Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 272546
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
142/2022 projekt polityk, strategii, planów lub programów
inne
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Wisła Wielka - Etap I
Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Wisła Wielka - Etap I
2022-11-07
WOOŚ.410.502.2022.MM
śląskie / pszczyński / Pszczyna Zobacz szczegóły Drukuj kartę
260/2017 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko
inne
Ponowne pozytywne zaopiniowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: Ossowskiego-Bocheńskiego w Katowicach
projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: Ossowskiego-Bocheńskiego w Katowicach
2017-01-03
WOOŚ.410.559.2016.PB
śląskie / Katowice (miasto na prawach powiatu) / Katowice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
32/2017 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko
inne
Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko.
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Poręba.
2016-12-20
WOOŚ.411.226.2016.AB
śląskie / pszczyński / Pszczyna Zobacz szczegóły Drukuj kartę
37/2017 inne dokumenty
ochrona wód
uzgodnienie dot. nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny ooś dla planowanego przedsięwzięcia
uzgodnienie dot. nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny ooś dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Obiekty małej retencji w Nadleśnictwie Zawadzkie" zadanie "Zbiornik...
2017-11-13
WOOŚ.4241.273.2017.MD
opolskie / strzelecki / Kolonowskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
141/2022 projekt polityk, strategii, planów lub programów
inne
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Wisła Wielka - Etap I
Uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Wisła Wielka - Etap I
2022-11-07
WOOŚ.610.100.2022.MM
śląskie / pszczyński / Pszczyna Zobacz szczegóły Drukuj kartę
131/2022 projekt polityk, strategii, planów lub programów
inne
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Wisła Mała - Etap I
Uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Wisła Mała - Etap I
2022-05-27
WOOŚ.610.47.2022.MM
śląskie / pszczyński / Pszczyna Zobacz szczegóły Drukuj kartę
246/2016 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew/a
12 drzew, dz. nr 50/3, obr. 107 w Nowym Sączu

WOŚ.6131.104.2016.HS
małopolskie / Nowy Sącz (miasto na prawach powiatu) / Nowy Sącz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
324/2016 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew
4 drzewa, dz. nr 26/14, obr. 64 w Nowym Sączu

WOŚ.6131.106.2016.HS
małopolskie / Nowy Sącz (miasto na prawach powiatu) / Nowy Sącz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
395/2016 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew/a
3 drzewa; dz. nr 229; obr. 112 w Nowym Sączu

WOŚ.6131.155.2016.HS
małopolskie / Nowy Sącz (miasto na prawach powiatu) / Nowy Sącz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
385/2016 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew/a
2 drzewa; dz. nr 63/27; obr. 34 w Nowym Sączu

WOŚ.6131.156.2016.HS
małopolskie / Nowy Sącz (miasto na prawach powiatu) / Nowy Sącz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
758/2015 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew
3 drzewa; dz. nr 257/7; obr. 118 w Nowym Sączu

WOŚ.6131.283.2015.HS
małopolskie / Nowy Sącz (miasto na prawach powiatu) / Nowy Sącz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
34/2013 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów
15 drzew i 15,4 m2 krzewów, dz. nr 194, obr. 106, pas drogowy ul. Korczaka

WOŚ.6131.340.2012.HS
małopolskie / Nowy Sącz (miasto na prawach powiatu) / Nowy Sącz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
930/2015 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew
3 drzewa; dz. nr 146; obr. 16 w Nowym Sączu

WOŚ.6131.379.2015.HS
małopolskie / Nowy Sącz (miasto na prawach powiatu) / Nowy Sącz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
318/2016 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew
1 drzewo, dz. nr 230/1, obr. 123 w Nowym Sączu

WOŚ.6131.90.2016.HS
małopolskie / Nowy Sącz (miasto na prawach powiatu) / Nowy Sącz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
352/2017 inne wnioski
ochrona powierzchni ziemi
Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów
dla działalności profilaktyczno - leczniczej prowadzonej przez Przychodnię Stomatologiczną "Dentes" Małgorzata Zmienniewicz z siedzibą ul. Czeremchowa 5a, 33 - 300 Nowy Sącz

WOŚ.6221.02.2017.RP
małopolskie / Nowy Sącz (miasto na prawach powiatu) / Nowy Sącz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
1018/2014 zgłoszenia
ochrona przed polami elektromagnetycznymi
Zgłoszenie zmiany instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne
stacja bazowa telefonii komórkowej operatora P4 Sp . z o.o. nr NWS2901A w Nowym Sączu ul. Węgierska 188
2014-12-11
WOŚ.6222.63.2014.JR
małopolskie / Nowy Sącz (miasto na prawach powiatu) / Nowy Sącz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
5/2011 decyzje
inne
decyzja znak: WRiOS-II/AM/7710/4-2/10
decyzja orzekająca o zatwierdzeniu Sp.z o.o. "Poszukiwania Nafty i Gazu NAFTA" programu gospodarowania odpadami wydobywczymi na okres 2 lat
2011-01-03
WRiOS-II/AM/7710/4-2/10
zachodniopomorskie / łobeski / Resko Zobacz szczegóły Drukuj kartę
127/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powietrza
Wniosek Kompanii Węglowej S.A. Oddział KWK "Rydułtowy-Anna"
Zezwolenie na usunięcie 10 szt drzew, rosnących na nieruchomości o nr 1817/82 i 1427/82 w Rydułtowach.
2011-06-06
-
śląskie / wodzisławski / Rydułtowy Zobacz szczegóły Drukuj kartę
128/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powietrza
Wniosek osoby fizycznej
Zezwolenie na usunięcie 20 szt drzew, w tym 1 szt drzewa z gatunku żywotnik, 3 szt drzew z gatunku modrzew, oraz 16 szt drzew z gatunku sosna, rosnących na nieruchomości o nr 2133/15 w...
2011-06-09
-
śląskie / wodzisławski / Rydułtowy Zobacz szczegóły Drukuj kartę
103/2011 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek do Burmistrza Miasta Rydułtowy - Naprzód Sp. z o.o.
Zezwolenie na usunięcie 27 szt drzew, rosnących na nieruchomości o nr działki 436/20 w Rydułtowach.
2011-05-24
-
śląskie / wodzisławski / Rydułtowy Zobacz szczegóły Drukuj kartę
22/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek osoby fizycznej
Zezwolenie na usunięcie 1 szt drzewa z gatunku jodła o obwodzie pnia 131 cm, rosnącego na nieruchomości o nr 467/372 w Rydułtowach.
2011-02-21
-
śląskie / wodzisławski / Rydułtowy Zobacz szczegóły Drukuj kartę
14/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek osoby fizycznej
w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 6 szt drzew, rosnących na nieruchomości o nr 1664/14 w Rydułtowy.
2011-01-26
-
śląskie / wodzisławski / Rydułtowy Zobacz szczegóły Drukuj kartę
7/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek osoba fizyczna
w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 szt drzew z gatunku brzoza o obwodach pni 63 cm i 65 cm, rosnących na nieruchomości o nr 1834/16 w Rydułtowach.
2010-12-30
-
śląskie / wodzisławski / Rydułtowy Zobacz szczegóły Drukuj kartę
4/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Naprzód Sp. z o. o.
w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 30 szt drzew, rosnących na nieruchomości o nr działki 436/20, położonej przy ul. Raciborskiej w Rydułtowach.
2010-12-22
-
śląskie / wodzisławski / Rydułtowy Zobacz szczegóły Drukuj kartę
15/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek osoby fizycznej
w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 5 szt drzew z gatunku żywotnik o obwodach pni: 33 cm - 3 szt, 34 cm, 47 cm, rosnących na nieruchomości o nr 1657/137 w Rydułtowach.
2011-02-07
-
śląskie / wodzisławski / Rydułtowy Zobacz szczegóły Drukuj kartę
13/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek osoby fizycznej
w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 szt drzew, rosnących na nieruchomości o nr 2407/379 w Rydułtowach.
2011-01-20
-
śląskie / wodzisławski / Rydułtowy Zobacz szczegóły Drukuj kartę
12/2010 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek osoby fizycznej
w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew z działki o nr 815/92
2010-11-25
-
śląskie / wodzisławski / Rydułtowy Zobacz szczegóły Drukuj kartę
3/2011 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek osoby fizycznej
w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt drzewa z gatunku jodła o obwodzie pnia 55 cm.
2010-12-14
-
śląskie / wodzisławski / Rydułtowy Zobacz szczegóły Drukuj kartę
21/2010 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek do Burmistrza Miasta Rydułtowy
w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 11 szt drzew, w tym 10 szt drzew z gatunku klon oraz 1 szt drzewa z gatunku brzoza, rosnących na nieruchomości o nr działek 418/25, 2607/54, 2213/95 w...
2010-12-16
-
śląskie / wodzisławski / Rydułtowy Zobacz szczegóły Drukuj kartę
14/2010 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek osoby fizycznej
w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew z działki o nr 1666/120 położonej przy ul. Warneńczyka 8 w Rydułtowach
2010-11-25
-
śląskie / wodzisławski / Rydułtowy Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.