Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 6116
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
248/2011 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie zezwolenia.
Dotyczy wydania zezwolenia na transport odpadów.
2011-02-15
VOŚR/G.7635-23/11
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
249/2011 decyzje
inne
Decyzja o zezwoleniu na transport odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne.
Dotyczy wydania zezwolenia na transport odpadów niebezpiecznych.
2011-02-15
VOŚR/G.7635-23/11
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
252/2011 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi.
Dotyczy wydania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi.
2011-02-24
VOŚR/G.7635-26/11
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
253/2011 decyzje
inne
Decyzja orzekająca o zatwierdzeniu programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi.
Dotyczy zatwierdzenia programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi wytwarzanymi w NZOZ Santi-Med.
2011-02-24
VOŚR/G. 7635-26/11
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
254/2011 inne wnioski
inne
Informacja o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.
Dotyczy informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami w Solarium w Radzionkowie.
2011-02-21
VOŚR/G.7635-27/11
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
255/2011 inne dokumenty
inne
Pismo informujące o przyjęciu i przekazaniu informacji.
Informacja o przyjęciu i przekazaniu informacji dot. wytwarzania odpadów niebezpiecznych oraz o sposobie gospodarowania wytworzonymi odpadami.
2011-02-21
VOŚR/G.7635-27/11
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
256/2011 inne dokumenty
inne
Informacja o wytwarzanych odpadach.
Dotyczy informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania nimi w Gabinecie Chirurgii Plastycznej.
2011-02-24
VOŚR/G.7635-26/11
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
257/2011 inne dokumenty
inne
Informacja o przyjęciu i przekazaniu informacji dot. wytwarzania odpadów niebezpiecznych.
Dotyczy przyjęcia i przekazania informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania nimi w Gabinecie Chirurgii Plastycznej.
2011-02-24
VOŚR/G.7635-28/11
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
258/2011 inne dokumenty
inne
Informacja o wytwarzanych odpadach.
Dotyczy informacji o wytwarzanych odpadach niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne oraz sposobach gospodarowania nimi.
2011-02-24
VOŚR/G. 7635-29/11
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
259/2011 inne dokumenty
inne
Informacja o przyjęciu i przekazaniu informacji dot. wytwarzania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.
Dotyczy informacji o przyjęciu i przekazaniu informacji dot. wytwarzania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami w NZOZ Gabinety...
2011-02-24
VOŚR/G.7635-29/11
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
260/2011 inne dokumenty
inne
Informacja o wytwarzanych odpadach.
Dotyczy informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania nimi w gabinecie dentystycznym.
2011-02-24
VOŚR/g.7635-30/11
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
261/2011 inne dokumenty
inne
Informacja o przyjęciu i przekazaniu informacji dot. wytwarzania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne.
Dotyczy informacji o przyjęciu i przekazaniu informacji dot. wytwarzania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne.
2011-02-24
VOŚR/G.7635-30/11
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
262/2011 inne dokumenty
inne
Informacja o wytwarzanych odpadach i sposobach ich gospodarowania
Dotyczy informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania nimi w gabinecie dentystycznym w Tarnowskich Górach.
2011-02-24
VOŚR/G.7635-31/11
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
263/2011 inne dokumenty
inne
Informacja o przyjęciu i przekazaniu informacji dot. wytwarzania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne.
Dotyczy informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania nimi w NZOZ "Dent-Med."
2011-02-24
VOŚR/G. 7635-31/11
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
264/2011 inne dokumenty
inne
Informacja o wytwarzanych odpadach medycznych.
Dotyczy informacji o wytwarzanych odpadach medycznych oraz sposobach ich gromadzenia.
2011-02-22
VOŚR/G.7635-32/11
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
265/2011 inne dokumenty
inne
Informacja o przyjęciu i przekazaniu informacji dot. wytwarzania odpadów niebezpiecznych i sposobach ich gospodarowania.
Dotyczy informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania nimi w gabinecie stomatologicznym.
2011-02-22
VOŚR/G. 7635-32/11
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
266/2011 inne dokumenty
inne
Informacja o wytwarzanych odpadach i sposobach ich gospodarowania.
Dotyczy informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania nimi.
2011-02-22
VOŚR/G.7635-33/11
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
267/2011 inne dokumenty
inne
Informacja o przyjęciu i przekazaniu informacji dot. wytwarzania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne.
Dotyczy informacji o przyjęciu i przekazaniu informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania nimi.
2011-02-22
VOŚR/G.7635-33/11
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
269/2011 decyzje
inne
Decyzja umarzająca
dotyczy decyzji umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji Starosty.
2011-02-23
VOŚR/G.7635-34/11
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
270/2011 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o rozszerzenie decyzji GOŚR/G 7635-86/10
Dotyczy zmiany decyzji Starosty z dn. 16.07.2010 GOŚR/G 7635-86/10, udzielającej zezwolenia na zbieranie i transport odpadów.
2011-02-24
VOŚR/G.7635-35/11
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
271/2011 decyzje
inne
Decyzja udzielająca zezwolenia.
Dotyczy zezwolenia na transport i zbieranie odpadów dla firmy MAG II z siedziba w Radzionkowie.
2011-02-24
VOŚR/G.7635-35/11
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
272/2011 postanowienia
inne
Postanowienie o przekazaniu Staroście Tarnogórskiemu informacji nt. wytwarzanych odpadów.
Dotyczy informacji o wytwarzanych odpadach innych niż niebezpieczne oraz sposobach gospodarowania nimi w hurtowni zlokalizowanej w TG przy ulicy Towarowej.
2011-02-23
VOŚR/G.7635-36/11
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
275/2011 inne dokumenty
inne
Informacja o przyjęciu i przekazaniu informacji dot. wytwarzania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne.
Dotyczy informacji o przyjęciu i przekazaniu informacji dot. wytwarzania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne w Gabinecie Praktyki Stomatologicznej w TG.
2011-02-25
VOŚR/G.7635-37/11
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
277/2011 inne dokumenty
inne
Informacja o przyjęciu i przekazaniu informacji dot. wytwarzania odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne.
Dotyczy informacji o przyjęciu i przekazaniu informacji dot. wytwarzania odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne w Gabinecie Stomatologicznym w Ziemięcicach.
2011-02-28
VOŚR/G.7635-38/11
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
279/2011 inne dokumenty
inne
Informacja o przyjęciu i przekazaniu informacji dot. wytwarzania odpadów niebezpiecznych oraz o sposobach gospodarowania nimi.
Dotyczy informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania nimi w Gabinecie Weterynaryjnym w TG przy ul. Pomorskiej 21
2011-02-28
VOŚR/G.7635-39/11
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
281/2011 decyzje
inne
Decyzja odmawiająca zezwolenia na prowadzenie transportu odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne.
Dotyczy odmowy zezwolenia na transport i zbieranie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne w punkcie skupu w Radzionkowie przy ul.Nieznanego Żołnierza 8a.
2011-02-24
VOŚR/G.7635-40b/11
śląskie / tarnogórski / Radzionków Zobacz szczegóły Drukuj kartę
282/2011 inne dokumenty
inne
Informacja o wytwarzanych odpadach i sposobach gospodarowania nimi
Dotyczy informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania nimi w Gabinecie Sadent zlokalizowanym w TG przy ul. Niedziałkowskiego 42
2011-02-28
VOŚR/G.7635-41/11
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
283/2011 inne dokumenty
inne
Informacja o przyjęciu i przekazaniu informacji dot. wytwarzania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne oraz o sposobach ich gospodarowania.
Dotyczy informacji o przyjęciu i przekazaniu informacji dot. wytwarzania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne oraz sposobach ich gospodarowania w gabinecie SADENT, w TG przy ul....
2011-02-28
VOŚR/G.7635-41/11
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
285/2011 inne dokumenty
inne
Informacja o przyjęciu i przekazaniu informacji dot. wytwarzania odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne.
Dotyczy informacji o przyjęciu i przekazaniu informacji dot. wytwarzania odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne w Gabinecie Okulistycznym zlokalizowanym w TG przy ul. Cebuli 13/2.
2011-03-02
VOŚR/G.7635-42/11
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
286/2011 inne dokumenty
inne
Informacja o wytwarzanych odpadach i sposobach gospodarowania nimi.
Dotyczy informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania nimi w Przychodni weterynaryjnej zlokalizowanej w Zbrosławicach przy u. Wolności 121 d.
2011-03-02
VOŚR/G.7635-43/11
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.