Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 6084
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
274/2022 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Zbrosławice o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa z terenu działki
o nr ewid. 592/351 obręb Karchowice, stanowiącej własność i będącej w posiadaniu Gminy Zbrosławice.
2022-08-18
GK.6131.12.2022
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
250/2019 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Zbrosławice o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa
rosnącego na działce o nr ewid. 40/1 obręb Wieszowa.
2019-09-19
GK.6131.13.2019
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
238/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa
z terenu działki o nr ewid. 259/13 obręb Jaśkowice, stanowiącej własność i będącej w posiadaniu Gminy Zbrosławice.
2021-07-27
GK.6131.15.2021
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
162/2019 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Zbrosławice o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa
z terenu działki o nr ewid. 390/67 obręb Łubie
2019-07-12
GK.6131.16.2018
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
49/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie 1 drzewa gat. dąb szypułkowy z terenu działki o nr ewid. 34/2 obrąb Szałsza,
stanowiącej własność i będącej w posiadaniu Gminy Zbrosławice.
2023-08-24
GK.6131.17.2023
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
57/2019 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Zbrosławice o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
z terenu działki o numerze ewid. 169 obręb Zawada
2019-03-15
GK.6131.18.2018
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
16/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Zbrosławice o wydanie zezwolenia na usunięcie 9 drzew
z terenu działki o nr ewid. 244/17 obręb Łubie, stanowiącej własność i będącej w posiadaniu Gminy Zbrosławice.
2019-11-08
GK.6131.18.2019
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
270/2019 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Zbrosławice o wydanie zezwolenia na usunięcie 6 drzew
z terenu działki o nr ewid. 433/126 obręb Księży Las.

GK.6131.19.2019
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
14/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Zbrosławice o zmianę decyzji o symbolu OŚR.613.166.2019 z dnia 20.12.2021 r.,
z zakresie terminu usunięcia drzew i terminu wykonania nasadzeń zastępczych.
2020-12-15
GK.6131.19.2019
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
59/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Świerklaniec o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
z terenu działki o nr ewid. 2072/253 obręb Świerklaniec.
2020-01-23
GK.6131.2.1.2020
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
122/2022 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Świerklaniec o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa gat. klon zwyczajny z terenu działki o nr ewid. 164/47 obręb Świerklaniec,
stanowiącej własność i będącej w posiadaniu Gminy Świerklaniec.
2022-01-26
GK.6131.2.1.2022
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
137/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Świerklaniec o wydanie zezwolenia na usuniecie 2 drzew
rosnących na działce o nr ewid. 277/14 obręb Nakło Śląskie, stanowiącej własność i będącej w posiadaniu Gminy Świerklaniec.
2023-03-07
GK.6131.2.1.2023
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
106/2024 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Świerklaniec o zmianę decyzji OŚR.613.91.2022 z dnia 05.01.2023 r. zezwalającej na usunięcie zieleni
w zakresie miejsca i terminu wykonania nasadzeń zastępczych.
2024-02-29
gk.6131.2.1.2024
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
84/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Świerklaniec o zmianę decyzji
o symbolu OŚR.613.59.2021 z dnia 05.02.2021 r. w zakresie terminu usunięcia drzewa.
2021-03-17
GK.6131.2.10.1.2020
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
53/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Świerklaniec o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa
z terenu działki o nr ewid. 472/28 obręb Świerklaniec.
2020-11-11
GK.6131.2.10.2020
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
5/2022 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 6 drzew z terenu działek
o numerach ewid. 1519/6, 2781/3, 2130/10, 1494/13 obręb Świerklaniec, stanowiących własność i będących w posiadaniu Gminy Świeklaniec,
2021-09-22
GK.6131.2.12.2021
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
3/2022 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Świerklaniec o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa
z terenu działki o numerze ewid.1597/139 obręb Świerklaniec, stanowiącej własność i będącej w posiadaniu Gminy Świerklaniec.
2021-10-10
GK.6131.2.14.2021
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
117/2022 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Świerklaniec o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
z terenu działek o nr ewid. 506/93, 1056/2, 1969/222, 384/2 obręb Orzech, stanowiących własność i będących w posiadaniu Gminy Świerklaniec.
2021-11-15
GK.6131.2.16.2021
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
64/2022 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Świerklaniec o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
z terenu działki o nr ewid. 368/1 obręb Nakło Śląskie, stanowiącej własność Gminy Świerklaniec
2021-12-14
GK.6131.2.18.2021
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
11/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Świerklaniec o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
z terenu działki o nr ewid. 1791/118 obręb Nakło Śląskie (ul. Dworcowa).
2019-10-14
GK.6131.2.2.2019
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
100/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Świerklaniec o wydanie zezwolenia
na usunięcie 1 drzewa z działki o nr ewid. 3360/135 obręb Nakło Śląskie.
2020-02-14
GK.6131.2.2.2020
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
112/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Świerklaniec o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działki o nr ewid. 368/1 obręb Nakło Śląskie,
stanowiącej własność i będącej w posiadaniu Gminy Świerklaniec.
2023-03-09
GK.6131.2.2.2023
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
25/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Świerklaniec o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
z terenu działki o nr ewid. 273/2 obręb Świerklaniec.
2019-12-19
GK.6131.2.3.2019
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
239/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Świerklaniec o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa - lipa drobnolistna
rosnącego na działce o nr ewid. 338/1 obręb Nakło Śląskie.
2020-06-01
GK.6131.2.3.2020
śląskie / tarnogórski / Zobacz szczegóły Drukuj kartę
194/2022 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Świerklaniec o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa
rosnącego na działce o nr ewid. 1056/2 obręb Orzech.
2022-05-26
GK.6131.2.3.2022
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
174/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Świerklaniec o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
z terenu działek o nr ewid. 2072/253 i 2228/253 obręb Świerklaniec.
2023-03-30
GK.6131.2.3.2023
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
211/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Świerklaniec o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
z terenu działek o nr ewid. 1814/111, 1679/112, 62/16, 244/16, 279/10, 278/10, 3451/127, 2729/128, 71/16, 277/14, 134/14, 1850/104 obręb Nakło Śląskie.
2021-03-17
GK.6131.2.4.2021
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
1/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Świerklaniec o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działek
o nr ewid. 142/4 i 139/1 obręb Nakło Śląskie.
2022-07-07
GK.6131.2.4.2022
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
213/2020 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Świerklaniec o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa
rosnącego na działce 927/60 obręb Chechło Nowe.
2020-07-07
GK.6131.2.5.2020
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
98/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Świerklaniec w sprawie zmiany decyzji ostatecznej Starosty Tarnogórskiego
o symbolu OŚR.613.72.2020 z dnia 25.09.2020 r. w zakresie terminu usunięcia drzewa i terminu nasadzeń zastępczych.
2021-02-22
GK.6131.2.6.1.2020
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.