Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 4585
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
181/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na usunięcie obumarłego klonu z posesji przy ul. Kościuszki
2011-08-30
DIM.Oś.6131.94.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
182/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie 117 drzew i 50 m2 krzewów z brzegów rzeki Bystrzycy w rejonie ul. Kraszowickiej
2011-08-30
DIM.Oś.6131.80.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
183/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie sosny i jarząbu z posesji przy ul. Prądzyńskiego 105
2011-09-01
nie dotyczy
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
184/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie jarząbu z posesji przy ul. Dąbrowskiego 99
2011-09-01
nie dotyczy
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
185/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na usunięcie 4 wierzb z posesji przy ul. Kolejowej 3 , pod warunkiem zastąpienia 5 szt. drzewek.
2011-09-06
DIM.Oś.6131.85.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
186/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na usunięcie 17 żywotników z posesji przy ul. Świerkowej , pod warunkiem zastąpienia 20 szt. drzewek.
2011-09-06
DIM.Oś.6131.83.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
187/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na usunięcie obumarłej sosny z posesji przy ul. Czereśniowej
2011-09-07
DIM.Oś.6131.97.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
188/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na usunięcie obumarłego jarząbu i sosny z posesji przy ul. Prądzyńskiego 105
2011-09-07
DIM.Oś.6131.98.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
189/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na usunięcie zamierającego jarząbu z posesji przy ul. Dąbrowskiego 99
2011-09-07
DIM.Oś.6131.99.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
190/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie wierzby z terenu posesji jednorodzinnej przy ul. Kościuszki
2011-09-09
nie dotyczy
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
191/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 jarząbów i brzozy z posesji przy ul. Wróblewskiego 31-35 oraz jarząbu z posesji ul. Marcinkowskiego 43
2011-09-09
nie dotyczy
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
192/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie jarząbu z posesji przy ul. Ks. Agnieszki 5-11
2011-09-09
nie dotyczy
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
193/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie klonu z posesji przy al. Niepodległości 15
2011-09-07
nie dotyczy
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
194/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na usunięcie 2 obumarłych jarząbów z posesji przy ul. Ks. Agnieszki 5-11
2011-09-14
DIM.Oś.6131.103.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
195/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie świerka z posesji Gimnazjum przy ul. Saperów 27a
2011-09-12
Gm3-G-216/1/11
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
196/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie topoli z terenu posesji jednorodzinnej przy ul. Wałbrzyskiej
2011-09-13
nie dotyczy
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
197/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na usunięcie obumarłego świerka z posesji Gimnazjum nr 3 przy ul. Saperów 27a
2011-09-14
DIM.Oś.6131.105.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
198/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie brzozy z terenu posesji przy ul. Pogodnej 1
2011-09-15
nie dotyczy
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
199/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sosen i 2 kasztanowców z terenu posesji przy Al. Niepodległości 16-18
2011-09-15
nie dotyczy
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
200/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 11 świerków z terenu posesji jednorodzinnej przy ul. Krakowskiej
2011-09-15
nie dotyczy
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
201/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie 2 brzóz i 2 jarząbów z posesji przy ul. Wróblewskiego 31-35 oraz 1 jarząbu z posesji przy ul. Marcinkowskiego 43
2011-09-15
DIM.Oś.6131.102.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
202/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie wierzby z posesji jednorodzinnej przy ul. Kościuszki
2011-09-19
DIM.Oś.6131.101.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
203/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie zamierającego jesionu z posesji przy ul. Armii Krajowej 5
2011-09-20
DIM.Oś.6131.95.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
204/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie obumarłej topoli z posesji jednorodzinnej przy ul. Wałbrzyskiej
2011-09-20
DIM.Oś.6131.106.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
205/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na usunięcie dwupniowego klonu z posesji Wspólnoty Mieszkaniowej przy Al. Niepodległości 15 pod warunkiem zastąpienia 2 szt. 10-letnich drzew
2011-09-21
DIM.Oś.6131.104.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
206/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie obumarłych : 2 sosen i 2 kasztanowców z posesji Wspólnoty Mieszkaniowej przy Al. Niepodległości 16-18
2011-09-23
DIM.Oś.6131.107.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
207/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja
Zezwolenie na bezpłatne usunięcie 11 świerków z posesji jednorodzinnej przy ul. Krakowskiej
2011-09-23
DIM.Oś.6131.108.2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
208/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie daglezji i świerka z terenu posesji jednorodzinnej przy ul. Stamma
2011-09-27
nie dotyczy
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
209/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie świerka, 2 żywotników i grochodrzewu z terenu posesji Spółki przy ul. Kliczkowskiej 41
2011-09-27
nie dotyczy
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
210/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewu z posesji przy ul. Prądzyńskiego 37
2011-09-27
BE/670/11667/2011
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.