Kużaja 47 - zezwolenia na zbieranie...
2013-05-28
OŚR.G.6233.34.2013
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
256/2013 koncesje, pozwolenia, zezwolenia
ochrona powierzchni ziemi
decyzja
Starosty Tarnogórskiego udzielająca p. Henrykowi Szybowskiemu dziającemu w obrocie prawnym jako Zakład Usługowo-Handlowy z siedzibą w Zbrosławicach przy ul. Wolności 130 - zezwolenia na...
2013-06-17
OŚR.G.6233.39.2013
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
263/2013 koncesje, pozwolenia, zezwolenia
ochrona powierzchni ziemi
decyzja
Starosty Tarnogórskiego udzielająca Miastu Radzionków - zezwolenia na zbieranie odpadów w Gminnym Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Radzionkowie przy ul. Szybowej
2013-07-15
OŚR.G.6233.45.2013
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.