Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 271126
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
40/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek na wycinkę dzrew.
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. lipy usytuowanych przy ul. Papieża jana Pawła II.
2011-03-29
OŚiGP.6131.25.2011
dolnośląskie / lubański / Lubań (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
39/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek na wycinkę drzew.
Wniosek owydanie zezwolenia na wycinkę 1 szt. świerku rosnącego przy ul. Polnej w Lubaniu.
2011-03-29
OŚiGP.6131.24.2011
dolnośląskie / lubański / Lubań (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
42/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja na wycinkę drzew.
Decyzja zezwalająca na wycinkę 15 drzew i 7m2 krzewów rosnących przy ul. Różanej w Lubaniu.

OŚiGP.6131.14.2011
dolnośląskie / lubański / Lubań (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
41/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek na wycinkę drzew i krzewów.
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 8 szt. jesionu, 4 szt. lipy, 1 szt. wierzby, 6 szt. leszczyny, 12m2 krzewów usytuowanych przy ul. Kościuszki w Lubaniu.
2011-03-30
OB1/SK-2812-1/11
dolnośląskie / lubański / Lubań (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
45/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja w sprawie wycinki drzewa.
Decyzja zezwalająca na wycinkę 1szt. świerku rosnącego przy ul Polnej w Lubaniu.

OŚGP.6131.24.2011
dolnośląskie / lubański / Lubań (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
53/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powietrza
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew.
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie sześciu drzew z pasa rzecznego Nysy Szalonej w Bolkowie obr 2, tj. Lpa drobnolistna
2011-04-01
NW-L 41221-5/1/2011
dolnośląskie / jaworski / Bolków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
54/2011 decyzje
inne
Deczyzja zezwalająca na usunięcie drzew.
Decyzja zezwalająca na usunięcie sześciu drzew, w tym: lipa drobnolistna - 5 szt. i wierzba krucha 1 szt. znajdujace się na działce rzecznej Nysy Szalonej w Bolkowie obr 2.

RN.6131.33.2011
dolnośląskie / jaworski / Bolków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
44/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja w sprawie wycinki drzew
Decyzja zezwalająca na wycinkę 2 drzew rosnących na terenie działki nr 1/1 Am 10 Obr. IV.

OŚiGP.6131.22.2011
dolnośląskie / lubański / Lubań (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
38/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wycinkę drzew.
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. topoli usytuowanych na terenie nr 1/1 AM 10 Obr. IV w Lubaniu.
2011-03-22
NR3-62/109/2011
dolnośląskie / lubański / Lubań (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
46/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja w sprawie wycinki drzew.
Decyzja zezwalająca na wycinkę 4 szt. lipy rosnących przy ul. Skalniczej w Lubaniu.

OŚGP.6131.23.2011
dolnośląskie / lubański / Lubań (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
47/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja w sprawie kary za wycinkę krzewu.
Decyzja nakładająca karę pieniężną za wycięcie 1 szt. Tuji na działce 784/86 AM 1 Obr. I- LEŚNA.

OŚGP.6137-02/10
dolnośląskie / lubański / Lubań (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
64/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 25 wierzb, 17 grochodrzewów, 9 topoli kanadyjskich, 5 jesionów, 4 dębów, wiązu górskiego, dzikiego bzu czarnego, śliwy oraz 10 m2 krzewów z lewego...
2011-04-01
NW-L 4123-5/5/2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
65/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie ajlanta gruczołkowatego z posesji przy ul. Westerplatte 51
2011-04-01
nie dotyczy
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
66/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie lipy i brzozy z terenu rezerwy komunikacyjnej drogi wojewódzkiej - ul. Westerplatte
2011-04-01
UO/7024/24/11
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
67/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 lip, jesionu, klonu jaworu, klonu pospolitego oraz 51,7 m2 krzewów z pasa drogowego ul. Westerplatte
2011-04-05
UO/7024/24/11
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
68/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 dębów i topoli z terenu ŚOSiR przy ul. Śląskiej 35
2011-04-05
nie dotyczy
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
69/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 klonów z terenu posesji przy pl. Ludowym 5
2011-04-12
nie dotyczy
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
70/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie sosny z jednorodzinnej posesji mieszkaniowej przy ul. Zakole
2011-04-12
nie dotyczy
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
71/2011 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Projekt miejsc parkingowych w kompleksie szpitala LATAWIEC" ul. Leśna
2011-04-12
RIR.7013.4.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
72/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie topoli kanadyjskiej z posesji przy ul. Metalowców 2, pod warunkiem zastąpienia 1 szt. 10-letniego drzewa

DIM.Oś.6131.35.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
73/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie lipy z posesji przy ul. Sikorskiego 7, pod warunkiem zastąpienia 2 szt. 10-letnich drzew

DIM.Oś.6131.34.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
74/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie klonu pospolitego i 43,7 m2 krzewów z terenów przeznaczonych pod rozbudowę układu komunikacyjnego przy ul. Westerplatte
2011-04-13
nie dotyczy
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
75/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie lipy z terenu cmentarza przy al. Brzozowej
2011-04-13
30/ZPOP/04/2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
76/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na odpłatne usunięcie ajlanta gruczołkowatego z posesji przy ul. Westerplatte 51, pod warunkiem zastąpienia 6 szt. lip 3-krotnie szkółkowanych

DIM.Oś.6131.37.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
77/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 topoli z jednorodzinnej posesji mieszkaniowej przy ul. Wałbrzyskiej
2011-04-14
nie dotyczy
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
78/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie lipy i brzozy z terenu rezerwy komunikacyjnej ul. Westerplatte 7, pod warunkiem zastąpienia 2 szt. 10-letnich drzew

DIM.Oś.6131.39.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
48/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Dezyzja w sprawie wycinki drzew.
Decyzja zezwalająca na wycinkę 19 szt. drzew oraz 12 m2 krzewów rosnących przy ul. Kościuszki, działka nr. 110/15, AM 6, Obr. V w Lubaniu.

OŚGP.6131.26.2011
dolnośląskie / lubański / Lubań (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
51/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Dezyzja w sprawie wycinki drzew.
Decyzja zezwalająca na wycinkę 2 szt. drzew rosnących przy ul. Leśnej w Lubaniu, działka 24/1 AM 16 Obr. V.

OŚGP.6131.48.2011
dolnośląskie / lubański / Lubań (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
52/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Dezyzja w sprawie wycinki drzew.
Decyzja zezwalająca na wycinkę 2 szt. drzew rosnących przy ul. Papieża Jana Pawła II.

OŚGP.6131.25.2011
dolnośląskie / lubański / Lubań (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
4/2011 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwziecia polegającego na budowie pawilonu handlowo-usługowego
2011-01-27
nie dotyczy
dolnośląskie / lubiński / Lubin (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.